Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021

ΜΕ ΤΟ ...ΣΤΑΥΡΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ


Του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου 
Στην πορεία που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας εναντίον του εμβολιασμού για την πανδημία του κορωνοϊού (Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021), οι φωτορεπόρτερ εστίασαν σε διαδηλωτές που όχι απλώς κρατούσαν αλλά κράδαιναν σταυρούς και εικόνες, ως «όπλα», προφανώς, εναντίον των «ναζιστικών» εμβολίων. 
Έτσι λοιπόν η θρησκεία είναι στο επίκεντρο του εμβολιαστικού προγράμματος, αφού υπάρχουν κληρικού που θεωρούν ότι αν δεν εμβολιαστείς διαπράττεις αμαρτία, άλλοι που θεωρούν τα εμβόλια «όργανα του αντιχρίστου» και κάποιοι τρίτοι που «δεν παίρνουν την ευθύνη» να προτρέψουν ή να αποτρέψουν σχετικά. Επομένως κατά τον κλήρο και ο «πιστός λαός». 
Το πρωτότυπο, νομίζω, στην πορεία είναι η χρησιμοποίηση χριστιανικών συμβόλων προς δήλωσιν του αντιεμβολιαστικού μένους. Αυτή η χρήση είναι …εφεύρεση ορθόδοξη, αφού την βλέπουμε κυρίως και κατ’ εξοχήν σε ορθόδοξες χώρες, με πρωτοπόρο πάντα την Ελλάδα. 
Και όλα αυτά εν έτει 2021! 


Γιατί στα 1864 η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος προέτρεπε προς εμβολιασμόν τους πιστούς ολοθύμως και «αδιστάκτως»! Ιδού το σχετικό απόσπασμα: 
«Η Σύνοδος μεριμνώσα πατρικώς, κατά το ιερόν αυτής καθήκον περί τε της ψυχικής σωτηρίας των τοιούτων χριστιανών καί αναρρύσεως εκ της τοιαύτης επικινδυνωδεστάτης νόσου, και επιθυμούσα, ίν’ απαλλάξη έκαστον χριστιανόν των εκ της τοιαύτης ψυχωλέθρου προλήψεως και προς τον δαμαλισμόν ολιγωρίας, αποκτεινουσών το σώμα εν ταυτώ και την ψυχήν, προερχομένων ολέθριων συνεπειών, προσκαλεί υμάς και δι’ υμών άπαντας τον υφ’ υμάς κλήρον και τους αρμοδίους του Κράτους ιεροκήρυκας, όπως διά της θείας διδασκαλίας και του ορθού λόγου καταδεικνύοντες εις τον λαόν τας δυσαρέστους συνεπείας της τε προς τούτο αρνήσεως και του διά φυσικής ευλογίας εν παραβύστω ενεργουμένου εμβολιασμού, προτρέψητε αυτόν επ’ εκκλησίας και εν παντί ευθέτω χρόνω και τόπω, νουθετούντες και καταπείθοντες αυτόν, ίνα έκαστος, προς ταχείαν αποσόβησιν και απαλλαγή της επιδημικής ταύτης ανθρωπωλέθρου νόσου, προστρέχη αόκνως και αυθορμήτως μετά πάσης προθυμίας εις τους παρά της Βασιλικής Κυβερνήσεως εμπεπιστευμένους το υπέρ της δημοσίας υγείας καθήκον επιστήμονας ιατρούς, όπως εμβολιάζηται παρ’ παρ’ αυτών εγκαίρως, προς αποφυγήν παντός απαισίου αποτελέσματος της νόσου ταύτης. 
Ταύτα η Σύνοδος εντελλομένη υμίν πέποιθεν αδιστάκτως, ότι θέλετε καταβάλει πάσαν προσπάθειαν και επιστήσει συντόνως την προσοχήν υμών επί του σπουδαίου τούτου αντικειμένου, προς πραγματοποίησιν όσον τάχος των σωτηριωδεστάτων τούτων Συνοδικών παραγγελμάτων».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails