Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017

ΨΕΥΔΕΤΑΙ Ο ΚΛΗΡΙΚΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ;


Άγιον Όρος και Σύνοδος της Κρήτης: Αλήθειες και ψεύδη 
Σχόλια σε κείμενο του π. Αναστασίου Γκοτσόπουλου 
Πρόσφατα, στις 25 Ιουλίου, δημοσιεύτηκε από τον π. Αναστάσιο Γκοτσόπουλο κείμενο με τίτλο «Το Άγιο Όρος και η Σύνοδος της Κρήτης». 
Το θέμα αυτό μας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν. Θα θέλαμε να κάνουμε ορισμένα σχόλια. Όπως έχουμε γράψει και για άλλο σχετικό κείμενο της Μητροπόλεως Πειραιώς, θα πρέπει οι κληρικοί που αποφασίζουν να τοποθετηθούν δημόσια σε τέτοια σοβαρά θέματα να διαχωρίσουν τους εαυτούς τους από τους δημοσιογράφους. 
Ο δημοσιογράφος δικαιολογείται να γράψει και κάτι που δεν είναι ακριβές, λόγω της έλλειψης χρόνου, του κυνηγιού της είδησης κ.λπ. 
Ένας Ιερέας όμως; 
Ο λαός θέλει να πιστεύει ότι «χείλη ιερέως ου ψεύδονται». 
Μπορεί ένας ιερέας, ελαφρά τη καρδία, να διαδίδει ειδήσεις για πράγματα που δεν γνωρίζει και να παραπληροφορεί; 
Είτε συνειδητό είτε ασυνείδητο και οφειλόμενο σε άγνοια, το ψεύδος δεν παύει να είναι ψεύδος. 
Δεν θέλουμε να του καταλογίσουμε ψεύδος κατά συνείδηση, ασφαλώς όχι, αλλά θα μπορούσε ίσως ελάχιστα να αναρωτηθεί, «είναι έγκυρες οι πληροφορίες που δίνω;»
Ας γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Γράφει ο π. Αναστάσιος: «Το κείμενο τοῦ ἀρχιμ. Βασιλείου συζητήθηκε στήν συνεδρίαση τῆς ΕΔΙΣ τῆς 17/30.6.2016 καὶ ἔγινε ἀποδεκτὸ κατὰ πλειοψηφία. Μειοψήφησαν οἱ Καθηγούμενοι καὶ ἀντιπρόσωποι πέντε Ἱ. Μονῶν: Ξηροποτάμου, Γρηγορίου, Καρακάλου, Φιλοθέου καὶ Κωνσταμονίτου.». 
Το ερώτημά μας προς τον Ιερέα είναι: γνωρίζει καλά το κείμενο αφού του κάνει κριτική. Το κείμενο έχει δημοσιευτεί σε διάφορες εκκλησιαστικές ιστοσελίδες (δείτε το κείμενο εδώ). 
Δεν πήγε στο τέλος να δει ότι υπογράφουν: «Άπαντες οι εν της ΕΔΙΣ Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοι των Κ΄ Μονών»; 
Συνεπώς, δεν πρόκειται για «κείμενο του Αρχιμ. Βασιλείου», αλλά για κείμενο που εγκρίθηκε ομόφωνα από όλες τις Μονές, χωρίς να μειοψηφήσει καμία. 
Υπεγράφη και από μύρμηγκες και από λέοντες (της Ορθοδοξίας). 
Στη συνέχεια γράφει ο εν λόγω κληρικός: 
«Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ συνήθης ἁγιορείτικη πρακτικὴ εἶναι τὰ σχέδια κειμένων τοῦ Ἁγ. Ὄρους νὰ ὑποβάλονται πρῶτα στὶς Ἱ. Μονὲς γιὰ νὰ ἀποφασίσουν οἱ Γεροντικές τους Συνάξεις τί γνώμη θὰ ἐκφέρουν οἱ Ἀντιπρόσωποί τους στὴν ΕΔΙΣ. Κάτι τέτοιο δὲν ἔγινε μὲ τὸ κείμενο τοῦ π. Βασιλείου, ἀλλὰ ἦρθε κατ’ εὐθείαν στὴν ΕΔΙΣ.». 
Λίγο παραπάνω όμως γράφει: «Μετά τὴν «Πανορθόδοξη», ἡ ΕΔΙΣ (Ἔκτακτος Διπλὴ Ἱερὰ Σύναξη τοῦ Ἁγίου Ὄρους) τῆς 23.9./3.10.2016 ἀνέθεσε σὲ πενταμελή Ἱεροκοινοτικὴ Ἐπιτροπὴ τὴ σύνταξη Εἰσηγήσεως ἐπὶ τῶν ἐγκριθέντων Κειμένων τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης. Ἡ Εἰσήγηση τῆς Ἱεροκοινοτικῆς Ἐπιτροπῆς ποὺ δημοσιεύθηκε στὶς 13/26.11.2016…». 
Ένας ελάχιστα ειδικός αναγνώστης μπορεί να καταλάβει ότι όλη η προεργασία για το τελικό κείμενο της ΕΔΙΣ ολοκληρώθηκε με την σύνταξη κειμένου της Επιτροπής Εισηγήσεως και πλέον απέμενε η ΕΔΙΣ να εγκρίνει το τελικό κείμενο. Εάν δεν είχε συμβεί αυτό, ποιος ο λόγος να οριστεί Επιτροπή για Εισήγηση; 
Η εισήγηση της Ιεροκοινοτικής Επιτροπής έγραφε: «Προσβλέπομεν μετ’ ἐλπίδος εἰς τήν περαιτέρω θεολογικήν ἐπεξεργασίαν καί πλέον αὐθεντικήν διατύπωσιν τῶν συνοδικῶν κειμένων, ὥστε αὐτά νά ἀνταποκρίνωνται εἰς τήν ἐκπλήρωσιν τῆς σωτηριώδους ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον». 
Ο π. Αναστάσιος γράφει: «Μὲ ἄλλα λόγια, οἱ Ἁγιορεῖτες δηλώνουν ὅτι τὰ τελικὰ κείμενα τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης ὅπως εἶναι διατυπωμένα δὲν ἀνταποκρίνονται «εἰς τήν ἐκπλήρωσιν τῆς σωτηριώδους ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον»!». 
Δηλαδή ο εν λόγω ιερέας αντικαθιστά ολόκληρη την πρόταση από το «προσβλέπομεν…», μέχρι «ώστε αυτά να» με ένα «δεν», για να βγάλει ως συμπέρασμα αυτό που έχει ο ίδιος στο μυαλό του και όχι αυτό που γράφει η Επιτροπή. 
Στη συνέχεια βγάζει και άλλο αλματώδες συμπέρασμα, ότι οι Αγιορείτες είπαν ότι τα κείμενα της Συνόδου «δὲν εἶναι σύμφωνα «πρός τόν Ὅρον τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου»». Και στο τέλος φτάνει να πει ότι η Εισήγηση έλεγξε την Σύνοδο ως κακόδοξη. Αυτό ασφαλώς θα το ήθελε ο ίδιος, αλλά ποτέ δεν το είπε το Άγιον Όρος. 
Η εισήγηση της Ιεροκοινοτικής Επιτροπής δεν είναι ποιητικό κείμενο, για να προσπαθεί καθένας να βρει τί θέλει να πει ο ποιητής. 
Οι αναγνώστες μπορούν, χρησιμοποιώντας τον κοινό νου, να διαβάσουν τί λέει η Εισήγηση και εάν ο π. Αναστάσιος αποδίδει σωστά το νόημά του.
Γράφει επίσης ο π. Αναστάσιος: «Τέλος, δὲν πρέπει νὰ μᾶς διαφεύγει τὸ ὅτι λόγῳ τῶν ἀποφάσεων τῆς Κρήτης ὑπάρχει σοβαρὴ ἀναταραχὴ στὸ Ἃγ. Ὄρος ποὺ ἔχει ἐκδηλωθεῖ μὲ τὴ διακοπή τοῦ μνημοσύνου τοῦ οἰκείου ἐπισκόπου, δηλ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου (ἐπίσημα γνωστοποιημένη ἢ ὄχι) καὶ τὴν ἐπιβολὴ αὐστηρῶν ποινῶν σὲ πολλούς Κοινοβιάτες καὶ Κελλιῶτες μοναχούς – γεγονός μοναδικό τίς τελευταίες δεκαετίες στό Ἃγ. Ὄρος». 
Μιλάει λοιπόν για πολλούς κοινοβιάτες που έχουν διακόψει το μνημόσυνο. Μπορεί να μας πει ποιοι είναι αυτοί οι πολλοί; Εμείς προσωπικά γνωρίζουμε έναν μόνο, τον π. Σάββα Λαυρεώτη, ο οποίος δεν είναι καν ιερέας. Υπάρχουν και κάποιοι Κελλιώτες (δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η ιδιορρυθμία και η πλάνη δεν είναι εύκολο να ανθίσουν στα Κοινόβια, αλλά στα Κελλιά), αλλά μπορεί να μας πεί πόσοι είναι συνολικά και τί ποσοστό των Αγιορειτών εκπροσωπούν; 
Παρά τις καλές προθέσεις του π. Αναστασίου, τον σεβασμό και την αγάπη στο Άγιον Όρος, δυστυχώς δεν έχει αποφύγει τις ανακρίβειες και τις υπερβολές (για να χρησιμοποιήσουμε ήπιες εκφράσεις). 
Γι' αυτό θα σταματήσουμε εδώ, απευθύνοντας μία φιλική παρότρυνση στον συγκεκριμένο ιερέα: ας μην ασχολείται με θέματα που δεν γνωρίζει και δεν τον αφορούν, και ας χρησιμοποιήσει την φαντασία του σε κάτι δημιουργικότερο. 
Η Ορθοδοξία δεν έχει ανάγκη από άλλους αυτόκλητους υπερασπιστές της. Έχουν μαζευτεί ήδη τόσοι πολλοί υπερασπιστές και ομολογητές της Ορθοδοξίας, που δεν τους χωρά πια η Εκκλησία και αρχίζουν να βγαίνουν από έξω. Όμως οι πατέρες το λένε ξεκάθαρα: «έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία». 

Σάββατο 29 Ιουλίου 2017

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΖΑΜΠΟΥΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ LIBERAL.GR ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΚΑΣΤΑΝΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ


Ο θεολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος που μήνυσε τον κληρικό ο οποίος εξέθεσε το κάστανο του Αγίου Παϊσίου σε προσκύνημα, μιλάει στο Liberal για τις αιτίες που τον εξώθησαν στη μήνυση και την στάση των αξιοπρεπών πιστών απέναντι σε τέτοια φαινόμενα.
Συνέντευξη στον Ανδρέα ΖαμπούκαΠαρασκευή 28 Ιουλίου 2017

Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΥ


Του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου

Ο ταραχοποιός – και καθαιρετέος κατά την άποψή μας – κληρικός της Μητροπόλεως Πατρών Αναστάσιος Γκοτσόπουλος, σε νέο κείμενό του με τίτλο «Τὸ Ἅγιο Ὅρος καὶ ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης», τοποθετείται σαφώς υπέρ του αποτειχισθέντος κληρικού της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Θεοδώρου Ζήση. 
Σε σχετική υποσημείωση γράφει επί λέξει: «Παραπέμπουμε στίς σχετικές ἀναφορές τοῦ κανονικῶς διακόψαντος τὸ μνημόσυνο πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδ. Ζήση…». Αυτό σημαίνει ότι ο κληρικός Αν. Γκοτσόπουλος συμφωνεί με την κίνηση του κληρικού Θ. Ζήση, να σταματήσει, δηλ., το μνημόσυνο του ποιμενάρχου του (Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Ανθίμου) και να «αποτειχισθεί», επειδή θεωρεί ότι ο κ. Άνθιμος είναι «οικουμενιστής»!  
Για όποιον γνωρίζει στοιχειωδώς τα πράγματα ο Θεσσαλονίκης Άνθιμος δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λένε οι Ζησογκοτσόπουλοι «Οικουμενισμό» ούτε φυσικά με την Οικουμενική Κίνηση.
Οπότε η «αποτείχιση» είναι απλώς άλλη μια γελοιότης, που όμως δεν πρέπει να μείνει ατιμώρητη. Ήδη ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης έχει θέσει σε αργία τον κληρικό Θ. Ζήση και έχει κινήσει την εναντίον του κανονική διαδικασία. 
Σε σχόλιο στο διαδίκτυο ο κληρικός Αναστάσιος Γκοτσόπουλος μας εξηγεί γιατί ο ίδιος δεν «αποτειχίζεται» από τον Μητροπολίτη Πατρών: «…πού και πότε ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος κήρυξε «δημοσίᾳ … καὶ γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ᾿ ἐκκλησίας» «αἱρεσίν τινα, παρὰ τῶν ἁγίων Συνόδων ἢ Πατέρων κατεγνωσμένην», ώστε να ασκήσω το κανονικό δικαίωμα που παρέχει η Εκκλησία σε πρεσβύτερο να διακόψω το μνημόσυνό του; Ποτέ και πουθενά! Αντιθέτως, ο λόγος του είναι καθ’ όλα Ορθόδοξος και ουδέποτε είπε ή ενήργησε τι οικουμενιστικό, παρά το γεγονός ότι έχει προκληθεί κατ’ επανάληψη (βλ. ομιλία του στην Κυριακή της Ορθοδοξίας, 2013, στο ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ, ΙΕ, τ. 1, σ. 67-71).» 
Ο κληρικός Αναστάσιος Γκοτσόπουλος υπεραμύνεται του Μητροπολίτη του Πατρών Χρυσοστόμου, γιατί ο τελευταίος τον έχει αφήσει ασύδοτο να δημιουργεί ποικίλα προβλήματα στην Εκκλησία, αφού – όπως έχουμε επισημάνει στο παρελθόν – συμφωνεί ουσιαστικά με τον κληρικό του. Για λόγους, όμως, φτηνού τακτικισμού δεν εκφράζεται ξεκάθαρα, αν και στην ουσία έχει πάρει θέση – και με τη σιωπή του – εναντίον της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδοξίας, συντασσόμενος με όλους όσοι δυναμιτίζουν την ενότητα της Εκκλησίας. 
Τώρα ο κληρικός του γράφει απροκάλυπτα ότι ο κληρικός Θ. Ζήσης «κανονικώς» διέκοψε το μνημόσυνο του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, γεγονός που σημαίνει ότι έχει την ίδια άποψη και ο Μητροπολίτης Πατρών εφ’ όσον τον αφήνει ανεξέλεγκτο. 
Την ευθύνη για τον κληρικό Αναστάσιο Γκοτσόπουλο φέρει αποκλειστικώς ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος, ο οποίος δεν πρόκειται να αποφύγει τα επίχειρα της επιλογής του.

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΠΟΨΕ ΣΤΗΝ ΣΠΑΡΤΗ


Σήμερα, Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 και ώρα 9.30 το βράδυ στο Σαϊνοπούλειο Αμφιθέατρο Σπάρτης, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ παρουσιάζει έργα των Ρίχαρντ Βάγκνερ, Λέο Μπρόουερ και Δημήτρη Μηνακάκη
Η συναυλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Σαϊνοπουλείου Αμφιθεάτρου Σπάρτης 2017.
Το πλήρες πρόγραμμα έχει ως εξής: 
- R. Wagner (1813 – 1883) "Τανχώυζερ" Εισαγωγή 
- L. Brouwer (1939 -) Κοντσέρτο "Ελεγειακό" για Κιθάρα και Ορχήστρα
Tranquillo - Interlude - Finale (Toccata). 
Σολίστ: Ηλίας Μαστοράκης 
Β’ Μέρος 
- Δ. Μηνακάκης (1951 - ) 
"Οι γειτονιές τού κόσμου" - Ποίηση: Γ. Ρίτσος 
1. Βραδιάζει νωρίς 
2. Όνειρο 
3. Βασανισμένη πολιτεία 
4. Να λείπεις 
5. Θυμούνται οι γειτονιές 
6. Πολλά χέρια 
7. Ο άνεμος 
8. Οι γειτονιές θυμούνται 
9. Δοξασμένη Πολιτεία 
10. Ποιος είπε πως δεν αγαπούσαμε τη ζωή 
11. Σφυρίζει ο άνεμος 
12. Είναι μεγάλος τούτος ο άνεμος 
"Έτσι μου στάθηκε ο Ταΰγετος" - Ποίηση: Ν. Βρεττάκος 
Soprano: Λυδία Ζερβάνου - Μezzo soprano: Σοφία Καπετανάκου - Baritono: Αρκάδιος Ρακόπουλος.
Μουσική Διεύθυνση: Γιώργος Αραβίδης. 

Στιγμιότυπο από πρόβα της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, στο Ραδιομέγαρο, στο έργο του Δ. Μηνακάκη 

Ο λάκωνας συνθέτης Δημήτρης Μηνακάκης, γέννημα θρέμμα των Αμυκλών, γιος του αείμνηστου παπα-Στρατή Μηνακάκη, εφημερίου των Αμυκλών, είναι ένας διακεκριμένος και πολυβραβευμένος συνθέτης, ο οποίος στο συνθετικό του έργο παντρεύει γόνιμα και δημιουργικά -σε ένα ύφος απόλυτα προσωπικό- την κλασσική με τη βυζαντινή μουσική, τη λόγια ελληνική παράδοση και τον ύστερο ευρωπαϊκό μοντερνισμό. 
Το έργο του Δημήτρη Μηνακάκη «Οι γειτονιές του κόσμου», που θα παρουσιαστεί απόψε, είναι ένα συμφωνικό ποίημα παρμένο από την ομώνυμη επική τοιχογραφία του Γιάννη Ρίτσου, που γράφτηκε στα 1949 και στην οποία έχει αποτυπώσει ποιητικά την εποποιία του αγώνα και της αντίστασης του λαού για ένα καλύτερο «αύριο». Ο Δημήτρης Μηνακάκης επέλεξε κι έχει μελοποιήσει από το έργο αυτό 12 ποιήματα (όπως εμφανίζονται εξελικτικά στο έργο), ενώ ανάλογη πορεία ακολουθεί και η μουσική, με κορύφωση στο 12ο ποίημα. Στη σημερινή του γραφή το μουσικό έργο είναι για πλήρη συμφωνική ορχήστρα και τρεις σολίστ σε πρώτη εκτέλεση σε αυτή την εκδοχή. Στο τέλος του προγράμματος έχει προστεθεί το μελοποιημένο από τον Δ. Μηνακάκη ποίημα του Νικηφόρου Βρεττάκου «Ο Ταΰγετος και η σιωπή», το οποίο είναι -επίσης- για τον ίδιο συνδυασμό μουσικών οργάνων και φωνών και γράφτηκε ειδικά για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. 
Ένα έργο, λοιπόν, στο οποίο πρωταγωνιστούν οι λάκωνες! Η ποίηση των λακώνων ποιητών Γιάννη Ρίτσου και Νικηφόρου Βρεττάκου, μελοποιημένη από έναν λάκωνα συνθέτη, τον Δημήτρη Μηνακάκη.
Με πληροφορίες από εδώ

Δημήτρης Μηνακάκης, ο νεαρός σολίστ Ηλίας Μαστοράκης και ο μαέστρος Γ. Αραβίδης 

Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ "ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ" ΣΤΗΝ ΑΒΙΝΙΟΝ

Festival d' Avignon

The Best

Patras Events

dete


Το Καλλιτεχνικό Σύνολο «Πολύτροπον» (υπεύθυνος: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος), συμμετείχε στη νέα παραγωγή του διάσημου χορευτή και χορογράφου Israel Galvan με τίτλο «La Fiesta», η οποία παρουσιάστηκε στην Βαρκελώνη (4-5 Ιουλίου), στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Grec και στην Αβινιόν της Γαλλίας, στο εκεί φημισμένο Διεθνές Φεστιβάλ, από 16-23 Ιουλίου 2017. 
Στις 19 Ιουλίου η «La Fiesta» μεταδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κανάλι ARTE TV, σε απευθείας σύνδεση με το Palais Des Papes (Παλάτι των Παπών), όπου πραγματοποιήθηκαν οι παραστάσεις, όλες sold out. 
Την «La Fiesta» παρακολούθησε και ο γνωστός έλληνας χορογράφος Δημήτρης Παπαϊωάννου, ο οποίος ανέβασε στο Φεστιβάλ της Αβινιόν την δική του παράσταση "The Great Tamer". Ο Δ. Παπαϊωάννου επισκέφθηκε τον Israel Galvan στα παρασκήνια και συνεχάρη θερμά όλους τους συντελεστές.


Ο ισπανός καλλιτέχνης Pedro Romero, που είχε την δραματουργική επεξεργασία της La Fiesta, έγραψε στο πρόγραμμα της παράστασης για το «Πολύτροπον»: 
"Από την πολυτροπία των εργαλείων που οι άνθρωποι, σύμφωνα με τον Όμηρο, κατασκεύασαν για να αντιμετωπίσουν τη μοίρα των θεών, προέρχεται το όνομα του χορού βυζαντινών φωνών [«Πολύτροπον»], αυτού του ελληνικού χορού, του χορού μας. Πράγματι, μέσα στο υπόστρωμα του φλαμένκο, η φρυγική ή ελάσσων σκάλα, οι βυζαντινοί τόνοι και ηχοχρώματα πάντοτε έβρισκαν τον χώρο τους. Για μας, αυτές οι απηχήσεις κάνουν τις φωνές να ακούγονται φυσικές, κοντά στον κόσμο μας και τις κλίμακές μας, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά συνάμα και το αντίθετο μ’ αυτό που είναι η γιορτή (fiesta). Συναντηθήκαμε ενώ ετοιμάζαμε την Documenta14 του Κάσσελ και, από την αρχή ήδη, οι φωνές τους εμπλούτισαν τις φωνές της γιορτής. Παρ’ όλα αυτά, δεν αποτελούν τη γιορτή αλλά τoν άλλον εαυτό της, εσάς, εμάς, αυτούς που είναι εδώ, αυτούς που είναι εκεί. Όλους εμάς." 
Μια από τις πολλές πρωτοτυπίες της παράστασης είναι ότι το «Πολύτροπον» απέδωσε τους βυζαντινούς ύμνους που συνυπήρξαν με τις ποικίλες μουσικές της «La Fiesta», μέσα από το κοινό.
Τα μέλη του συνόλου «Πολύτροπον» για την συγκεκριμένη παραγωγή ήσαν: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος (διευθυντής), Χαράλαμπος Καλαπανίδας, Roni Bou Saba, Δημήτρης Καραδήμας. 
Το σύνολο θα συνεχίσει την συνεργασία του με τον Israel Galvan στην ανά τον κόσμο περιοδεία της παράστασης «La Fiesta». Την συμμετοχή του συνόλου υποστηρίζει, σε επίπεδο παραγωγής, η χορογράφος Γιώτα Πεκλάρη.


Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017

ΕΓΩ "ο πραγματικά αιμοβόρος θεολόγος της Athens Voice"!Ο Δρ Φιλοσοφίας Σωτήρης Μητραλέξης με τίμησε πραγματικά με το παραπάνω σχόλιο στη σελίδα του στο fb.
Του είμαι ευγνώμων για τον χαρακτηρισμό του: "Ο πραγματικά αιμοβόρος θεολόγος της Athens Voice εκεί, ακλόνητος"!
Όντως! Και αιμοβόρος και ακλόνητος! Και της Athens Voice!
Αποδέχομαι ασμένως τον χαρακτηρισμό και θα φροντίσω με όλες μου τις δυνάμεις να δικαιώσω τον Δρα Σωτήρη Μητραλέξη, ο οποίος φαντάζεται ...εκπλήξεις "στην τελική κρίση"!
Πάντως τον κληρικό του καστάνου δεν τον θέλω "αιμόφυρτο", αλλά γονυπετή να ζητάει δημοσίως συγγνώμη από τον άγιο Παϊσιο για τον διασυρμό που του προκάλεσε. 
Ε, ρε κάτι γλέντια που μας περιμένουν!

Τρίτη 25 Ιουλίου 2017

ΦΩΤΟΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ AVIGNON ΜΕ ΤΟΝ ISRAEL GALVAN

Ο Israel Galvan με τα μέλη του "Πολύτροπον" Roni Bou Saba και
Χαράλαμπο Καλαπανίδα σε ...συρτάκι!
Ο Israel Galvan και η χορογράφος Γιώτα Πεκλάρη 
Και μία selfie με τον Israel Galvan ...αλλιώς ωραία...
Δημήτρης Παπαϊωάννου και Israel Galvan, μετά την παράσταση του πρώτου στην Avignon
Χαράλαμπος Καλαπανίδας, Δημήτρης Καραδήμας και Roni Bou Saba στις επάλξεις του Palais des Papes 
Η Γιώτα Πεκλάρη στη σκηνή του Palais des Papes
Μια selfie στα καμαρίνια του "Πολύτροπον" με την παραγωγό του Γιώτα Πεκλάρη 

Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017

Ο ...ΚΑΣΤΑΝΙΣΙΟΣ ΚΛΗΡΙΚΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ "ΛΑΘΟΣ" ΤΟΥ


Του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου 
Η Μητρόπολη Αιτωλοακαρνανίας εξέδωσε μια ανακοίνωση στην οποία θεωρεί «λανθασμένη» την έκθεση του κάστανου (του αγίου Παϊσίου) προς προσκύνηση από τους πιστούς, από τον κληρικό Κωνσταντίνο Καντάνη του Ι. Ναού Αγίου Δημητρίου Αγρινίου. 
Ο Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος παραδέχθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι εν αγνοία του εκτέθηκαν προς προσκύνηση τα γυαλιά του αγίου Παϊσίου σε ενορία της επαρχίας του. 
Αυτά είναι δύο μόνο πρόσφατα παραδείγματα «λαθών», που φυσικά έμειναν ατιμώρητα, χωρίς έστω μία συγγνώμη συμβολικού χαρακτήρα. 
Αυτά τα «λάθη» δεν είναι απλά. Συνιστούν νόθευση και παραχάραξη του ορθόδοξου φρονήματος και εκθέτουν ανεπανόρθωτα την Εκκλησία στην κοινωνία. 
Βγήκαν κάποιοι «φιλοσοφούντες» και είπαν ότι το κάστανο ήταν η αφορμή για να εκφραστεί πάλι ένα αντιεκκλησιαστικό μένος των «Διαφωτιστών». 
Οι «αντιεκκλησιαστικοί» υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, «διαφωτιστές» ή μη. 
Το θέμα είναι πόσο η Εκκλησία δια των εκπροσώπων της δίνει αφορμή για να χλευαστεί η πίστη ή να γίνει αντικείμενο σάτιρας. Με όλα αυτά τα καμώματα «ευλαβείας» η Εκκλησία μοιάζει να εξαντλείται σε μια απλοϊκή και ρηχή θρησκευτικότητα, που απευθύνεται σε αφιονισμένους. Ο αληθινός κόσμος (όχι ο «ο πιστός λαός»), δεν ψηλαφίζει σ’ αυτές τις εκφάνσεις καμία πνευματικότητα και – το χειρότερο – καμία σοβαρότητα. 
Το «κάστανο» είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να σβήσει στη λήθη… 
Ο κληρικός Κωνσταντίνος Καντάνης θα πρέπει να πληρώσει το λάθος του με κάποιο τρόπο. Γιατί πρόκειται για μια «έκθεση καστάνου» που είχε παρελθόν (κατηχητικά, συνάξεις – όπως ο ίδιος ομολόγησε), έχει παρόν και θα έχει και μέλλον αν δεν αναχαιτιστεί. Ο συγκεκριμένος κληρικός θα πρέπει να αναλογιστεί πως με την πράξη του αυτή έγινε η αιτία του διασυρμού του αγίου Παϊσίου και της Εκκλησίας γενικότερα, ενδίδοντας σε έναν πρωτοφανή λαϊκισμό. 
Οι υπόλοιποι μπορεί να θεωρήσουν αμελητέα την υπόθεση «κάστανο». Εμείς όμως, όχι!

Κυριακή 23 Ιουλίου 2017

ΑΥΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ LA FIESTA ΑΠΟΨΕ ΣΤΗΝ ΑΒΙΝΙΟΝ


Ολοκληρώνουμε απόψε, Κυριακή 23 Ιουλίου 2017, τις παραστάσεις μας με την La Fiesta του μεγάλου Israel Galvan εδώ στην Αβινιόν, στο ιστορικό Παλάτι των Παπών (Palais de Papes).
H La Fiesta ξεκινάει πια την περιοδεία της ανά τον κόσμο - από την ερχόμενη σεζόν - κι εμείς μαζί της, το "Πολύτροπον", καθώς δεν μπορούμε πια χωρίς τη γιορτή! 
Η Αβινιόν ήταν μια τεράστια εμπειρία, με 7 sold out παραστάσεις, με χιλιάδες κόσμο καθημερινά να απολαμβάνει την La fiesta, με απευθείας μετάδοση (στις 19 Ιουλίου) από το Ευρωπαϊκό κανάλι ART TV, με πολλά καταπληκτικά απρόοπτα, με θαυμάσιες προοπτικές.
Και βέβαια με το καλλιτεχνικό ρίσκο να διχάζει ενίοτε, αλλά να επικρατεί τελικά το πνεύμα της γιορτής! 
Ευχαριστούμε θερμά την φίλη χορογράφο Γιώτα Πεκλάρη για την σημαντικότατη βοήθειά της στην παραγωγή, όσον αφορά τη δική μας συμμετοχή ("Πολύτροπον") στην περίφημη La fiesta του Israel Galvan. Χαιρόμαστε γιατί η συνεργασία μας θα έχει και συνέχεια.

Σάββατο 22 Ιουλίου 2017

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ LA FIESTA ΜΑΣ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΑΒΙΝΙΟΝ

Το "Πολύτροπον" και η φίλη χορογράφος Γιώτα Πεκλάρη με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου 

Με τον μεγάλο έλληνα χορευτή και χορογράφο Δημήτρη Παπαϊωάννου συναντηθήκαμε στις αρχές του Ιουλίου στην Βαρκελώνη, καθώς εκείνος παρουσίαζε στο 
Grec Festival  την νέα του παραγωγή THE GREAT TAMER, κι εμείς την LA FIESTA με τον Israel Galvan. 
Συμπέσαμε, όμως, και στην Αβινιόν! Παραστάσεις τις ίδιες ημερομηνίες. 
Έτσι, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου ήρθε χθες βράδυ, Παρασκευή 22 Ιουλίου 2017, στο Παλάτι των Παπών και παρακολούθησε την La fiesta μας και μετά ήρθε με ενθουσιασμό στα παρασκήνια να συγχαρεί όλους τους συντελεστές.
Από αυτή την συνάντηση και τα φωτογραφικά στιγμιότυπα που παραθέτουμε εδώ.


Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ LA FIESTA ΜΕ ΤΟΝ ISRAEL GALVAN ΣΤΗΝ ΑΒΙΝΙΟΝ

Το "Πολύτροπον" με τον Israel Galvan στο μπαρ των καλλιτεχνών στην Αβινιόν 

Οι παραστάσεις μας εδώ στην Αβινιόν, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ, συνεχίζονται μέχρι την Κυριακή 23 Ιουλίου 2017. 
Είναι μία πραγματικά μοναδική εμπειρία να συμμετέχεις στην ανατρεπτική La fiesta του παγκοσμίου φήμης χορογράφου Israel Galvan στο Palais de Papes, και να συνεργάζεσαι με σπουδαίους καλλιτέχνες και υπέροχους ανθρώπους. 
Και είναι μια σπάνια ευχαρίστηση να ακούς τους ισπανούς καλλιτέχνες να ψιθυρίζουν στα παρασκήνια τις βυζαντινές μελωδίες που λέμε στην παράσταση. 
Το παρακάτω κείμενο του δραματουργού της παράστασης και καλλιτέχνη Pedro Romero, αποτελεί για μας μεγάλη τιμή και χαρά!
"Από την πολυτροπία των εργαλείων που οι άνθρωποι, σύμφωνα με τον Όμηρο, κατασκεύασαν για να αντιμετωπίσουν τη μοίρα των θεών, προέρχεται το όνομα του χορού βυζαντινών φωνών [«Πολύτροπον»], αυτού του ελληνικού χορού, του χορού μας. Πράγματι, μέσα στο υπόστρωμα του φλαμένκο, η φρυγική ή ελάσσων σκάλα, οι βυζαντινοί τόνοι και ηχοχρώματα πάντοτε έβρισκαν τον χώρο τους. Για μας, αυτές οι απηχήσεις κάνουν τις φωνές να ακούγονται φυσικές, κοντά στον κόσμο μας και τις κλίμακές μας, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά συνάμα και το αντίθετο μ’ αυτό που είναι η γιορτή (fiesta). Συναντηθήκαμε ενώ ετοιμάζαμε την Documenta14 του Κάσσελ και, από την αρχή ήδη, οι φωνές τους εμπλούτισαν τις φωνές της γιορτής. Παρ’ όλα αυτά, δεν αποτελούν τη γιορτή αλλά τoν άλλον εαυτό της, εσάς, εμάς, αυτούς που είναι εδώ, αυτούς που είναι εκεί. Όλους εμάς."


Ο π. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΜΑΡΤΖΟΥΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΣΤΑΝΟ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ


"Και στη φουφού του καστανά στάχτη να γίνεις σατανά " (Μ. Κανά). 
Φαίνεται πως αυτή η ‘’θεολογία’’ του λαϊκού τραγουδιού ενέπνευσε κάποιον ιερέα σε μια μεγαλούπολη της κεντρικής δυτικής Ελλάδος να παραθέσει σε προσκύνηση(!!) ένα τέτοιο διαλυτικό ‘’των του διαβόλου μηχανημάτων’’ κάστανο που του δόθηκε από τον πατέρα Παΐσιο προ 27ετίας. Βέβαια…αντί ‘’διαλύσεως’’ το πράγμα περιεπλάκη και πας νοήμων άνθρωπος και χριστιανός κατειρωνεύεται δικαίως και βασίμως όλο αυτό το βλάσφημο θέατρο, που επικαιροποίησε και πάλι την προφητεία του Χριστού: ‘’δι υμάς βλασφημείται το όνομά μου εν τοις έθνεσιν’’ (Ησαΐας 52,5).
Δεν έχει σημασία το ότι όλο αυτό το κωμικό σκηνικό έγινε από καλή πρόθεση. Αλλοίμονο αν γινόταν από κακή. Σημασία έχει ότι επενδύθηκε θεωρητικοθεολογικά. Έγιναν Γραφικές παραπομπές και αναφέρθηκε ο Χαλκούς Όφις, καθώς και ένας μυστήριος υπαινιγμός για τον…μανδύα του αγ. Δημητρίου (;;!!) και παρουσιάστηκε ως…ευλογία αυτή η εντελώς φυσική και αυτονόητη και για αθέους χειρονομία, το να δίνεις δηλαδή κάτι στον επισκέπτη σου!!!. 
Να γελάσει κανείς ή να κλάψει; Να θυμώσει ή να ειρωνευτεί; Να βρίσει ή να διδάξει; Ερωτηματικές απορίες που γεμίζουν το ψυχικό κόσμο κάθε χριστιανού θλίψη και θυμό. 
Σ’ ένα κόσμο χαοτικού υποκειμενισμού που φαντάζει ως ελευθερία σκέψης, έρχονται κάποιοι παπάδες και γελοιοποιούν τα καίρια της ανθρώπινης ζωής. Ποια είναι αυτά; Το πρόσωπο του Χριστού και η δημιουργία σχέσης μαζί Του. Ο σημερινός άνθρωπος ψυχανεμίζεται στην αγωνία ότι είναι ένα πακέτο που ο μαιευτήρας το παραπέμπει στον νεκροθάφτη… Ένα προηγμένο θηλαστικό… Μια υπόθεση ληξιπρόθεσμη… Μια ιστορία ανεύθυνης εγωλατρείας… Και μέσα σ΄ αυτήν την σύγχυση, οι αφελείς “υἱοὶ τοῦ φωτός” (Λουκ. 16,8) αντί να βγάλουν τα κάστανα από την φωτιά, αντιθέτως τα βάζουν στη φωτιά χωρίς να τα έχουν χαράξει, και αυτά σκάνε και χτυπούν τους παρερχομένους. 
Η Εκκλησία του Χριστού δεν λατρεύει είδωλα. 
Είτε εικόνες, είτε αγάλματα, τα χρησιμοποιεί αναγωγικά για την προσευχή, όταν όμως αυτά δεν δείχνουν το πρωτότυπο (είτε γιατί οι εικόνες μαύρισαν, είτε γιατί το άγαλμα θραύστηκε παραμορφωτικά) τότε τα καίει ή τα αποσύρει χωρίς κανένα δισταγμό. Στην Παλαιά Διαθήκη ο νεαρός ευσεβής βασιλιάς Εζεκίας, όταν συνειδητοποιεί ότι ο χαλκούς όφις, που είχε ο Μωϋσής κατασκευάσει κατ΄εντολήν του Θεού και δια του οποίου είχαν σωθεί από τα φίδια οι πατέρες τους στην έρημο και τον οποίον είχαν συμπεριλάβει στα σεβάσματά τους οι Εβραίοι, έχει γίνει αντικείμενο λατρείας και… θυμιάται (Δ΄ Βασ. 18,4) το κατέστρεψε, κάνοντάς το κομμάτια και ονομάζοντάς το «νεεσθάν» (χάλκωμα-τενεκέ). 
Η διδασκαλία της Εκκλησίας για την θέωση της κτίσεως μέσω των ακτίστων ενεργειών του Θεού, παγίως υποννοούσε την ‘’στιγμιαία’’ (με την ευρεία έννοια) ενέργεια και δράση. (Γεγονός εντελώς άσχετο με την αιρετική αντίληψη της κτιστής χάριτος που γίνεται και απογίνεται). Μια εικόνα που μυρόβλυσε… δεν μυροβλύζει εις το διηνεκές! Μια εικόνα που θαυματούργησε δεν θαυματουργεί πάντοτε! Μια εικόνα που φανερώθηκε δεν είναι ένα show θρησκευτικό, αλλά επικαιροποίηση της σχέσης του ανθρώπου με τον ουρανό, γι΄ αυτούς στον καιρό των οποίων φανερώνεται και παρεμπιπτόντως από ευλάβεια και για τους επιγενομένους. Θέωση της κτίσεως μόνιμη και ολοκληρωτική θα γίνει μετά την δευτέρα έλευση του Χριστού. ‘’Τώρα’’, ένα πλήθος αγίων κάποια στιγμή ανθρώπων έχουν εκπέσει απ’ την θέωση, γιατί δεν αφουγκράστηκαν την επισήμανση ενός που ήταν πεσμένος και ανέζησε: ‘’ὁ δοκῶν ἑστάναι βλεπέτω μὴ πέσῃ’’ (Α΄ Κορ. 10,12) 
Επειδή κάποια στιγμή τα σουδάρια (γάζες στις πληγές) του Απ. Παύλου θεράπευσαν κάποιον ο απόστολος δεν τα μάζευε για να τα δίνει ευλογία! Επειδή η σκιά του Πέτρου κάποιον έκανε καλά ο απόστολος δεν πίστεψε ότι ήταν… η ‘’σκιάζουσα Δόξα’’, αλλά φώναζε ότι αυτό που έχει να δώσει (στον παράλυτο και σε κάθε ‘’ζητιάνο’’ Πραξ. 3,6) είναι το πρόσωπο του Σταυρωμένου Χριστού προς μίμηση και προσκύνηση. 
Τέτοιες λοιπόν αφελείς ενέργειες δεν βοηθούν. Φθείρουν την εικόνα της Εκκλησίας συκοφαντώντας την ότι αργυρολογεί εξαπατώντας αφελείς θρησκόληπτους. Ούτε είναι σοβαρό επιχείρημα το να ισχυρίζεται κανείς μετά τον σάλο ότι το… κάστανο παρετέθη προς προσκύνησιν κατ΄ απαίτηση των πιστών!!! Ούτε το ότι το αναφέρει (…το κάστανο!) και ο επιχώριος Αρχιερέας σε διδασκαλία του για τον πατέρα Παΐσιο! 
Σ’ αυτά οδηγεί η αφελής ή σκόπιμη “θρησκευτική” υπερβολή που κάθε μέρα συμβαίνει γύρω μας. Γεμίσαμε αντίγραφα (κάποια ζωγραφισμένα και… με τριμμένα λείψανα [sic], όπως κήρυττε δημοσίως αγιορείτης ηγούμενος!!!) εικόνων! Κάθε μέρα κάπου… “ταξιδεύει” μια εικόνα ή ένα λείψανο. Κάποια… “τίμια δώρα” ή κάποιο ρούχο της Παναγίας ή κάποιου αγίου, προτίθενται εις… προσκύνησιν, και αφελείς (για να μην πούμε επικινδύνως σκόπιμες) θαυματοδιηγήσεις κατακλύζουν τους ναούς προς συντριβήν των… αθέων!! Λες και για τον χριστιανό το πρόβλημά του δεν είναι η δική του “αθεΐα” αλλά η τραγωδία των άλλων, τους οποίους, σημειωθήτω, αντί να αγαπάμε, θέλουμε… να συντρίψουμε, εμείς οι ταλαίπωροι Δον Κιχώτες, ξεχνώντας πεισματικά ότι κάθε εχθρός είναι ένας αδελφός παραγνωρισμένος..! 
Καταλήγουμε μ΄ ένα παράθεμα από βιβλίο για τα θαύματα ενός που δεν είναι (αν και κατάγεται) ορθόδοξος, χωρίς απ΄ αυτό να γίνονται λιγότερο σωστές και λιγότερο πατερικές οι επισημάνσεις του. 
O Μαρκ Τουαίην έλεγε ότι: Εάν αναλύσεις ένα αστείο, θα το σκοτώσεις, έτσι όπως πρέπει να σκοτώσεις έναν βάτραχο πριν τον ανατάμεις! Είναι πολλοί που ισχυρίζονται το ίδιο για την πίστη και τα θαύματα. Είναι ερωτευμένοι με την ιδέα τού να πιστεύουν! Την ανείπωτη γοητεία του! Δεν δέχονται όμως ότι αυτή η πίστη θα πρέπει να εξεταστεί πολύ διεξοδικά. Για αυτούς τους ανθρώπους, ακριβώς αυτό που πιστεύει κάποιος, μετράει λιγότερο από την ίδια την πίστη, και δε θέλουν να μπουν σε λεπτομέρειες, από φόβο μην εκχυδαΐσουν το άρρητο και χαθεί η «παραμυθένια σκόνη»! Αλλά η αληθινή πίστη δεν είναι επ’ ουδενί σαν τα βατράχια και τη σκόνη. Πρέπει να εξετάσουμε αυτό που όντως πιστεύουμε. Πρέπει να φυσήξουμε μακριά την παραμυθένια σκόνη. Συγκεκριμένα, το τι πιστεύουμε είναι ζωτικής σημασίας. Αραγε, όντως πιστεύουμε σε κάτι που είναι πραγματικά αληθινό; Ή φοβόμαστε μήπως ανακαλύψουμε τυχόν κάποια οδυνηρή πραγματικότητα; 
Είναι ουσιώδες το να μην καλλιεργούμε μια «Ντίσνεϊλαντ» στη θεολογία που να λέει «Πίστεψε!» - όπως συμβαίνει στα παιδιά. Διότι, αν δεν είμαστε προσεκτικοί σε τι πιστεύουμε, θα καταλήξουμε στο να μη πιστεύουμε σε τίποτε. Το να πιστεύουμε σε οτιδήποτε ή να πιστεύουμε ενδεχομένως σε ανοησίες είναι επιβλαβές. Για τα παιδιά, είναι κάτι το να πιστεύουν στον Αϊ-Βασίλη. Πρέπει όμως να ωριμάσουμε ώστε να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε το γεγονός, ότι κάποια πράγματα στην ουσία δεν είναι αληθινά. Εάν ένας ενήλικας πιστεύει στον Αϊ-Βασίλη κάτι δεν πάει καλά. Κάποια στιγμή πρέπει να θωρακίσουμε τον εαυτό μας και να διακρίνουμε τι είναι αληθινό και τι φανταστικό. Είναι θέμα ζωτικής σημασίας. 
Είναι διαφορετικό το να είσαι αθώος και άλλο το να είσαι αφελής. 
Με το να εξετάζουμε με κριτικό πνεύμα, βοηθάμε στον προσδιορισμό της θαυματουργικής, ή μη, φύσης αυτών των πραγμάτων. Εάν συναγάγουμε μέσω της κριτικής μας εξέτασης ότι ανακαλύψαμε κάτι, που στην πραγματικότητα, δεν είναι θαυματουργικό, αυτό θα είναι για καλό. Δεν επιθυμούμε να ενθουσιαστούμε για τίποτε και δε θέλουμε να πιστέψουμε σε τίποτε. Θέλουμε να γνωρίζουμε τι είναι στην πραγματικότητα θαυμαστό και τι δεν είναι όντως τέτοιο. Η αληθινή πίστη δεν είναι ένα άλμα στο σκοτάδι αλλά στο φως!! 

Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017

LA FIESTA ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ! ΣΤΗΝ ΑΒΙΝΙΟΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ! - ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ARTE TV


Ήταν μια μαγική βραδιά η χθεσινή, εδώ στην Αβινιόν στην Αυλή του Παλατιού των Παπών. 
Παίξαμε την La fiesta του Israel Galvan, σε απευθείας μετάδοση από το Ευρωπαϊκό κανάλι ARTETV. 
Και συνεχίζουμε τις παραστάσεις μέχρι την Κυριακή.

Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ARTE TV ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΙΝΗ LIVE ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ LA FIESTA


La Fiesta, chorégraphie d'Israël Galvan au Festival d'Avignon
Απόψε το βράδυ στις 10:17, ώρα Γαλλίας, η απ' ευθείας μετάδοση της La Fiesta από το ARTE TV.
Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε...


Related Posts with Thumbnails