Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΥ


Του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου

Ο ταραχοποιός – και καθαιρετέος κατά την άποψή μας – κληρικός της Μητροπόλεως Πατρών Αναστάσιος Γκοτσόπουλος, σε νέο κείμενό του με τίτλο «Τὸ Ἅγιο Ὅρος καὶ ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης», τοποθετείται σαφώς υπέρ του αποτειχισθέντος κληρικού της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Θεοδώρου Ζήση. 
Σε σχετική υποσημείωση γράφει επί λέξει: «Παραπέμπουμε στίς σχετικές ἀναφορές τοῦ κανονικῶς διακόψαντος τὸ μνημόσυνο πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδ. Ζήση…». Αυτό σημαίνει ότι ο κληρικός Αν. Γκοτσόπουλος συμφωνεί με την κίνηση του κληρικού Θ. Ζήση, να σταματήσει, δηλ., το μνημόσυνο του ποιμενάρχου του (Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Ανθίμου) και να «αποτειχισθεί», επειδή θεωρεί ότι ο κ. Άνθιμος είναι «οικουμενιστής»!  
Για όποιον γνωρίζει στοιχειωδώς τα πράγματα ο Θεσσαλονίκης Άνθιμος δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λένε οι Ζησογκοτσόπουλοι «Οικουμενισμό» ούτε φυσικά με την Οικουμενική Κίνηση.
Οπότε η «αποτείχιση» είναι απλώς άλλη μια γελοιότης, που όμως δεν πρέπει να μείνει ατιμώρητη. Ήδη ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης έχει θέσει σε αργία τον κληρικό Θ. Ζήση και έχει κινήσει την εναντίον του κανονική διαδικασία. 
Σε σχόλιο στο διαδίκτυο ο κληρικός Αναστάσιος Γκοτσόπουλος μας εξηγεί γιατί ο ίδιος δεν «αποτειχίζεται» από τον Μητροπολίτη Πατρών: «…πού και πότε ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος κήρυξε «δημοσίᾳ … καὶ γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ᾿ ἐκκλησίας» «αἱρεσίν τινα, παρὰ τῶν ἁγίων Συνόδων ἢ Πατέρων κατεγνωσμένην», ώστε να ασκήσω το κανονικό δικαίωμα που παρέχει η Εκκλησία σε πρεσβύτερο να διακόψω το μνημόσυνό του; Ποτέ και πουθενά! Αντιθέτως, ο λόγος του είναι καθ’ όλα Ορθόδοξος και ουδέποτε είπε ή ενήργησε τι οικουμενιστικό, παρά το γεγονός ότι έχει προκληθεί κατ’ επανάληψη (βλ. ομιλία του στην Κυριακή της Ορθοδοξίας, 2013, στο ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ, ΙΕ, τ. 1, σ. 67-71).» 
Ο κληρικός Αναστάσιος Γκοτσόπουλος υπεραμύνεται του Μητροπολίτη του Πατρών Χρυσοστόμου, γιατί ο τελευταίος τον έχει αφήσει ασύδοτο να δημιουργεί ποικίλα προβλήματα στην Εκκλησία, αφού – όπως έχουμε επισημάνει στο παρελθόν – συμφωνεί ουσιαστικά με τον κληρικό του. Για λόγους, όμως, φτηνού τακτικισμού δεν εκφράζεται ξεκάθαρα, αν και στην ουσία έχει πάρει θέση – και με τη σιωπή του – εναντίον της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδοξίας, συντασσόμενος με όλους όσοι δυναμιτίζουν την ενότητα της Εκκλησίας. 
Τώρα ο κληρικός του γράφει απροκάλυπτα ότι ο κληρικός Θ. Ζήσης «κανονικώς» διέκοψε το μνημόσυνο του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, γεγονός που σημαίνει ότι έχει την ίδια άποψη και ο Μητροπολίτης Πατρών εφ’ όσον τον αφήνει ανεξέλεγκτο. 
Την ευθύνη για τον κληρικό Αναστάσιο Γκοτσόπουλο φέρει αποκλειστικώς ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος, ο οποίος δεν πρόκειται να αποφύγει τα επίχειρα της επιλογής του.

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πάντως, θα μπορούσε ο ζηλωτικός όρος 《Παπισμός》να επανανοηματοδοτηθεί για να περιγράφει στο εξής τις παντοειδείς αυθαιρεσίες των εν Ελλάδι Μητροπολιτών. Αυθαιρεσίες έναντι των συνοδικών αποφάσεων, του τυπικού, της διοίκησης. Αυυαιρεσίες σαν του Πατρών ή σαν αυτές που παρατηρήθηκαν πρόσφατα όταν Μητροπολίτης στο Άγιο Όρος αναβάπτισε Ρωμαιοκαθολικό παραβλέποντας την κατ' οικονομία αναγνώριση του τριαδικού βαπτίσματος των ετροδόξων.

Ανώνυμος είπε...

3.25 Aδιανόητον ότι μελος της Δυτικής Εκκλησίας εβαπτισθη ξανά. Δια δε τον προτεσταντίζοντα κατακερματισμόν ασφαλώς είναι τραγικαί αι συνέπειαι της ακοινωνησίας μετά της Προκαθημένης της Αγάπης εκκλησίαν , ακοινωνησίαν δια την οποίαν (μετά και την περι εκπορεύσεως διασάφησιν )ΟΥΔΕΜΙΑ διακαιολογία υπάρχει. Ο δε οικουμενικός Πατριάρχης καθυβρίζεται από τον ζηλωτισμόν αλλά και περιφρονείται από τας εκκλησίας εκείνας αίτιναι "διακρίνονται" δια την εθνοφυλετικήν θεώρηση πολιτισμικω τω τρόπω της ορθοδοξίας. Δεν βλέπω άλλη λύσιν αφού είναι η ολιγοτέρα εξευτελιστική να παρακαλέσωμεν τον Αγιο Πατέρα όπως διαμεσολαβήσει εκείνος κατά την αρχαίαν τάξιν απευθυνόμενος εις όλους (έναν προς έναν!) τους "ηγέτας" της εκκλησίας μας και εις τους "οπαδούς" των (όπου και εάν ευρίσκονται εις αγρούς, εις λιμένας ,εις βοσκοτόπους, εν τω ορει , εν τη ασιατικη στεππα και αλλου) ίνα όυτως ώστε ικανοποιηθεί και η απαίτησις έστω και μεταθανατίως του Μηχ. Κηρουλαρίου. Ισως τότε επανέλθει η ηρεμία εν τη Ανατολικη εκκλησία (που δεν το βλέπω)

Ανώνυμος είπε...

Το εγκόλπιο ημερολόγιο της Μητρόπολης Πατρών είναι σαφές! Δεν δέχεται επαναβαπτισμό ετεροδόξων αλλά χρίση με Άγιο Μύρο - υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι ο εν λόγω έχει ήδη δεχθεί Βάπτισμα στο Όνομα της Αγίας και Προσκυνητής Τριάδος!

Related Posts with Thumbnails