Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΘΑΥΜΑΤΟΛΑΓΝΕΙΑ ΚΑΙ "ΟΜΟΛΟΓΙΑ"


Π.Α. Ανδριόπουλος
Ο Χριστός το είπε καθαρά. Πιο καθαρά δε γίνεται: 
«Μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες». 
 Άρα, οι χριστιανοί δεν πρέπει να έχουμε σε καμία περίπτωση ανάγκη το θαύμα για να πιστέψουμε. 
Η θαυματολαγνεία που έχει αναπτυχθεί στο διαδίκτυο και σε κάποιες χαμηλού επιπέδου (για να εκφραστώ κόσμια) εφημερίδες τον τελευταίο καιρό, είναι φυσικά αντίχριστη! 
Ο Χριστός δεν μπορεί να έχει σχέση με θαύματα που σχετίζονται άμεσα με την εμπορεία των λειψάνων. Γιατί εκεί, κατ’ εξοχήν, συντελούνται τα «θαύματα». Εκεί όπου είναι απαιτούμενη η διαφήμιση, προς περαιτέρω χειραγώγηση των πιστών και κερδοφορία. 
Ο Χριστός είπε στον Ναθαναήλ κατά την κλήση του: «ὅτι εἶπόν σοι, εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις;». Πιστεύεις, δηλ., επειδή, ως παντογνώστης, ήξερα που ήσουν; Είναι λόγος αυτός; 
Η πίστη των περισσότερων χριστιανών σήμερα δεν έχει ως κέντρο τον Χριστό. Έχει τα λείψανα, τα θαύματα, τις «προφητείες» των γερόντων και όλα τα συναφή. Και όλα αυτά στο διαδίκτυο! 
Είναι δυνατόν η πίστη να είναι υπόθεση που διαλαλείται στο ίντερνετ; Η Ορθοδοξία απευθύνεται στον κρυπτό της καρδίας άνθρωπο, όχι σ’ αυτούς που πουλούν την θρησκευτική πραμάτεια τους, βαφτίζοντάς την «ομολογία». 
"Ομολογούμεν την χάριν, κηρύττομεν τον έλεον, ου κρύπτομεν την ευεργεσίαν", εντός της καρδίας μας και στην Εκκλησία, όχι στο διαδίκτυο. Θαύμα που κάνει τον γύρο του διαδικτύου απλώς δεν είναι θαύμα ή καλύτερα είναι ...αμαρτωλό θαύμα.
Γιατί τα μεγαλύτερα και τα καινότερα θαύματα της χριστιανικής πίστης, η σάρκωση του Θεού Λόγου εκ Παρθένου Μαρίας και η Ανάστασή Του, έγιναν μυστικώς. Κανείς δεν τα είδε και κανείς δεν μπορεί να τα αποδείξει, παρά μόνον η πίστη και η αγάπη. 
Βέβαια, η όλη κατάσταση είναι απότοκη της αδιάκριτης εμπλοκής των θρησκευομένων, κληρικών και λαϊκών, με το διαδίκτυο, το οποίο μοιάζει πως είναι η σύγχρονη εκ-κλησία. Πιο πολύ φοιτούν σε αυτό παρά στο ναό. 
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των καιρών: μεγαλόσχημη (sic) μοναχή, η οποία διατηρεί δύο λογαριασμούς στο fb. Έναν με το κοσμικό (!) της όνομα και έναν στο όνομα της μονής όπου είναι γερόντισσα! Αυτό κι αν είναι θαύμα! Θαύμα του ίντερνετ, στου οποίου το αμφίβληστρο έπεσε η μεγαλόσχημη (!) και δεν μπορεί να ξεφύγει. Η ταλαίπωρη δεν έχει καταλάβει φαίνεται το Κυριακόν: «σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖόν σου καὶ κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ• καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.» 
Έξω, λοιπόν, από το διαδίκτυο και τα θαύματα και οι «μεγαλόσχημοι» μοναχοί και κληρικοί. Στο ταμιείον τους γρήγορα!

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Το θρησκευτικό γεγονός σε κατάσταση αποσύνθεσης!

διογενης εμ

Αθανάσιος Ι. Καλαμάτας είπε...

Αγαπητέ κ. Ανδριόπουλε καλημέρα.

Όπως πάντα, καίρια και εύστοχα τα γραφόμενά σας.

Νομίζω πως και ο πολύς Λούντβιχ Βιτγκενστάιν τα λέγει ξεκάθαρα: https://endotopos.blogspot.com/2018/06/blog-post_27.html

Ανώνυμος είπε...

Πού άρα γε ευρίσκεται, γεωγραφικώς, η μετάνοια της εν λόγω μεγαλοσχήμου Οσιο(λογιω;)τάτης αδελφής;

Related Posts with Thumbnails