Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝΥΜΦΟΥΣ

φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας

ΓΑΜΗΛΙΟΚΟΚΚΥΓΙΑ
(λόγος κατηχητικὸς εἰς νεονύμφους)
ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου

Γνωστὸν τυγχάνει τὸ ἆσμα τῶν κύκνων. Ὅμως λόγῳ τοῦ εὐφρόσυνου σημερινοῦ γεγονότος, δὲν μπορεῖ νὰ ὁμιλήσει κανεὶς ἐν τῇ ἐννοίᾳ αὐτῇ, ἐκτὸς ἂν τοῦτο νοεῖται ὡς κάποιο τέλος τῆς ἐλευθερίας.
Καὶ ἐν τούτοις, στὶς μεγαλύτερες δυσκολίες, στὶς ὁποῖες μπορεῖ νὰ ἐκτεθεῖ ἕνας ἄγαμος, ἀνήκει τὸ ἀναμφίβολα ἡδὺ καθῆκον, σὲ κοινωνικὲς ἐκδηλώσεις, ὅπως ἡ σημερινὴ ἱεροτελεστία, νὰ κάμει μία ὁμιλία γιὰ τὶς κυρίες. Μία ἄλλη δυσκολία εἶναι, τὸ πῶς αὐτὸς μπορεῖ νὰ ἀποφαίνεται περὶ τοῦ γάμου.
Ἄλλωστε ὁ ἐργένης –τουλάχιστον μέσα σ’ ἕνα κύκλο στὸν ὁποῖο οἱ περισσότεροι γνωρίζουν τὶς εὐλογίες τοῦ γάμου– εἶναι ἕνας ἐξτρεμιστής: Ἐλάττωμα τῶν προτερημάτων του. Ἔτσι τὸν βλέπει κανεὶς μὲ ἀνάμεικτα αἰσθήματα, ἀπὸ συμπόνοια μέχρι τοῦ φθόνου, ἀπὸ μητρικὴ ροπὴ μέχρι τὴν ἐχέμυθη συμπάθεια (Raufer).
Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο μπορεῖ κανεὶς νὰ φαντασθεῖ, ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές, τί συμβαίνει σ’ ἕνα μπεκιάρη ὅταν πρὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ λόγου του, προβάλλουν πλαστικὰ ἐκφράσεις ὅπως: "Μπορεῖ νὰ μιλᾶ καλά, ἂσ’ τον ὅμως πρῶτα νὰ μπεῖ κάτω ἀπὸ τὴν κουλούρα", "τὸν δύστυχο ἐργένη, κατακαίει ὁ ἱδρώτας στὸ μέτωπο", "οὐδὲν θαῦμα, ποὺ δὲν ἔχει ἀκόμη μιὰ γυναῖκα, τόσον εὐήθης φαίνεται"!
Πολλοὶ ἄνδρες δυσκολεύονται νὰ κάμουν μία γυναικοομιλία, ἢ διότι ἔχουν ὑποεξέλικτες σχέσεις μὲ τὸ γυναικεῖο φῦλο – ἢ διότι εἶναι παροῦσα ἡ σύζυγός τους, πρᾶγμα ποὺ προκαλεῖ φυσικὰ συχνά, ἀνυπέρβλητες ἀναστολές".
Συνήθως ὁ ρήτωρ στὶς ἐπαγγελματικές, φιλόφρονες ἀφηγήσεις του θέτει τὴ γνωστὴ ἐρώτηση: "Τί θὰ γενόμασταν ἄνευ τῶν ἡμετέρων – ἀκριβέστερον τῶν ὑμετέρων γυναικῶν";
Εἶναι ἴσως δύσκολο νὰ θέσει κανεὶς τὸ ἐρώτημα τοῦτο, γιὰ νὰ μὴν ἔλθει πραγματικὰ σὲ ἀμηχανία οὐδείς, διότι οἱ κύριοι θὰ συμφωνήσουν μαζί του, στὸ ὅτι ἡ σημερινὴ βραδυὰ θὰ μποροῦσε νὰ λάβει μιὰ τελείως διαφορετικὴ πορεία ἄνευ τῶν κυριῶν.
Καὶ ἂν τολμᾶ τις μέσα σ’ αὐτὴ τὴν ἑορταστικὴ ἀτμόσφαιρα νὰ μιλήσει ὄχι μόνον γιὰ τοὺς ἐγγάμους, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ παλαιότερα μὲν διαρκῶς σπανιώτερο γενόμενο, σήμερα ὅμως σειρμικῶς αὐξανόμενο –καίτοι ὑπὸ τὴ μορφὴ τοῦ διαζευγμένου– εἶδος τῶν ἐργένηδων, τοῦτο δὲν ὀφείλεται στὴν ἀδυναμία του νὰ τοποθετηθεῖ στὴν νευροσπαστικὴ θέση, στὴν ὁποία βρίσκονται οἱ δύστυχοι ἄγαμοι σ’ ἕνα κύκλο τόσο χαριτόβρυτης θηλυκότητας.
Ἄλλωστε στατιστικὰ ἔχει διαπιστωθεῖ, ὅτι 98,7% ὁ ὡραῖος λόγος "τιμᾶτε τὶς γυναῖκες, πλέκουν καὶ ὑφαίνουν οὐράνια ρόδα στὴν ἐπίγεια ζωὴ" (Schiller), τοποθετεῖται ἀπὸ τοὺς ὁμιλητὲς στὴν ἀρχὴ τῶν ἀφηγήσεών τους.
Ἂς μὴ λησμονοῦμε ὅτι οἱ κυρίες εἶναι τὸ πιὸ ἐξαίρετο ὂν τοῦ κόσμου, τὸ κέντρο του κατὰ τὸν Courbet.
Κατὰ δὲ τὸν Jean Paul: "Ὅταν μία γυναῖκα ἀγαπᾶ, πράττει τοῦτο χωρὶς νὰ τὸ ἐκθέτει – ἕνας ἄνδρας ἔχει ἐν τῷ μεταξὺ νὰ κάνει καὶ κάτι"!
Καὶ ἐφ’ ὅσον μετὰ τὸ Μυστήριον τοῦ Γάμου, μᾶς ἀναμένει τερψιλαρύγγιου χαρακτήρα γαστρονομικὸς ἐπίλογος, εὐχόμενοι στὸ νέο ζεῦγος βίο ἀνέφελο καὶ ἀνθόσπαρτο, ἀνακαλοῦμε τὸ τοῦ Balzac:
"Ἡ ἀγάπη εἶναι ὁ μοναδικὸς δρόμος, πάνω στὸν ὁποῖο οἱ ἁπλοϊκοὶ φθάνουν σὲ ἓνα ὁρισμένο μεγαλεῖο".
Carpe diem
Ὀράτιος (Carmina)
Σημείωση Ιδιωτικής Οδού:
Η ως άνω αριστοργηματική προσλαλιά του Γέροντος Χαλκηδόνος Αθανασίου εξεφωνήθη κατά τους  γάμους του Ελλογ. κ. Ιωάννου Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχου του Ζωγραφείου, μετά της Ευγεν. κ. Ασπασίας Ζ. Χασιώτου, τελεσθέντας εν τω Ι. Ναώ Αγίου Παντελεήμονος Κουσκουντζουκίου, το Σάββατο, 19 Νοεμβρίου. Ευχόμαστε και εμείς τα κάλλιστα και κράτιστα στους νεονύμφους, προσβλέποντας πάντοτε στον δυναμισμό τους για μια ουσιαστική παρουσία της Ρωμιοσύνης στην Πόλη. 

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Να σχολιάσουμε το βαθυστόχαστο κείμενο-προσλαλιά εις νεονύμφους του Γέροντος Χαλκηδόνος δεν το τολμούμε! Απλώς μετά των, από του παρόντος ηλεκτρονικού βήματος, ευχών μας προς τους ευτυχείς προειρηθέντας νεονύμφους, σχολιάζουμε τούτο: ετελέσθη γάμος την 19η Νοεμβρίου - αρξαμένης ήδη της επί τοις Χριστουγέννοις νηστείας;;; ΝΑΙ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ-ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗ... επιτρέπεται η τέλεσις του Γαμηλίου Μυστηρίου έως και της 17ης Δεκεμβρίου! Πρβλ σχετικώς εγκόλπιο ημεροδείκτη Μητροπόλεως ΠΑΤΡΩΝ: Δεν τελούνται γάμοι από 18-24 Δεκεμβρίου!
Να ζήσουν ευτυχώς τε και θαλλερώς οι νεόνυμφοι Πολίται!

Ανώνυμος είπε...

Δηλαδή στη γαμήλια δεξίωση τι περέθεσαν ; Λαδερά και ψάρι? Τι πράγματα είναι αυτά? 'Η ΔΕΝ είναι νηστεία και παντρευόμαστε,ευφραινόμαστε ή ΕΙΝΑΙ και διάγουμε ανάλογο βίο.

Related Posts with Thumbnails