Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ: ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΒΑΚΟΥΦΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΠΕΡΑ


Μετά από πολλές δεκαετίες αγώνων της Ρωμαίϊκης Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης για την εξομάλυνση του νομικού καθεστώτος του βακουφίου του Κεντρικού Παρθεναγωγείου, σε συνεδρίαση του Συμβουλίου της Γενικής Διεύθυνσης Βακουφίων που πραγματοποιήθηκε χθες 15 Νοεμβρίου 2011, αποφασίστηκε να αναγνωριστεί το σχολείο ως ανεξάρτητο αυτοτελές βακούφι. Η απόφαση βασίστηκε σε νομικά και διοικητικά ερείσματα που είχαν συγκεντρωθεί για την υπόθεση και δικαίως υπερασπιζόταν η Ρωμαίϊκη Κοινότητα. 
Έτσι, το Κεντρικό Παρθεναγωγείο στο Πέρα, το οποίο πρωτολειτούργησε το 1849, αναγνωρίζεται πλέον από τη Γενική Διεύθυνση Βακουφίων ως ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο στα πλαίσια των μειονοτικών βακουφίων.
Αξίζουν συγχαρητήρια στους ομογενείς και όλους εκείνους που έδωσαν αγώνες και εργάστηκαν χρόνια για την αναγνώρισή του. Νομίζω ότι προς την εξέλιξη αυτή προσέφερε τα μέγιστα, ως εκ της θέσεώς του (εκπρόσωπος των μειονοτήτων στη Γενική Διεύθυνση Βακουφίων), ο δραστήριος ομογενής Λάκης Βίγκας. Ευχόμαστε το ίδρυμα του Κεντρικού Παρθεναγωγείου να ενταχθεί ομαλά στην υπηρεσία της Κοινότητας.
Περισσότερα για το θέμα διαβάστε στο Rumvader

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails