Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2009

Το αληθώς ορθοδόξως σκέπτεσθαι και ζην είναι άκρως αντιευσεβιστικό


ΚΑΤΑ ΝΕΟΪΕΡΟΚΑΝΟΝΟΛΑΤΡΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΛΟΓΟΣ ΕΝΑΤΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ

Tου Κώστα Νούση
Θεολόγου - φιλολόγου
«Ούτοι συνέχθειν, αλλά συμφιλείν έφυν» (Αντιγόνη)

Θέλω να αγιάσω αλλά δε με αφήνουν, λέει ο λαός μας θυμοσόφως. Εξ αφορμής σταλείσης υπό ιερωμένου επιστολής σχολιαζούσης την υπ’ εμού οικουμενιστική πλάνη και καταδεικνύοντος δι’ αυτής το φαινόμενο της έκπτωσης των σημαινομένων των λέξεων που με τη σειρά του καταμαρτυρεί την έκπτωση των ηθών, εκκλησιαστικών και μη, θα επιχειρήσω να θίξω τη φωλιάζουσα φύσει υποκρισία χριστιανών «αδελφών» και τη μεταμόρφωσή τους σε απάνθρωπα όντα, εξωγήινα και - το βασικότερο - μη έχοντα αγάπην αλλά τυπολατρική προσκόλληση σε κανόνες και αγιογραφικές ιστορίες ειλημμένες κατά το δοκούν και, όπως εύλογα θα φανταζόταν ένας μέσος άνθρωπος, τα όντα αυτά είναι περισσότερο οι «πατέρες» μας, ιερείς και μοναχοί, οι την ουσίαν της πατρότητος (=εν στοργή πνευματικής τροφοδοσίας μας) απολέσαντες και τους ιερούς κανόνας εις κανόνια μετασχηματίσαντες ( γέρων Παΐσιος ), τους οποίους και πρώτοι καταπατούν.
Κληρικοί που χειροτονούνται πάντα εκτός της προβλεπομένης ηλικίας (μια εκ των ασημαντοτέρων καταπατήσεών τους) και γενόμενοι πυρ πνέοντες κατά πάντων, ιδία δε αιρετικών, αλλοθρήσκων και Ινδιάνων – κατά των οποίων έβαλε ιδιαιτέρως ο εν λόγω ενδεχομένως κληρικός εξ ου αφωρμήθην εις το γράφειν, λες και δεν έχουν τελειωμό οι διωγμοί των άμοιρων Ινδιάνων υπό των λευκών – τους οποίους βλέπουν ως μιάσματα, προς τούτοις δε και τους ομοδόξους αδερφούς τους και πατέρες, που κατ’ οικείαν γνώμην επρόδωσαν, πλην ολιγαρίθμων ακριβών τηρητών κανόνων και παραδόσεων.
Συγχωρήσατέ μοι τον ζουράρειον τρόπον, αλλά υπήκοος γενόμενος φίλω μου ιερεί και πνευματικώ πατρί, χάρισμαν έχοντι αναδέχεσθαι λογισμούς, το πράττω.
Θα ξεκινήσω με ένα περιστατικό. Φίλος μου αρχιμανδρίτης - εν τω κόσμω βιών και παρ’ ηλικίαν χειροτονηθείς - με παρετήρησε, όταν πήγα να τον φωνάξω όντα στο ιερό βήμα να βγει έξω, ότι δεν επιτρέπεται να ομιλούμε σε ιερό χώρο, διότι προφανώς είπα και κανα δυο λέξεις παραπάνω! Μπορεί να φαίνεται φαιδρό αλλά είναι τραγικό για όλους το πνεύμα αυτό. Η φαινομενική αυτοαναίρεση των κανόνων και η de facto έκπτωση πολλών εξ αυτών μαρτυρεί περιτράνως τη διαστροφή της κατά γράμμα ερμηνείας και εφαρμογής των περισσοτέρων κανόνων και την εν διακρίσει ορθόδοξη κατά πνεύμα ερμηνεία και εφαρμογή τους, ως άλλωστε συμβαίνει και με το κείμενο της αγίας γραφής, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη της προτεσταντικής εν προκειμένω αντίστοιχης πλάνης. Βέβαια η εκλεκτική τους εφαρμογή είναι μια πραγματικότητα (π.χ. η κατάλυση ελαίου στις νηστείες) αλλά αν τολμήσει κανείς να συμμετέχει σε κανένα διάλογο τον αποκαλούν διάβολο… Η διάσταση λέξεων και εννοιών έφερε και τους χριστιανούς σε διάσταση με τις ενέργειες της επισήμου εκκλησίας. Παρενθέτω εδώ την προτροπή να μη σκεπτόμεθα πονηρά ότι πολλοί εκ των αντιδρώντων θα ήθελαν να είναι σε ηγετικές θέσεις και ότι ο γράφων είναι πεπλανημένος υπερφίαλος νεανίσκος φιλοφαναριώτης ή στην καλύτερη δαιμονοποιώντας τον ως σκοπόν έχοντα την αυτοπροβολήν - λύσεις εύκοπες απόσεισης ψυχολογικής των ευθυνών και ενοχών μας, επαναλαμβάνοντες το αρχαίο αμάρτημα μετάθεσης εις τον πλησίον - επανέρχομαι στην ουσία της αίρεσης: πνευματικός θάνατος (και σωματικός ενίοτε αν δούμε τις καταλήξεις πολλών οπαδών τους αλλά και δίπλα μας καθημερινά με τους χιλιαστές που αποκτείνουν εαυτούς και συγγενείς εν τη απαγορεύσει των μεταγγίσεων).
Είναι άξιον στατιστικής μελέτης πόσοι εκ των συγχρόνων στρατευσάντων κατά αιρετικών γνωρίζουν ποιους και γιατί ακριβώς μάχονται. Ο γέροντας Πορφύριος έλεγε ότι «φοβάμαι μην πάω στην κόλαση από την πολλή οικονομία», αυτοί όμως θεωρούν ήδη εαυτούς μεν σεσωσμένους, τον Πατριάρχη δε και τους περί αυτόν εν χορώ με τους Ινδιάνους γύρω από τις πυροστιές της δαντικής κολάσεως!
Το κακόηθες και πάλι εκκλησιαστικό τούτο όγκωμα παθολογοανατομικώς τέμνων εν τη θεολογική χειρουργική τραπέζη ρομφαίαν δίστομον λαβών κατά πάντων, ιδία δε των πεπωρωμένων και εκχυδαϊστών, οίτινες:
εκστρατεύσαντες κατά ιεραρχών πλήρεις αναρχίας εισίν,
επαγγέλλονται εξωτερική ισορροπία όντες φορείς εσωτερικής εαυτών ανισορροπίας,
παν το δόγμα έχοντες, αγάπην δε μη έχοντες, τουτέστιν ουδέν εισίν,
ελεούν μεν υλικώς αλλά στις κρίσεις των κατά πάντων ποσώς,
εκμανέντες κατά αδερφών, ίνα ορθοδοξότεροι φανέντες,
σμικρύνουν το ευαγγελικό μήνυμα από την παγκόσμια εμβέλειά του σε ολίγιστους εκλεκτούς,
πνευματοκτόνοι του νόμου και γραμματολάγνοι,
δικτατορίσκοι φιμωτές της εναλλακτικής πνευματικής έκφρασης και καλαισθησίας,
ανίεροι ιεροεξεταστές και μίζεροι δονκιχωτιστές,
ακροβατικώς δογματικοί ερμηνευτές και θείον ζήλον διαρρεύσαντες κατά αδερφών,
σεκτοποιητές του εκκλησιαστικού σώματος του εις πάσαν κτίσιν επεκτεινομένου,
οίτινες την ποιητική γλώσσα της εκκλησίας συνοψίζουν στις αρές του αναθέματος,
μετατρέψαντες τα μελίρρυτα λόγια του Χριστού σε αυστηρές διατάξεις ενός κοινού φανατικού θρησκευτικού ηγέτη,
οι διαστρέψαντες το φωτοφόρο θεωτικό κάλεσμα του Χριστού σε μίζερο και θλιβερό φολκλορικό κήρυγμα και κυνήγι μαγισσών (που πετάνε κατά βάσιν κατά δύση μεριά)
οι το σαθρό οικοδόμημα της θεολογίας τους ανεγείραντες στο χώρο του κρανίου τους εκ του μη όντος, οι τοίχοι του οποίου γέμουσι γραμμάτων ενός νέου υπ’ αυτών δημιουργηθέντος νόμου συνισταμένου εκ παλαιοδιαθηκικών και νομοκανονικών διατάξεων,
οι συνιστώντες φαρισαϊκή συνομοταξία απεχόντων του ευγενικού εκκλησιαστικού ήθους,
οι μετονομάσαντες την εκκλησία σε νομικό καθίδρυμα από το οποίο εκβάλλουν αφειδώς παραβάτες,
αυτόκλητοι απολογητές μιμούμενοι την εκ δύσεως εισαγόμενη ευπρόσβλητη απολογητική,
ερασιτέχνες υπερασπιστές μιας πίστης χρείαν εχούσης δεκανικίων κατ’ αυτούς,
οι ορθόδοξοι κατ’ όνομα και αντορθοδόξως πολιτευόμενοι,
οι παρασύροντες στον ευσεβιστικό χείμαρρο και ηθικιστικό τους κατήφορο αθώα θύματα και φιλότιμους αγωνιστές,
οι την εκκλησίαν μεταβαλόντες από χώρο παραγωγής αγίων σε χώρο εκκόλαψης αγρίων,
οι εγκαταλιπόντες το ταπεινό ήθος της κατά Χριστόν σαλότητος με τον ανορθόθοξο παράλογο τρόπο τους και τη γλυκύτητα της πνευματικής ζωής με την τραχύτητα των ακτιβιστικών εκτροπών τους,
οι εκπληρώσαντες το προφητικό παύλειο «ψυγήσεται η αγάπη των πολλών», δοκησίσοφοι, μάλλον εαυτοίς αρέσκοντες,
οι την μέθην του θείου έρωτος μη ζηλώσαντες ει μη μόνον τον αδελφοβόρον μανιώδη οίστρο,
οι ερμηνεύοντες με σεσηπότα διανοητικά ακροβατήματα,
αφανείς άσημες φιγούρες εκτοξευόμενες κακογούστως από την ανωνυμία τους,
οι ερασταί της δυτικής θεολογίας οι υποπίπτοντες στον πειρασμό του ακτιβισμού και της κατά γράμμα θεοπνευστίας των κανόνων και της εκκλησιαστικής ιστορίας,
θλιβεροί ονειροπόλοι αρχαίων εκκλησιαστικών ερίδων,
ειδωλολάτρες του ξοάνου του κενού γράμματος του νόμου,
τραγικά πρόσωπα που κινδυνεύουν να χάσουν και αυτή και την άλλη ζωή,
οι και αρνούμενοι το διάλογο θέσιν θεού επέχοντες, του κατεξοχήν διαλογικού όντος,
οι την αλήθειαν της πίστεως διαστρέψαντες σε σέκτα φανατικών θρησκολήπτων,
άχρωμες γκρίζες φιγούρες μεστές ψυχαναγκασμού που δε θέλουν ποτέ να χαρούν αισθόμενοι πανταχόθεν βαλλόμενοι από θεούς και δαίμονες,
εσκληρυμμένες καρδίες, νέμουσαι άπασι κατάρες αντ’ ευχών,
οι αυθαιρέτως υπεραλλόμενοι των λαγαρών ευαγγελικών μηνυμάτων και μετατρέψαντες τη γραφή σε κοινό ιστορικό μυθιστόρημα,
αρπάξαντες τη δαιμονική τρίαινα και σείοντάς την κατά παντός ανθρωπίνου όντος,
προορώ μεν τη χλεύη και λήθη στην οποία τους παραδίδουν και το παρόν αλλά και η μέλλουσα αναγραφήναι ιστορία, καλώ δε άπαντας, μηδ’ εμού εξαιρουμένου, στην εν ταπεινώσει μετάνοια, την προς όλους ανεξαιρέτως αγάπη και αληθινή πνευματική ζωή, που είναι η αναζήτηση του Θεού και η απόκτηση της θείας Χάριτος. Αν φάνηκα σκληρός, ας αναλογισθούν τινες μήπως είναι σκληρότερο το να υβρίζεις χυδαία κληρικούς και μη και να τους βλέπεις σα δαίμονες… Το αληθώς ορθοδόξως σκέπτεσθαι και ζην είναι άκρως αντιευσεβιστικό, όσο και αν αυτό ενοχλεί τις θρησκευτικές μάζες. Να θυμηθώ κάτι τελευταίο από το γερο Πορφύριο. Κάποτε «κόλλησε» ένα πνευματικό του παιδί πόσα χρήματα και πού θα τα προσφέρει ως ελεημοσύνη. Στη δίνη των λογισμών του ήρθε ο γέρων και του είπε να ξεκολλήσει και να στραφεί στην αύξηση της αγάπης στο Χριστό. Μακάρι όλοι μας να προβαίναμε στο ωραίο αυτό εκ πάντων των εμμονών του έκαστος ξεκόλλημα!
Στο πνεύμα λοιπόν των ημερών των Χριστουγέννων και επειδή όλοι μας κρύβουμε μέσα μας το μικρό (τυμπαν)ευσεβιστή, θέλω να εκφράσω στους ιεροκανονολάτρες μια μικρή μου απορία: το κοριτσάκι με τα σπίρτα προφανώς δεν ήταν ορθόδοξη χριστιανή: πού άραγε να πήγε η ψυχούλα της εκείνο το βράδυ;

Κ.Ν.
Λάρισα 17-12-2009

34 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Σαν πολύ ψηλά έχει πάρει τον αμανέ ο κος Νούσης!Ποιος νομίζει οτι είναι δηλαδή?Όλο μα όλο το κειμενό του είναι ένα συνοθύλευμα ύβρεων,νεοορθόδοξων ανοησιών και ρήσεων κάποιων γεροντάδων που κάποιοι τους έχουν αγιοποιήσει ήδη!Σύνελθε κε Νούση!Σχοινοβατείς νεοορθόδοξε θολολόγε και ανοηταίνεις!Και κάποιοι που συμβαίνει να σε γνωρίζουν από χρόνια κουνάνε μελαγχολικά το κεφάλι τους για την κατάντια σου!Μόλις θίχτηκε λίγο ο εγωισμός σου εκπωματίστηκε ο βόθρος που έκρυβες μέσα σου!Γιατί από βόθρο σίγουρα προήλθαν οι εκφράσεις που χρησιμοποίησες κατά εν Χριστώ αδελφών σου!Ντροπή σου!

Ανώνυμος είπε...

παραλήρημα... αυτοικανοποίηση... είσαι θεός... μεγάλε... δοξάστε τον

Ανώνυμος είπε...

"και επειδή όλοι μας κρύβουμε μέσα μας το μικρό (τυμπαν)ευσεβιστή" ΟΥΔΕΝ ΤΟΥΤΟΥ ΑΛΗΘΕΣΤΕΡΟΝ!!!!! ΑΛΗΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤ'ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΛΗΘΕΣ!!! ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΔΕΙΞΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ, ΚΑΙΤΟΙ ΜΗ ΘΕΟΛΟΓΟΣ....."ΦΩΤΙΑ ΝΑ ΚΑΨΩ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ, ΝΕΡΟ ΝΑ ΣΒΗΣΩ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ" ΕΦΥΓΕ ΗΔΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΜΕ ΤΑ ΣΠΙΡΤΑ...... ΕΜΕΙΝΕ ΟΜΩΣ Ο ΜΑΝΙΚΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ Η ΔΡΟΣΕΡΗ ΠΥΡΑ ΤΟΥ.....ΕΙΘΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΑΝΤΙ ΣΜΥΡΝΟΧΡΥΣΟΛΙΒΑΝΟΥ, ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΩΣ ΘΥΣΙΑ ΤΩ ΕΝ ΣΠΗΛΑΙΩ ΤΕΧΘΗΣΟΜΕΝΩ ΘΕΩ ΗΜΩΝ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΖΕΡΙΑ ΤΟΥ DO UT DES......

Ανώνυμος είπε...

Συκοφαντικό και διεστραμμένο το κείμενο του Νούση.

Ανώνυμος είπε...

Θεέ μου, Θεέ μου, πρόκειται περί ψυχανώμαλου πρώτης κατηγορίας.
Τι παραλήρημα είναι αυτό;
Λένε στη Λάρισα ότι αυτός ο κοντονεαρός θα πάη σύντομα στο φρενοκομείο.
Και μαζί του και οι θεολόγοι της Λάρισας (Στεργιούληδες και σία) που τον ενθαρυνουν.
Κατάντια.

Ανώνυμος είπε...

πραγματι χρειάζεται ψυχίατρο ο Νουσης. τι βοθρος ειναι αυτός παραμονές Χριστουγέννων; και ο Ανδριοπουλος που παίζει το καλό παιδί γιατί τα δημοσιεύει;

Ανώνυμος είπε...

Καλοί μου άνθρωποι, πάει τό παιντί, θά τό χάσουμε εμείς αλλά ίσως τό κερδίσει τό Δαφνί...

Εκεί θά είναι όλοι ευτυχείς,
καί οί λόγοι του απόλυτα επιτυχείς,
μέσα σε ωραίο ακροατήριο,
υψηλά νοήματα θα αναπεμφθούν,
σέ όλα τα πλάτη καί μήκη τής γής...

Ω, Νούση μακάριε,νύν καί αεί έσο ευτυχής!

a-Θανάσης Βέγγος

Ανώνυμος είπε...

Καλέ τι σας έπιασε;;;

Μήπως σας ξεμπρόστιασε πάλι;;;

Πραγματικά έχετε πατέρα το Σατανά!!!

Ίδιοι με τα αδέλφια σας τους Φαρισαίους που κατηγορούσαν τον Χριστό πως εν ονόματι του άρχοντος των δαιμονίων βγάζει δαιμόνια!

Είστε για λύπηση...

...από τα βέλη σας δεν ξέφυγαν και οι στην συνείδηση της Εκκλησίας καταξιωθέντες ως άγιοι, Πορφύριος και Παΐσιος...

Δεν αξίζετε τίποτα, τενεκέδες ξεγάνωτοι, ψευτοχριστιανοί, ψευδάδελφοι!!!!

Φαντάζομαι πως οι περισσότεροι από εσάς "δήθεν" νηστεύετε αυτές τις μέρες... καλύτερα να τρώτε κρέας κάθε μέρα παρά να τρώτε τις σάρκες των αδελφών σας όπως λέει ο άγιος Γιάννης ο Χρυσόστομος...

...και για σας προφήτεψε ο Ησαΐας
"ο λαός ούτος με πλησιάζει με το στόμα αυτών και με τα χείλη με τιμά, η δε καρδία αυτών μακράν απέχει απ' εμού"

Λύπαμαι ούτε "Καλά Χριστούγεννα" δεν μπορώ να σας ευχηθώ, σάμπως θα το καταλαβαίνατε;;;

...είστε σαν τους σκορπιούς που με το ίδιο τους το δηλητήριο έχουν πάθει ανοσία στο δηλητήριο!!!

...χαρείτε λοιπόν την εωσφορική σας "ευσέβεια" και πρόσφέρτε στον κύριο σας, τον Διάβολο, το λιβάνι των αναθυμιάσεων της βρωμερή σας καρδιάς!

Ν.Σ

Ανώνυμος είπε...

Ο ΥΠΟ ΤΑ ΑΡΧΙΚΑ Ν.Σ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΛΥΠΑΤΑΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΥΧΗΘΕΙ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΜΑΣ ΕΒΡΙΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΑΤΑ!ΚΑΙ ΕΙΧΑΜΕ ΜΙΑ ΦΑΓΟΥΡΑ ΑΝ ΘΑ ΜΑΣ ΕΥΧΗΘΕΙ Ο Ν.Σ.ΤΡΕΧΩ ΝΑ ΠΑΡΩ FENISTIL ΑΠ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ!ΑΝ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΥΧΗΘΕΙΣ ΑΘΛΙΕ ΥΒΡΙΣΤΗ ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΘΗΣΕΙ Η ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ!ΓΕΛΟΙΕ ΝΕΟΟΡΘΟΔΟΞΕ!

Ανώνυμος είπε...

Μήπως εν όψει Χριστού γέννας να αλλάξουμε λίγο θέμα και να ηρεμίσουμε ΟΛΟΙ; Άσχετο! Μόλις τελείωσα τον εσπερινό της εορτής του Αγίου μάρτυρος Σεβαστιανού και μάλιστα τον έψαλλα από την ωραία φυλλάδα που προ λίγων ετών εξέδωσε ο π. Δοσίθεος (ηγούμενος Τατάρνας)! Ωραίοι ύμνοι! Σπουδαίος άγιος των πρώτων Χριστιανικών χρόνων! Αν και μαρτύρησε στην Παλαιά Ρώμη τιμάται και στην Νέα, στο ομώνυμο αγίασμα παρά τω Ιερώ Ναώ Αγίου Δημητρίου Σαρμασικίου στην παλαιά Πόλη. Ας έχουμε την χάρη και την ευχή του. Και αν κάποιος χριστιανός μας διαβάζει από την Πόλη και έχει χρόνο ας πεταχτεί αύριο να ανάψει ένα κεράκι και να πιει από το αγίασμα του. Εμείς οι "περιλειπόμενοι" ας τον μνημονεύσουμε από τον τόπο μας! Καλά Χριστούγεννα- π. Γρηγόριος.

Ανώνυμος είπε...

Κε Νούση
πολύ μας έχεις σκοτίσει τελευταία με το μπλα-μπλα σου για τους φανατικούς. Πολύ ασχολείσαι μαζί τους και τους δίνεις αξία και υπόσταση. Παράτα τους στη μιζέρια τους. Στο τέλος δεν θα διαφέρεις και πολύ απ' αυτούς.
Υ.Γ. Βάζε και καμμιά τελεία που και που!

Ανώνυμος είπε...

ΩΣΤΕ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΣΗ Ο ΚΟΣ ΝΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΛΑΛΗΣΑΝΤΑ ΝΕΟΟΡΘΟΔΟΞΟ!ΑΠ ΤΟΝ ΚΟ ΝΟΥΣΗ ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ Ν ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ ΑΞΙΑ!Ο ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΜΠΑΘΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΝΕΟΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΑΝΘΕΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ!ΤΙ ΤΑΛΙΜΠΑΝ,ΤΙ ΗΘΙΚΙΣΤΕΣ,ΤΙ ΕΥΣΕΒΙΣΤΕΣ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΑΝ ΤΙΣ ΘΟΛΕΣ ΤΟΥΣ ΙΔΕΕΣ!ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ ΑΠ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΦΡΟΝΟΥΝΤΕΣ ΑΝ ΔΕΝ ΤΑ ΧΕΤΕ ΒΡΕΙ ΗΔΗ!ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ!ΟΙ ΝΕΟΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΙΣΤΕ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ!ΚΑΤΑΤΡΩΓΕΤΕ ΤΑ ΣΠΛΑΧΝΑ ΤΟΥ!ΘΑ ΧΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΞΙΖΕΙ!

Ανώνυμος είπε...

νευράκια βλέπω.....

Ανώνυμος είπε...

κύριοι, προσέξτε μήπως είστε εσείς για το Δαφνί και δεν το καταλάβατε..να μη πω ότι δε χρειάζεται κιόλας, διότι τέτοια αντίδραση δε θυμίζει ισορροπημένα άτομα

Ανώνυμος είπε...

μερικοί τσάμπα μάγκες σκορπίζουν απειλές δω και κει αλλά κρύβονται κάτω από ανωνυμία. τουλάχιστον από τους "οικουμενιστές" τολμάνε μερικοί να μιλάνε με παρρησία, έστω και αν κάνουν λάθος. άντε βρε παλληκάρια, πέστε μας πού κρύβεστε να τα πούμε από κοντά. Δε νομίζω ο Μεταλληνός και ο Ζήσης να συμφωνούν με την παληκαριά σας. Αυτοί ναι μιλάνε με το θάρρος της γνώμης. εσείς;

Ανώνυμος είπε...

...Προφανώς οι εν λόγω "αντιοικουμενισταί - αγωνισταί της ορθοδοξίας" θα πιστεύουν (;) ότι η "ομολογία" ταιριάζει με την ανωνυμία...
Tι έτερον;..

(Ουδεμίαν σχέσιν, φυσικά, έχοντες μετά των π. Γεωργίου Μεταλληνού και Θεοδώρου Ζήση, δια τας θέσεις των οποίων δύναται τις πολλά να αντιλέξει, όχι, όμως, για την ορθόδοξη παρρησία και προσωπικήν παλικαριά των!)

ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΛΑΡΙΣΗΣ

Ανώνυμος είπε...

κ.Νούση, κατηγορείτε τους κατηγόρους των οικουμενιστών, με τον ίδιο ακριβώς κακό τρόπο τον οποίο καταγγέλετε !

Και κάνετε ακριβώς αυτό που κατηγορείτε : χρησιμοποιείτε ρήσεις αγίων γερόντων κατά το δοκούν.

Πείτε μας λοιπόν, εσείς που γνωρίζετε πολλά για τους σύγχρονους γέροντες:

Πότε και ποιός από αυτούς συμπροσευχήθηκε ή συλλειτουργήθηκε με παπικούς ή προτεστάντες;

Ήταν φανατικός και ψυχαναγκαστικός ο μέγας δογματολόγος και όσιος πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς όταν χαρακτήριζε τον Αθηναγόρα ως αιρετικό; Κι εσείς είσθε σοφότερος και πνευματικότερος του;

Και ακόμη αναμένω τον σχολιασμό σας στο κείμενο του γέροντος Παϊσίου:

«Πολλοί άγιοι Μάρτυρες, όταν δεν ήξεραν το δόγμα, έλεγαν: «Πιστεύω ό,τι θέσπισαν οι Άγιοι Πατέρες». Αν κάποιος το έλεγε αυτό, μαρτυρούσε. Δεν ήξερε δηλαδή να φέρει αποδείξεις στους διώκτες για την πίστη του και να τους πείσει, αλλά είχε εμπιστοσύνη στους Αγίους Πατέρες. Σκεφτόταν: «Πως να μην έχω εμπιστοσύνη στους Αγίους Πατέρες; Αυτοί ήταν και οι πιο έμπειροι και ενάρετοι και άγιοι. Πως εγώ να δεχθώ μια ανοησία; Πως να ανεχθώ να Βρίζει ένας τους Αγίους Πατέρες;» Να έχουμε εμπιστοσύνη στην παράδοση. Σήμερα, δυστυχώς, μπήκε η ευρωπαϊκή ευγένεια και πάνε να δείξουν τον καλό. Θέλουν να δείξουν ανωτερότητα και τελικά πάνε να προσκυνήσουν τον διάβολο με τα δύο κέρατα. «Μια θρησκεία, σου λένε, να υπάρχει» και τα ισοπεδώνουν όλα. Ήρθαν και σ’ εμένα μερικοί και μου είπαν: «Όσοι πιστεύουμε στον Χριστό, να κάνουμε μια θρησκεία». «Τώρα είναι σαν να μου λέτε, τους είπα, χρυσό και μπακίρι, χρυσό τόσα καράτια και τόσα που τα ξεχώρισαν, να τα μαζέψουμε πάλι και να τα κάνουμε ένα. Είναι σωστό να τα ανακατέψουμε πάλι; Ρωτήστε έναν χρυσοχόο: ‘’Κάνει να ανακατέψουμε την σαβούρα με το χρυσό;’’ Έγινε τόσος αγώνας, για να λαμπικάρει το δόγμα». Οι Άγιοι Πατέρες κάτι ήξεραν και απαγόρευαν τις σχέσεις με αιρετικό. Σήμερα λένε: «Όχι μόνο με αιρετικό αλλά και με Βουδιστή και με πυρολάτρη και με δαιμονολάτρη να συμπροσευχηθούμε. Πρέπει να βρίσκονται στις συμπροσευχές τους και στα συνέδρια και οι Ορθόδοξοι. Είναι μια παρουσία».

Τι παρουσία; Τα λύνουν όλα με την λογική και δικαιολογούν τα αδικαιολόγητα.
Το ευρωπαϊκό πνεύμα νομίζει ότι και τα πνευματικά θέματα μπορούν να μπουν στην Κοινή Αγορά.

Μερικοί από τους Ορθοδόξους που έχουν ελαφρότητα και θέλουν να κάνουν προβολή «Ιεραποστολή», συγκαλούν συνέδρια με ετεροδόξους, για να γίνεται ντόρος και νομίζουν ότι θα προβάλουν έτσι την Ορθοδοξία, με το να γίνουν δηλαδή ταραμοσαλάτα με τους κακόδοξους. Αρχίζουν μετά οι υπέρ-ζηλωτές και πιάνουν το άλλο άκρο· λένε και βλασφημίες για τα Μυστήρια των Νεοημερολογιτών κ.λπ και κατασκανδαλίζουν ψυχές που έχουν ευλάβεια και ορθόδοξη ευαισθησία. Οι ετερόδοξοι από την άλλη έρχονται στα συνέδρια, κάνουν τον δάσκαλο, παίρνουν ό,τι καλό υλικό πνευματικό βρίσκουν στους Ορθοδόξους, το περνάνε από το δικό τους εργαστήρι, βάζουν δικό τους χρώμα και φίρμα και το παρουσιάζουν σαν πρωτότυπο. Και ο παράξενος σημερινός κόσμος από κάτι τέτοια παράξενα συγκινείται, και καταστρέφεται μετά πνευματικά. Ο Κύριος όμως, όταν θα πρέπει, θα παρουσιάσει τους Μάρκους τους Ευγενικούς και τους Γρηγορίους Παλαμάδες, που θα συγκεντρώσουν όλα τα κατασκανδαλισμένα αδέλφια μας, για να ομολογήσουν την ορθόδοξη πίστη και να στερεώσουν την παράδοση και να δώσουν χαρά μεγάλη στην Μητέρα μας Εκκλησία.

Εάν ζούσαμε Πατερικά, θα είχαμε όλοι πνευματική υγεία, την οποία θα ζήλευαν και όλοι οι ετερόδοξοι, και θα άφηναν τις αρρωστημένες τους πλάνες και θα σώζονταν δίχως κήρυγμα. Τώρα δεν συγκινούνται από την αγίας μας Πατερική παράδοση, γιατί θέλουν να δουν και την Πατερική μας συνέχεια, την πραγματική μας συγγένεια με τους Αγίους μας. Αυτό που επιβάλλεται σε κάθε Ορθόδοξο είναι να βάζει την καλή ανησυχία και στους ετεροδόξους, να καταλάβουν δηλαδή ότι βρίσκονται σε πλάνη, για να μην αναπαύουν ψεύτικα τον λογισμό τους, και στερηθούν και σ’ αυτήν την ζωή τις πλούσιες ευλογίες της Ορθοδοξίας και στην άλλη ζωή της περισσότερες και αιώνιες ευλογίες του Θεού. »

Ανώνυμος είπε...

Ίδια πιπίλα, ίδια καραμέλα.
SOS! Η Ορθοδοξία κινδυνεύει! Σώστε την. Ευτυχώς που υπάρχουν κάποιοι ζηλωτές κι έτσι γνωρίζουμε τουλάχιστον από ποιους κινδυνεύει!
Προσέξατε; βρίζουν χυδαία, κατηγορούν συμπεριφέροντε κατά τρόπο απερίγραπτο και όταν βρεθεί κάποιος και τους τα "χώσει" το παίζουν και θύματα. Τόση υποκρισία πια!
Προτείνω στις ιστολίδες τους να βάλουν να εμφανίζεται μήνυμα μόλις ανοίγουν "Προσοχή ο σκύλος δαγκώνει".
Και να μάθουν επιτέλους:
"Μην κάμεις μη σου κανουνε
μην πεις να μη σου πούνε
την ξένη πόρτα κουρκουνάς
και τη δική σου σπούνε!"
Που σημαίνει, δεν ζούμε σε κοινωνία αγγέλων και ούτε και οι ίδιοι βέβαια είναι άγγελοι.
Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Ανώνυμος είπε...

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ, ΠΟΥ ΚΟΠΤΕΣΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ. ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ ΛΥΣΣΑΛΕΩΣ ΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΜΟΥΣ ΟΤΙ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΑΝΑΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΟΥΣΙΕΣ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ, ΔΙΑΛΟΓΟΥΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΤΕΡΟΔΟΞΟΥΣ. ΚΑΙ ΑΣ ΔΕΧΘΟΥΜΕ ΠΡΟ ΣΤΙΓΜΗ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΟ. ΜΕΤΑ ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΟ ΤΟΣΗ ΑΝΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΤΗ, ΟΠΩΣ ΛΕΤΕ, ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΤΕΡΟΔΟΞΟΥΣ ΓΙΑ ΠΕΙΤΕ ΜΟΥ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΟΙΩΘΕΙ Ή ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥΣ ΤΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΣΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ? ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΔΟΓΜΑΤΑ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΠΟΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ. ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΧΑΡΑΚΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ.
ΓΙΑ ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΛΟΙΠΟΝ ΠΟΙΟ Ή ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ "ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ"?

Ανώνυμος είπε...

οι θεολόγοι της Λάρισας πως ονομάζονται; γιατι κάποιος μεσα στους πολλους που βρίζει μιλάει για κάλυψη πισω απο την ανωνυμί. μας λετε παρακαλω τα ονοματάκια τους;

Ανώνυμος είπε...

Αισθάνομαι πολύ ευτυχής που έτυχε να γεννηθώ στην Ελλάδα και έτσι με βαφτήσανε Χριστιανό Ορθόδοξο. Για φαντασθείτε να τύχαινε να γεννηθώ σε άλλη χώρα π.χ. στην Ιταλία ή στη Λατινική Αμερική όπου θα με βάφτιζαν Χριστιανό Καθολικό, πόσο δυστυχής θα ήμουν, γιατί θα ήμουν κι εγώ ένας από τα δισεκατομμύρια αιρετικούς, πεπλανημένους, κακόδοξους και όργανα του σατανά.
Πράγματι αισθάνομαι τόσο περήφανος και καθαρός, που φοβάμαι να ταξιδέψω στο εξωτερικό, επειδή όταν αισθανθώ την ανάγκη να προσευχηθώ, υπάρχει φόβος να θέλει να προσευχηθεί δίπλα μου και κάποιος απ' αυτούς τους μιαρούς αιρετικούς. Φαντασθείτε λοιπόν σε τι δύσκολη θέση θα βρεθώ.

Ανώνυμος είπε...

Είδατε ο Ν.Σ. το παλιοτόμαρο τί είπε στις 17 Δεκεμβρίου 2009 6:40 μ.μ.;

"Αγιος Γιάννης ο Χρυσόστομος". Όχι άγιος Ιωάννης που είναι το ορθόδοξο και σωστό και ευσεβές.

Ανώνυμος είπε...

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΠΩΘΗΚΕ. ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΠΡΟΤΙΜΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΡΧΑΙΟΠΡΕΠΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ. ΑΛΛΩΣΤΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΑΤΗΡ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΧΩΡΟΥΣΕ ΤΟΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΛΟΓΟ ΠΟΥ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ. ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΤΕ ΝΑ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΟΠΩΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ.

Ανώνυμος είπε...

ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΣ ΟΤΙ ΟΙ ΝΕΟΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΔΕΝ ΑΝΕΜΕΝΑΝ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΟΥΝ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΠ ΤΟΥΣ ΥΓΙΩΣ ΦΡΟΝΟΥΝΤΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ!ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΖΗΛΩΤΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΘΡΩΠΑΡΕΣΚΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΑΚΡΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ!ΤΟΥΣ ΤΣΟΥΖΕΙ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΙ ΘΟΛΕΣ ΤΟΥΣ ΙΔΕΕΣ!ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΙΛΗ Σ ΑΥΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟ!ΤΙΣ ΥΒΡΕΙΣ!ΤΑΛΙΜΠΑΝ,ΦΟΝΤΑΜΕΝΤΑΛΙΣΤΕΣ,ΗΘΙΚΙΣΤΕΣ Κ.Τ.Ο.Ο,ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΕΟΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΖΩΗ!ΠΟΛΥ ΟΡΘΑ ΚΑΠΟΙΟΣ ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΕ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ!ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΗΓΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ!

Κ.Ν. είπε...

Κάποιος φίλος παραπάνω έκανε μερικές ερωτήσεις.Του απαντώ με ερωτήσεις επίσης:
1)ξεκίνησε διαδικασίες συγκεκριμένης διαμαρτυρίας και σχίσχατος ο π. Ιουστίνος;
2) Το ότι είπε τον Αθηναγόρα αιρετικό - ελέγχεται η πηγή σου, διότι πολλοί συκοφαντούνται για λόγια που δεν είπαν - σημαίνει ότι μαγαρίστηκε στα χρόνια του η ορθοδοξία; Μήπως η εκκλησία της Σερβίας στην οποία ανήκε ο π. Ιουστίνος αποσχίστηκε ή ο ίδιος που τον θεωρούσε αιρετικό σταμάτησε το μνημόσυνό του ή το μνημόσυνο του σέρβου πατριάρχη που είχε κοινωνία με τον Αθηναγόρα; Σου θυμίζω ότι και άγιοι είχαν χειροτονηθεί από αιρετικούς (αλλά όχι επίσημα καθηρημένους)΄. Η πιθανή ή και πραγματική αίρεση μεμονωμένων πιστών και κληρικών δεν καθιστά ακάθαρτη την εκκλησία. Και συ μπορεί να έχεις αιρετικές απόψεις -και να μη το γνωρίζεις ούτε ο ίδιος- αλλά αυτό δε σε έβγαλε, θεωρώ, εκτός εκκλησίας ούτε τη μαγάρισε. Ξέρεις και πόσοι γύρω μας είναι αιρετικοί με φανερές διακηρύξεις αλλά κυρίως με τον τρόπο ζωής τους αλλά δεν αφορίζονται ούτε καθαιρούνται; Και μιλάω και για μοναχούς ακόμα.
3) Και οι σύγχρονοι ΓΟΧ δικαίως επανεστάτησαν και δες πόσες εκκλησίες έχουμε σήμερα. Μήπως θέλεις να δούμε και μια ακόμα, διότι εκεί πάει το πράγμα;
4)Βλέπεις με τι μένος οι "αντιοικουμενιστές" αμφισβητούν τους σύγχρονους πατέρες που λες ότι γνωρίζω καλά; Τα ίδια κάνουν και οι ΓΟΧ που αμφισβητούν τον άγιο Νεκτάριο και λένε τον Πορφύριο σατανιστή (οι βλάσφημοι!)
Θαύμασα και το κουράγιο σου να αντιγράψεις το γέροντα Παΐσιο. Κανείς δε διαφωνεί με τα λόγια του. Δες αρχικά μόνο εκείνο το σημείο που μιλάει για τα άκρα και μετά θυμήσου ότι ο γέροντας, λίγο πριν κοιμηθεί, έβγαλε μια φωτογραφία με τον νυν Πατριάρχη στέλνοντας μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες, μεταξύ αυτών και εσένα.
θα κλείσω με μια τελευταία παρατήρηση. Οι πνευματικές πλάνες συνήθως είναι δυσδιάκριτες, για αυτό άλλωστε και παρασύρουν ει δυνματό και τους εκλεκτούς. Να θυμάσαι πάντα ότι το εύκολο είναι να γκρεμίσεις και όχι να δημιουργήσεις...

π Παντελεήμων Kρούσκος είπε...

Αν λέει την αλήθεια τότε ακούστε τον. Αν πάλι υπερβάλλει , άλλοι τον έφεραν σε τέτοια κατάσταση. Οπωσδήποτε αναζητήστε την ευθύνη σ'αυτούς που πρέπει.
"Σταματήστε να τραγουδάτε για να πάψω να χορεύω", απάντησε ο Γέρος του Μωρηά στους προεστούς του εκτελεστικού, κάποτε.
Πάντως μια χαρά τα λέει.

Ανώνυμος είπε...

Δηλαδη συμφωνα με τον προλαλησαντα πατερα Παντελεημονα ο κος Νουσης ειναι ανευθυνος αν καταλαβα καλα!Με βαση τη συλλογιστικη του αν δεν εχει δικαιο(η 1η εκδοχη) σιγουρα φταιν οι αλλοι(οι κακοι αντιοικουμενιστες και οργανωσιακοι)!Προκαταβολικα λεω οτι δε συμφωνω με την επιθεση καποιων εναντιον του κου Νουση!Οχι ομως οτι δε φταιει και ο κος Νουσης που ανοιξε το χαριτοβρυτο στομα του και απαντησε με το ιδιο αν οχι με χειροτερο νομισμα!Ετσι δεν ειναι αγαπητε πατερ Παντελεημων?

Κ. Ν. είπε...

Κ.Ν. είπε...

Κάποιος φίλος παραπάνω έκανε μερικές ερωτήσεις.Του απαντώ με ερωτήσεις επίσης:
1)Ξεκίνησε διαδικασίες συγκεκριμένης διαμαρτυρίας και σχίσματος ο π. Ιουστίνος;
2) Το ότι είπε τον Αθηναγόρα αιρετικό - ελέγχεται η πηγή σου, διότι πολλοί συκοφαντούνται για λόγια που δεν είπαν - σημαίνει ότι μαγαρίστηκε στα χρόνια του η ορθοδοξία; Μήπως η εκκλησία της Σερβίας στην οποία ανήκε ο π. Ιουστίνος αποσχίστηκε ή ο ίδιος που τον θεωρούσε αιρετικό σταμάτησε το μνημόσυνό του ή το μνημόσυνο του σέρβου πατριάρχη που είχε κοινωνία με τον Αθηναγόρα; Σου θυμίζω ότι και άγιοι είχαν χειροτονηθεί από αιρετικούς (αλλά όχι επίσημα καθηρημένους). Η πιθανή ή και πραγματική αίρεση μεμονωμένων πιστών και κληρικών δεν καθιστά ακάθαρτη την εκκλησία. Και συ μπορεί να έχεις αιρετικές απόψεις -και να μη το γνωρίζεις ούτε ο ίδιος- αλλά αυτό δε σε έβγαλε, θεωρώ, εκτός εκκλησίας ούτε τη μαγάρισε. Ξέρεις και πόσοι γύρω μας είναι αιρετικοί με φανερές διακηρύξεις αλλά κυρίως με τον τρόπο ζωής τους αλλά δεν αφορίζονται ούτε καθαιρούνται; Και μιλάω και για μοναχούς ακόμα.
3) Και οι σύγχρονοι ΓΟΧ δικαίως επανεστάτησαν στις αρχές και δες πόσες εκκλησίες έχουμε σήμερα. Μήπως θέλεις να δούμε και μια ακόμα, διότι εκεί πάει το πράγμα;
4)Βλέπεις με τι μένος οι "αντιοικουμενιστές" αμφισβητούν τους σύγχρονους πατέρες που λες ότι γνωρίζω καλά; Τα ίδια κάνουν και οι ΓΟΧ που αμφισβητούν τον άγιο Νεκτάριο και λένε τον Πορφύριο σατανιστή (οι βλάσφημοι!)
Θαύμασα και το κουράγιο σου να αντιγράψεις το γέροντα Παΐσιο. Κανείς δε διαφωνεί με τα λόγια του. Δες αρχικά μόνο εκείνο το σημείο που μιλάει για τα άκρα και μετά θυμήσου ότι ο γέροντας, λίγο πριν κοιμηθεί, έβγαλε μια φωτογραφία με τον νυν Πατριάρχη στέλνοντας μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες, μεταξύ αυτών και εσένα.
θα κλείσω με μια τελευταία παρατήρηση. Οι πνευματικές πλάνες συνήθως είναι δυσδιάκριτες, για αυτό άλλωστε και παρασύρουν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς. Να θυμάσαι πάντα ότι το εύκολο είναι να γκρεμίσεις και όχι να δημιουργήσεις...

Ανώνυμος είπε...

@Κ.Ν.Ναι, ο γέρων Ιουστίνος Πόποβιτς είχε διακόψει την μνημόνευση του πατριάρχου Σερβίας Γερμανού.

Η επιστολή στην οποία ο γέρων Ιουστίνος χαρακτηρίζει , επιδοκιμάζοπντας ανάλογο χαρακτηρισμό των αγιορειτών, ως αιρετικό τον πατριάρχη Αθηναγόρα, εστάλη από τον ίδιο προς δημοσίευση και υπάρχει στην σελίδα του Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος της Μητροπόλεως Λαγκαδά.Όσον αφορά την φωτογραφία με τον πατριάρχη , είναι φαιδρό να ψάχνετε σε μια κοινή φωτογράφηση, επιδοκιμασία του γέροντος για τις μετέπειτα ενέργειες του κ.Βαρθολομαίου.

Τα όσα πίστευε ο γέροντας για τους διαλόγους τα λέει καθαρά το παραπάνω κείμενο το οποίο φωτογραφίζει την στάση και του σημερινού πατριάρχη.

Φυσικά, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν βρήκλατε ούτε μια λέξη να πείτε για τα όσα καταμαρτυρεί ο γέροντας στους οικουμενιστές.

Ποιοι να είναι άραγε αυτοί που συμπροσεύχοπνται με τους πυρολάτρες, τους μάγους , τις δεσποτίνες, τους οποίους καυαγγέλει ο γέρων Παίσιος;

Για να μη παιδεύεστε να ψάχνετε, θέλετε να σας στείλω μια φωτογραφία του πατριάρχη να συμπροσεύχεται με αυτούς και άλλους κατά την κρουαζιέρα του στη Γροιλανδία;

K.N. είπε...

Moυ θυμίζεις τους χιλιαστές που γυρνάνε με τις αγίες γραφές στο χέρι και κηρύττουν το γράμμα του ευαγγελίου χαρούμενοι που βρίσκουν χωρία που στηρίζουν, όπως νομίζουν, τις θέσεις τους. Και πάντα αισθάνονται δικαιωμένοι. Έτσι και συ θα χάρηκες σαν ανώριμο παιδάκι που βρήκες την επιστολή (έγκυρη η πηγή το διαδίκτυο!) με την οποία συμφωνεί με το χαρακτηρισμό που αποδίδουν οι αγιορείτες στον Αθηναγόρα. Δεν αμφιβάλλω ότι εστάλη, αλλά ούτε που διανοήθηκα να ανατρέξω να δω αν είπε κάτι τέτοιο ο άγιος, συγχώρησόν μου το κενό γνώσεως…
Να σου θυμίσω ότι στις περιόδους των πολιτικών επί κομμουνισμού ανωμαλιών στις χώρες αυτές οι αντιδράσεις σε συγκεκριμένες ενέργειες των ιεραρχών και της επίσημης εκκλησίας προσλαμβάνει άλλο χαρακτήρα και είναι λάθος να λαμβάνονται αποκεκομμένες της περιρρεούσης ατμόσφαιρας. Και όλοι ξέρουμε τι τράβηξε από το καθεστώς ο π.Ιουστίνος. Σε όσες όμως βιογραφίες του διάβασα (πάει καιρός) δεν ενθυμούμαι να διέκοψε το μνημόσυνο. Σίγουρα βέβαια δεν ώθησε σε σχίσμα τους Σέρβους. Θα χαρώ να μου υποδείξεις πού το διάβασες, αλλά κυρίως για ποιο κυρίως λόγο το έκανε και για πόσο διάστημα. Βέβαια για να στηρίξεις τις θέσεις σου μπορεί να θυμηθείς πολλές διακοπές μνημοσύνων, όπως των αγιορειτών σε ανάλογες περιόδους και εποχές και από αγίους ακόμα στην αρχαιότερη εκκλησιαστική ιστορία. Ίσως μιλήσεις και κατά του Γρηγορίου Ε΄που αφόρισε τους επαναστάτες! Τι λες, μήπως και τότε θα έπρεπε οι άλλοι ανα τον κόσμο ορθόδοξοι να τον αποτειχίσουν για την άδικη ενέργειά του;
Μετά καθιστάς τον πολέμιο του πάπα άγιο Ιουστίνο πάπα, διότι επικαλείσαι κυρίως αυτόν ως σχεδόν αλάθητο σε λόγια και έργα και κοιτάς να κρατηθείς από αυτόν. Την ίδια περίοδο όμως ένας άλλος άγιος κορυφαίος για την εποχή μας, με τα ίδια πατριαρχικά προβλήματα, ο παπα Εφραίμ ο Κατουνακιώτης και συν αυτώ ο γέρων Ιωσήφ o ησυχαστής πήραν αυτολεξεί την θεία πληροφορία: « Η Εκκλησία μου είναι στην Κων/πολη» και «εν τω προσώπω του Φλωρίνης απεκήρυξας όλην την εκκλησίαν!» . Τι λες τώρα; Προηγούμαι σε αριθμό αγίων; Να πάρουμε μεζούρα να δούμε ποιος είναι ανώτερος; Και ποιος έχει δίκιο; Πρόσεχε και συ μήπως εν τω προσώπω του Βαρθολομαίου κάνεις το ίδιο σφάλμα…
Δεν ξέρω πώς μεταφράζει καθένας μια φωτογραφία αλλά να σαι σίγουρος ότι δεν ήταν το μόνο που ο γέροντας έκανε για να δείξει την εκκλησιολογική του στάση. Ίσως για αυτό και ήταν τόσο μισητός στους ΓΟΧ.
Ένα ακόμα: να θυμάσαι ότι οι πνευματικές πλάνες είναι λεπτότατες. Έρρωσο.

Ανώνυμος είπε...

@Κ.Ν

Αναμένω με υπομονή και επιμονή τα σχόλια σας για τις κρίσεις του γέροντος Παισίου δι΄όσους προσεύχονται μετά πυρολατρών, ανιμιστών και μάγων εν οις πρώτος και καμαρωτός ο κ.Βαρθολομαίος.

Ξέρω ότι σας βάζω δύσκολα γιατί πιθανότατα με τα διαδικτυακά γραπτά σας δίνετε εξετάσεις στους μέντορες και σπόνσορες σας αλλά είτε θα απαντήσετε είτε θα συνεχίσετε να στρουθοκαμηλίζετε.

Και στις δυο περιπτώσεις παραμένετε έκθετος.

Κ.Ν. είπε...

αγαπητέ, νόμιζα ότι σε διέπει σχετική σοβαρότητα, αλλά μάλλον έπεσα έξω.

Ανώνυμος είπε...

Nούση στερείσαι κάθε σοβαρότητας.

Παναγιώτης Τελεβάντος είπε...

Ολοι ανεξάιρετα οι Αγιοι της Εκκλησίας όπως και όλοι ανεξαίρετα οι σύγχρονοι Αγιοι Γέροντες της ορθοδοξίας ήταν σφοδρότατα ενάντιοι στον οικουμενισμό όπως ήταν επίσης σφοδρότατα ενάντιοι στο σχίσμα.

Διατύπωναν όμως πάντοτε με αγάπη τις θέσεις τους, με φόβο Θεού και πόνο ψυχής για τα κακά που συνέβαιναν.

Προσεύχονταν στο Θεό να φωτίζει τον Πατριάρχη και μιλούσαν γι' αυτόν όπως και για τους άλλους αρχιερείς με σεβασμό και αγάπη ακόμη και όταν έλεγχαν κάποιες λανθασμένες δηλώσεις ή ενέργειές τους.

Related Posts with Thumbnails