Κυριακή, 15 Απριλίου 2012

ΠΑΣΧΑ ΧΡΙΣΤΟΣ Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ!


Σημειώνει, μεταξύ άλλων, ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Στυλιανός στο Πασχαλινό Μήνυμά του:

Η βιβλική λέξη Πάσχα, που όπως γνωρίζομε σημαίνει πέρασμα (από μια κατάσταση σε μια άλλη), δεν θα μπορούσε να εκφράσει το μυστήριο της σωτηρίας ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους, αν δεν εταύτιζε ο Πασχάλιος Κανόνας της Υμνολογίας μας τον ίδιον τον θυσιασθέντα Θεάνθρωπον Χριστόν με την λέξη Πάσχα!
Με άλλα λόγια, δεν είναι χρόνος μήτε τρόπος Εορτής. Ο ίδιος ο ενανθρωπήσας Θεός, ο θανών και αναστάς υπέρ πάντων ανθρώπων, ονομάζεται Πάσχα: “Πάσχα Χριστός ο λυτρωτής”!
Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος διά τον οποίον ο Απ. Παύλος επισημαίνει προς όλους τους πιστούς την άμεση σχέση που έχει το βάπτισμά μας με τον θάνατον και την Ανάσταση του Χριστού (Ρωμ. 6,4).
Όταν όμως ο Απ. Παύλος μας καλεί να “περιπατήσωμεν εν καινότητι ζωής”, δεν υποδεικνύει απλώς μια ευλαβέστερη ζωή μετά το βάπτισμα. Η διά του βαπτίσματος καινή ζωή, που οπωσδήποτε προϋποθέτει τον θάνατον της προηγουμένης ζωής εν φιλαυτία, είναι εξ ολοκλήρου “ζωή εν Χριστώ”. Γι' αυτό και μας χαρίζεται, “διά της δόξης του Πατρός”, οπότε και μετέχομε της Αναστάσεως του Χριστού, γενόμενοι “συγκληρονόμοι” της βασιλείας Του. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails