Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019

Νικολάι Μπερντιάγιεφ: Χριστιανισμός και Αντισημιτισμός


Νικολάι Μπερντιάγιεφ
Χριστιανισμός και αντισημιτισμός
Εκδόσεις s@mizdat
Το εισαγωγικό σημείωμα και η μετάφραση είναι του Δημήτρη Μπαλτά

Προλογικό σημείωμα 
Τό 2014, μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση 140 ἐτῶν ἀπό την γέννηση τοῦ Ρώσσου φιλοσόφου Νικολάου Μπερντιάγιεφ (1874-1948) εἶχα παρουσιάσει στό περιοδικό Σύναξη (τ. 132, σσ. 77-94) σέ ἑλληνική μετάφραση τό ἄρθρο του «Χριστιανισμός καί ἀντισημιτισμός». 
Τό κείμενο αὐτό, ἀναδημοσιευόμενο σήμερα ἐδῶ, διατηρεῖ πάντοτε ὁρισμένη ἐπικαιρότητα, ἀφοῦ σήμερα, ὅπως καί ἄλλοτε, ὁ κόσμος, καί ἰδιαίτερα ὁ χριστιανικός, διάκειται δυσμενῶς, τίς περισσότερες φορές, προς τούς Ἑβραίους, ὄχι μόνον ἀπό ἀπόψεως θρησκευτικῆς ἀλλά καί οἰκονομικῆς καί κοινωνικῆς καί πολιτικῆς. Ἐξ ἄλλου, τό ἄρθρο τοῦ Μπερντιάγιεφ ἔχει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον, διότι δίδει τήν ρωσσική προσέγγιση στό ζήτημα τῶν Ἕβραίων καί τοῦ ἀντισημιτισμοῦ. Ἄς σημειωθεῖ ὅτι ἡ Ρωσσία τόσο ἐπί τοῦ τσαρισμοῦ, ὅσο και ἐπί τοῦ μπολσεβικισμοῦ ἔδειξε μία ἰδιαίτερα ἐπιθετική στάση πρός τούς ἑβραϊκῆς καταγωγῆς κατοίκους της, ὅπως καί οἱ χῶρες τῆς κεντρικῆς Εὐρώπης. 
Γιά τήν μετάφραση τοῦ παρόντος δοκιμίου ἔλαβα ὑπ’ ὄψιν τό ρωσσικό πρωτότυπο κείμενο (Κhristianstvo i antisemitizm, Religiozno-Filosofskoi Akademii, Paris 1938), ἀλλά καί τήν γαλλική και τήν ἀγγλική μετάφρασή του (N. Beridaeff, Le christianisme et l' antisemitisme, trad. princesse Theodore, Edition de l' Academie religieuse et philosophique russe, Paris 1940 και Νicolas Berdyaev, Christianity and anti-Semitism, transl. Al. A. Spears, V.B. Kanter, The Hand and Flower Press, Kent 1952). 
Δημήτρης Μπαλτᾶς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails