Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2008

ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΑ ΥΨΩΜΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΡΩΣΙΑΣ

To απόγευμα της σήμερον Παρασκευής, 5ης Δεκεμβρίου, η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης χοροστατήσας κατά τον εσπερινόν εις τον πανηγυρίζοντα Ιερόν Ναόν Αγίου Νικολάου Υψωμαθείων ετέλεσε μετά το πέρας αυτού τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του κοιμηθέντος Προκαθημένου, ωμίλησε δε προς το Εκκλησίασμα δια τον εκλιπόντα, αναφερθείς ιδιαιτέρως εις τας προσφάτους συναντήσεις και την συνεργασίαν αυτών εν Κιέβω και εν τη Πόλει.

Μετά την ανακοίνωσιν εκ Μόσχας των της κηδείας του μακαριστού Πατριάρχου Αλεξίου, η Α. Θ. Παναγιότης θα συγκαλέση εις έκτακτον σύσκεψιν την Αγίαν και Ιεράν Σύνοδον προς λήψιν των προσηκουσών αποφάσεων.
Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 5η Δεκεμβρίου 2008

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ανακοινωθέν Οικουμενικού Πατριαρχείου

Επί τη επισήμω αναγγελία της προς Κυριον εκδημίας του αοιδίμου Πατριάρχου Μόσχας και πάσης Ρωσίας κυρού Αλεξίου, η Αγία και Ιερά Συνοδος συνήλθεν εις έκτακτον σύσκεψιν, υπό την προεδρείαν της Α. Θ. Παναγιότητος, τη 7η Δεκεμβρίου 2008.
Η Αγία και Ιερά Συνοδος, μετά την ανακοίνωσιν υπό του Πατριάρχου της κοιμήσεως του αειμνήστου Πρωθιεράρχου και την αναφοράν εις την προσωπικότητα και την προσφοράν αυτού προς την Εκκλησίαν, ηγέρθη μετά της Α. Θ. Παναγιότητος και ηυχήθη υπέρ αναπαύσεως της μακαρίας αυτού ψυχής εν σκηναίς δικαίων και μετά των αγίων των απ αιώνος ευαρεστησάντων τω Κυρίω.

Μεθ ο, απεφασίσθη όπως:
α) η Α. Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης μεταβή και παραστή αυτοπροσώπως εις την εξόδιον ακολουθίαν του αοιδίμου Πατριάρχου Αλεξίου, τελεσθησομένην την Τρίτην, 9ην τ. μ., αναχωρών εκ της Πόλεως την Δευτέραν, 8ην ιδίου, δι' ιδιωτικού αεροσκάφους, και επιστρέφων την Τετάρτην, 10ην ιδίου.
β) την Α. Θ. Παναγιότητα εις την αποδημίαν Αυτής ταύτην συνοδεύσουν οι Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος και Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, οι Πανοσιολ. Μ. Αρχιδιάκονος κ. Μάξιμος και Μ. Εκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν και ο Εντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, δημοσιογράφος και φωτογράφος.
Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 7η Δεκεμβρίου 2008,

Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Related Posts with Thumbnails