Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2008

Η ΘΡΟΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ


ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΘΡΟΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ

Aνακοινούται, ότι επί τη εορτή του Αγίου ενδόξου Αποστόλου
Ανδρέου του Πρωτοκλήτου
, τη και Θρονική Εορτή της Αγίας του
Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, τελεσθήσονται εν τω Π. Πατριαρχικώ
Ναώ, το μεν Σάββατον, 29ην Νοεμβρίου, και ώραν 4ην μ. μ., Μέγας
Εσπερινός, χοροστατούσης της Α. Θ. Παναγιότητος, την δε
Κυριακήν, 30ην ιδίου, η καθιερωμένη Πατριαρχική και Συνοδική
Θεία Λειτουργία.
Τον Θείον Λόγον θα κηρύξη ο Σεβ. Μητροπολίτης Σεβαστείας
κ. Δημήτριος.
Κατ' αυτήν θα παραστή, ως κατ' έτος, και επίσημος
Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας Ρώμης υπό την ηγεσίαν του Σεβ.
Καρδιναλίου κ. Walter Kasper, Προέδρου του Ποντιφικού
Συμβουλίου διά την προώθησιν της ενότητος των Χριστιανών.

ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΘΡΟΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
Ευχαρίστως ανακοινούται ότι επί τη Θρονική Εορτή της
Μητρός Εκκλησίας θα δοθή εν τοις Πατριαρχείοις δεξίωσις,
την Δευτέραν, 1ην Δεκεμβρίου, και από ώρας 6.00 έως 8.00 μ.μ.,
εις την οποίαν προφρόνως προσκαλείται η εν τη Πόλει
Ομογένεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails