Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΩΣΤΑ ΝΟΥΣΗ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ


Του θεολόγου-φιλολόγου Κώστα Νούση
Ομολογώ ότι η πρώτη μου απάντηση στην αιφνίδια και μη αναμενόμενη (ομολογουμένως εκ μέρους μου) σχολιαστική παρέμβαση σε άρθρο μου εκ μέρους του σεβασμιοτάτου Πειραιώς, συντασσομένη εν θερμώ, εξάπαντος θα άφηνε απ’ έξω αρκετά στοιχεία και σημαντικές λεπτομέρειες και, σε κάθε περίπτωση, μια πιο νηφάλια εκ της χρονικής και συναισθηματικής απόστασης θέαση των πραγμάτων καλύπτει επαρκέστερα τα όποια εναπομείναντα κενά. 
Θα ξεκινήσω με το θέμα της εισπήδησης, που είναι λίαν επίκαιρο και μεταλλασσόμενο σε μετανεωτερικά εξαμβλωματικά καινοφανή μορφώματα που καθαιρούν, αν δεν διαταράσσουν απλά, την εκκλησιαστική νηνεμία και ενότητα. Ο σεβασμιότατος, ως γνωστόν, είναι σφοδρός πολέμιος του παπισμού και του «οικουμενισμού». Παρά ταύτα, όμως, μάς μπερδεύει με τις σχολαστικές του εμμονές στη χρήση και ερμηνεία της Παράδοσης και με ένα εκπεμπόμενο υπ’ αυτού παγερό, άχρωμο, δύσγευστο, άκαμπτο και ανάλγητο δικανικό και νομικίστικο πνεύμα, τουτέστιν πράγματα που συναντούμε στη ρωμαιοκαθολική, τη μεταγενέστερη του σχίσματος κυριότατα, θεολογική νοοτροπία, πρακτική και παράδοση. 
Στο πρόσωπό του συγκεντρώνει μια ‘υπερεξουσία’ που χορηγεί αυτοκλήτως μάλλον εις εαυτόν de facto ο ίδιος και δια της οποίας λαμβάνει το δικαίωμα μιας οικουμενικού χαρακτήρος υπερόριας δικαιοδοτικής παρεμβατικότητας, αγνοών εν τοις πράγμασι τουλάχιστον την υπέρ αυτόν Σύνοδο της Ελλαδικής Εκκλησίας. Τούτο δεν θα συνιστούσε κατ’ ανάγκην πρόβλημα, αν δεν υπεισήρχετο σε ζητήματα που άπτονται των διεκκλησιαστικών οργάνων και αρμοδιοτήτων, υποκαθιστών αυτά και πιο εστιασμένα τον παγκόσμιο συντονιστή της Ορθοδοξίας, τον Προκαθήμενο του Φαναρίου. Τουλάχιστον τούτο είναι το γράμμα του νόμου, κάτι που ενδιαφέρει τα μάλα τον σεβασμιότατο, ως έδειξε περίτρανα η δηκτική του σε μένα ‘διόρθωση’ της περί κανονικής εισπηδήσεως ερμηνείας. 
Αναφορικά τώρα με το θέμα αυτό της εισπήδησης, πραγματικά με έκπληξη διαβάζω πάλιν και πολλάκις το δικολαβίστικο πνεύμα με το οποίο την προσμετρά ο εν λόγω επίσκοπος. Επαναγιγνώσκων προσεχτικά τα ημέτερα σχετικά γραφόμενα θα διαπιστώσει πως οι ενέργειες των κληρικών του εκθέτουν τον ίδιο ουσιαστικά και μάλιστα πολύ περισσότερο μετά την κάλυψη που τους παρέσχε. Είναι εμφανέστατο ότι δι’ αυτών ως εκπροσώπων ή, κατ’ ακριβεστέραν διατύπωση αντιπροσώπων, το συγκεκριμένο εκκλησιολογικό αμάρτημα μεταβαίνει στον ίδιο και τον βαρύνει πλέον, δι’ όσων γραπτώς υποστήριξε, ως εν γνώσει διαπραχθέν. Και, φυσικά, δεν είναι το μόνο ανάλογο παράπτωμα, αλλά απλά το τελευταίο σε μια αλυσίδα ομωνύμων και ομολόγων σφαλμάτων. Σημειωτέον, κάτι που δεν πρόσεξε ή αγνόησε εσκεμμένα ο επίσκοπος, μίλησα για έμμεση εισπήδηση, πράγμα δηλαδή που αναφέρει την έγκληση στον άμεσο προϊστάμενο των εν λόγω κληρικών. Να παρενθέσω δε στο σημείο τούτο πως η αίσθηση που μου δημιούργησε ο τρόπος που το αντιμετώπισε (αναφορικά με μένα) ήταν σαν να με περίμενε στη γωνία να πω ή να γράψω κανα λαθάκι (μη των ορθογραφικών εξαιρουμένων) και σαν τον Βέγγο στην ταινία «πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης» που ως διαιτητής πυγμαχίας έσωσε το συμπατριωτάκι του τον Τρύφωνα μετρώντας με τον γνωστό στο πανελλήνιο τρόπο! 
Τα γραφόμενα του σεβασμιοτάτου το τελευταίο διάστημα βρίθουν μιας τυπολατρικής προσκόλλησης στο Κανονικό Δίκαιο, που το χειρίζεται εν είδει ποινικού κώδικα, προφανώς επηρεασμένος από τη νομική του παιδεία. Η διατήρηση της δικαιικής τάξης, όμως, και το απειλητικό κράδασμα του Πηδαλίου μαζί με την κανονιοβολιστική χρήση των Ιερών Κανόνων (βλ. ενδεικτικά στο τελευταίο του: «ὅπως σαφῶς καί ρητῶς τιμωρεῖται στούς ΛΕ΄ Ἀποστολικό Κανόνα, ΙΓ΄ καί ΚΒ΄ τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου, Β΄ τῆς Β΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί Η΄ τῆς Γ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί ἡ ἀντικειμενική του ὑπόσταση ἀφορᾶ στήν τέλεση ἱεροπραξιῶν […] ἡ ἐπίκρισις τέτοιων θεμάτων δέν ἐμπίπτουν στίς προβλέψεις τοῦ ΝΕ΄ κανόνος τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων, ὥστε νά ἐνοχοποιοῦμαι γιά τήν μή ἐφαρμογή τῶν κανονικῶς προβλεπομένων») δεν είναι παρά η θεολογία και η διεστραμμένη αντίληψη των πραγμάτων που μάς μεταφυτεύτηκε εκ δυσμών. Με τέτοια αυστηρά βλέμματα και γυαλιά ιεροεξεταστικά το μόνο σίγουρο είναι η απογεννώμενη απέχθεια, η απώθηση και η απώλεια της επαφής με την πραγματικότητα και τον αληθινό άνθρωπο. Τούτο καταφαίνεται περίτρανα από τις φράσεις «τιμωρεῖται», «ἀντικειμενική ὑπόσταση» και «ἐνοχοποιοῦμαι», που συνηγορούν στην αποπνέουσα αύρα εκ των λόγων του σεβασμιοτάτου ενός ενοχικού και εξαντικειμενοποιημένου χριστιανισμού ολίγων καθαρευόντων. Και για να το κλείσω αυτό, ερωτώ ευθέως τον σεβασμιώτατο: το πρόβλημά σας κυρίως είναι αν θα σας ενοχοποιήσουμε ως μη προβλεπόμενο; Αυτά τα πράγματα και οι λέξεις μου φέρνουν στον νου, συγχωρέστε με, αρκετή πολιτική και διαφθορά, λίγο στρατό, πολύ δικαστήρια, τηβέννους και εισαγγελείς, τουτέστιν άφθονο κόσμο, μα ελάχιστα έως καθόλου Θεό. 
Πριν συνεχίσω, θα ήθελα να παραπέμψω τον σεβασμιότατο και όσους ετέρους ενδιαφερομένους στη νέα και πλούσια βιβλιογραφία αναφορικά με το θέμα της μεταλλαγμένης εισπήδησης της εποχής μας και των καινοφανών της διαστάσεων και εκτάσεων, καθώς και να τον προτρέψω να εισηγηθεί περί της εξέτασης του ζητήματος στη Σύνοδο της Εκκλησίας μας, κάτι που γι’ αυτόν δε νομίζω ότι θα ανήκει στα πρωτόλεια των συνοδικών του ενεργειών και πρωτοβουλιών. Μάλιστα, θα διακινδυνεύσω την παρατήρηση πως συνιστά πιο επικαιρικό και καυτό ζήτημα από την αναγνώριση της ογδόης και ενάτης οικουμενικής συνόδου. 
Στην τελευταία του έμμεση προς εμένα επιστολή προέβη σε μια σειρά ρητορικών – μάλλον – ερωτήσεων. Ευχαρίστως να ανταποκριθώ, θα ανοίξω διάλογο με τον σεβασμιότατο και είναι τιμή μου, ωστόσο θα θέσω ως προαπαιτούμενο κάποιες απαντήσεις από την πλευρά του σε πραγματικά αυτή τη φορά δικά μου ερωτήματα, που παραθέτω ευθύς αμέσως: 
• Για ποιον λόγο, Σεβασμιώτατε, δεν καλείτε σε απολογία τους δυο ιερείς της δικαιοδοσίας σας για τη διαδικτυακή τους κατά των Οικουμενικών Πατριαρχών παρέμβαση και ζητείτε προς τούτο επίσημη κατάθεση καταγγελίας; Χρήζουν προσκόμισης περαιτέρω αποδείξεων; Η στείρα τούτη προσκόλληση στο γράμμα του νόμου, ο σχεδόν αστείος αυτός στρουθοκαμηλισμός δεν σας εκθέτει και ενοχοποιεί προδήλως; 
• Αλλά και αν θεωρηθείτε πάντη αθώος για τα κείμενά τους, τώρα συμφωνείτε με αυτά και, αν όχι, σε τι ενέργειες θα προβείτε; 
• Ποια η στάση σας έναντι του επισήμως καθηρημένου πρ. Ράσκας Αρτεμίου; Ισχύουν όσα λέγονται και γράφονται περί στήριξής του εκ μέρους σας; Τα διαψεύδετε απερίφραστα; Αν οι πρόσφατες ενέργειες των κληρικών σας αποτελούν μια απλά ένοχη και μόνον παρ’ ενορίαν πράξη, τότε αυτό δε συνιστά πεντακάθαρο πρόβλημα επισκοπικής εισπήδησης στη Σερβική Εκκλησία ή, θα επεσημείωνα, και πλέον τούτου; 
Ο επισήμως, επισημότατα αφορισθείς, Ν. Σωτηρόπουλος τυγχάνει της ευρύτερης αποδοχής σας; Για να καταστώ ελαφρώς πιο συγκεκριμένος, έχει ομιλήσει σε ναό της επαρχίας σας και πόσες φορές; Τον έχετε μήπως εγκωμιάσει δημοσία; Έτσι άκουσα και θα ήθελα μια επίσημη από σας τοποθέτηση. Μια πιο σκληρή ακόμα ανακριτικού χαρακτήρα καταγγελτική ερώτηση, περισσότερο για να το ερευνήσετε: μήπως έχει κοινωνήσει στη μητρόπολή σας; 
Οι εκφωνήσεις των πρόσθετων υφ’ υμών Αναθεμάτων – ζήτημα λειτουργικό της καθόλου Ορθοδοξίας – έγιναν με την Ελλαδική Συνοδική ευλογία ή τουλάχιστον σε συνεννόηση με ανώτερα συλλογικά όργανα της Εκκλησίας ή, έστω, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη; 
Αναιρείτε την υπογραφή σας στην περιβόητη «Ομολογία Πίστεως», ειδικότερα μετά την έντονη και άκρως σημειολογική παρέμβαση του Οικουμενικού; 
Γνωρίζατε ότι θα σας συνοδεύσουν μέλη πολιτικού κόμματος στην πρόσφατη κατάθεση μήνυσης κατά του επαίσχυντου θεατρικού δρωμένου; Μια ειλικρινή και αντρίκεια απάντηση. Αν όχι, τότε γιατί τους το επιτρέψατε, προγνωρίζοντας τον δυσφημιστικό κατά της Εκκλησίας προκληθησόμενο σάλο; 
Οι γενικότερες και πληθωρικές σας παρεμβάσεις επί παντοίων θεμάτων εκκλησιαστικού (και όχι μόνο) ενδιαφέροντος τον τελευταίο καιρό τυγχάνουν άμεσης ή έμμεσης συνοδικής προστασίας και συμφωνίας; Μετά τα παραπάνω κανονικά ερωτήματα, θα προβώ και σε ένια ρητορικά τοιαύτα, στα οποία όμως κάλλιστα, όπερ και πάνυ ευκταίον δια τον γράφοντα, θα μπορούσατε, αν θέλετε, να τοποθετηθείτε: 
Η συχνότητα και η ποιότητα της παρεμβατικής επί ικανοτάτου μέρους του επιστητού ποιμαντικής σας ‘πολιτικής’ μήπως την εξασθενίζουν τινί τρόπω και σε τελική ανάλυση την απομειούν; Ενδεικτικά αναφέρω τις λεπτομερείς, εξονυχιστικές και λίαν εξειδικευμένες παρατηρήσεις σας επί σεξουαλικών θεμάτων, στον αντίποδα ακριβώς της πατερικής εν προκειμένω διαχρονικής διδασκαλίας, ποιμαντικής πρακτικής και πνευματικής προοπτικής. 
Ο λόγος σας, και δη ο γραπτός, κινούμενος μεταξύ δημοτικής και μιας, ιδιόλεκτης θα έλεγα, ιδιόρρυθμης και ιδιαζόντως προσωπικής χρήσης και παρασκευής καθαρεύουσας, ου πόρρω απέχων ξύλινων πεπερασμένων αναλογικών εκδόσεών του, πιστεύετε ότι έχει απήχηση στους πονηρότατους μεταμοντέρνους καιρούς μας και μεταδίδει πιο εύστοχα το ευαγγελικό μήνυμα; 
Η αίσθηση που παρέχετε εδώ και καιρό μιας (διλημματικής σχεδόν) στάσης μεταξύ φονταμενταλισμού – νεοζηλωτισμού και νηφαλιότητας - διακράτησης της εκκλησιαστικής ενότητας (:αποφυγής της αποτείχισης που ενυπάρχει και προωθείται στα μυαλά και από τις ιστοσελίδες κάποιων) δε νομίζετε πως δημιουργεί μια ατμόσφαιρα ‘σχιζοειδούς εκκλησιολογίας’ παρά τις πιθανότατα διαμετρικά αντίθετες ευγενείς προθέσεις και προαιρέσεις σας αναφορικά με μια διακριτική εν Πνεύματι σύγχρονη ποιμαντική γραμμή; 
Μήπως είναι καιρός να χρησιμοποιήσετε τα ηγετικά και πλείστα άλλα προσόντα σας με τρόπο πλέον χρηστικό, διαλλακτικό και ενοποιητικό προς όφελος και της καθ’ ημάς Ορθοδοξίας και της προσέλκυσης στην Εκκλησία αλλοθρήσκων και ετεροδόξων; 
Θέλω να πιστεύω ότι υπηρέτησα και με τη δευτερολογία μου τούτη την αποκατάσταση, το ελάχιστον, της ανθρώπινης δικαιοσύνης και της ηθικής τάξης. Δεν ξέρω αν το κατάφερα, αλλά πρόθεσή μου ήταν να παρέμβω και να διαλεχθώ ουσιαστικά και όχι με λεκτικά και νοηματικά συνθήματα ή με ρητορικά πυροτεχνήματα (π.χ. αυτό περί της πολυπαθούς υπ’ αμφοτέρων εισπήδησης), ύφαλους τους οποίους προσπάθησα να καταδείξω ότι δεν κατόρθωσε να αποφύγει με τον καλύτερο τρόπο ο σεβασμιότατος Πειραιώς. Και οι επιλογικώς προϋποθετικές της συνέχειας του διαλόγου τεθείσες ερωτήσεις μου είναι μια άμεση επαφή με τα ζώντα, τα αληθινά πράγματα και όχι με φαντασιοκοπήματα και λογικές ή θεολογικές ακροβασίες μέσα σε λέξεις, νεκρούς τύπους και θεωρητικές, όσον και αυθαίρετες, πτητικές παλινδρομήσεις σε ιστορίες του παρελθόντος. Αυτό, άλλωστε, είναι και η αληθής, η εμπειρική, η βιωματική και γνήσια θεολογία, ποσώς οι ατελέσφορες ‘ζητήσεις’ (Β΄ Tιμ. 2:23) που απλά γεννούν αψιμαχίες και εγωτικές αυτοπροβλητικές αντιπαραθέσεις, αλλά η μέριμνα για την αλήθεια και μόνον των πραγμάτων, και μάλιστα των αιωνίων. 
Κ.Ν
2/12/2012 
Μνήμη της οσιακής κοίμησης του αγίου γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου (+1991) 
Υ.Γ. Επειδή γίνεται λόγος τις μέρες τούτες για την εισαγωγή νέας εορτής στη Μητρόπολή σας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να προωθήσετε τη λειτουργική μνήμη του οσίου πατρός ημών Πορφυρίου, που συμπίπτει με τη μέρα που διανύουμε, τόσο στην επαρχία σας, όσο και με σχετική εισήγηση στην Ιεραρχία της αυτοκέφαλης εν Ελλάδι Εκκλησίας. Να σημειώσω εμφατικά πως δεν πρόκειται για καινοτόμηση και υπερβολή, διότι ήδη ο γέροντας τιμάται επισήμως ως άγιος στο Πατριαρχείο Αντιοχείας (ιδιαίτατα στη Μητρόπολη Βηρυτού). Είμαι σίγουρος εκ των προτέρων για τις ενέργειές σας και θα είμαι από τους πρώτους που θα σας επικροτήσω και εκθειάσω, πολλώ δε μάλλον η εκκλησιαστική ιστορία.

52 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Το νεο motto ειναι . Δεν θελουμε εκκλησια καθαρων . Φυσικα συμφωνουμε ολοι οι χριστιανοι απολυτα . Πρωτον γιατι κανεις μας δεν ειναι καθαρος και δευτερον γιατι ουδεμια διαθεση εχουμε να βγαλουμε ψευτη τον Χριστο που ιδρυσε εκκλησια που δεχετε ολους τους μετανοοουντες αμαρτωλους ολους μας δηλαδη και οχι εκκλησια καθαρων . Αλλα για να μην βγει ψευτης απο την αλλη μερια ο Χριστος πρεπει να συμπληρωθει το motto .Δεν θελουμε ουτε εκκλησια ακαθαρτων . Που δηλαδη ειναι ακαθαρτοι και υπερηφανευονται κιολας για αυτο . Και δεν μιλαω μονο για τα σεξουαλικα . Αλλα ολα , οικονομικα , πιστεως κλπ . Γιατι εχουμε φτασει σε σημειο να εχει θεμελιωθει θεολογικα η ακαθαρσια και η μη τηρηση του ευαγγελιου , περιπου σαν προυποθεση ορθοδοξιας . Και μαλιστα του ιερατειου που οπως λεει ο Παυλος πρεπει να ειναι ανεπιληπτο και να χερει ακομη και απο τους μη χριστιανους εκτιμησης . Αλλωστε ο ιδιος ο Χριστος στην Αποκαλυψη μας λεει ποιες κατηγοριες θα μεινουν απο εξω . Εννοει αμετανοητους φυσικα . Σημερα οποιος απευθυνεται σε φιλαργυρους , μπεκρηδες , ομοφυλοφιλους κλπ και τους λεει αλλαξτε για να μπειτε μεσα θεωρειται καλβινιζων .Ακομη και αν απευθυνεται σε ιερεις . Και οποιος μιλα για καθαρση του κληρου ομοιως . Προφανως ο Παυλος ηταν καλβινιζων . Βεβαια για τον Παυλο το εχουν λυσει το θεμα . Οπως και για τον Χρυσοστομο και αλλους . Οπου τους ποναν τα λογια τους η απαντηση ειναι οτι δεν μαςενδιαφερουν λογια μεμονομενων αγιων . Για τον Χριστο ειναι κομματι δυσκολωτερο . Αλλα και κει υπαρχει λυση . Μπορουν και θα το κανουν καποτε να μιμηθουν τους προτεσταντες θεολογους . Που διαχωριζουν τον Χριστο της πιστης απο τον Χριστο της ιστοριας . Δηλαδη βγζουν με κομψο τροπο τον Χριστιανισμο παραμυθι . Μεγαλη προφητεια αυτη που ειχε πει ο Χριστος . Αραγε οταν ρθω θα βρω την πιστη ; Φυσικα ηταν ρητορικο το ερωτημα . Ενοουσε οτι πλιν ελαχιστων δεν θα υπαρχει πιστη . Αλλα τελικα η ουσια καθε αιρεσης ειναι αυτο . Το να βγαζουν τον Χριστο καποιοι ιερωμενοι η θεολογοι ψευτη . Ειτε εκ δεξιων οπως οι παπικοι ειτε εξ αριστερων οπως οι προτεσταντες . Τωρα με τις σοφιστειες του στυλ δεν μας νιαζουν ο Παυλος και ο Χρυσοστομος ειναι μεμονωμενοι Αγιοι η το αλλο δεν θελουμε εκκλησια καθαρων αρχισαν να το κανουν και οι ορθοδοξοι . Α.Μ

Ανώνυμος είπε...

Καλά κ.Νούση. Τόση πενία επιχειρημάτων;
Επαναλαμβάνεις την επιστολή του ιστολόγου προς τον Πειραιώς.
Χρειαζόταν ;
Γιατί τόση πρεμούρα ; Έλεος αγαπητέ μου.
Δεν μπορούσες να περιμένεις την απάντηση του Πειραιώς στον Ανδριόπουλο;
κ. Νούση, έτι πλέον εκτίθεσαι!

Ανώνυμος είπε...

@ 8:12
δεν ξερω αν εσεις το βλεπετε ετσι, αλλα διαφωνω καθετα. τα επιχειρηματα μου ειναι και μεσα στις αποφαντικες, οσο και στις ερωτηματικες προτασεις. λογια ουσιας και οχι πολεμικης, τουλαχιστον οπως το βλεπω εγω.
για την ιστορια μονο να σημειωσω οτι οταν συνετασσα το κειμενο αυτο, δεν γνωριζα το σχεδον ομοιας υφης κειμενο του ιστολογου. επισης , αν το καλοεξετασετε και δε βιαζεστε στα συμπερασματα σας ή, το πιο σημαντικο, δεν ειστε ενας ακομα εμπαθης, τοτε θα δειτε οτι το κειμενο μου ειναι σε πολλα σημεια διαφορετικο απο του φιλου ιστολογου και, σε τελικη αναλυση, συμπληρωνει το ενα το αλλο.
Κ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Διάβαζωντας και τις δύο επιστολές-απαντήσεις του θεολόγου - φιλολόγου ΑΠΘ Κώστα Νούση πρός τον Πειραιώς Σεραφείμ, επιθυμώ να γράψω όχι αυτό που σκέφτηκα, αλλά αυτό που ένιωσα ως απλός άνθρωπος του λαού.

Γράφει λόγια αληθείας δίχως Αλήθεια. Το ίδιο ισχύει και γιά τον Πειραιώς όπως και γιά τον Πατριάρχη μας.

Αν τα λόγια μας δεν ταυτίζωνται με το πρόσωπό μας, όσο κι αν είναι αλήθεια, στην ουσία είναι ψέμα και υπηρετούν τον πατέρα του ψεύδους.

Όταν η Αλήθεια , ο Κύριος, δεν κατοικεί στην καρδιά του ανθρώπου, ότι κι αν πεί, στην ουσία είναι ψέμα.

Ό σατανάς λατρεύει την αλήθεια, όταν αυτή προφέρεται από ανθρώπους που είναι στην κατοχή του, στην εξουσία του.

Στόν άλλον δεν μεταδίδουμε την αλήθεια του λόγου μας, αλλά την αλήθεια ή το ψέμα του εαυτού μας. Από εκεί και πέρα είναι "παιγνιδάκι" γιά τον κοινό εχθρό να σκαρώνει ότι του αρέσει. Άλλους υπέρ και άλλους εναντίων μας.

Ανώνυμος είπε...

για την ιστορια ακομα θελω να προσθεσω κατι που κολλησα στην 5η παραγραφο μετα την αναρτηση του παροντος, οποτε και ηταν δυσκολο να δημοσιευθει:"Να υποσημειώσω εμφατικά στην κατακλείδα αυτής της παραγράφου πως δε φαίνεται ο σεβασμιότατος στη δική του περίπτωση - αναφορικά με την κανονική του υπαγωγή και εξάρτηση από την Ελλαδική Σύνοδο - να προβαίνει στην ίδια στενότατη και άκαμπτη ερμηνεία και εφαρμογή των ιεροκανονικών διατάξεων, αλλά σε μια ελευθεριότερη ανάγνωση και χρήση τους, εμφανίζοντας έναν όλως παράδοξο και αντιφατικό σχετικό αλληθωρισμό".
Κ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

ΤΙΜΙΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΚΑΙ

ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ,

…ΑΛΛΑ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΜΕ ΤΗΝ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ !


Έχω την ταπεινή αίσθηση ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, να βάλουμε κάποια πράγματα στην πραγματική τους θέση .
Η οδός ενός γόνιμου
αναστοχασμού, πιστεύω πως έχει να προσφέρει στην Εκκλησία μας πολλά αγαθά, ενώ αντίθετα, μια στάση πνευματικής έπαρσης και ψυχωτικής αδιαλλαξίας, μονάχα δεινά μπορεί να σωρεύσει στο πολύπαθο εκκλησιαστικό μας σώμα.

Άλλωστε, τώρα, που η κρίση οδηγεί τους πάντες - ένθεους και άθεους- σε πληθώρα αναθεωρήσεων, είναι καιρός, οι έχοντες ακόμη ελπίδα - ας μην ξεχνούμε και τους αυτόχειρες αδελφούς μας, που δεν πρόλαβαν να νοηματοδοτήσουν τη ζωή τους - στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού, να επανεξετάσουν κάποια πολύ σοβαρά θέματα, που πολλά χρόνια, τώρα, ταλανίζουν την Εκκλησία και τα πιστά μέλη της.

Πρέπει να προσεγγίσουμε ορισμένα θέματα με περρισή τόλμη και τιμιότητα, γιατί οι καιροί και οι άμεσες ανάγκες των σημερινών ανθρώπων το απαιτούν.
Και για να μην ακροβατώ θεωρητικώς, θα αναφερθώ ενδεικτικά και επιγραμματικά σε ορισμένα από αυτά.

Κατά πρώτον, το μέγιστο πρόβλημα των ‘’καθαρών - ‘’αγίων’’ πιστών και των ‘’κοσμικών’’ – ‘’χλιαρών’’ πιστών.
Τον λόγο, λοιπόν, για τα εκκλησιαστικά και θεολογικά δρώμενα, τα τελευταία τριάντα χρόνια ( ίσως και περισσότερα), τον μονοπωλούν οι έχοντες ‘’βιωματική εμπειρία’’ και κατά συνέπεια είναι ορθότερο, αλλά και θεολογικότερο να αποφαίνονται αυτοί και μονάχα αυτοί, για όλα τα θέματα της εκκλησιαστικής μας βιωτής.

Τώρα, βέβαια, ποιος τους έχει δώσει αυτό το περίφημο πιστοποιητικό ‘’αγιότητας’’, είναι μια άλλη υπόθεση, η οποία πιστεύω χρήζει διδακτορικής διατριβής.

Έτσι, οι υπόλοιποι ‘’χλιαροί πιστοί’’, μουδιασμένοι και απορημένοι τους παρακολουθούν και τους ακολουθούν, έχοντας την αίσθηση, ότι ο λόγος αυτών των ανθρώπων, είναι πράγματι ο ορθόδοξος και ο ευαγγελικός και ακρίτως ασπάζονται τους λόγους τους και τις ερμηνευτικές τους προσεγγίσεις !

Και περνούν τα χρόνια …και όταν κάποια στιγμή (ευλογημένη αυτή η ώρα ) πέσει στα χέρια τους το ίδιο το Ευαγγέλιο ( μη νομίζετε, φίλοι μου, ότι οι έχοντες σχέση με την Εκκλησία έχουν διαβάσει τη Βίβλο. Ας είναι καλά η τηλεορασούλα !)
ή κανένα σοβαρό θεολογικό κείμενο , - όπως τα έργα των αγίων μας Πατέρων -, τότε διαπιστώνουν έκθαμβοι ότι άλλα γράφουν οι Πατέρες και άλλα τους έλεγαν στα κατηχητικά και στις ομιλίες τόσα χρόνια οι‘’βιωματικοί’’-‘’θεόπτες’’ θεολόγοι.

Ευτυχώς, βέβαια, που υπάρχουν σε κάθε πόλη και λαμπροί θεολόγοι και πνευματικοί διακριτικοί γέροντες , που στην κυριολεξία έχουν θεραπεύσει και σώσει χιλιάδες ψυχές.

...OI ΣΚΕΨΕΙΣ -ΣΧΟΛΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ!

ΑΠΟ ΔΙΟΓΕΝΗΣ /Ε.Μ.


Ανώνυμος είπε...

κ.Νούση γίνεσται κουραστικός άν όχι ενοχλητικός.
Ξεφευγεται απο τα όρια της σοβαρότητος μου φαίνεται.

Ανώνυμος είπε...

... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΣΚΕΨΕΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ!


ΑΠΟ ΔΙΟΓΕΝΗ /Ε.Μ.


ΤΙΜΙΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΚΑΙ

ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ,

…ΑΛΛΑ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΜΕ ΤΗΝ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ !

Δυστυχώς, όμως, αυτοί είναι ελάχιστοι και μάλλον κρύβονται ! Πλεονάζουν οι έχοντες ευσεβιστική νοοτροπία - ιερείς, θεολόγοι και λαϊκοί - , που με ασυνείδητο, θέλω να πιστεύω τρόπο (εάν αυτό γίνεται με τρόπο συνειδητό, τότε μπορούμε να μιλήσουμε και για τραγωδία προσωπική.), έχουν την λανθασμένη εντύπωση ότι όταν εκφέρουν λόγο Θεού, απευθύνονται σε παιδιά του κατηχητικού και δη του δημοτικού.

Τα χρόνια, όμως, έχουν περάσει και οι περισσότεροι ακροατές του λόγου είναι άνθρωποι μορφωμένοι και καλλιεργημένοι και πολλές φορές κάτοχοι δυο και τριών τίτλων (δίχως αυτό να υπονοεί κάτι περισσότερο).
Θα ήταν καλό και γόνιμο στις ομιλίες να προσφέρεται λόγος θεολογικός και όχι συνθηματικός, όπως μα έχουν συνηθίσει οι θλιβεροί της πολιτικής.

Και πάνω από όλα λόγος τίμιος.
Να λέμε στους πιστούς ανθρώπους την αλήθεια ολοκληρωμένη ( και ας πονάει πολύ !) και όχι μισή.

Άλλωστε, μην ξεχνούμε πως η μισή αλήθεια ισοδυναμεί με ψεύδος.

Κατά δεύτερον, και με αυτό κλείνω, γιατί μετά το σχόλιο θα πάρει τη μορφή μελέτης, θα αναφερθώ και στο μέγιστο πρόβλημα του δυϊσμού και του μονοφυσιτισμού, που και αυτό στα χρόνια μας, στον εκκλησιαστικό χώρο και όχι μόνο, έχει πάρει μορφή χιονοστιβάδας.

Πάντοτε, είναι ανάγκη να γινόμαστε έρμαια αυτής της διελκυστίνδας ; Από τη μία το σώμα, λένε, είναι αμαρτωλό και άρα τοποθετείται στο περιθώριο ( με όλες τις τραγικές συνέπειες που έχει αυτό στη ζωή των έντιμων χριστιανών) και από την άλλη έχουμε μία κραυγαλέα θεοποίηση του πνεύματος (νεοπλατωνισμός), με άμεσο αποτέλεσμα έναν άνθρωπο κολοβωμένο και συνεπώς προβληματικό.

Στην πατερική, όμως, γραμματεία το ‘’συναμφότερον’’ είναι κοινός τόπος.

Γι’ αυτό και η Εκκλησία μας, πολύ σοφά, έχει καταδικάσει και το μανιχαϊσμό και το μονοφυσιτισμό.
Ισως, η νέα Σύνοδος της Εκκλησίας (όποτε αυτήν πραγματοποιηθεί, ευχόμαστε γρήγορα), να επανεξετάσει όλες αυτές τις πολύ σοβαρές θεολογικές παρεκκλίσεις και να δώσει λύση και τώρα (όπως και άλλοτε), στα χρονίζοντα και επικίνδυνα αυτά προβλήματα.

Έχω την ταπεινή γνώμη, ότι οι παραπάνω σκέψεις – θέσεις, μπορούν να εξηγήσουν και να θεραπεύσουν και τις εκκλησιολογικές αστοχίες του Πειραιώς, όπως πολύ εύστοχα τις έχει επισημάνει και ο κ. Νούσης, στην πρώτη και δεύτερη απαντητική του επιστολή.

Δεν μπορώ κι εγώ παρά να συμφωνήσω με τις ορθές του θέσεις ! (εξ απόψεως εκκλησιολογικής και θεολογικής)

…ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ Η

ΤΙΜΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΕΧΕΙ

ΑΠΩΛΕΣΘΕΙ ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ

ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ !!!

…Ε, ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΚΑΙ

ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η

ΕΚΚΛΗΣΙΑ !!!


ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ !!!


Διογένης / Ε.Μ.


Υ. Γ. Για ορισμένους ,τώρα, αμετανόητους … και άρα αθεράπευτους ανώνυμους σχολιαστές, θα ισχύει πάντα η σοφή λαϊκή μας ρήση: ‘’Τι έχεις Γιάννη μ’… τι είχα πάντα’’ !!!Ανώνυμος είπε...

Α.Μ
Συγχαρητηρια για την αναδειξη του μανιχαικου μονοφυσιτικου πνευματος που αποτελει την μονιμη γαγγραινα της εκκλησιας ad hominem,
που ειναι γενικοτερο , θα σας ελεγα οχι μονον μεταξυ "σωματικοτητας" και "πνευματικοτητας" αλλα δυστυχως υφερπει ως απορριψη της γενικοτερης "ηδονιστικης-απολαυστικης" ενασχολησης με την κτιση(πολιτισμος ερως, σεξ επιχειρηματικοτητα κερδος χρημα κλπ) η οποια (δηθεν) αποτελει κοσμικη "πτωτικοτητα" κατ αντιθεση με την μονοφυστικη προσεγγιση του
θεου.

Ομως προσεξτε: Και η πατερικη θεολογια με την "θεολογια" των αδιαβλητων "παθων" , πασχει εξισου. Μιλουν για συναμφοτερον , λενε οτι δεν ειναι σωματοκτονοι αλλα παθοκτονοι (ωραια λογακια για αφελεις βεβαια),μονο που την ετσιθελικη αυθαιρετη, τερατωδη "θεολογια" οτι οτι ο προπτωτικος ανθρωπος δεν ειχε ηδονικες φυσικες κινησεις την εφηυραν αυτοι και την εφηυραν απο το πουθενα. "Ετσι γουσταρουν" να το πουμε καπως λαικα. Και δεν ειναι τυχαιο οτι υβριζουν τις πασεις φυσεως ηδονες 2000 χρονια. Την "παθητοτητα" της επιθυμιας προς συζυγιαν οι πατερες τη εφηυραν και κατεθλιψαν γενεες γενεων. Δεν ειναι αλανθαστοι οι Πατερες κε Α.Μ ουτε καν οι πραγματικοι συγγραφεις της καινης διαθηκης(που γραφηκε πολυ αργοτερα απο τα χρονια του Χριστου και σαφως επηρεαστηκε απο το ασκητικο ρευμα της εποχης) (μεσα στην οποια καινη διαθηκη για να τα πουμε εξω απο τα δοντια επισης σε καποια σημεια υποτιμαται ο γαμος (" του κοσμου τουτου" ενω ξερουμε πολυ καλα οτι ειναι εις τον αιωνα, "η η αιτια μετα της γυναικος τις δυναται σωθηναι" κλπ) στην αποκαλυψη του ιωαννου(ποιου Ιωαννου αληθεια ?)("οι μετα των γυναικων ουκ εμολυνθυσαν"..)(θαυμαστε μισος προς το σεξ που αναφερεται ως μολυνση!!! σε επισημο κειμενο της εκκλησιας!!!! απο τον μοναχο που εγραψε την αποκαλυψη - και εχουν γραφει αλλες 6 ιουδαικης προελευσης με την ιδια γλωσσα περιπου για να μην ξεχνιομαστε κατι το οποιο αποκρυπτεται εντεχνως). Αλλα και τωρα οι πατερικοι τυπου Παισιου υβριζουν το σεξ αποκαλωντας το σαρκικο παθος, η σεξουαλικοτητα ταυτιζεται με την λαγνεια, αποκαλειται "επιβατορικου τυπου"! προσμενουν πως και πως την αλλη ζωη για να απελευθερωθουν(!) απο αυτην(Ο Παισιος περιπου ελεγε οτι αλλος εχει 10% σαρκικο παθος αλλος 20% κλπ- το να θελει καποιος να κανει ερωτα ειναι "παθος" δηλ. πνευματικη αρρωστια γι αυτους) Οι σημερινοι εχθροι της σωματικοτητας δεν εμφανιστηκαν απο το πουθενα κε ΑΜ δυστυχως στους πατερες στηριζονται, στον Παυλο και εν μερει σε ψηγματα της καινης διαθηκης.
Ειναι η αποψη τους περι του δημιουργου,κατ' ουσιαν κανουν τον δημιουργο καθ ομοιωσιν τους (υποβαθμιζουν οι ιδιοι την σωματικοτητα, επειδη δηθεν ετσι θελει και ο θεος, χρησιμοποιουν ξεκαθαρα τον Θεο ως αλλοθι ως "εγκρινοντα" την δικη τους αποψη περι ζωης ) Ολα αυτα ειναι φανερα σε σκεπτομενους ανθρωπους που δεν κατηντησαν αυλη "λογικων" προβατων παρα την προσπαθεια του ιερατειου.

Το προβλημα ειναι η φασιζουσα αντιληψη του ιερατειου και κυριως του ανδρικου καλογερισμου περι απολυτου θεοπνευστιας των κειμενων αυτων,διοτι εν πολλοις τα κειμενα αυτα εγκρινουν τον "αποκοσμο" κατα κυριολεξιαν τροπο ζωης που επελεξαν. Κι ετσι φτανουν στο σημειο να αισθανονται σχεδον "προπτωτικοι" μεσα στη θρησκοληψια τους κατ αντιθεσιν με ολους εμας που βιωνουμε κοσμικοτατα τη ζωη "κατ οικονομιαν" (και πιστεψτε λεμε δοξα τω Θεω που ζουμε ετσι..)και ΔΕΝ ΠΑΡΑΣΥΡΘΗΚΑΜΕ!!!

Αυτα..


Ανώνυμος είπε...

Σχολιαστα των 11 και 54 απλως διαφωνουμε . Οι συγγραφεις της Καινης Διαθηκης που κατα την γνωμη ημων των ορθοδοξων ειναι αυτοι που λεει η ιερα παραδοση οσο και οι Πατερες αν τους διαβασει καποιος προσεκτικα θα δει οτι δεν διακρινονται απο αντισωματικο πνευμα . Αλλο αν καποιοι μοναχοι αργοτερα το παρατραβηξαν . Οσο για την θεοπνευστια δεν εννοει η ορθοδοξη εκκλησια με την εννοια που δινουν οι μουσουλμανοι στην θεοπνευστια του Κορανιου . Ισα ισα . Θεωρει οτι ανθρωποι γραψαν τη γραφη και την θεωρει αλανθαστη μονο ως προς το μυνημα σωτηριας και οχι σε ολα τα γραφομενα . Εδω ο Ματθαιος μια προφητεια του Ζαχαρια την αποδιδει στον Ιερεμια . Η εκκλησια αν και μπορουσε δεν το διορθωσε αλλα το αφησε για να δειξει οτι ανθρωποι γραψαν και τα ευαγγελια . Οι χριστιανοι πιστευουμε στον Θεο οχι στην γραφη ουτε στους πατερες . Τα συγγραματα τοσο των αποστολων οσο και των πατερων ειναι απλως εργαλεια . Τελος παντων ειναι μεγαλη κουβεντα . Α.Μ

Ανώνυμος είπε...

Πρός ΔΙΟΓΕΝΗ/ΕΜ

Αγαπητέ μου αδερφέ, επέτρεψέ μου να επισημάνω κάτι που είναι άγνωστο στόν κ. Νούση, καθώς και στο δικό σου πρόσωπο.

Δεν λέει απολύτως τίποτα, αν κάποιος «επισημάνει εύστοχα», τις αστοχίες του Πειραιώς ή κάποιου άλλου, όπως γράφετε στο σχόλιό σας.

Είναι φανερό σε εκείνους που αγαπούν ειλικρινά τον Κύριο, ότι κ. Νάσος, έμμεσα ή άμεσα, εκτός από τις πράξεις και τα λόγια του Πειραιώς, στοχοποιεί και το πρόσωπό του δεσπότη.

Ο Κύριος και όλοι οι Αγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, όταν έλεγχαν την πλάνη στόχευαν μόνο στόν κοινό εχθρό, αφήνωντας ανέπαφο το πρόσωπο του ανθρώπου.

Αυτό το Μυστήριο βέβαια, δεν μαθαίνεται στα πανεπιστήμια, ούτε στις Θεολογικές σχολές.

Αυτό είναι δώρο του Κυρίου σ' εκείνους που σταύρωσαν τον παλαιό τους εαυτό «σύν ταις πράξεσιν αυτού», αλλά και τον κόσμο «σύν ταις επιθυμίες αυτού».

Οι θέσεις του κ. Νούση, με τις οποίες «εξ απόψεως εκκλησιολογικής και θεολογικής» συμφωνείτε, δεν περιέχουν ούτε Εκκλησία, ούτε Θεό.

Περιέχουν «γυμνό» τον κ. Νούση, να κρύβει την προσωπική του γυμνία, με φύλλα συκής.

Ο Θεός, η Αγάπη αδερφέ, είναι Μυστήριο. Δεν είναι διαδικασία μάθησης, αλλά βίωσης.

Ανώνυμος είπε...

θα ηθελα απο τον χωρο τουτο του φιλοξενου ιστολογου και εν τω οποιω διεξηχθη η εκκλησιοκεντρικη τουτη "αντιδικια", να μεταφερω τις εκ βαθους καρδιας προσωπικες μου ευχες στον σεβασμιωτατο Πειραιως επι τη σημερον ονομαστικη του εορτη. μια "συγκρουση" νοοτροπιων ή αποψεων σε καμια περιπτωση δεν (πρεπει να) καταργει τον συνδεσμο της αγαπης, διοτι αδελφοι εν Χριστω εσμεν και μαχομεθα τον αρχεκακο διαβολο και τα οργανα του εν τη Ορθοδοξω Εκκλησια του Θεού. και παλι, χρονια πολλα, σεβασμιωτατε.
Κ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Πρός Α.Μ

Αγαπητέ αδερφέ, απάντηση που έδωσες στον σχολιαστή 11:54, είναι κυριολεκτικά ξενέρωτη. Αυτό πού έγραψες: «Οι χριστιανοι πιστευουμε στον Θεο οχι στην γραφη ουτε στους πατερες», είναι βλάσφημο.

Ο Αγ. Ιωάννης ο Θεολόγος και οι Αγίοι Πατέρες στούς οποίους αναφέρεται ο σχολιαστής, βιώναν θεανθρώπινες υπερφύσιν καταστάσεις.

Είναι απόλυτα φυσικό, κάποιος που δεν έχει βιώσει τέτοιες καταστάσεις, να του φαίνωνται παράλογες, αφύσικες. Και όταν κάποιοι, που και εκείνοι δεν το έχουν βιώσει, προσπαθούν να δώσουν εξηγήσεις, κάνουν άθελά τους χειρότερα τα πράγματα.

Όταν δεν γνωρίζουμε κάτι, είναι χίλιες φορές καλύτερα να σιωπούμε.

Η όντως ηδονή του ανθρώπινου σώματος και ψυχής, είναι ένωση με το Σώμα του Θεάνθρωπου Κύριου.


Ανώνυμος είπε...

Πιο ειναι το βλασφημο ανθρωπε μου ; Σχολιαστα των 3 και 42 . Το συμβολο της πιστης λεει οτι πιστευουμε στον Τριαδικο Θεο . Λεει πουθενα οτι πιστευουμε σε οποιοδηποτε βιβλιο ; Τοσα εκατομυρια ανθρωποι απο τον Στεφανο μεχρι σημερα σε χωρες της Ασιας και Αφρικης που μαρτυρησαν και μαρτυρουνε για τον Χριστο δινουν την ζωη τους για ενα βιβλιο εστω και αν ειναι αυτο το ευαγγελιο ; Πολλες φορες και σε αυτο το blog και σε αλλα εχω φαει τα μουστακια μου με καποιους που θεωρουν την αναγνωση της βιβλου καπως μη ορθοδοξη και εγω διαφωνω διαβασε αν θες και το σχολιο μου των 7 και 43 οπου θα δεις οτι θεωρω θεμελιο την βιβλο αλλα οχι οτι πιστευουμε σε αυτην . Για ονομα του Θεου . Τελος παντων ας μη χαλαμε τις καρδιες μας Χριστυγεννα ερχονται . Ολοι κανουμε καμια φορα λαθος διατυπωσεις αλλα οχι οτι βλασφημουμε . Α.Μ

Ανώνυμος είπε...

Πρός Α.Μ

Σε καμμία περίπτωση δεν θα χαλάσουμε τις καρδιές μας αδερφέ, αλλά θα ξεσχίσουμε το προσωπείο του εχθρού μας.

Η Αγιά Γραφή περιέχει τον Λόγο του Θεού και τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων, είναι ρυάκια που πηγάζουν απ' αυτόν.

Αν κάποιοι εν αγνοία, υποκινούμενοι από το πνεύμα του ψεύδους εμπαθώς τα παρερμηνεύουν, δεν φταίει ούτε ο Θεός ούτε οι Αγίοι Πατέρες.

Πως είναι δυνατόν να πιστεύσουν, λέει, αγάπησαν την δόξα των ανθρώπων και όχι το δόξα του Θεού.

Ανώνυμος είπε...

Ειμαστε γνησιοι Ελληνες απογονοι γνησιων Ελληνων σχολιαστα των 4 και 30 . Λεμε το ιδιο πραγμα αλλα διαφωνουμε συμφωνωντας σε 4 σχολια απο 2 ο καθενας . Το λεω για να ελαφρυνω το κλιμα . Για να το παμε στο πιο σοβαρο οντως η Γραφη ειναι ο λογος του Θεου με μικρο λαμδα ομως . Με μεγαλο λαμδα ειναι ο Υιος . Οι πατερες ειναι η γνησια ερμηνεια που μονο αυτη αποδεχομαστε αλλιως γκαριζουμε σαν τους εξ αμερικης βαπτιστες i love jesus .Tην γραφη την πιστευουμε με την σχετικη εννοια δηλαδη την εμπιστευομαστε . Με την πληρη εννοια μονο τον Θεο πιστευουμε . Οποτε λυθηκε και η οποια μικροπαρεξηγηση .Α.Μ

Ανώνυμος είπε...

Πρός Α.Μ

Αδερφέ, σου διαφεύγει η λέξη «περιέχει» τον Λόγο και Υιό του Θεού.

Επίτηδες ή κατά λάθος έγινε αυτό, αυτό σε αφήνω να το κρίνεις μόνος σου και λύσε αγαπητέ μου αδερφέ, την "μικροπαρεξήγηση" με τον εαυτό σου.

Ανώνυμος είπε...

Σχολιαστη των 5 και 32 σε διαβεβαιω οτι κανεις απο την ταξη των λαικων οπου ανηκω αλλα και κανεις εγγαμος ιερεας στην Ελλαδα του 2012 δεν θα ξεκινησει αιρεση επειδη εκανε στο Α η στο Β μια λαθος διατυπωση . Αλλα ουτε και κανεις αρχιερεας η θεολογος κυρους δεν θα ανοιξει αιρεση με τον παλιο τροπο . Δηλαδη αλλαζοντας το δογμα . Ειδικα οι τελευταιοι . Δεν ειναι κοροιδα . Αλλο συστημα εχουν για να κανουν περα τον Θεο . Το συστημα ειναι απλο . Βαφτιζουν τη συνοδο εκκλησια και μετα λενε οτι η εκκλησια και ενοουνε την εκαστοτε συνθεση της ιεραρχιας ειναι πανω απο την γραφη . Μετα λενε οτι οι ευαγγελιστες ειναι μεμονωμενοι αγιοι και ετσι λιγο λιγο σε πρακτικα θεματα πχ φιλαργυριας , λαγνειας κλπ βγαζουν ψευτη τον Χριστο . Αλλα δεν θιγουν ποτε καθαρα δογματικα θεματα γιατι απο αυτα εξαρταται η θεση τους και η ολη τους υποσταση . Οποτε τα παραπονα σε αυτους και οχι σε εμενα γιατι ξεχασα να βαλω την Α η την Β διατυπωση . Φανταζομαι σε αυτο να συμφωνεις . Α.Μ

Ανώνυμος είπε...

Πρός Α.Μ

Αδερφέ μου, δεν έχω κανένα παράπονο από εσένα, ούτε από την ιεραρχία.

Παράπονο έχει ο εαυτός σου που δεν τον αγαπάς όπως του αξίζει.

Παράπονο έχει ο Χριστός ο Υιός του Θεού. Ενώ η Γή του πρόσφερε σπήλαιο να γεννηθεί, εμείς με ανόητο τυφλό εγωισμό κρατάμε σ Αυτόν σφικτά κλειστή την πόρτα της ψυχής μας.

Αναπαυώμαστε ψευδώς σε έναν φανταστικό εαυτό και αφήνουμε τον πραγματικό να αργοπεθαίνει.

Ανώνυμος είπε...

Μοιάζει με θαύμα ένας δεσπότης να δεχτεί ότι σφάλλει. Αφού στον καθένα η αναγνώριση σφάλματος είναι δύσκολη. Πόσο μάλλον σ' αυτόν που έχει μάθει να διατάζει και όλοι οι άλλοι να συμφωνούν. Δέστε τον τρόπο του Σουλεϊμάν στην τηλεόραση. Βγαίνουν αλήθειες. Είναι, λοιπόν, και ο εγωισμός στη μέση. Είναι και η εξουσία. Αυτά πού τα βάζεις.
Από Μακεδονία μεριά.

Ανώνυμος είπε...

Πρός σχολιαστή @Από Μακεδονία μεριά.

Αδερφέ, η Ζωή της Ορθοδοξίας, είναι όχι μόνο να πιστεύεις ότι ο Θεός μπορεί να κάνει ένα θαύμα, αλλά ότι ο Θεός θα το κάνει.

Μόνο όταν έχουμε αυτή την Ζωντανή Πίστη, τότε δικαιούμαστε να λέμε ότι είμαστε όντως Ορθόδοξοι.

Μόνο τότε μπορούμε να λέμε ότι αγαπάμε.

Ότι είμαστε του Χριστού.

Ανώνυμος είπε...

11:54
προς ΑΜ(αγαπητε ηθελα κατ αρχην να απευθυνθω στον Ε.Μ που εθεσε το "μανιχαικο" προβλημα) αλλα μιας και εκ παραδρομης εγραψα για σας(Α.Μ αντι Ε.Μ) πριν απαντω:

οχι αγαπητε κανετε λαθος , συμφωνουμε..αλλα εν γενει στην προσεγγιση σας .

Ομως αντισωματικη προσεγγιση υπαρχει αλλα κατα "τοπους" και "χρονους" σημειακα δηλαδη(ανεφερα σχετικα χωρια)

Βεβαια αμφιβαλλω αν ο Αγ Ιωαννης ηταν ο συγγραφεας της Αποκαλυψης.Προφανως την αποδιδω σε καποιον μοναχο οραματιστη με ονομα Ιωαννη. Ισχυει οτι Η Ελληνικη εκκλησια ηρνειτο επι χρονια να την αποδεχθει, επεβληθη στη Ρωμη κυριως?

Εκεινο που μου προκαλει εντυπωση ομως ειναι η απαντηση καποιου αλλου σε σας και θαθελα το σχολιο σας:

Απ οτι φαινεται υπαρχει μια "κεκρυμμενη" αληθεια στο χριστιανισμο, την βιωνουν δε (ποιοι αλλοι?) οι μοναχοι ησυχαστες κλπ οι οποιοι εχουν "υπερ φυσιν" εμπειριες βιωματικου τυπου.(προσεξτε πως εντεχνα τον εξωκοσμο αντι-ηδονικο, αντι-δημιουργικο αντιβιβλικο τροπο ζωης τους διοτι εχω την εντυπωση οτι η προτροπη αυξανεσθε και πληθυνεσθε και κατακυριευσετε!...κλπ ισχυει για ολους ΔΕΝ ειπε τοτε ο Θεος κατι αλλο, να αφησουν τα μεταγενεστρα "εν οις διδεται" που τα γραψανε μονοι τους για να δικαιολογησουν την επονειδιστη αγαμια τους-, το οτι κατα καποιο τροπο την εντολη αυτη την θαβει στην κυριολεξια η λεγομενη καινη διαθηκη αυτο ειναι αλλο θεμα-ε αυτο τον αποκρουστικο τροπο ζωης αγαμιας ακτημοσυνης και ΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ απο παρα φυσιν τον μετασχηματιζουν σε "υπερ φυσιν" γαι να ανακουφιζονται)
Υπερ φυσιν λοιπον εμπειριες τις οποιες εμεις οι υπόλοιποι δεν μπορουμε να βιωσουμε, διοτι βιωνουμε την επικαταρατη για αυτους "ηδονην προς την κτισιν" Ετσι εμεις δεν γνωριζουμε οποτε δεν μπορουμε να καταλαβουμε. Βλεπετε αμεσως πως πριν προλαβει να στεγνωσει η μελανη αρχιζουν τα καρδιομυστικιστικα. Προκειται για εκκλησια "μυστικων" απ οτι φαινεται ξεχωριστη και κεκρυμενη απο ολους τους υπολοιπους . Να τους χαιρομαστε..

ΥΓ Ειμαι και εγω το ιδιο ξενερωτος οπως και εσεις και το απολαμβανω! Χαιρετε

Ανώνυμος είπε...Προς 2¨57
Αυτό είναι δώρο του Κυρίου σ' εκείνους που σταύρωσαν τον παλαιό τους εαυτό «σύν ταις πράξεσιν αυτού», αλλά και τον κόσμο «σύν ταις επιθυμίες αυτού».


Ποιες ακριβως ειναι οι επιθυμιες του κοσμου που πρεπει να σταυρωσουμε, θελετε να μας πειτε λιγο πιο συγκεκριμενα και καταφατικα? Συγκεκριμενα κυριε

Ανώνυμος είπε...

Ο Νούσης μέμφεται τον Πειραιώς γιατί υπάκουσε στη συνείδησή του αναφορικά με το θέμα του Αρτεμίου και του Σωτηρόπουλου. Τι ήθελε δηλαδή ο Νούσης; Να μην ακούσει ο Πειραιώς τη συνείδησή του και να πράξει παρά συνείδησιν;

Ανώνυμος είπε...

Προς ΑΜ απο 11¨54
Αγαπητε εκ παραδρομης ανεφερθην σε σενα ηθελα να πω τον Ε.Μ αλλα ετσι κι αλλιως:
Συμφωνουμε εν γενει, υπαρχουν ομως ψηγματα αντισωματικοτητας κατα τοπους και χρονους σημειακα ανεφερα τα σχετικα χωρια και δεν καταλαβαινω που ακριβως λογω αγνοιας και υπηρετων το ψευδος τα παρερμηνευω οπως λεει καποιος αλλος εδω μεσα. εγω ανεφερα χωρια της ονομαζομενης καινης διαθηκης(γιατι η πραγματικη λεξη σημαινει τη νεα συμφωνια του Θεου με τους ανθρωπους ) η "καινη διαθηκη" ειναι ενα βιβλιο που μιλα για τη συμφωνια αυτη, οπως και χωριο της αποκαλυψης που εγραψε καποιος μοναχος Ιωαννης και η εκκλησια δηλ το ιερατειο αποδιδει στον Αγ. Ιωαννη το Θεολογο. Δεν ερμηνευσα τιποτα ΑΠΟΛΥΤΩΣ. Θα μπορουσα να αναφερω τον Χρυσοστομο που (τουλ ετσι γνωριζω εγω) αποκαλει το σεξ "κτηνωδες και αλογο ενστικτο"(προφανως ετσι το βιωνε) Λοιπον δεν ερμηνευσα απλως ανεφερα κατα λεξη τα χαλια των πατερων στο θεμα αυτο.Οι πατερες αγαπητε υποστηριζουν οτι οι ηδονες εισβαλλουν μαζι με τον πονο μετα την πτωση. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΕΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥΣ προερχομενο απο καποιους κλαδους της ελληνικης φιλοσοφιας.
Εκεινο ομως που μου κανει εντυπωση
ειναι η απαντηση καποιου αλλου σε σας, εμεις λεει δεν ξερουμε και δεν μπορουμε να καταλαβουμε γιατι οι αγιοι πατερες βιωναν καποιες υπερ φυσιν εμπειριες. αυτη βεβαια ειναι παγια τακτικη του μοναχισμου να δικαιολογει την αποκλιση του απο την προτροπη της γενεσης ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΝΕΥ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ(αυξανεσθε και πληθυνσεθε και κατακυριευσετε κλπ δηλ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ) με την επικληση των υπερ φυσεων εμπειριων.(Οσον αφορα Τα "εν οις διδεται" να πανε να τα πουν σ αυτους που τα γραψανε για να δικαιολογησουν τον επονειδιστο αγαμο αναχωρητισμο τους το 2ο μχ αιωνα οταν γραφηκαν τα "ευαγγελια").
Εκεινο ομως που προκυπτει και θελω το σχολιο σας γιατι σε σας απντησε ο εν λογω ειναι πλεον οτι υπαρχει μια "κεκρυμμενη" αληθεια στην εκκλησια που την βιωνει ο αναχωρητισμος/ησυχασμος και κανεναςαλλος! Τις βιωματικες εμπειριες της λεγομενης θεωσης τις βιωνουν λοιπον οι ασκητες, που βιωνουν "υπερ φυσιν" και προφανως καρδιομυστικως απο τους αλλους.
Εκτος απο τον προφανη μανιχαισμο σε επιπεδο προαιρεσης (αυτοι εχουν ηδονην προς τον Θεον-βλεπετε πως τα λενε κατι αγαμα καλοπαιδα της πατερικης θεολογιας κατι δαμασκηνουληδες και μαξιμοι αν δεν κανω λαθος, ενω εμεις απολαμβανουμε την ηδονη προς την κτισιν κλπ)πλεον εχουμε και μανιχαισμο σε επιπεδο εκκλησιας
καθαροι εναντι μη καθαρων αλλα και μυστικοησυχαστες εναντι κοσμικων.
Και κατι για τη θεια κοοινωνια¨: Λαμβανουμε σωμα και αιμα Χριστου ο οποιος ανακαινιζει τον ανθρωπο και την κτιση στην οποιαν συνεχιζουμε να δημιουργουμε και να απολαμβανουμε ηδονιστικοτατα ελπιζοντας στην αποκατασταση της Πληρως.Δενεπιδιωκουμε μονοφυσιτικη εξωκοσμη ενωση με το θεο, Δεν διαστρεφουμε το καθ ομοιωσιν σε Θεομανια. Ειμαστε Χριστιανοι και οχι μονοφυσιτες ΧΡΙΣΤΟΜΑΝΕΙΣ, ας το καταλαβουν οι μοναχοπληκτοι.
Κι αν μας λενε βλασφημους δοξα τω Θεω καλα κανουμε και ειμαστε ΤΙΜΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΜΑΡΙ ΜΑΣ, ΔΕΝ ΠΑΡΑΣΥΡΘΗΚΑΜΕ το ξαναλεω.

Κατα τ αλλα Να τους χαιρομαστε

Ανώνυμος είπε...

Πρός σχολιαστή 5 Δεκεμβρίου 2012 2:11 μ.μ.

Αγαπητέ αδερφέ, ο κάθε άνθρωπος έχει έμφυτη μέσα του αυτήν την επιθυμία. Επιθυμίες του κόσμου είναι το κάθε τι που αντιτίθεται μέσα μας στην επιθυμία Θεού.

Λόγο άγνοιας της διαφθαρμένης φύσεώς μας, υποβολής του εχθρού, διά των αισθήσεων και των σχετικών ηδονών αυτών και αλαζονείας του νού μας, έχει κατακερματιστεί αυτή η μεγάλη ψυχική μας δύναμη σε μύρια κομμάτια και έχει διασκορπιστεί εκτός εαυτού μας, παρασέρνωντας ταυτόχρονα και την άλλη μεγάλη δύναμη της ψυχής μας, την θέληση.

Η δε λογική, εξίσου μεγάλη δύναμη της ψυχής μας, γίνεται τότε υποχείριο της διαστρεμμένης επιθυμίας και της θελήσεώς μας.Ανώνυμος είπε...

Πρός ανώνυμο 5 Δεκεμβρίου 2012 3:25 μ.μ.

Γράφετε με έμφαση αδερφέ ότι:
«Οι πατερες αγαπητε υποστηριζουν οτι οι ηδονες εισβαλλουν μαζι με τον πονο μετα την πτωση. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΕΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥΣ..»

Επειδή, ή τα παραβλέπεις ή τα παρερμηνεύεις, πάμε λοιπόν να το ψάξουμε στο βιβλίο της Γεννέσης.

Λέει στο Γεν. 4,1 «Ἀδὰμ δὲ ἔγνω Εὔαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκε τὸν Κάϊν..» (ερμηνεία) Ο Αδάμ εγνώρισεν ως σύζυγον την γυναίκα αυτού την Εύαν, η οποία έμεινεν έγκυος και εγέννησε τον Καϊν

Ο Αδάμ, λέει, έγνω την Εύα μετά την πτώση και ήρθε σε συνουσία μαζί της, δηλαδή δεν την γνώριζε; Να το θέσουμε με άλλα λόγια το ερώτημα, πρίν την πτώση δεν ήξερε ο Αδάμ ότι υπάρχει η δυνατότητα να έρθει σε συνουσία μαζί της;

Πιστεύω ότι είναι γνωστό αδερφέ ότι το «αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς» το είπε ο Κύριος πρίν την πτώση των πρωτοπλάστων και την εκδίωξη των εκ του παραδείσου.

Τα ερωτήματα είναι, ποιά ήταν η κατάσταση των πρωτοπλάστων πρίν την πτώση και με ποιό τρόπο θα δημιουργούσαν αυξάνωντας και πληθένωντας το ανθώπινο γένος τους;

Σίγουρα, δίχως συνουσία. Αυτό το φανερώνει περίτρανα η Γέννεση και δεν χωράει καμμία αμφιβολία σ αυτό. Τώρα με ποιόν τρόπο θα αυξάνωνταν το ανθρώπινο γένους, αυτό είναι άγνωστο σε μας.

Θα μας πεί κάποιος, τότε γιάτι ο Θεός δημιουργησε τον άνθρωπο έξ αρχής με γεννητικά όργανο τέθοντας και τη αισθησιακή ηδονή σ' αυτά;

Ο Θεός ως παντογνώστης γνώριζε ότι θα επακολουθούσε η πτώση και γι' αυτό φρόντισε έτσι για την αύξηση του ανθρωπίνου γένους με τον γνωστό τρόπο, η δε ηδονή είναι το ισχυρό κίνητρο που μας ωθεί σ'αυτό.

Το « ουκ ένι άρσεν και θήλυ» στην εν Χριστώ κατάσταση, του Αποστόλου Παύλου τι εννοεί άραγε; Μήπως την προπτωτική κατάσταση του ανθρώπου που φτάνουμε σταδιακά, αν το θέλουμε, διά του Χριστού;

Ο άνθρωπος είναι πλασμένος και καθ' ομοίωσιν Θεού. Αν το κατ' εικόνα είναι φρικτά παραμορφωμένο, πως είναι δυνατόν να κατανοήσω ορθά την Αγία Γραφή και τους Πατέρες;

Δεν είναι κάτι κακό η συνουσία αδερφέ όταν εξυπηρετεί πραγματικά την δημιουργία και την εν Χριστώ πλήρες ένωση του ανδρογύνου και όχι αποκλειστικά και μόνο την αισθησιακή ηδονή. Τότε μιλάμε γιά κατάχρηση εκ μέρους μας ενός ιερού δώρου του Θεού.

Δεν υπαρχουν μυστικικές καταστάσεις στήν Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Υπάρχουν Μυστήρια και ένα απ'αυτά είναι το Μυστήριο του Γάμου.

Το κατ'εικόνα και καθ'ομοίωσιν δεν είναι προνόμιο και δεν το είπε μόνο γιά τους μοναχούς και τους ερημίτες ο Κύριος, αλλά γιά τον καθέναν απο μας.

Είναι αναφαίρετο δικαίωμά μας αδερφέ, αν κάτι δεν μας αρέσει να το απορρίπτουμε, αλλά όχι να το διαβάλλουμε, να το συκοφαντούμε και να το κατακρίνουμε βλασφημώντας άθελάς μας έτσι, τα θεία.

Ανώνυμος είπε...

Νούση θα πας στην κόλαση μαζί μου το ξέρεις;

Ανώνυμος είπε...

προς 5 Δεκ 6.10
Γράφεις
"Σίγουρα, δίχως συνουσία. Αυτό το φανερώνει περίτρανα η Γέννεση και δεν χωράει καμμία αμφιβολία σ αυτό. Τώρα με ποιόν τρόπο θα αυξάνωνταν το ανθρώπινο γένους, αυτό είναι άγνωστο σε μας."
1ον κάνεις μια τρομερά αυθαίρετη ερμηνεία που την ονομάζεις περίτρανη φανέρωση της Γέννησης
Πρόκειται για αυθαίρετη και μόνο ερμηνεία, διαφορετικά η Παλαιά Διαθήκη θα θεωρούσε το σεξ κακό, δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε ΕΝΑ χωρίο στα 49 βιβλία που να το θεωρεί κακό.
2ον ειλικρινά σε ικανοποιεί η ερμηνεία ότι ο Θεός ήθελε να δημιουργήσει αλλιώς τον άνθρωπό αλλά τελικά τον δημιούργησε αλλιώς;
Δηλαδή ο Θεός δεν δημιούργησε όπως ήθελε αλλά όπως αναγκάστηκε (και μάλιστα από κάτι που θα γινόταν);

Ανώνυμος είπε...

Εξαιρωντας καποιους ορισμενοι οταν αρχιζουν τα θεολογικα με τις στρυφνες ερμηνειες μου θυμιζουν εντονα καποια acid groups των 60ς . Ο Ανδριοπουλος θα ταξερει στανταρ καθοτι μουσικος . Blue cheer , 13nth floor elevators , gratefull dead . Στα πολυ μυστηρια τους . Τελικα για αυτο γουσταρω φαινεται αυτο το blog . Eχει κατι το psukedelic . Α.Μ

Ανώνυμος είπε...

Πρός σχολιαστή 5 Δεκεμβρίου 2012 9:00 μ.μ.

Αδερφέ, το "καλά λίαν", υπολείπεται τού "τελείου". Όχι ότι ο Πανάγαθος Θεός δεν μπορούσε να δημιουργήσει τον άνθρωπο εξ΄αρχής τέλειο, αλλά ήθελε τον άνθρωπο με την ελευθερη βούληση και το αυτοεξούσιό του, συνδημιουργό του τελείου.

Η συσταύρωση και συνανάσταση του πεπτωκότος ανθρώπου με τον Χριστό, μεταμορφώνουν τον άνθρωπο από καταστροφέα του εαυτού που τον έχει καταστήσει ό δαίμονας, σε συνδημιουργό του τελείου.

Μήπως θέλουμε να ανήκουμε στούς αυτοκαταστροφείς; Ου μη γεννέτω αδερφέ!

Ανώνυμος είπε...

Απ 3¨25 Προς 9¨00
Αξιος αγαπητε, σεις δωσατε ηδη την απαντηση (με προλαβατε) Ειναι προφανης η αυθαιρεσια και η διαστροφη της γενεσης
Ακριβως εκει πιανονται "αφουν εκαναν ερωτα μετα την πτωση ΑΡΑ(Εδω ακριβως ειναι η αυθαιρεσια τους ) ΔΕΝ Θα εκαναν και πριν!!!.
Εδω ειναι η αυθαιρεσια ! Που εχει ομως τρομερες συνεπειες για το Θεο οχι τοσο για εμας! θα εξηγησω πιο κατω)
Μα προφανως η εισαγωγη στον γαμο θα γινοταν συμφωνα με το σχεδιο του Θεου και δεν θα ερχονταν εις σαρκα μια αμεσως ο Αδαμ και η Ευα με το που δημιουργηθηκαν, οπως και σ υτη τη ζωη συμβαινει, βλεπετε να κανουν ερωτα οι ανθρωποι απο νηπιακης ηλικιας? το οτι παρενεβλη θη η πτωση και ο εξ απο εδω ειναι αλλλο πραγμα, το οτι σπευδουν να προεξοφλησουν την απουσια ηδονης ειναι ακριβως το σημειο που θιγω.Αυτο τους ενοχλει !!!.
Προκειται για ατοφιους ηδονοκτονους που τους εχει φαει η εκκλησια στο κεφαλι επι 2000 χρονια και κατεθλιψαν γενεεες γενεων. Φτανουν στο τερατωδες οτι το "εσεσθε εις σαρκα μια" ειναι δηθεν "προφητικο" για να ισχυσει μετα την πτωση (το κειμενο της γενεσης ειναι δυθυραμβικο σ αυτο το σημειο πραγματικα καταντουν τον Θεο απατεωνα, σχιζοφρενη και εν τελει δαιμονικο (γιατι ειναι δικος τους Θεος αυτος, σαφως δεν εχουμε τον ιδιο Θεο) που "γεμιζει" με υποσχεσεις τον Αδαμ διθυραμβικου τυπου(εσονται εις σαρκα μιαν!!!)- το πρωτο πραγμα που μαθαινει ο Αδαμ ειναι αυτο μολις βλεπει την Ευα) οι οποιες προκειται (φευ!) να πραγματοποιηθουν ομως και συνδεονται με(τα) την πτωση!!! δηλαδη στο περιβαλον ΘΑΝΑΤΟΥ και ΦΘΟΡΑΣ!!!!! )
Αγαπητοι ηδονοκτονοι πως ο Αδαμ δεν εβλεπε εξισου "προφητικα" (αφου στον μεταξυ μεχρι τοτε ηταν αμωμος) οτι η γενετησιος ηδονη θα ερχοταν αφου πεσει αφου αρχισει να αρρωσταινει να πεθαινει να δουλευει στα αγγαθια και τριβολους????? Πως αραγε ειδε μονον το ενα και δεν ειδε το αλλο?? ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΔΕ ΕΞΙΣΟΥ ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΦΟΥ Ο ΓΑΜΟΣ ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΒΙΩΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ???? Γιατι ειδε "προφητικως" οπως διαστρεφετε τη γενεση το "εσονται εις σαρκα μιαν και καταλειπει τους γονεις κλπ") δηλ την γενετησια ηδονικη ενωση και δεν ειδε ταυτοχρονα οτι αυτη συνδεεται με την πτωση??? Τι δαιμονικο κτηνος ειναι ο Θεος σας που φουσκωνει τα μυαλα και την καρδια του Αδαμ δυθυραμβικα με τον την υπαρξη της γενετησιου ενωσης ενω γνωριζει εκ των προτερων οτι θα βιωθει σεπεριβαλλον ΦΘΟΡΑ΅ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ??
Ε αγαμα καλοπαιδα της πατερικης θεολογιας για απαντηστε λιγακι?
Γιατι αν εβλεπε και το αλλο ΑΝ ΔΗΛΑΔΗ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ Η ΕΝΣΤΙΚΤΩΔΗΣ ΣΑΡΚΙΚΗ ΗΔΟΝΗ("και καταλιπει .. και εσονται εις σαρκαν μια") ΜΕ ΤΗΝ ΦΘΟΡΑ οπως λετε αυθαιρετως(ως κινητρο) , τοτε δε θα μιλουσε "προφητικως " με αυτο τον χαρουμενο δυθυραμβικο τροπο!!!!!Αυτο λεει η κοινη λογικη. ΘΑ εβλεπε ασφαλως την φθορα τον θανατο , δηλαδη την οικογενεια την σαρκικη ηδονικη ενωση σε αυτο το πλαισιο κλπ. Δεν το καταλαβαινετε τοσο πολυ σας εχει τυφλωσει η αγαμια σας το μισος προς τις ηδονες και η αυτομαστιγωση???
Σας διαψευδει η γενεσις και σας και το μπαρμπα γιαννη το Χρυσοστομο και τους λοιπους ηδονοκτονους "πατερες" και αυτους και τον Θεο τους!!!
!

Ανώνυμος είπε...Συνεχιεα
Λοιπον απο μας να το ξερετε θα τα ακουτε αγοιοπαιδες που βιωνετε 2000 χρονια την αισθησιοκτονια και ισχυριζεστε οτι δηθεν οι θεσεις των αγαμων εκκλησιαστικων πατερων ειναι θεσεις και της εκκλησιας. Δεν ειναι κυριοι , δικες σας θεσεις ειναι. Αφηστε την εκκλησια ησυχη αρκετα σας ανεχτηκε
Γι αυτο υποσυνειδητα μισουν τον γαμο, τον καταφρονουν σαφως στα καινοδιαθηκικα κειμενα στη συγγραφη των οποιων παρενεβληθησαν (ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ)("του κοσμου τουτου") διοτι ΔΕΝ ΤΟΝ ΒΙΩΝΟΥΝ η μαλλον ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΙ ΝΑ ΤΟΝ ΒΙΩΣΟΥΝ και προσπαθουν να τον υποβιβασουν απο φυσικη δημιουργικη ηδονικη κατασταση προπτωτικης προελευσης σε μεταταπτωτικο "λιμανι σωτηριας" σε "ασκηση αγαπης" στον κοσμο της φθορας για τους υπολοιπους βεβαια παντα (κατ οικονομιαν) ωστε να ΕΞΥΨΩΣΟΥΝ ΕΓΩΙΣΤΙΚΟΤΑΤΑ την επονειδιστη αγαμια τους και την αποστροφη τους προς τις κοσμικες ενασχολοησεις την οποιαν ολος ο υπολοιπος κοσμος απεχθανεται (και το γνωριζουν αυτο καλως!)αφου παρουσιαζουν τον μοναχισμο τους εξισου ως "ασκητικο λιμανι σωτηριας", γι αυτο επισης λυσσανε στα κειμενα τους οτι παυει ο γαμος στον αλλο κοσμο, οτι παυουν δηθεν οι συγγενικες σχεσεις(γιατι οι ιδιοι στο μεταξυ εχουν αποχωριστει γονεις "κοσμο") κλπ, οτι παυουν τα φυλα κλπ οτι θα "απελευθερωθουμε " απο την σεξουαλικοτητα που δηθεν μπαινει μετα την πτωση, οτι ο παραδεισος ειναι ενα απεραντο κοινοβιο κλπ.
(Ο οιστρος βεβαια να ασχολουνται οι ιδιοι με τον γαμο τον οποιον ΔΕΝ βιωνουν και να γραφουν κατα καιρους κειμενα ως συμβουλες προς εγγαμους(πχ Χρυσοστομος, Παισιος κλπ) ειναι κατι προς εξετασιν αυτο καθε αυτο αλλα δεν ξερω απο ποια ειδικοτητα-επιστημη)

Εχουν κανει τον θεο και τον παραδεισο στα μετρα τους καθ ομοιωση τους.

Συγχαρητηρια και παλι για την απαντηση σας.

Οπως εχει πει και ο Ε.Μ Διογενης η κατασταση δεν παει αλλο το θεμα του μανιχαισμου αυτου του τυπου πρεπει να αντιμετωπιστει θεολογικα σε συνοδο βεβαια υπο την προυποθεση οτι οι εγγαμοι λαικοι θα εκπροσωπηθουν. Αλλως οσο συνεχιζεται η καλογεροκρατια η ορθοδοξια θα καταντησει φιλοσοφικο ασκητικο συστημα μαυροντυμενων ηδονοκτονων (αν δεν εχει καταντησει ετσι ηδη)
Με τρομερες συνεπειες για τον ελληνισμο και το πνευμα που εκπροσωπει στην ιστορια

Ανώνυμος είπε...

apo 2:11 προς 4¨28
Αγαπητέ αδερφέ, ο κάθε άνθρωπος έχει έμφυτη μέσα του αυτήν την επιθυμία. Επιθυμίες του κόσμου είναι το κάθε τι που αντιτίθεται μέσα μας στην επιθυμία Θεού.

Λόγο άγνοιας της διαφθαρμένης φύσεώς μας, υποβολής του εχθρού, διά των αισθήσεων και των σχετικών ηδονών αυτών και αλαζονείας του νού μας, έχει κατακερματιστεί αυτή η μεγάλη ψυχική μας δύναμη σε μύρια κομμάτια και έχει διασκορπιστεί εκτός εαυτού μας, παρασέρνωντας ταυτόχρονα και την άλλη μεγάλη δύναμη της ψυχής μας, την θέληση.

Η δε λογική, εξίσου μεγάλη δύναμη της ψυχής μας, γίνεται τότε υποχείριο της διαστρεμμένης επιθυμίας και της θελήσεώς μας.

Αγαπητε περιμενα απο σας να απαντησετε. ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΥΠΕΚΦΕΥΓΕΤΕ.

Σας ρωτησα συγκεκριμενα και καταφατικα διοτι γνωριζω (νομιζω το εχουν δει και αλλοι στο φορουμ οτι γνωριζω καλως) απο τις μεθοδους του καλογερισμου και της "θεολογιας" του

Εξακολουθειτε να υπεκφευγεται ΑΠΟΦΑΤΙΚΩΣ οπως σας βολευει.

Για αυτο και δεν σχολιαζω αυτα που λετε-σας ζητησε να μην απαντηστε αποφατικως εμμεσως πλην σαφως- αφηστε τα κολπα

Συγκεκριμενα και καταφατικα κυριε(ξανα!)
Ποιες ειναι αυτες οι επιθυμιες του κοσμου συγκεκριμενα και ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΑ!

Ποιες ειναι οι αισθησεις και οι ηδονες που μας υποβαλλει ο εξω απο δω και τις χρησιμοποιει(αυτος που ειναι ΕΞΙΣΟΥ ΑΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΗΔΟΝΟΣ οπως οι μοναχοι θεωρητικα τουλαχιστον)

Ξανα ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΑ

πειτε μας σας βλεπει ολο το φορουμ

Ανώνυμος είπε...

Πρός σχολιαστή 6 Δεκεμβρίου 2012 1:11 μ.μ.

Aδερφέ, αυτά που σαν είναι γνωστά, που εμείς θεωρούμε πάθη, παρά φύση καταστάσεις, αρρώστιες κι ανωμαλίες ψυχής και σώματος, είναι γιά εσάς φυσική, πνευματική και συναισθηματική ικανοποίηση.

Αυτά λοιπόν, τα οικεία σας, είναι οι διαστραμμένες επιθυμίες του κόσμου και η διαστραμμένη επιθυμία της διεφθαρμένης φύσεως και σαρκός του ανθρώπου.

Ανώνυμος είπε...

…ΠΑΘΟΚΤΟΝΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ

ΣΩΜΑΤΟΚΤΟΝΟΙ ! ! !

ΑΠΟ ΔΙΟΓΕΝΗ / Ε.Μ.

Καλέ μου φίλε και ανώνυμε σχολιαστή, που εξαπολύεις μύδρους κατά του ‘’ΗΔΟΝΟΚΤΟΝΟΥ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ’’, θα σου πω από την αρχή του λόγου μου, και ας σε στενοχωρήσω λίγο, ότι διαφωνώ με τις θέσεις σου, για πολλούς και διαφόρους λόγους και κυρίως, γιατί οσμίζομαι μία αδικαιολόγητη (;) εμπάθεια για τους αγίους Πατέρες μας .

Νομίζω, είναι πολύ άκομψο να απαξιώνεις τα διαμάντια της Ορθοδοξίας μας με τόσο άστοχους, για να μην πω βλάσφημους, χαρακτηρισμούς !
( μαξιμούληδες και δαμασκηνούληδες !!!).

Αυτοί οι μεγάλοι ‘αγιοι της Εκκλησίας μας έδωσαν Αίμα και έλαβαν Πνεύμα.

Άρα, είναι σίγουρο ότι έχουν και στο σημερινό άνθρωπο να πουν πολλά πράγματα και να ερμηνεύσουν τον ευαγγελικό λόγο με πολύ πιο ορθό τρόπο από ότι εμείς, που πολύ φοβάμαι, μήτε τις ικανότητες (γνωστικές) έχουμε, μήτε τις πνευματικές προϋποθέσεις διαθέτουμε (εμπαθείς λογισμοί ), πράγμα απαραίτητο για να κατανοήσεις το λόγο του Θεού και δη το κείμενο της Γένεσης, που είναι από τα δυσκολότερα στην ερμηνεία !!!

Θα σου έλεγα να μελετήσεις τον άγιο Γρηγορίου Νύσσης και το ‘’Περί κατασκευής του ανθρώπου’’ και τον άγιο Βασίλειο τις ‘’ομιλίες στην Εξαήμερον’’, αλλά πολύ φοβάμαι υπάρχει μια προκατάληψη από την πλευρά σου και ίσως θεωρήσεις ότι υπάρχουν πολλά ‘’ερμηνευτικά κενά ‘’ στην σκέψη τους.

Εμένα, προσωπικά οι προσεγγίσεις τους με καλύπτουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό.
Ό,τι δεν μπορώ να κατανοήσω ικανοποιητικά, από ερμηνευτικής σκοπιάς, το εγκαταλείπω, επειδή πιστεύω δεν ήρθε ακόμη ο ‘’καιρός’’ (της κατανόησης εννοώ) και ίσως να μην έρθει και ποτέ !
Αρκούμαι, λοιπόν, σε αυτές τις ερμηνείες, γιατί γνωρίζω, άλλωστε, ότι όσα ερωτήματα κι αν μου απαντηθούν, θα προκύψουν αυτόματα και άλλα τόσα !!!

Δεν τελειώνει εδώ αυτή η διαδικασία της γνώσης – εμπειρίας για το Θεό. (από εδώ ξεκινάει)

Μάλλον τα πολύ δύσκολα ερωτήματα : η ύπαρξη του θανάτου πριν και μετά την πτώση, το πρόβλημα του κακού και το αυτεξούσιο, η αστοχία των πρώτων ανθρώπων, το μυστήριο της Ενσάρκωσης, ακόμη και στην περίπτωση ανυπαρξίας της πτώσης κ.α., θα βασανίζουν πάντοτε όλους τους σκεπτόμενους ανθρώπους.

...ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ !

Διογένης /Ε.Μ.

Ανώνυμος είπε...

...ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ !

…ΠΑΘΟΚΤΟΝΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ

ΣΩΜΑΤΟΚΤΟΝΟΙ ! ! !


ΑΠΟ ΔΙΟΓΕΝΗ /Ε.Μ.

Φαίνεται πως Θεός ‘’αποφάσισε’’ να ικανοποιήσει τις ‘’ορθολογιστικές μας ανησυχίες’’ και όχι μόνο αυτές, στον τόπο του Επέκεινα δηλ. στα Έσχατα.

Και για να θυμηθώ και τα λόγια από ένα σύγχρονο θεολόγο :
‘’αυτός ο κόσμος είναι λίγος για τον άνθρωπο’’.
Θα το προχωρήσω και λίγο περισσότερο : ‘’ελάχιστος για να δώσει λύσεις σε όλες τις μεταφυσικές μας απορίες’’.

Είναι επιτακτική ανάγκη να βιώσουμε και ορισμένες αλήθειες ( ‘’έρχου και ίδε’’), γιατί διαφορετικά τσάμπα κουραζόμαστε και γνωσιομαχούμε !

Η ηδονή, καλέ μου φίλε, είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι ένα μικρό ‘’δόλωμα’’ που έδωσε ο Θεός στους ανθρώπους, για να χαίρονται και αυτοί στο έργο της συνδημιουργίας.
Είναι κοινός τόπος στους Πατέρες (που αμφισβητείς !) ότι πρέπει να γίνεται χρήση και όχι παράχρηση της ηδονής, γιατί μετά ακολουθεί και η οδύνη.
Όταν γράφουμε ότι ο μανιχαϊσμός είναι σήμερα ένα πρόβλημα, εννοούμε πως πολλοί έχουν τη στρεβλή αντίληψη ότι και η συνετή χρήση της ηδονής (τεκνοποιία, ενδυνάμωση της αγαπητικής σχέσης), είναι εφάμαρτη, ώστε πολλές φορές να οδηγούνται οι σχέσεις σε ακρότητες.

Εδώ, χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί και διακριτικοί. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν κάνουμε την ηδονή σκοπό !!!

Αλήθεια, καλέ μου φίλε, έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ήταν η θέση και η λειτουργία της ηδονής στο σώμα του αναμάρτητου Κυρίου ;
Δηλαδή, ο βίος του Θεανθρώπου Χριστού, ήταν βίος ηδονιστικός ; Γιατί, άλλωστε, δε ζήτησε και Εκείνος τις ηδονές του γάμου ;
( πρόσεξε πως οι πολέμιοι του Χριστού, σήμερα, προσπαθούν να κτυπήσουν τη θεότητά του, με το αισχρό παραμυθάκι της Μαγδαλινής ! Τυχαίο ! Δεν νομίζω !)
Κάθε άλλο, λοιπόν, ήταν βίος σταυρικός και ταπείνωσης !!!

ΣΚΕΨΟΥ ΜΟΝΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΠΟΥ ΒΙΩΝΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ) ΚΑΙ ΑΦΗΣΕ ΤΟΥΣ ‘’ΗΔΟΝΟΚΤΟΝΟΥΣ’’ ΜΟΝΑΧΟΥΣ !!!

ΆΛΛΩΣΤΕ, ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΑΔΙΚΕΙΣ ΤΟΣΟ, ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ, ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΛΟΓΟ :
ΤΗ ΘΕΩΣΗ !!!

Έχω την ταπεινή γνώμη, ότι θα ήταν ωφέλιμο να δεις ορισμένα πράγματα και πάλι από την αρχή και να καθίσεις ( με αγαθή προαίρεση, πάντα,) να μελετήσεις και λίγο τους ‘’ΗΔΟΝΟΚΤΟΝΟΥΣ’’ Πατέρες, γιατί μπορεί και να αναθεωρήσεις !

Και, φυσικά, μην περιμένεις απάντηση σε όλα σου τα ερωτήματά !

Κάνε και λίγη υπομονή για τα έσχατα χρόνια !

Εκεί, θα σου (μας) λυθούν όλες οι απορίες !!!


ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ !!!


Διογένης / Ε. Μ.Ανώνυμος είπε...

Πρός Διογένης / Ε. Μ.

Αδερφέ, εκτός από τις σωστές και σαφές τοποθετήσεις σας επί του θέματος, αυτό που προσωπικά με αναπαύει στο δικό σας πρόσωπό, είναι το ταπεινό φρόνημα της ψυχής σας.

Δίνει ζωή στά λόγια σας και στις καλοπροαίρετες ψυχές που σας διαβάζουν εδώ.

Ανώνυμος είπε...

Προς 10:40

"Αυτά λοιπόν, τα οικεία σας, είναι οι διαστραμμένες επιθυμίες του κόσμου και η διαστραμμένη επιθυμία της διεφθαρμένης φύσεως και σαρκός του ανθρώπου."


Απο 1:11

Χαιρετε και να στε καλα

Ανώνυμος είπε...

Προς ΕΜ
Απο το διαδικτυο
Κριτική εις το βιβλίον του κ. Χρήστου Γιανναρά «Ενάντια στη θρησκεία» από τον Πρεσβύτερο χχ, εφημέριο Ι.Ν χχ Αττικής.
H σεξουαλικότητα που τόσο «απολυτοποιεί» ο κ. Γ. είναι φαινό­μενο, σύμφωνα με τον ιερό Χρυσό­στομο, μεταπτωτικό. «Ο Αδάμ και η Εύα, εάν από τη αρχή υπήκουον, εάν έδειχναν εγκράτεια δια την ηδονήν του ξύλου, δεν θα αδυνα­τούσε ο Θεός να εύρη οδόν δια της οποίας θα ηύξανε το ανθρώπινον γένος» (Ε.Π.Ε. 29, 494 - 495). Δεν θα αναφερθούμε άλλο στις περί «σεξουαλικότητας» θεωρίες του κ. Γ. γιατί το θέμα αγγίζει τα όρια του κωμικού.
(εδω κλεινει η παραπομπη)
Οπως βλεπετε αγαπητε Ε.Μ ο Χρυσοστομος(Ε.Π.Ε. 29, 494 - 495) διαστρεφει την γενεση εξ ολοκληρου και πλεον αντι για το ξυλο που εχει την γνωση του καλου και του κακου ομιλει περι ξυλου ηδονης. Η εφευρεση του ειναι κωμικη οχι οι θεσεις του Γιανναρα. Ειναι αξιοθρηνητος στη διαπιστωση του κε ΕΜ τωρα αν σας αρεσει λιβανιστε τον αλλ μην αποδιδετε εμπαθεια σε μας οταν η αυθαιρεσια ειναι οφθαλμοφανης.

Ανώνυμος είπε...

Συνεχεια:
Και εμεις απολυτοποιουμε τη σεξουαλικοτητα με το να τις δινουμε προπτωτικο περιεχομενο προελευση? Τι ειπαμε πανηδονισμο? Αυτο καταλαβατε?
σε αλλο δε σημειο λεει περιπου "πως ειναι δυνατον ενα αλογο και κτηνωδες ενστικτο να εδοθη πριν την πτωση" Γιαννης κερναει γιαννης πινει, πρωτα αποφασιζει γιατι ΕΤΣΙ ΘΕΛΕΙ οτι το σεξ ειναι κτηνωδες και αλογο και μετα βγαζει και το συμπερασμα. Ο Θεος καθ ομοιωσιν του, κε Ε.Μ.
Δεν ειμαι λοιπον εμπαθης εδω, οι πατερες στο θεμα της σεξουαλικοτητας ειναι ΕΜΠΑΘΕΣΤΑΤΟΙ εξαιτιας της αγαμιας τους, κατεπεσαν αυθαιρετωντας εξ ολοκληρου εκφραζοντας θεσεις που ειναι αποκηυματα της φαντασιας τους και στρεβλωνοντας τη γενεση.
Τωρα η θεση σας περι δολωματος ειναι εξισου απαραδεκτη στο ιδιο πλαισιο διοτι υποτασσει την ηδονη σε εναν ανωτερο σκοπο υποβιβαζοντας την και προερχεται απο την αρχαια ελλ φιλοσοφια. Η ορθη κατ εμε θεσις ειναι οτι οι ηδονικες κινησεις προπτωτικα εντασσονται αρμονικα και οχι κατακερματισμενα στη λειτουργια του ανθρωπου και στην ενωση των δυο φυλων που ειναι ψυχοσαρκικη και η ηδονη ειναι δωρο οχι δολωμα μην υποβιβαζεται το θεο σε ατζεντη που δινει "προμηθειες" στους ανθρωπους. Θεος που δεν θελει την ηδονη στην εσωτατη φυση του ειναι λειψος Θεος κε Ε.Μ κι ενας Θεος του οποιου η μονη ιδιοτητα ειναι να αγαπαει κλαιγοντας η να κλαιει αγαπωντας καποια στιγμη θα αρχισει και να σκοτωνει χρησιμοποιωντας αλλους γι αυτη τη δουλεια και θα ζητα απο τον ανθρωπο και να τον δοξαζει ακομα και οταν τον αρρωσταινει η και σκοτωνει για να ασκηθει!

Ανώνυμος είπε...

Συνεχεια
Τωρα για τους μοναχους ελευθεροι ειναι να κανουν οτι θελουν απο αυτους παραδεχομαι μονον οσους ξεγδερνονται σε εξοριες αποστολες κλπ αυτοι οντως διευκολινονται απο την ελλειψη οικογενειακων βαρων και δεν μεταπτωτικοποιουν τις ηδονες και την κοσμικοτητα.
Διοτι οι "αλλοι" (οι θεμελιακοι της ασκητικης θεολογιας) διαστρεφουν την γενεση η οποια δε μιλα για μονοφυσιτικη περαν της κτισης και της συνδημιουργιας ενωσης με το Θεο(ΔΕΝ ΜΙΛΑ ΚΑΝ ΓΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ! η ενωση με το Θεο ειναι πατερικη ερμηνεια του καθ ομοιωσιν και καταντα ΘΕΟΜΑΝΙΑ τωρα αν τη λεξη αυτη την λενε οι νεοπαγανιστες και ειναι αναθεμα για τους θρησκοληπτους πατεροφρονες τι εγκαλειτε εμενα? δειτε το φαινομενο αυτο καθε αυτο που ειναι αντιβιβλικο και ΑΝΤΙΘΕΟ )(τι να κανουμε κε Ε.Μ) και υποστηριζουν μαλιστα οτι δια του μαζοχισμου(θλιψεων &δοκιμασιων που τις ΕΥΧΟΝΤΑΙ εμμεσα και στους αλλους !!!!) και της αποστερησης των ηδονων οδηγουνται στις Θεοληψιες, Αυτο ειναι ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ κυριε και οσο την κηρυσσουν απο εμενα θα τακουνε. Επιπλεον ξερετε ειναι λιγο κωμικη
η επικλησις " μα αφηστε τους ησυχους" , εμεις σαφως δεν πηγαμε στα μοναστηρια τους να κηρυξουμε τις αποψεις μας ετσι δεν ειναι? ουτε εχουμε το εκκλησιαστικο ραδιοφωνο που δεν κανει αλλη δουλεια απο το να λιβανιζει τους γερονταδες ετσι δεν ειναι?,ουτε βγαζουμε φυλλαδια και τα μοιραζουμε στα μοναστηρια με τις θεσεις μας.. αυτοι ομως οι σαφως ηδονοκτονοι ερχονται στα δικα μας σπιτια με τις ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΘΕΣΕΙΣ! διοτι ασφαλως θα γνωριζετε οτι οι ναοι στον κοσμο ειναι τα δικα μας σπιτια! και εκει κοινωνουμε με το Θεο (που για μας δεν ειναι ο εχθρος των ηδονων ο μαχομενος τον κοσμο ο σταυρολατρης!!! κλπ).Ετσι δεν φτανει οτι ειμαστε υποχρεωμενοι να ακουμε τους αμανεδες της χωρας του δαμασκηνου και του χρυσοστομου (Συρια) ΚΑΙ ΝΑ "ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ" ΤΗΝ ΗΔΟΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ της λεγομενης βυζαντινης μουσικης με τη μονοφωνια των γεροντων (παρα τα οσα λεει ο Δαυιδ περι κιθαρων και χορδων ετσι δεν κε ΕΜ?? η κανω λαθος???εσφαλλε και ο ηδονιστης Δαυιδ λοιπον?? γιατι ο μπαρμπα Γιαννης λεει "ου προς τερψιν!!!" η δεν τα θυμαστε τα "ου προς τερψιν του Χρυσοστομου?) δεν φτανει που τους εγγαμους αγιους πχ Αγια Σοφια τους απεικονιζουν-εξευτελιζουν ως εξαυλομενους ασκητες(η παλι κανω λαθος???), ειμαστε υποχρεωμενοι και να ακουμε το υβρεολογιο κατα των κοσμικων απολαυσεων και φατσα καρτα απο τους πατερικους κηρυγματιες? Διοτι Τι εννοειτε οτι η Αγια Σοφια πχ ηταν πατεροφρονουσα και επιστευε καθε φορα που εκανε ερωτα οτι εβιωνε το σεξ ως κινητρο η φευ σαρκικο προς μεταμορφωση παθος? Ελεος κε ΕΜ Ε-λ--ος! Μονον εμπαθεις δεν ειμαστε! Και λιγα λεμε!!!

Ανώνυμος είπε...

Πρός @12 Δεκεμβρίου 2012 5:22 μ.μ.

Φίλε, κάποιος που είναι πεπεισμένος γι' αυτά που ισχυρίζεται, δεν κάθεται να γράφει κατεβατά.

Είναι φύση αδύνατον να πείσουμε τον εαυτό μας γιά κάτι, που δεν είναι αλήθεια. Το μόνο που καταφέρνουμε είναι να τον καταπιέσουμε και να τον εκβιάσουμε να δεχθεί ένα ψέμα.


Ανώνυμος είπε...

12¨37

Φοβερο το επιχειρημα σας αλλα
Υπεκφυγετε και δεν απαντατε επι της ουσιας!
ο ΕΜ ηταν πολυγραφοτατος και γι αυτο και η μακροσκελης απαντηση ειστε λιγο επιλεκτικος ξερετε. οταν στριμωχνεστε και καταρρεει η "θεοπνευστια" των πατερων και του καλογερισμου και αποκαλυπτονται οι αγιοπατερικες αυθαιρεσιες που το ιερατει περιφερει σε περιωπη δογματος αρχιζετε τα "βιωματικα " σας τωρα καταπιεζουμε τον εαυτο μας κλπ κλπ "δεχομαστε ψεμματα" κλπ κλπ
"τα επιβαλλουμε στον εαυτο μας"
Το εχω ξαναπει και σε αλλο ποστ μαθετε να απαντατε σε θεσεις αφηστε τα προσωπα!απο 5¨22

Ανώνυμος είπε...

Πρός @13 Δεκεμβρίου 2012 11:03 π.μ.

Φίλε δεν υπεκφυγή, αλλά σύνεση.

Ο άνθρωπος είναι ένα ον με διπλή υπόσταση: υλική και πνευματική. Εσείς αγαπητέ, αρνήστε την πνευματική σας υπόσταση, πως λοιπόν θα μιλήσουμε μαζί επί της ουσίας;

Θέλω να σας επισημάνω και κάτι ακόμη.
Σε έναν προσεκτικό παρατηρητή, δεν θα διαφύγει ότι το ύφος του γραπτού σας λόγου, που περιέχει την προσωπικότητά σας, διακατέχεται από ένα αδικαιολόγητο μίσος κατά της Εκκλησίας, τους Πατέρες, την Αγία Γραφή. Λές και απειλήστε.

Εδώ κάτι δεν πάει καθόλου καλά φίλε.

Υπάρχουν και αντίθετα πνεύματα. Που κατοικούν στους υλόφρονες ανθρώπους.

Ανώνυμος είπε...

…ΘΕΛΕΙ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ Η

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ !!!

ΑΠΟ ΔΙΟΓΕΝΗ /Ε.Μ

Φίλτατε, ανώνυμε σχολιαστή (12 Δεκ. 2012 / 5: 22 μ.μ.),
μπορώ να εκφραστώ πλέον με βεβαιότητα, ότι δε θέλεις κάποια πράγματα να τα κατανοήσεις και να επανατοποθετηθείς πάνω σε αυτά, όχι γιατί απουσιάζει η γνώση
( όχι ότι αυτή είναι ολοκληρωμένη, τουλάχιστον όσον αφορά τον ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ !!! για εσένα !!! - για εμένα, ευτυχώς, ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ !!!, για το λόγο ότι έχεις κολλήσει στην κυριολεξία – για προσωπικούς πάντα λόγους -, σε ελάχιστα ερμηνευτικά χωρία - ‘’ξύλο ηδονής’’, που η ερμηνεία του είναι συνετή και όχι φυσικά ‘’κωμική΄΄!!!),
αλλά γιατί υπάρχει από την πλευρά σου μια ‘’ύποπτη’’ εμμονή και προκατάληψη για το πρόσωπό του (αλλά και άλλων Πατέρων).
Έτσι, με συνοπτικές διαδικασίες ακυρώνεις το τεράστιο έργο του ( 45 τόμοι της Ε.Π.Ε.), εξ απόψεως, θεολογικής, ποιμαντικής, φιλολογικής. κ.α., κάνοντας ‘’λάβαρο΄΄, στην κυριολεξία αυτήν την ερμηνευτική του τοποθέτηση στο θέμα της ηδονής.

Αλήθεια, γιατί δεν κάνεις τον κόπο να μελετήσεις λίγο και τους λόγους του ‘’περί παρθενίας’’, για να δεις και τι θέση παίρνει στο θέμα των γαμικών σχέσεων, ερμηνεύοντας τον Απόστολο Παύλο ;
Και αφού διαβάσεις αυτό, κάθισε να μελετήσεις και το υπόλοιπο έργο του Αγίου( εαν έχεις τις αντοχές και την ΚΑΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ !!!, γιατί δεν την βλέπω !!!), και μετά να γράψεις και μία διατριβή, με επιχειρήματα και γνώση περισσή, για τις ‘’στρεβλές διατυπώσεις’’ των Αγίων Πατέρων μας, που οδήγησαν τα πιστά μέλη, - κατά την άποψή σου πάντα – στο δρόμο της ΄΄ανήδονης βιωτής΄΄, δηλαδή της μοναχικής αγαμίας και όχι μονάχα αυτής και όλα τα σχετικά !
(καλά, γιατί εγώ πάλι οσμίζομαι να ‘’φλερτάρεις’’ με τους ΄΄νεοπαγανιστές΄΄ !
Αυτοί έχουν τέτοιο μένος για τους Πατέρες μας !!!)

Βέβαια, δεν θα είσαι ο ΠΡΩΤΟΣ, έχει προηγηθεί μια μελέτη, γι’ αυτά τα θέματα που σε απασχολούν άμεσα.
Είναι αυτή του Μέσκου με τίτλο’’ Σοκ και Δέος’’, όπου αποδομεί ολόκληρη την ορθόδοξη διδασκαλία και γράφει και για την ‘’δημιουργική φαντασία’’ των Πατέρων (έχω την εντύπωση ότι το βιβλίο αυτό θα σε αναπαύσει).

Μην θέλεις, όμως, να μας πείσεις (με αδύναμα πάντα επιχειρήματα), ότι η Αλήθεια βρίσκεται πιο κοντά στους δικούς σου προβληματισμούς και των ομοιδεατών σου !

Η Αλήθεια, καλέ μου φίλε, εάν φυσικά θέλεις να την αποδεχτείς, βρίσκεται στο μυστήριο της ενσάρκωσης του Θεού Λόγου, που είναι το πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού!!!
(νομίζω πως ξέχασα, ότι κάπου αναφέρθηκες και για ΧΡΙΣΤΟΜΟΝΙΣΜΟ !!!)

..’’Μοναχική αγαμία’’, ‘’Χριστομονισμός’’, ‘’ηδονοκτόνος βίος’’, Θεός που δεν θέλει την ηδονή στην εσώτατη φύση του είναι λειψός Θεός(!!!), …και υποστηρίζουν μάλιστα
( οι Πατέρες πάντοτε, κατά τον συμπαθέστατο ανώνυμο σχολιαστή !) ότι δια του μαζοχισμού (θλίψεων και δοκιμασιών που τις ΕΥΧΟΝΤΑΙ έμμεσα και στους άλλους !!!!) και της αποστέρησης των ηδονών
(ΆΝΤΕ ΠΑΛΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΗΔΟΝΕΣ !!!, δική μου η σημείωση !!!), οδηγούνται στις Θεοληψίες (!!!), …και άλλα πολλά ΄΄μαργαριτάρια’’(!!!)…

...ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ !

Διογένης /Ε..Μ

Ανώνυμος είπε...

...ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΣΚΕΨΕΩΝ !

ΑΠΟ ΔΙΟΓΕΝΗ /Ε.Μ.

…ΘΕΛΕΙ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ Η

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ !!!


Καλά, έχω την εντύπωση πως και η
δική σου ‘’δημιουργική φαντασία’’ δεν υστερεί από αυτήν των Πατέρων. Τουλάχιστο, οι δεύτεροι μετέτρεψαν τη ζωή τους σε παράδεισο τρυφής, γιατί ο ΄΄ΧΡΙΣΤΟΜΟΝΙΣΜΟΣ΄΄ τους, έφερε πολύ γόνιμους καρπούς, αυτούς του Αγίου Πνεύματος και όχι νοησιαρχικές ουτοπίες, που το μόνο που μπορούν να προσφέρουν στους αθλητές αυτού του αγωνίσματος είναι κόπωση και σύγχυση πνευματική.

Δύο χιλιάδες χρόνια, τώρα, και η ορθόδοξη παράδοσή μας
( από τον Ιησού Χριστό, τους Αποστόλους, τον Απόστολο Παύλο, και τη χορεία των Αγίων Πατέρων μας, μέχρι και σήμερα )
δεν έχει καταγράψει περιπτώσεις αγίων που να θεωθήκαν με βίο απολαύσεων και ηδονών, όχι γιατί μίσησαν τα δώρα του Θεού( τα αγαθά και τις απολαύσεις της πρόσκαιρης ζωής μας), αλλά γιατί για όλους αυτούς η ΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ – ΘΕΩΣΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (!!!)
ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΘΕΙ, ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ !!!

Οι Άγιοι Πατέρες δεν μπορούν να λησμονήσουν τα λόγια του Θεού - «Ἅγιοι γίνεσθαι, ὅτι ἐγὼ Ἅγιος εἰμί». (Α´ Πέτρου, α´, 16),
αλλά και του άμεσου εκφραστή Του, του Αποστόλου Παύλου
(‘’Ζω δε ουκέτι εγώ, ζεί δέ εν εμοί ο Χριστός'', Γαλ. Β’ 20,
Ω !!! , ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΙ ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΡΩΣΤΟΣ ‘’ΧΡΙΣΤΟΜΟΝΙΣΜΟΣ’’ !!! )

Ένας ‘’ΧΡΙΣΤΟΜΟΝΙΣΜΟΣ’’, όμως, που τους οδήγησε ΟΛΟΥΣ, ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΘΕΩΣΗΣ, ένα δώρο που προσφέρει πλουσιοπάροχα ο Θεός σε όλα τα κτιστά Του όντα, και εμείς αντί να το αξιοποιήσουμε και να το εγκολπωθούμε, ταλαιπωρούμαστε με ερμηνευτικές προσεγγίσεις
(και καλά κάνουμε, άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε και το ΄΄ερευνάτε τας γραφάς΄΄, όμως η έρευνα σε όλα τα πράγματα έχει κάποια όρια, γιατί η γνώση είναι πεπερασμένη και ορισμένες φορές μπορεί να γίνει και επικίνδυνη !), χωρίς να υποψιαστούμε καν ότι το παιχνίδι δεν παίζεται στις ερμηνείες και στις αναζητήσεις μας (καλές είναι και αυτές όταν μας βοηθούν να ξεπεράσουμε τις ποικίλες συγχύσεις μας),
αλλά στην καθαρότητα της ψυχής μας και στον προσωπικό πνευματικό μας αγώνα!
Όταν αυτός δεν υφίσταται, τότε πολύ φοβάμαι πως όλα τα υπόλοιπα είναι άνευ ιδιαίτερης σημασίας !

...ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!

ΑΠΟ Διογένη /Ε.Μ.

Ανώνυμος είπε...

...TO ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ !

ΑΠΟ Διογένη /Ε.Μ.

…ΘΕΛΕΙ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ Η

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ !!!

Σχετικά, τώρα, με το χαρακτηρισμό της ηδονής ως ΄΄δόλωμα΄΄, από τις ανωτέρω σκέψεις μου μπορείς να καταλάβεις (εάν θέλεις, βέβαια), ότι εννοώ πως είναι και αυτήν ένα δώρο του Κτίστη(ότι χαρίζει, άλλωστε, ο Θεός στους ανθρώπους δεν είναι προβληματικό και βλαπτικό), αλλά το αυτεξούσιο του ανθρώπου έκανε κακή χρήση αυτής της δωρεάς, με άμεσο αποτέλεσμα η ηδονή να καταστεί ΄΄σημείο αντιλεγόμενο’’ στην λυτρωτική πορεία των ανθρώπων, γι αυτό και δρομολογήθηκε η συνετή χρήση της μέσα στα πλαίσια του γάμου.
( βλ. τη στάση του Θεανθρώπου στο θέμα αυτό !
Από τη μία ευλογεί το μυστήριο του γάμου και από την άλλη αρνείται ο ίδιος να συμμετέχει σε αυτήν τη διαδικασία, λόγω της αναμαρτησίας του και λόγω της άμεσης προτεραιότητας της ανθρώπινης κτιστής φύσης, που είναι η επαναφορά στο αρχαίο κάλλος,
δηλ. στην κατάσταση πριν την πτώση,!
(αυτή, βέβαια, την κατάσταση εσύ δεν την ασπάζεσαι!)

Για να συμβεί, όμως, αυτό είναι αναγκαίο το δώρο αυτό της ηδονής να εξευγενιστεί (χαλιναγωγηθεί) και να αποκτήσει διαφορετικό νόημα και σκοπό! (δερμάτινοι χιτώνες).

Εάν, τώρα, οι παραπάνω θέσεις δεν σε ικανοποιούν προσωπικά, είναι πιο τίμιο να πράξεις κάτι πιο χρήσιμο !
Αφού όλες αυτές οι διδασκαλίες των ορθοδόξων αγάμων – εγγάμων πιστών και μοναχών δεν σε καλύπτουν, σε ενοχλούν και σε καταπιέζουν, δεν έχεις παρά να τις εγκαταλείψεις και να ‘’ζήσεις τη ζωή σου’’, όπως εσύ το επιθυμείς !

Το να θέλεις, όμως, να λάβεις από το Ευαγγέλιο την Αλήθεια, όπως εσένα σε βολεύει και σε ικανοποιεί, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα !

Εφόσον οι ερμηνείες των Αγίων μας Πατέρων σου φαίνονται κωμικές, δεν υπάρχει λόγος να ξοδεύεις τον καιρό σου !
Υπάρχουν και αλλού πηγές για να ξεδιψάσεις ! Μόνο πρόσεξε, μην τυχόν και το νερό αυτών των πηγών δε είναι και τόσο ‘’καθαρό’’ και σε βλάψει !!!

…ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ ΝΑ ΕΝΟΧΛΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑΡΑΖΕΣΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΗΔΟΝΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΑΜΟΥΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ !

ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ, ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ,ΤΩΡΑ, ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΤΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ !!!

ΛΕΣ, ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΟΥ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΧΑΜΕΝΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ;;

ΜΗΠΩΣ ΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΨΥΧΩΣΗ ;; ( ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΟΥΛΗ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ!)

ΔΕΝ ΤΟ ΝΟΜΙΖΩ, ΟΜΩΣ, ΓΙΑΤΙ Η ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΣΗ, ΣΕ (ΜΑΣ) ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ !!!

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ !

Διογένης / Ε.Μ.

Υ.Γ. Αυτή η απάντηση μου είναι και η καταληκτική !

Ε, να μην κάνουμε και τα σχόλια μελέτες !

Ανώνυμος είπε...

Πρός Διογένης Ε.Μ

Φίλε,
αν είμουν εγκυκλοπαιδικός θεολόγος, θα σας βαθμολογογούσα με άριστα γιά την μελέτη σας.

Αν όμως είμουν πραγματικός Θεολόγος, θα σας επίστρεφα την μελέτη σας, με την ευγενική και συνάμα αυστηρή παρατήρηση, να αναθεωρήσετε και να ανανεώσετε την σχέση σας με τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, διότι βρίσκεστε εκτός θέματος.

Δηλαδή,
εκτός Αγάπης, εκτός Εκκλησίας, εκτός Χριστού, εκτός εαυτού.

Θα σας έλεγα επίσης ότι, ο προβληματισμένος και από μας τους νοθους χριστιανούς ανώνυμος συνσχολιαστής, είναι οπωsδήποτε μία αγαθοπροαίρετη ψυχή.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητε ΕΜ

δερματινους χιτωνες φερει και ο αναστηθεις Χριστος και μαλιστα αφθαρτους διοτι περναει μεσα απο πορτες κλπ, δεν σημαινει ομως οτι ειναι απλα περιτυλιγματα της ψυχης και μαλιστα ανηδονα αφου η ηδονη για πολλους ταυτιζεται με την φθορα και την πτωση ειδατε τι γραφει αυθαιρετως ο Χρυσοστομος. Εγω δεν δημιουργω φαντασιαζομενος δικες μου θεωριες , δεν υπαρχει κατι στη γενεση που να τοποθετει την ψυχοσαρκικη γενετησια ελξη των δυο φυλων σε μεταπτωτικο επιπεδο.
Ουτε την ηδονικη προδιαθεση του ανθρωπου, αν πχ δειτε ενα κερασι στην κερασια(και δεν πεινατε καθολου δεν "εξαναγκαζεστε" δηλ εν ειδη σαρκικου παθους να φατε) η ηδονικη ορμη να το απολαυσετε ειναι πτωτικοτητα? Ε ασφαλως οχι, ουτε ειναι ο Θεος στα πλαισια μιας πατερικης καθαρολογικης "απαθειας" εχθρος μιας τετοιας προαιρεσης, το ιδιο και για το σεξ κλπ ωστε να τα επιτρεπει αυτα μονον μετα την πτωση.
Για τους μοναχους μιλησα για την ατομοκεντρικη Θεωση που πραγματωνεται δηθεν δια της αποστερησης των ηδονων και της ελξης θλιψεων σχεδον ως μαγικης διαδικασιας-προφανως δεν ειναι ολοι οι μοναχοι ετσι ειναι ομως δυστυχως αυτοι που μιλανε πολυ που τους αρεσει ο "ντορος" ειστε εξυπνος ανθρωπος καταλαβαινεται το πνευμα μου. Αν ρωτουσατε τον Παισιο(που και αυτος δεν ειναι ανεπηρεαστος εξ ολοκληρου απο αυτη την ταση) γι αυτους πιθανως να χρησιμοποιουσε βαρυτερες εκφρασεις
Τελος αγιοι ειναι πολλοι μην τους περιοριζετε καπως στα παρα του ιερατειου παραδοθεντα(ο Μποδοσακης πχ με τα τωσα φιλανθρωπικα ιδρυματα τι ειναι, ο Καποδιστριας, κλπ ?)
Καλα Χριστουγεννα και σε σας!

Ανώνυμος είπε...

προς 9:58

Σας ευχαριστω πολυ ανθρωπε μου, πρωτη φορα το ακουσα αυτο απο Χριστιανο. Δεν καταλαβαινω πραγματικα για τι ενοχλουνται τοσο εγω το μονο που λεω ειναι οτι η ηδονη δεν ειναι αυτοσκοπος αλλα ουτε μεταπτωτικο κινητρο. Κι ο Διογενης χαιρομαι που τωρα λεει κι αυτος οτι ειναι δωρο. Το οτι βιωνεται μεταπτωτικα ε νομιζω σ'αυτο συμφωνουμε οπως σε ολα. Επισης κακως με αποκαλουν σχεδον πατεροκτονο οταν ο Χρυσοστομος λεει δικαιοσυνη θελω οχι ελεημοσυνη εκει ειναι μεγιστος, αλλα τα λαθη θα τα πουμε, κι ο Γιανναρας ακομα που τον βριζουν οι πατεροευσεβιστες κι αυτος δυστυχως παρμενει εγκλωβισμενος στο θεμα του σεξ και των ηδομνων εντος του φιλοσοφικου πλαισου(γιατι απο κει τα βρηκαν οι πατερες)Η ψυχοσαρκικη ελξη μεταξυ δυο φυλων παρουσιαζεται σχεδον ως γενετησια ορμη και υπο το προσχημα της φθορας που εισερχεται κατοπιν οδηγει νομοτελειακα στο θανατο αρα αφου δεν υπαρχει θανατος στον αλλο κοσμο ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΓΑΜΟ(υιοι της αναστασεως ως οι αγγελοι). Ουδεν αναληθεστερον αγαπητε καποια στιγμη θα παυσουμε να ειμαστε "ως οι αγγελοι" γιατι θα επαναποκτησουμε σωματα κατι που ο "Χριστος" των συγκεκριμενων ευαγγελικων ρησεων τεινει να ξεχναει. Εκει λοιπον η οποιας μορφης διακοινωνια ενωση μεταξυ των φυλων τι ενοχλει και ποιους ενοχλει εκει αραγε δεν ενισχυει την αγαπητικη σχεση αλλα μονον σ αυτο τον κοσμο? και γιατι παλι τοτε αυτα τα σωματα ΠΡΕΠεΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΗΔΟΝΑ? Δεν υπαρχει κατι θεολογικο αγαπητε που να τα αποκλειει αυτα μονον οι νοσηροι εγκεφαλοι της απολυτου πατερικης θεοπνευστιας . Κοιταξτε μου προκαλουσε παντοτε τρομερη απορια( κι ελπιζω να εχτε αντιληφθει οτι δεν ειμαι φρουδικος): Αραγε τι Θεος αγαπης ειναι αυτος ο οποιος αποστερει πλεον ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ τη δυνατοτητα στους ανθρωπους να επαναπολαυσουν την ηδονη της δημιουργικοτητας του γαμου, της καλης δημιουργιας γενικοτερα κλπ αφου ουσιαστικα τους εδοθη ως δυνατοτητα για μερικες ωρες(?) μερες(?) οσο ηταν αναμαρτητοι οι δυο πρωτοι γενητορες μας? Τι ωραιος πραγματι ειναι ο παραδεισος κυριε οπου θα καθομαστε λουσμενοι μεσα στο ¨ακτιστο φως" και θα λιβανιζουμε απο το πρωι μεχρι το βραδυ την Αγια Τριαδα ενωνομενοι("λιωμα") με το Θεο ο ενας με τον αλλο σε ενα απεραντο κοινοβιο στα πλαισια της ησυχαστικης καρδιοαγαπολογιας οπου ο ηδονικος γαμος η τεκνοποιια η επιστημη το αυτεξουσιο η φαντασια η παραμυθια η υλη οι ασθησεις το τραγουδι ο πολιτισμος ο χορος η φιλοσοφια το ιδιον θελημα, ολα αυτα θΑ ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΑ και οπου θα απολαμβανουμε τη Χριστομανη ενωση με το Θειο ως δουλικα?
Τι ωραια αγαπολογικη κολΑΣΗ θεομανιας ΕΧΕΙ ΦΤΙΑΞΕΙ ΤΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΑΝΑ ΤΟΥς ΑΙΩΝΕς?
Ωστε λοιπον αυτο ειναι το εργο και το αποτελεσμα ..ετσι προσλαμβανει ο Λογος τον κατακερματισμενο λογο..
Ισως καταλαβαινετε σεις τουλ. γιατι μπαινουμε στις εκκλησιες μονον για να κοινωνησουμε..

Ανώνυμος είπε...

Πρός @14 Δεκεμβρίου 2012 12:35 μ.μ.

Φίλε,
κατανοώ απόλυτα το σκεπτικό σας. Είναι οπωσδήποτε φυσιολογικές σκέψεις από έναν υψηλού βαθμού νοημοσύνης σκεπτόμενον άνθρωπο.

Αγαπητέ μου φίλε, άλλη είναι η ψυχοσωματική κατάσταση του φυσικού ανθρώπου και άλλη του υπερφυσικού, του θεανθρώπου.
Μας το επιβεβαιώνει αυτό ο Αγ. Ιωάννης ο Θεολόγος στο Ευαγγέλιό του, λέει: «Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτοίς εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθαι, τοις πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού, . οι ουκ εξ αιμάτων, ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν.»

Ο άνθρωπος γεννά άνθρωπο. Ο Θεός γεννά θεάνθρωπο.

Ο άνθρωπος γεννά δούλους της φθοράς και του θανάτου. Ο Θεός γεννά ελεύθερους κι αθάνατους υιούς.

Οπωσδήποτε φίλε, οι ηδονές του ανθρώπου δεν συκρίνονται καθόλου με την ηδονή του θεανθρώπου.

Αν το θέλουμε και το επιθυμούμε φίλε, μέχρι να φτάσουμε βήμα πρός βήμα βιωματικά σε αυτή την κατάσταση που όλα μεταμορφώνοντε,είμαστε υποχρεωμένοι να πιστεύσουμε στις εμπειρίες εκείνων που το βιώσαν.

Μη φοβάσαι λοιπόν να γίνεις αυτό που είσαι. Όλα είναι έτοιμασμένα γιά εσένα.

Related Posts with Thumbnails