Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2008

"ΜΗ ΦΟΒΟΥ ΤΟ ΜΙΚΡΟΝ ΠΟΙΜΝΙΟΝ..."


Φίλος της Ιδιωτικής Οδού μού έστειλε τα παρακάτω σχόλια, σε σχέση με τον πρόσφατο διάλογο στο ιστολόγιο για το ρόλο και το μέλλον του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Αγαπητοί φίλοι μερικές παρατηρήσεις και ένα σχόλιο στα του Πατριαρχείου:

1. Την τοποθέτηση του π. Δοσιθέου για τον Οικουμενισμό του Πατριάρχη θα την βρει ο ενδιαφερόμενος στο βιβλίο «Θέλω να πιω όλο το Βόσπορο».

2. Να υπενθυμίσω τη ρήση έλληνα πολιτικού στο ίδιο βιβλίο: «Στην Πόλη δεν πηγαίνουμε, ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ».

3. Να καταθέσω το παρακάτω κείμενο για τους αριθμοκένταυρους αντιπατριαρχικούς:
«Από του παλαιού των ημερών και αειζώου τούτου θυσιαστηρίου ανακαινίζοντες ως αετού την νεότητα ημών, εις ουδέν λογιζόμενοι τα παθήματα του νυν καιρού εκ των ερήμην ημών υπολογισμών και επιπολαιοτήτων και εξάψεων και εν τη επί μάλλον και μάλλον αυξανομένη συνειδήσει των φορέων αγιωτάτης πίστεως, ατιμήτου πατρώας κληρονομίας, μοναδικής παραδόσεως και αξιών αναντικαταστάτων, αντιπαρερχόμενοι δε την ευτέλειαν των λογισμών και των υπολογισμών των άλλων εις την εκτίμησιν των αξιών τούτων, και τέλος υπερβαίνοντες την «σοφίαν» των σοφών και ισχυρών και την χθαμαλότητα των επιβούλων, και αντιδωρούμενοι τοις πάσιν αγάπην και ειρήνην, σταθερώ τω φρονήματι και τω όμματι ατενίζομεν προς την αύριον του Θεού. Και διακηρύττομεν την πίστιν και την αφοσίωσιν ημών εις τον πάνσεπτον και εσταυρωμένον τούτον Θρόνον και εις το αμετάθετον και αμετακίνητον αυτού από του θεμελίου Πρωτοκλήτου εις τας ιεράς αυτού, από γε κανονικής, εκκλησιαστικής και μακραίωνος παραδόσεως προνομίας διακονίας τη αγία Ορθοδοξία, και εις την, υπέρ παν ό αιτούμεθα ή νοούμεν, θείαν οικονομίαν. Οι τριακόσιοι ίσως να είναι ολίγοι εις τα όμματα του αριθμοκράτου, εις τον λογισμόν του τεχνικού,εις την δίκην των περιστάσεων. Όμως οι ολιγώτεροι των τριακοσίων είναι απειράριθμοι εις τας χείρας του Θεού. Διότι, μη λησμονώμεν ότι δύναται ο Θεός και «εκ των λίθων τούτων εγείραι τέκνα τω Αβραάμ».
(Μητροπολίτης Χαλκηδόνος Μελίτων).

4. Για τον Γιανναρά: Νομίζω πως ένα συγγραφέα θα πρέπει να τον δούμε σε όλη την διαδρομή του στο συγκεκριμένο θέμα, και τότε μάλλον θα το προσεγγίσουμε και από άλλες οπτικές. Δεν μας τιμά η μεροληπτική και αποσπασματική χρήση κειμένων. Προσωπικά πάντως προτιμώ το Πατριαρχείο υπό τον Τούρκο νομάρχη, (αιώνες πια συμβαίνει αυτό), παρά ψευδώς ελεύθερο, αλλά ουσιαστικά υποτελές στην όποια χαύνα πολιτική εξουσία του ελλαδικού κρατικού εκτρώματος (Γιανναράς). Η αντιμετώπιση του Πατριάρχη κατ' αυτόν τον τρόπο φανερώνει Βατικάνεια εκκλησιολογία. Ούτε ο Πατριάρχης είναι αλάθητος, ούτε κάποιος άλλος επίσκοπος του Οικουμενικού θρόνου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όμως, είναι ο μόνος εγγυητής της παρουσίας της Ορθοδοξίας παγκοσμίως σήμερα.

Για το Εσθονικό ζήτημα διαφωτιστικό είναι το άρθρο του Μητροπολίτη Εσθονίας που δημοσιεύεται στο RNN με τίτλο: «Δεν υπάρχει τρίτη Ρώμη». Όπως και στο περιοδικό ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

5. Να υπενθυμίσω δε τους λόγους του Κυρίου: «Μη φοβού το μικρόν ποίμνιον και… όπου εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα εκεί ειμί εν μέσω αυτών». Και πάντως τα θέματα της Εκκλησίας δεν αντιμετωπίζονται ούτε με ειρωνείες, ούτε ηθικισμούς, ούτε με εθνικισμούς. Ούτε βεβαίως, με προσωπικές επιθέσεις ή σπιλώσεις συνειδήσεων.Τα όποια προβλήματα του Οικουμενικού θρόνου θα πρέπει να τα δούμε σε όλη την ιστορική τους διαδρομή (τουλάχιστον από την εποχή των σταυροφοριών), αλλά και μέσα στην πολυσύνθετη σύγχρονη πραγματικότητα. Οι ιεροί κανόνες δεν ερμηνεύονται, ούτε κατανοούνται εκτός αυτής. Τα όποια λάθη μόνο σ' αυτό το πλαίσιο λύνονται και με θεολογικά και εκκλησιολογικά κριτήρια. Διαφορετικά μετατρέπονται σε κανόνια.

7 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Άραγε, γιατί αυτή η ειδωλοποίηση του Πατριαρχείου; Γιατί όλη αυτή η μεταφυσική διάσταση σε ένα θεσμό που είναι δημιούργημα της ιστορίας, έστω από Πρόνοια του Θεού, αλλά όπως είχε αρχή θα έχει και ένα τέλος; Και ίσως αυτό το τέλος είναι κοντά, ίσως είναι μακριά, κανείς δεν ξέρει. Και άλλες τοπικές Εκκλησίες υπήρξαν και εξαφανιστηκαν, και άλλες αρχιεπισκοπές και μητροπόλεις είναι πια παρελθόν. Ειδωλοποιώντας το Πατριαρχείο μικραίνουμε τον Χριστό, μικραίνουμε και τη Ρωμιοσύνη ακόμα, που ξέρει να επιβιώνει ακόμα και αν το εθνικό της κέντρο μετακινηθεί από μια πόλη σε άλλη, από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα, για παράδειγμα, ακόμα και όταν η Σμύρνη τυλιχτεί μέσα στις φλόγες...

Ανώνυμος είπε...

"Γνωρίζω, Γέροντά μου, ότι δυστυχώς είμεθα οι Νεκροθάπται του θεσμού"!

ποιός τα είπε τα παραπάνω;οι άθλιοι αντιπατριαρχικοί μήπως;
όχι ασφαλώς,αλλά ο μέχρι χθες εξ απορρήτων του κ.Βαρθολομαίου,μητροπολίτης κ.Μελίτων Καρράς.
έτσι αναφέρει ο αρχιεπ.Αυστραλίας Στυλιανός σε δημοσια καταγγελία του!
μπορείτε να την απολαυσετε εδω:
http://ecclesianet.blogspot.com/2008/03/o-ba.html

έγραφε ο σοφός και άγιος κληρικός π.Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος στον μακαρίτη πατριάρχη Αθηναγόρα:

"Μυριάκις προτιμότερον να εκριζωθή ο ιστορικός της Κωνσταντινουπόλεως Θρόνος και να μεταφυτευθή εις έρημον τινα νησίδα του πελάγους, ακόμη δε και να καταποντισθή εις τα βάθη του Βοσπόρου, ή να επιχειρηθή έστω και η ελαχίστη παρέκλισις από της χρυσής των πατέρων γραμμής, ομοφώνως βοώντων: «Ου χωρεί συγκατάβασις εις τα της Πίστεως». Αι επτά λυχνίαι της αποκαλύψεως, διά τας αμαρτίας ημών, εσβέσθησαν προ πολλού. Αι επτά Εκκλησίαι αποστολικαί, Εκκλησίαι σχούσαι την υψίστην τιμήν να λάβωσιν, ειδικώς αύται, γράμματα εξ ουρανού μέσω του θεοπνεύστου της Πάτμου Οραματιστού, εξέλιπον εκ της επιφανείας της Γης και εκεί, ένθα άλλοτε ετελείτο η φρικωδεστάτη Θυσία και ο Τριαδικός ανεμέλπετο Ύμνος, σήμερον ίσως κρώζουσι νυκτικόρακες ή «ορχούνται ονοκένταυροι». Και όμως η Νύμφη του Κυρίου δεν απέθανεν. Η Εκκλησία του Χριστού δεν εξηφανίσθη. Συνεχίζει, τετραυματισμένη και καθημαγμένη ως ο Ιδρυτής αυτής, αλλ' αείζωος και ακατάβλητος, την δια μέσω των αιώνων πορείαν αυτής, φωτίζουσα, θάλπουσα, ζωογονούσα, σώζουσα. Δεν θα αποθάνη λοιπόν αύτη και άν μετακινηθή και άν αποθάνη ο Οικουμενικός Θρόνος."ρεαλιστικοί αλλά ίσως και προφητικοί οι λόγοι του γέροντος.

τώρα αν κάποιοι,ως άλλοι Σιωνιστές,ταυτίζουν την Ορθόδοξη Πίστη με το καταρρέον Φανάρι θα δοκιμάσουν ανάλογες με τους Εβραιους πίκρες όταν γκρεμισθηκε ο ναός τους.

Ανώνυμος είπε...

πατρωα γη της μοιρας ολοκαυτωμα το χερι μας μια φλογα σου εχει παρει και της ελπιδας αναψε εδω το ακοιμητο λυχναρι τριγυρω του οι ψυχες μας παραστεκουνε ολοθρες Εστιαδες και αγρυπνανε και θυσαυρους φυλανε τους θρυλους τα ιερα Στελιος Σπερανζτας

Ανώνυμος είπε...

Μάρκου του Ευγενικού :

«Μανθάνω δε ότι εχειροτονήθη παρά των λατινοφρόνων μητροπολίτης Αθηνών κοπελύδριον τι του Μονεμβασίας, όπερ αυτόθι διάγον συλλειτουργεί τοις Λατίνοις αδιακρίτως και χειροτονεί παρανόμως όσους αν εύρη και οίους. Αξιώ ούν την αγιωσύνην σου, ίνα τον υπέρ του Θεού ζήλον αναλαβών ως άνθρωπος του Θεού και της αληθείας φίλος και του αγίου Ισιδώρου γνήσιος μαθητής, παραινέσης τοις του Θεού ιερεύσιν εκφεύγειν άπασι τρόποις την κοινωνίαν αυτού, και μήτε συλλειτουργείν αυτώ, μήτε μνημονεύειν όλως αυτού, μήτε αρχιερέα τούτον, αλλά λύκον και μισθωτόν ηγείσθαι , μήτε λειτουργείν όλως εν ταις λατινικαίς εκκλησίαις, ίνα μη έλθη και εφ' υμάς η επελθούσα οργή του Θεού τη Κωνσταντινουπόλει δια τας εκεί γινομένας παρανομίας ».


Τω οσιωτάτω εν Ιερομονάχοις και πνευματικοίς και εμοί εν Χριστώ ποθεινοτάτω και σεβασμιωτάτω δεσπότη και αδελφώ κυρ Θεοφάνη εις τον Εύριπον, Patrologia Orientalis 17, 481.

Ανώνυμος είπε...

Φίλτατοι ανώνυμοι,
πού είδατε ειδωλοποίηση του Πατριαρχεί
ου;Μήπως απλώς συζητάτε με τον εαυτό
σας;Γνωρίζω τα του Πατριαρχείου από ανθρωπίνης πλευράς.Γιατί θα πρέπει ε
μείς να του δώσουμε την χαριστική βολή;Θεωρώ ιδιαιτέρας τιμής αξίους
τους διακονούντας στο Οικ.Πατριαρχείο
που παρ'ότι τα γνωρίζουν όλα αυτά δεν
επέλεξαν την εύκολη λύση της φυγής.
Και ο Λεωνίδας στις Θερμοπύλες γνώρι
ζε το μάταιον του αγώνα του.Το ίδιο
και ο Αθ.Διάκος και τόσοι άλλοι.Αν
εγκατέλειπαν θα τους κατηγορούσαμε
ως ριψάσπιδες.Θα θέλατε μια τέτοια
εικόνα για επισκόπους της εκκλησί
ας;Πιστεύτε πως αν μεταφερόταν η έδρα του Πατριαρχείου θα απεφεύγετο
ο δήθεν οικουμενισμός του;Σεβαστός
ο π.Επιφάνιος,αλλά δεν ειναι η καθο
λική έκφραση της εκκλησιαστικής συν
ειδήσεως.Αν και στο συγκεκριμένο
κείμενο αλλού είναι το κέντρο βά
ρους.Εξ άλλου υπάρχουν και άλλες του ιδίου κύρους προσωπικότητες
που κινούνταισε εκ διαμέτρου αντίθετες κατευθύνσεις.Αλλά ο πόλε
μος προσωπικών απόψεων δεν οδηγεί
πουθενά.Μόνο η άρση Σταυρού.
Δεν βλέπω το Οικ.Πατριαρχείο ως κέντρο της ρωμιοσύνης,αλλά ως εκκλη
σιαστικό θεσμό,παρ'ότι λειτούργησε
ή ενδεχομένως εξακολουθεί να λειτου
ργεί και ως τέτοιος.Η μεταφορά της
έδρας του στον ελλαδικό χώρο θα απο
βεί υπέρ της Ρωμιοσύνης ή της Τουρ
κίας;
Αλήθεια ποιά εκκλησία είναι πιο νε
κρή;Η Ελλαδική ή η της νέας Ρώμης;
Η Ελλαδική απολαμβάνει κρατική προ
στασία,(δυστυχώς),ζει σε δημοκρατι
κό πολίτευμα κ.λ.π,αλλά αλλού βλέπο
με πραγματική ορθόδοξη μαρτυρία.Ίσ
ως για να επιβεβαιώνεται ο ιερός
Χρυσόστομος που τονίζει πως η εκκλη
σία διωκομένη κραταιούται.Αντιθέτως
οι εσωτερικοί εχθροί βλάπτουν την
εκκλησία.
Θεωρώ ότι οφείλουμε να στηρίζουμε
τους εκκλησιαστικούς θεσμούς,χωρίς
να απολυτοποιούμε την ανθρώπινη προσέγ
γιση.Η όποια καλόπιστη κριτική μας
σ'αυτό πρέπει να αποβλέπει.

Ανώνυμος είπε...

o μητροπολίτης Εσθονίας Στέφανος καλά θα έκανε να έλεγε όλη την αλήθεια για την εκκλησιαστική ιστορία της χώρας του.


σημειώνω πως στην ρωσική δικαιοδοσία της Εσθονιας υπό τον μητροπολίτη Κορνήλιο ανήκουν περί τους 150.000 ορθοδοξους ενώ στην φαναριώτικη μόλις 20.000.

για να γνωρίζουμε όλοι τους συσχετισμούς.

Ανώνυμος είπε...

Δεν νομίζω ότι το Φανάρι έχει τίποτα πλέον να προσφέρει στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ένα θεσμικό κατάλοιπο είναι κενό περιεχομένου, που αγωνίζεται να πείσει για την αναγκαιότητα διατήρησή του μέσω της στενής του συμμαχίας με το Βατικανό και των δημοσίων σχέσεων. Η απόλυτη παρακμή που δεν ανακόπτεται με τίποτα...

Related Posts with Thumbnails