Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΨΑΛΛΟΥΝ ΥΜΝΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (ΒΙΝΤΕΟ)


Το Μουσικό Σχολείο Αργολίδας κατά τη φετινή χρονιά και στα πλαίσια των υγειονομικών κανόνων λειτουργίας, πραγματοποίησε μια σειρά βιντεοσκοπήσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο να δείξουν μέρος της δουλειάς των Μουσικών Συνόλων σχολείου. 
Η "Διαδικτυακή Παρουσίαση Συνόλων" συνεχίζει τον κύκλο της με τον «Βυζαντινό Χορό» του σχολείου. Το Σύνολο του Βυζαντινού Χορού αποτελείται από περισσότερους από 15 μαθητές/-τριες και υπεύθυνος καθηγητής αυτού είναι ο κ. Άγγελος Μπέντης. 
Στα παρακάτω videos, οι μαθητές του μουσικού σχολείου Αργολίδας παρουσιάζουν το Απολυτίκιο της εορτής της Πεντηκοστής και το Μέγα Προκείμενο του Εσπερινού της Γονυκλισίας. 
Ἀπολυτίκιον Πεντηκοστής. 
Ἦχος πλ. δ' 
Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, καὶ δι' αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε, δόξα σοι. 
Προκείμενον. 
Ἦχος βαρὺς. 
Τὶς Θεὸς μέγας, ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν; σὺ εἶ ὁ Θεός, ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος.
Υπεύθυνος καθηγητής: Άγγελος Μπέντης 
Δημιουργία & επεξεργασία video: Κωνσταντίνος Μπάτας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails