Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

ΤΑ ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΛΕΚΑ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ ΟΠΟΥ ΕΨΑΛΕ


Στον πρόλογο του στο βιβλίο του «Τριώδιον», ο αείμνηστος Εμμανουήλ Φαρλέκας (1877-1958), Πρωτονοτάριος και Γραμματεύς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ο άνθρωπος που ταυτίστηκε με το Τυπικό στην Ελλάδα, αφού το εξέδιδε επί σειρά ετών, σημειώνει μεταξύ άλλων: 
"Επί μακράν σειράν ετών εις την πάτριον Εκκλησιαστικήν Μουσικήν και ειδικώς περί την μελοποιίαν ασχοληθείς, το πλείστον μέρος της Εκκλησιαστικής Υμνωδίας κατά το μέλος και τον ρυθμόν επεξειργάσθην, μετά πάσης ευλαβείας περιοριζόμενος εις τον κύκλον των παρά των αειμνήστων Διδασκάλων παραδεδομένων ημίν και το γνήσιον Εκκλησιαστικόν ύφος εκπροσωπουσών μουσικών γραμμών, ων χρήσιν εποιησάμην, προσαρμόζων πάντοτε το κάλλος της μελωδίας προς το της ποιήσεως, ώστε Μουσική και Ποίησις να συμβαδίζωσιν. Όγκον χειρογράφων εφηρμοσμένων μουσικών μελωδιών είχον συγκεντρώσει εν Μικρά Ασία, αρχιγραμματεύς της πρεσβυγενούς Μητροπόλεως Εφέσου διατελών και τους χορούς των εν Κορδελίω Μητροπολιτικού Ναού κατά τον μέγαν πόλεμον διευθύνων.

Και διέφυγον μεν κατά την τελευταίαν εθνικήν συμφοράν την αγχόνην Θεία αρωγή της εν ισχύι δεδοξασμένης Δεξιάς του Κυρίου, αλλά τα χειρόγραφα μετά παντός, ό εκεκτήμεθα, εγκατελείφθησαν εις την διάθεσιν των εις δήωσιν και αρπαγήν εκτραπεισών ορδών των κατακτητών. 
Κατά δε την ενταύθα έλευσίν μου, ξενίας εν τη Ιερά και Σεβασμία Μονή Πετράκη τυχών, την εν τω Ναώ αυτής ψαλμωδίαν ανέλαβον, εξ ου και εδόθη μοι αφορμή, ίνα εξ υπαρχής την των Εκκλησιαστικών μελωδιών επεξεργασίαν και διασκευήν και αύθις επιχειρήσω και κατά μικρόν άπασαν την ενιαύσιον Ακολουθία απαρτίσω."
Γι' αυτό και απόψε, στον πανηγυρικό Εσπερινό - επί τη συνάξει των Ασωμάτων - στην Μονή Πετράκη, θα ψάλλουμε τα Ανοιξαντάρια σε ήχο πλ.α', στο μέλος του Εμμανουήλ Φαρλέκα. 
Εις μνημόσυνον αιώνιον...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails