Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

ΕΛΕΝΑ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ: ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Εἰσήγηση τῆς Δρος Ἕλενας Χατζόγλου στὸ Διεθνὲς Διαπανεπιστημικὸ Ἑλληνορωσικὸ Συνέδριο μὲ θέμα: «Ἡ ἱεραποστολική, φιλολογικὴ καὶ πολιτιστικὴ προσφορὰ τῶν ἁγίων Ἰσαποστόλων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου στοὺς Σλάβους. Ἀφετηρία γιὰ τὴν ἐμβάθυνση τῶν σχέσεων Ἑλλάδας - Ρωσίας», Πατριαρχικὴ Ἀνώτατη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Κρήτης - Ἰνστιτοῦτο Ἑλληνικῆς Γλώσσας, Ὀρθοδόξου Θεολογίας καὶ Πολιτισμοῦ. Ἡράκλειο, 4-6 Νοεμβρίου 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails