Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΩΣΤΑ ΝΟΥΣΗ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ


Μια απάντηση στον σεβασμιότατο Πειραιώς 
Του θεολόγου - φιλολόγου ΑΠΘ Κώστα Νούση
 «Ἐάν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ…» (Α’ Κορ. ιγ’)• ξεκινώ από την παύλεια πεμπτουσία του χριστιανισμού, όπως εκφράζεται στον υπέροχο ύμνο της αγάπης και την οποία διέγνωσα απούσα, τουλάχιστον, από το κείμενο του σεβασμιοτάτου. Ομολογώ ότι με απογοήτευσαν δύο πράγματα: το άηθες επιθετικό προς την ελαχιστότητά μου επισκοπικό ήθος και η επιχειρηματολογική σαθρότητα και προχειρότητα. Το μόνο ελαφρυντικό που θα του παρείχα είναι μια κάποια πιθανολογούμενη μορφή εγωτικού θιξίματος, επί προσωπικού μάλλον παρά επί εκκλησιαστικού επιπέδου, ως θα ήτο πλέον θεμιτό, αγαστό και δέον, που τον ώθησε σε μια βεβιασμένη και εσπευσμένη, όλως όμως ανεπέρειστη (κατά την προσφιλή του εκ της εμμονικής επαναληπτικότητας στα κείμενά του λέξη τούτη) λογικά και θεολογικά απάντηση. Θα ήθελα να παραπέμψω εκ νέου τον σεβασμιότατο στα ημέτερα γραφόμενα τα αφορώντα στο πρόσωπό του, ώστε να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι πόσο προσεχτικός είμαι στις αναφορές μου προς την προσωπικότητά του, κάτι που δυστυχώς δε συνέβη από τη δική του μεριά αναφορικά με μένα. Και να του αντιστρέψω επιστροφικώς την προκλητική του ερώτηση και ταυτόχρονη έγκληση επί συκοφαντία και εξυβρίσει στην περίπτωση που δεν παραθέσει, από τη δική του τώρα πλευρά, σχετικά αποδεικτικά που θα επαληθεύουν τους καταιγιστικούς του προς εμέ ευτελιστικούς προσδιορισμούς, με τα οποία θα επεστήριζε των χαρακτηρισμών του το αληθές και του σχετικού ισχυρισμού μου το ανακριβές. 
Επίσης, καλό θα ήταν να αναγνώσει το επίπεδο των αμυντόρων του σχολιαστών, οι οποίοι άρχισαν να μιλούν για ‘τάπες’ και με άλλους γηπεδικούς όρους, ώστε να κατανοήσει τον χθαμαλότατο πήχη πλείστων εξ όσων εκπροσωπεί, κάτι στο οποίο δε φαντάζομαι να αρέσκεται και να επικροτεί. Ίσως προς τούτοις σκεφτούν πολλοί ότι ο εγωισμός μου με ωθεί στη συγκεκριμένη απάντηση, αλλά αν διαβάσει κάποιος το εκείνου κείμενο, πολύ φοβούμαι πως δε θα αποφύγει παρόμοιες υποψίες. Καλό θα ήταν να επισημανθεί στο σημείο αυτό πως θα πρέπει να επανεξεταστεί τόσο σε προσωπικό, όσο και σε εκκλησιαστικό επίπεδο, η προκαταληπτική φοβία και η εξ αυτής απαγόρευση κρίσης (απαθούς το κατά δύναμιν, μηδαμώς δε η βωμολοχία) κληρικών από λαϊκούς με τη συνεπίφορη ασυδοσία και παπίζουσα νοοτροπία, που με τις δύο τελευταίες τροφοδοτούν τους ιερωμένους συλλήβδην. Η τεθλασμένη τούτη εκκλησιολογία μας, που ενθυμίζει τους δυστυχείς δυτικούς, τους οποίους υποτίθεται ότι πολεμάμε σαν αιρετικούς – και είναι, σπεύδω να επισημάνω προς αποφυγήν παρεξηγήσεων – φαίνεται περίτρανα στη μικρή αυτή «κόντρα» ενός πτωχού λαϊκού μέλους της Εκκλησίας και τριών επιφανών βαθμοφόρων κληρικών – επισκόπου, αρχιμανδρίτου και πρωτοπρεσβυτέρου. Ευκαιρία, λοιπόν και παρεμπιπτόντως, να σημειώσουμε ότι πρέπει επειγόντως να επανευρεθεί η απολεσθείσα αποφατική εκκλησιολογία του ομοουσίου (π. Ν. Λουδοβίκος) προς πνευματικό όφελος απάντων ad intra και ad extra. 
Γέμον απείρων επιχειρηματολογικών ακροβασιών και θεολογικών μαργαριτών το κείμενο του σεβασμιοτάτου μού χορηγεί τη δυνατότητα πληθώρας σχολίων, τα οποία όμως θα μετέτρεπαν και τη δική μου απάντηση σε μια άγονη αντιπαράθεση, άνευ ουσίας και χριστιανικού ήθους, το οποίο ποσώς δε θα ήθελα, άσχετο αν τελικά δε θα το καταφέρω σε ικανοποιητικό βαθμό. Εξάλλου, αισθάνομαι τον σεβασμιότατο πατέρα μου (αυτό δεν δηλοί άλλωστε και η προσφώνηση ‘πάτερ Σεραφείμ’;) και, ως ορθά το τόνισε και ο ίδιος, δεν τον γνωρίζω κατ’ όψιν, για να ‘χω κάτι προσωπικό κατ’ αυτού. Στα κείμενά μου, όσο και αν ηχήσει παράδοξο στην ακοή πολλών, προσπαθώ να θίξω πράγματα κι όχι πρόσωπα και υπολήψεις, να διορθώσω καταστάσεις (άπαγε της αυθάδους τολμηρότητάς μου) και όχι να καταρρακώσω αδελφούς εν Χριστώ. Αιτούμενος, επομένως, εν παντί και αδιαλείπτως τις ευχές του μητροπολίτου (εννοών τούτο και ουχί ειρωνευόμενος) θα κάνω μια μικρή αποκατάσταση των ουκ ολίγων αστοχημάτων, διαστρεβλώσεων και παρανοήσεων του σχετικού επισκοπικού λόγου, ιστάμενος στα πλέον αξιομνημόνευτα. 
Να διευκρινίσω καταρχήν πως «δεν προσδιορίζομαι» σαν φιλόλογος – θεολόγος, αλλά υπογράφω ως Κ.Ν. και ο φίλος ιστολόγος με τιμά με την προσδιοριστική τούτη υπόμνηση, την οποία εξέλαβα ωσεί προοίμια της κατ’ εμού ανακυκλούμενης στο επισκοπικό κείμενο πολυδιάστατης σκωπτικής απαξίωσης. Το προσπερνώ και διαβάζω ευθύς αμέσως: «ἀναφέρεται ἐπικριτικά καί στήν ἐλαχιστότητά μου καί μάλιστα μέ «ψυχιατρικούς ὅρους» πού καταδεικνύει ὅτι πέραν τῶν γνωστικῶν ἀντικειμένων πού ἐπικαλεῖται ὁ κ. Νούσης πρέπει νά προσθέση καί τήν «ψυχιατρική» του ἰδιότητα καί μάλιστα μέ τήν παγκόσμια πρωτοτυπία νά προβαίνει σέ ψυχιατρική ἀνάλυση συνανθρώπων του, οἱ ὁποῖοι δέν τόν γνωρίζουν οὔτε κατ’ ὄψιν καί μέ τούς ὁποίους δέν ἔχει ἐπιτελέσει οὔτε μία «συνεδρία ψυχιατρικῆς ἀναλύσεως». Η επίκληση της ελαχιστότητας εδώ είναι καθαρά ποιητική και καταχρηστική, διότι δε φαίνεται να συνάδει με το ακολουθούν ύφος του κειμένου. Προσπαθεί σαφώς να με απομειώσει χλευάζοντάς με σαν τσαρλατάνο ψυχίατρο. Φυσικά, αν διαβάσει κάποιος το εν λόγω κείμενό μου θα δει πως μιλάω για εκκλησιολογική «σχιζοφρένεια» σαφέστατα με μεταφορική και όχι κυριολεκτική χρήση του όρου. Το τελευταίο δε σκέλος του επιχειρήματος, αναφορικά με την αδυναμία ψυχογράφησης εξ αποστάσεως ανθρώπων και καταστάσεων λόγω μη επαφής στενότερης μετ’ αυτών, θεωρώ ότι δεν ευσταθεί λογικά και πρακτικά, διότι καταργείται αυτή αύτη η έννοια της ανθρώπινης κρίσης. Το αφήνω κι αυτό ως επουσιώδες, αλλά σταματώ στο επόμενο που είναι – πιθανώς - σοβαρότατο ολίσθημα για έναν φορέα της επισκοπικής χάριτος: «τώρα βέβαια τό πόσης ἀκεραιότητος χριστιανικοῦ ἤθους ἐκδηλώσεις εἶναι οἱ θέσεις τοῦ κ. Νούση παρέλκει κανείς νά τονίση καί τοῦτο διότι ὅπως τουλάχιστον ἡ σύγχρονη ψυχιατρική ἀποφαίνεται ἡ σχιζοφρένεια εἶναι βαρυτάτη ψυχιατρική νόσος διά τήν ὁποίαν δέν εὐθύνεται ἀσφαλῶς ὁ ἀσθενής καί ἑπομένως στό πρόσωπό του δέν ἁρμόζει χριστιανικῶς ἡ κατάκρισις ἀλλά ἡ ἀπόλυτος συμπάθεια καί ἡ ἀπόλυτος συμπαράστασις». Θα ήθελα να απευθύνω στον σεβασμιότατο δυο ερωτήσεις: πρώτον, γιατί δεν είναι χριστιανική εκδήλωση η διατύπωση κρίσεων σε έναν επίσκοπο ή οποιονδήποτε έτερο ιερωμένο; Είναι αυτό, μήπως, μια μορφή φασισμού; Και κάτι ακόμα: επειδή σε πολλά σημεία η ασάφεια των λεγομένων του αρχιερέα – ίσως και δική μου ελλειμματικότητα στην κατανόηση – με εμποδίζει να συλλάβω ορισμένες σημαντικές λεπτομέρειες, θα ήθελα μια ακόμα ουσιαστική διευκρίνιση: ποιος είναι ο ασθενής στον οποίο αναφέρεται; Αν εννοεί εαυτόν με αυτοσαρκασμό για να αποδομήσει την τακτική μου, καλώς. Αν όμως εξυπονοεί τον γράφοντα το παρόν, δε θέλω ούτε καν να το σχολιάσω. Στη συνέχεια με οδήγησε σε ισχυρή έκπληξη η φράση του «εὐλόγως τίθεται τό ἐρώτημα τά πραγματικά περιστατικά πού ἑρμηνεύει μέ τόν τρόπο αὐτό ὁ κ. Νούσης συνάδουν πρός τήν πραγματικότητα καί τή λογική;», διότι η συνεπόμενη επιχειρηματολογική αστοχία είναι εμφανέστατη. Ενδεικτικά: χαρακτηρίζει ως σαπουνόφουσκες όσα λέω για τους ιερείς της μητρόπολής του, επειδή τάχα δεν παραθέτω γραφόμενά τους, τη στιγμή που είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο εις επόπτευση απάντων. Δηλαδή, αν ανέφερα τη φράση «το μήνυμα, το οποίον επέρασεν ο οικουμενιστής Οικουμενικός Πατριάρχης» και την καταιγιστική απόδοση στον τελευταίο του κοσμητικού τούτου επιθέτου (πρωτοπρ. Άγγελος Αγγελακόπουλος), αυτό θα με καθιστούσε πιο φερέγγυο; Ή μήπως θα ήμην πλέον αξιόπιστος, αν κατέγραφα το απόσπασμα «το παραλήρημα του λιβανωτού των εγκωμίων έφθασε στο αποκορύφωμά του, όταν κάποιοι οικουμενιστικοί κύκλοι της εποχής εκείνης επεχείρησαν, να συντάξουν προσευχή προς αυτόν (ανάλογη με τα τροπάρια, που τολμούν να συντάξουν κάποιοι άφρονες οικουμενιστές της εποχής μας και μάλιστα δυστυχώς και αγιορείτες! απ’ ότι πληροφορούμεθα, προς τον νυν Οικουμενικόν Πατριάρχην κ. Βαρθολομαίον)» (αρχιμ. Παύλος Δημητρακόπουλος), όπου εμμέσως πλην σαφώς εξισώνει τους δυο «οικουμενιστές» Πατριάρχες καλώντας τον πιστό λαό σε σχίσμα τεχνηέντως; Φυσικά, ούτε ο χώρος ούτε η πρόθεσή μου εδώ είναι να προβώ σε εξονυχιστική ανάλυση των κειμένων των δυο υπ’ εκείνον κληρικών. Αξίζει, ωστόσο, να προσθέσω ότι με «στολίζει» σαν «δικαιοκρίτη» ευθύς αμέσως κατόπιν, επικαλούμενος εν ταυτώ την εκ μέρους μου απουσία ορθοδόξου ήθους! 
Η σε βάρος του δικού μου, ωστόσο, ήθους και φερεγγυότητος επίθεση δεν έχει, πραγματικά, όριο. Με κατηγορεί για «άγνοια» του κανονικού δικαίου και ότι δήθεν συγχέω την εισπήδηση και την παρ’ ενορίαν πράξη. Πρόκειται στο σημείο αυτό και στα αμέσως επόμενα για την κορύφωση του νομικισμού και του σχολαστικισμού, οι οποίοι διατρέχουν σύμπαν το γραπτό του παράγωγο. Η λέξη «εισπήδηση» είναι προνομιακό αμάρτημα, κατ’ αυτόν, μόνο των επισκόπων και το πρόβλημα εστιάζεται στη λέξη και όχι στην ουσία της. Η ελαφρότητα της ερμηνευτικής προσέγγισης των ημετέρων λόγων φαίνεται στο ότι δεν ενοχλείται από τις μυριοστές καινές μορφές εισπήδησης στο εκκλησιαστικό γίγνεσθαι και από τη βαθύτερη δομή τους, αλλά τη σμικρύνει στη «σωματική παρουσία Ἐπισκόπου στήν ἑτέρα δικαιοδοσία». Δε χρειαζόταν να κατεβάσει το Πηδάλιο ο σεβασμιότατος, για να μας το πει αυτό. Η δικανική αυτή λογική φτάνει στο απόγειό της μέσω της «ἐγνωσμένης δικαιϊκῆς ἀρχῆς πού ἐπικαλεῖται καί ὁ θεῖος Παῦλος nulum crimen, nula poena sine lege». Αρκεί, ως φαίνεται, στον ιεράρχη το γράμμα του νόμου και όχι το πνεύμα και η δυσειδής πραγματικότητα για το αξιόποινο μιας πράξης. Κατά τα άλλα μάχεται εμφατικά την πεπτωκυία Δύση… Τούτο, τωόντι, ανήκει στο φαινόμενο της ευρύτερης θεολογικής μας σχιζοείδειας, όπως πολλάκις έχει αναλυθεί και δεν είναι της παρούσης να επεκταθούμε εξηγητικώς επ’ αυτού. 
Το τραγελαφικό, συν τοις άλλοις, είναι ότι με καθυβρίζει διαρκώς και χειμαρρωδώς συκοφαντώντας τον υποφαινόμενο με το γάντι, ενώ με ενάγει απειλητικά για τα ίδια ακριβώς αμαρτήματα, στην περίπτωση που δεν του αναφέρω «μία ἀπό τίς «ἀπανωτές» προσωπικές μας «τρομοκρατικές δηλώσεις» διότι ἄλλως δυστυχῶς δι΄ αὐτόν μέ τούς λόγους του «προσπορίζεται» τόν εὐγενῆ τίτλο τοῦ συκοφάντου καί τοῦ ὑβριστοῦ», τουτέστιν λαγαρότατα με τρομοκρατεί. Δε νομίζω πως χρειάζεται να παραθέσω ‘τρομοκρατικές’ δηλώσεις και αντίστοιχα υπονοούμενά του, διότι το διαδίκτυο βρίθει εκ των κειμένων του που είναι ευκόλως προσβάσιμα στον καθένα. Αρκεί εν προκειμένω, θεωρώ, να μελετήσει κάποιος το υπό εξέτασιν κείμενό του, που είναι καθαρότατα ‘τρομοκρατικό’. Στην εκφοβιστική, άλλωστε, αυτή πρόθεση και ατμόσφαιρα δεν συμβάλλουν φράσεις του τύπου «ἐκτός καί ἄν ὁ Ἐλλογιμώτατος κ. Νούσης «ἀναγορευθῆ» σέ Οἰκουμενική Σύνοδο καί νομοθετήση σχετικῶς» και «ἐτάζων καρδίας καί νεφρούς» κ. Νούσης»; Εκτός αν έτσι το βλέπω μονάχα εγώ… 
«Καί τέλος γράφοντας ὁ κ. Νούσης: «Πώς γίνεται στον ίδιο χώρο να ευλογείς συνάμα και να καταράσαι το ίδιο πρόσωπο (αυτοπροσώπως ή δι’ εκπροσώπων άσχετο και αδιάφορο) και εν ταυτώ να αυτοδικαιώνεσαι μέσα σε έναν κυκεώνα κατασκευής συνηγορούντων λογισμών (προφανέστατα) πως ενεργείς με αγιοπνευματική διάκριση, τούτο σαφώς δεν εμπίπτει στις εξηγητικές αρμοδιότητες και ικανότητες του παρόντος», φαίνεται διακατεχόμενος ἀπό τήν ἐξωχριστιανική ἀντίληψη τοῦ Βεδισμοῦ, Βραχμανισμοῦ, Βουδισμοῦ περί μετενσαρκώσεως ἐφ’ ὅσον ἐνεργοῦμαι τήν ἴδια στιγμή διά τῶν ἀναφερομένων προσώπων «εὐλογῶν»-«καταρόμενος» τό ἴδιο πρόσωπο». Ίσως δεν έγινα επαρκώς καταληπτός, κάτι που συνάδει, και από τη δική μου θέση, προς τον ανωτέρω συλλογισμό του ιεράρχη. Μιλάω, λοιπόν, για έναν φιλοξενούμενο επίσκοπο στη μητρόπολη του Πειραιά, ο οποίος εγκωμιάζει τον Πατριάρχη με τις ευλογίες του Σεραφείμ (προφανώς έμμεσες) και την ίδια ώρα ο τελευταίος ευκαίρως ακαίρως υποσκάπτει το κύρος του Οικουμενικού. Δεν ήταν τούτο κάτι τόσο δύσκολο στην ερμηνευτική αποκρυπτογράφηση, ώστε να χρήζει της σιβυλλικής δήλωσης περί βουδισμού και βραχμανισμού, η οποία ακυρώνει καταφανέστατα τη σοβαρότητα της τεκμηριωτικής του μεθοδολογίας και του σχετικού της περιεχομένου. 
«Τόν παρακαλοῦμε νά μᾶς διευκρινήσει ἐάν νομίζει ὅτι ὁ Ἱ. Ἀθανάσιος ἤ ὁ Ἁγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος θά προσέφεραν ποτέ τήν Θάλεια τοῦ Ἀρείου ὡς δῶρο ἤ ἐάν μπορεῖ σήμερα ἕνας Ἐπίσκοπος νά προσφέρει ὡς δῶρο τήν «Σκοπιά» τῆς ἑταιρείας τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ». Η αμέσως προηγούμενη παρατήρησή μας ισχύει και για το προκείμενο, με τον επιπρόσθετο σχολιασμό πως πιθανότατα αναφέρεται στη διαβόητη ιστορία με το Κοράνι και τον Πατριάρχη. Ομολογώ πως δεν καταλαβαίνω γιατί ο σεβασμιότατος απευθύνει σε μένα και στη συγκεκριμένη συνάφεια του λόγου αυτήν την ερώτηση και τι απάντηση θα περίμενε, ταυτό δε και για τη ληστρική σύνοδο της Ιερείας. Έπεα πτερόεντα… 
Με όλα τα παραπάνω ευελπιστώ ότι θα κατέστη προφανές πως δεν αδίκησε τόσο εμένα ο σεβασμιότατος, όσο υπονόμευσε εαυτόν. Προσωπικά με στενοχώρησε εν τη απογοητεύσει μου, διότι δεν περίμενα τέτοιο επίπεδο και τόσο ταπεινό - κατ’ ουσίαν – περιεχόμενο. Το ίδιο το λογύδριό του θα αρκούσε στο να τον εκθέσει περισσότερο από τις δικές μου επεξηγήσεις. «Ἐκτός καί ἄν ὁ ἐλλογιμώτατος κ. Νούσης νομοθετήσει, ὡς Οἰκουμενική σύνοδος». Η κατακλείδα τούτη φράση προσμαρτυρεί του όλου λόγου (εκείνου) το αληθές: ένα κείμενο ανερμήνευτης προοπτικής και δυσδιάκριτης δόμησης και σκόπευσης. Πραγματικά, δεν ξέρω σε ποιον απευθύνεται (απαντητικά, ομολογιακά ή απολογητικά;) ουσιαστικά ο μητροπολίτης. Σε μένα; Στον εαυτό του; Στους επικριτές του ή στους λάτρεις του; Αυτό μόνον εκείνος δύναται να το προσδιορίσει επακριβώς. Εγώ μονάχα περί εμαυτού μπορώ να μιλήσω. Θεωρώ, πάντως, πως η ποιμαντική εκ μέρους του χωράει (καλόπιστες εννοείται) κριτικές αμφισβητήσεις, χωρίς τούτο να εκληφθεί ως παροχή υπαινιγμών ότι ακυρούται συλλήβδην. Εγώ προσωπικά σαν μπούσουλα στα σχετικά γραφόμενά μου έχω κυρίως την εκκλησιολογία σύγχρονων ηγιασμένων μορφών, που έχω κατ’ επανάληψιν και κόρον εκθέσει. Εκείνος; Σεβασμιότατε, ειλικρινά θα ήθελα μιαν απάντηση. 
Ευχαριστώ. 
Κ.Ν 
30/11/2012 
Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου 
Θρονικής εορτής του Οικουμενικού Πατριαρχείου μας 
Υ.Γ. Το χάρισμα της διάκρισης συνιστά διαχρονικά το ποιμαντικό ερμηνευτικό κλειδί της εκκλησιαστικής σωτηρίας του κόσμου, πολλώ δε μάλλον στις πονηρές μέρες της μεταχριστιανικής μας κοινωνίας. Η διολίσθηση στην εκκλησιολογική υποχονδρία είναι ορατή και ευχερέστατη και κατ’ αυτής είθισται να είμαι καταγγελτικός. Θα έλεγα, αναφορικά με τα πνευματικά αυτά προβλήματα και παραφράζοντας ελαφρώς τον Παύλο, νυνί δε μένει ορθοδοξία (ορθοπραξία), παρρησία (ομολογία), αγάπη• μείζων δε τούτων η αγάπη.

39 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Μια συζήτηση μονάδων που μόνο ελάχιστα έως και καθόλου θα κατανοούσε ο μέσος πιστός!Δικαιολογημένα λοιπόν με τέτοιες συμπεριφορές να στρέφεται(ο απλός πιστός)σ' έναν ιδιότυπο ορθόδοξο προτεσταντισμό!

Ανώνυμος είπε...

ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ Ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ.

ΟΛΟΙ ΠΕΣΑΤΕ ΝΑ ΤΟΝ ΦΑΤΕ.

ΧΑΣΑΤΕ ΟΜΩΣ.

Ο ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ.

ΝΟΥΣΗ;ΞΑΝΑΣΚΕΨΟΥΤΟ...!!!

Ανώνυμος είπε...

...ΛΑΜΠΡΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ !

Κύριε Νούση, πραγματικά είστε λαμπρός Θεολόγος και φιλόλογος, αλλά κυρίως άνθρωπος πνευματικός, με ήθος ευαγγελικό !!!
( η απάντησή σας, πραγματικά με συγκίνησε !)

...Καλά τι να πει κανείς και για την ταχύτητα της απάντησή σας και την επιχειρηματολογία σας !!!

Κρίμα, για την ευστοχία των επιχειρημάτων σας, γιατί πολύ φοβάμαι ότι οι εμπαθείς και αμαθείς οπαδοί του Πειραιώς, θα πέσουν σε βαριά κατάθλιψη !!!

ΟΥΔΕΝ ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΛΙΒΕΡΟΥΣ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ !!!

Α Ξ Ι Ο Ο Ο Ο Ο Ο Σ !!!!!

Διογένης / Ε.Μ.

Υ.Γ. Δεν τελείωσα, βέβαια, θα ξαναεπανέλθω !
Προς το παρόν,όμως, υπάρχουν και οικογενειακές υποχρεώσεις !

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Νούση με ποιο δικαίωμα χαρακτηρίζετε αυτούς που χρησιμοποίησαν έναν ποδοσφαιρικό (μπασκετικός είναι αλλά τέλος πάντων) όρο ως "χθαμηλοτάτου πήχεως";
Δεν γνωρίζετε ότι Ο Παναγιώτατος έχει ανοιχτάς τας αγκάλας για όλους τους αθλητικούς συλλόγους κι όχι μόνο για τους Δικεφάλους;
Δεν είδατε ότι κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη επευλόγησε το νεοφώτιστο Πλατανιά, που προσφάτως κέρδισε τον Παναθηναϊκό;
Νομίζω ότι με τα πρόσφατα άρθρα σας πετύχατε πολλά αυτογκόλ και θα δείτε κίτρινη κάρτα από τους οπαδούς σας (των Δικεφάλων γενικώς).

Ανώνυμος είπε...

κ. Νούση
βαρύγδουπος λόγος, κενός όμως περιεχομένου. Λυπηρό!

Ανώνυμος είπε...

Και κάτι ακόμα για τους "ταπεινούς" σχολιαστές με τους οποίους ξεκινά το κείμενό του ο κ. Νούσης: Ποιος επιτρέπει τη δημοσίευση των σχολίων, έχετε υπόψιν σας, κ. Νούση; Ο ιστολόγος που σας φιλοξενεί!!! Θύμα βέβαια του οποίου είστε κι εσείς, ενώ εκείνος σίγουρα θα καμαρώνει για το "ντόρο" που γίνεται και τις απαντήσεις του Πειραιώς... (Α, συγγνώμη για τη λέξη "ντόρος"!) Αλλά πού μυαλό; Η "τάπα" σας πείραξε κατά τα άλλα...

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Νούση, θα πείθατε ίσως περισσότερους για το αντικειμενικό και ευθυτενές της τοποθέτησής σας, αν πέρα από το επίπεδο των υποστηρικτών του κ. Σεραφείμ καυτηριάζατε παράλληλα και το επίπεδο των υβριστών του, όπως π.χ. το επίπεδο της θεορλουμπίασης και της κακοήθειας γνωστού και μη εξαιρετέου Συμβούλου Θεολόγων της Μακεδονίας, ο οποίος τον υβρίζει καθ' εργολαβία. Διαφορετικά, μην υιοθετείτε αυτή τη λογική, διότι σας εκθέτει, αλλά και σας αδικεί πραγματικά.

Ανώνυμος είπε...

Σε βαριά κατάθλιψη έχουμε πέσει όλοι λόγω και των δικών σας σχολίων, κ. Διογένη! Με όλο το σεβασμό, μείνετε καλύτερα κοντά στην οικογένειά σας και καλύτερα να μην επανέλθετε (θριαμβολογώντας)... Καλά Χριστούγεννα!!!

Υ.Γ.: Αλήθεια ασχολείσθε με τίποτα άλλο ή μόνο με ιεροκουτσομπολιά και αλληλοθάψιμο κληρικών τε και λαϊκών σ' αυτό τον ιστότοπο; Εννοώ στα θρησκευτικά θέματα, γιατί οι άλλες αναρτήσεις τα "σπάνε"...

Ανώνυμος είπε...

''...γιατί δεν είναι χριστιανική εκδήλωση η διατύπωση κρίσεων σε έναν επίσκοπο ή οποιονδήποτε έτερο ιερωμένο;''.
Απάντηση: Διότι οι επίσκοποι (δεσπότες) και όσοι από τους ιερωμένους (πρεσβυτέρους) τους μιμούνται, θεωρούν τους εαυτούς τους (σχεδόν) αλάθητους και παντογνώστες. Τι είδους κρίση να κάνεις σ' αυτόν που τα ξέρει όλα και που μόνο αυτός κατέχει την αλήθεια; Εξ ου και η αυταρχικότητά τους, που είναι ολοφάνερη και αντικοινωνική. Γι' αυτό.
Από Μακεδονία μεριά.

Ανώνυμος είπε...

κ. Νούση, αναφέρετε κάπου στην απάντησή σας, ότι δέχεσθε ότι οι δυτικοί είναι αιρετικοί.
Επειδή δεν είμαι ειδικός, θα ήθελα να μου πείτε αν αυτή είναι και η επίσημη θέση της Ελλαδικής Εκκλησίας και του Πατριαρχείου.

Ανώνυμος είπε...

Δανείζομαι το σχόλιο άλλου αναγνώστη και το προσυπογράφω "http://panagiotisandriopoulos.blogspot.gr/2012/08/blog-post_12.html
Δυστυχώς για σας κύριε Νούση τα γραπτά μένουν. Ιδού ένα κείμενό σας με το οποίο στολίζετε κανονικά τους διαφωνούντες. Νεροχριστιανούληδες, κρετίνοι, ανεγκέφαλοι και άλλοι βέβαια χαρακτηρισμοί για όσους διαφοροποιούνται από σας".

Καταλάβατε κ. Νούση που μας το παίζεται και αφ' υψηλού κατηγορώντας τους άλλους όταν τολμούν να σας ασκήσουν τεκμηριωμένη κριτική.
Στο βάθος διακατέχεστε από φασίζουσα νοοτροπία που δεν ανέχεται την άλλη γνώμη.

Ο Πειραιώς σας αποκάλυψε. Μπράβο του.
Κ.Λ.Π..

Ανώνυμος είπε...

Κ.Ν. νομίζεις πώς απάντησες στον Πειραιώς;
Αν το νομίζεις κρίμα.

Χάρης είπε...

Σε όλους εμάς που ανήκουμε στην τάξη των σχεδόν αθεράπευτα υπερήφανων, η Θεία Πρόνοια επιτρέπει να συμβαίνουν κάποια γεγονότα ή καταστάσεις στη ζωή μας, που μας αναγκάζουνε να ταπεινωθούμε. Αυτή η σωτήρια κατάσταση μπορεί να είναι μια αποστομωτική απάντηση από έναν "αντίπαλό" μας. Νομίζω ότι η απάντηση του Μητροπολίτη είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για σένα Κώστα να δεις με άλλο μάτι κάποια πράγματα. Η απάντησή σου πάντως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκής. Καλή μετάνοια κ. Κώστα. Σε όλους μας χρειάζεται. Σε μένα και σε σένα ίσως περισσότερο

Ανώνυμος είπε...

ειναι διασκεδαστικη οντως η αναγνωση σχολιων που απλως δειχνει εμπαθεια και οχι τεκμηριωμενες θεσεις. π.χ. "κ. Νούση
βαρύγδουπος λόγος, κενός όμως περιεχομένου. Λυπηρό!" Δλδ σας ικανοποιησαν οι θεσεις του Πειραιως ως θεσεις ή επειδη θα συμφωνουσατε ο,τι και να ελεγε προκατειλημμενοι υπερ' αυτου οντες; η απαντηση ειναι φως φαναρι.
επισης στον Χαρη ηθελα να ρωτησω κατι. γιατι δεν ειναι επαρκης η απαντηση μου, ενω ειναι τοιαυτη του δεσποτα; μπορουμε καποια στιγμη να σκεφτομαστε τιμια και οχι συνθηματικα, οπου μιλαμε με τον ιδιο τροπο;;
Κ.Ν.

30 Νοεμβρίου 2012 6:19 μ.μ.

Ανώνυμος είπε...

Κώστα Νούση, διάβασα την απάντηση σου στον έλεγχο που σας άσκησε ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πειραιώς. Το συμπέρασμα που αποκομίζω είναι ότι αρέσκεσαι να κρίνεις και να επικρίνεις τους εκκλησιαστικούς σου αντιπάλους, αλλά θίγεσαι ελεγχόμενος και εκρήγνυσαι σαν ηφαίστειο όταν εκείνοι επισημαίνουν τις εκτροπές σου. Αυτό φανερώνει απύθμενο εγωισμό. Κάθεσαι και αναλίσκεσαι εργολαβικά σε καταδίκες προσώπων, που έχουν μια σοβαρή αγωνιστική παρουσία στον εκκλησιαστικό χώρο, ενώ αμνηστεύεις εκκλησιαστικούς ταγούς, που με ενέργειες και συμπεριφορές τους προκαλούν το πατροπαράδοτο ορθόδοξο αίσθημα. Αναρωτήσου πού είναι η δική σου προσφορά στο ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας; Οδήγησες ως θεολόγος έναν άπιστο ή πλανεμένο άνθρωπο στο δρόμο της αληθείας, κοντά στον Χριστό; Καθιερώσου πρώτα στην εκκλησιαστική συνείδηση ως άνθρωπος των πράξεων και όχι των εύκολων λόγων, και κατόπιν έλα να αναλάβεις ρόλο δικαστού και Κριτού της Οικουμένης. Φείσου της υστεροφημίας σου και μη γίνεσαι γραφικός με τις ατέρμονες και κουραστικές αδολεσχίες σου. Ταπεινώσου και αξιοποίησε τα τάλαντα που σου χάρισε ο Θεός για το καλό της Εκκλησίας.

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Νούση θα σας παρακαλούσα να μας διευκρινίζετε στο εξής, ως θεολόγος, πότε μιλάτε με το "γράμμα" του νόμου, πότε με το "πνεύμα" και πότε με τίποτα από τα δύο.
Το Κανονικό Δίκαιο δεν είναι μοντέρνα ποίηση να εκφράζεται ο καθείς, όπως νομίζει.
Χρησιμοποιήσατε τον όρο "εισπήδηση" και πιαστήκατε αδιάβαστος. Ανθρώπινο αυτό.
Παραδεχθείτε επιτέλους και ένα λάθος σας. Δεν θα περάσετε από Ιερά Εξέταση στην Ορθοδοξία.
Δεύτερον. Χρησιμοποιήσατε ψυχιατρικούς όρους. Όταν πήρατε απάντηση στο ίδιο μήκος κύματος διαμαρτυρηθήκατε. Δεν γίνεται να παίζουμε πάντα χωρίς αντίπαλο. Ή θα έπρεπε να λάβετε άνθη από τους θιγομένους;
Το πλέον απογοητευτικό όμως είναι ότι είδατε την απάντηση του Μητροπολίτη ως απειλητική, τρομοκρατική και εκφοβιστική.
Πραγματικά ακατανόητο.

Ανώνυμος είπε...

κ.Νούση συγγνώμη αλλά αξια λύπης η απάντησή σας.
Αποδεικτικά στοιχεία μηδέν.
Παρακαλώ αν μπορείτε απαντήστε επί της ουσίας στον Πειραιώς.
Αν μπορείτε επαναλαμβάνω διότι πολύ φοβουμαι ότι δεν έχετε ούτε την γνώση του Πειριαώς ούτε τον λόγο του Πειραιώς αλλά ούτε και το ήθος του Πειραιώς.

Ανώνυμος είπε...

Πολύ καλά τα σχόλια σας φίλτατοι 11:11, 10:33 11:07
Ευχαριστούμε

Ανώνυμος είπε...

Κ. Νούση, κακώς ασχολείστε και θέλετε μάλιστα να μάθει και Θεολογία ένας ανώτερος διοικητικός υπάλληλος του "Κράτους" και δη από εκείνους των λεγομένων "ειδικών μισθολογίων"..... Ευχή όλων μας είναι να μην χρειαστεί να τεθεί ο εν λόγω εν μέσω Μείζονος και Υπερτελούς... διότι και κρατικώς άπρακτα θα καθικετεύει και θεολογικώς μάλλον δεν θα έχει τον βοηθούντα....

Ανώνυμος είπε...

οι υπεργολάβοι της υπερασπισης του Πειραιως καλα κρατουν!! ειναι θαυμαστο, αμα δε και λιαν καταθλιπτικο, να αναγινωσκεις ενα καρο φληναφηματα ανευ ουσιας και την ιδια ωρα να κατηγορεισαι ο ιδιος ως κενος, φλυαρος, αηθης κλπ. οι τιμητικοι τουτοι χαρακτηρισμοι - οταν λαμβανονται απο πηγες φονταμενταλισμου, φανατισμου και αλλες χειροτερες, που αποφευγω να κατονομασω για λογους ευπρεπειας, δε συνοδευονται σε καμια των ανω περιπτωσεων απο - εστω και ενα -σοβαρο επιχειρημα. η ενοχληση απαντων, απο τον σεβασμιοτατο μεχρι τους παντοειδεις λατρεις του, μαρτυρει απλα των λογων μου τα πολλα αληθη. φοβαμαι οτι αρχιζω να δικαιωνομαι, και αυτο πραγματικα δε με ευχαριστει εν προκειμενω.
Κ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

"κ.Νούση συγγνώμη αλλά αξια λύπης η απάντησή σας.
Αποδεικτικά στοιχεία μηδέν.
Παρακαλώ αν μπορείτε απαντήστε επί της ουσίας στον Πειραιώς.12:15 μ.μ."
ενω ο Πειραιως εχει προσκομισει, ε;; και απηντησε και επι της ουσιας στην επιστολη του, ετσι;;
ουδεν σχολιον.
"κ. Νούση, αναφέρετε κάπου στην απάντησή σας, ότι δέχεσθε ότι οι δυτικοί είναι αιρετικοί.
Επειδή δεν είμαι ειδικός, θα ήθελα να μου πείτε αν αυτή είναι και η επίσημη θέση της Ελλαδικής Εκκλησίας και του Πατριαρχείου.
30 Νοεμβρίου 2012 6:53 μ.μ"
οχι μονο αυτοι αλλα και πολλοι κατ' ονομα ορθοδοξοι ή τουλαχιστον με πολλες αιρετικες θεσεις στην κεφαλη τους και κυριοτατα στα εργα τους.
σημειωτεον εδω πως και οι σχισματικοι ειναι σχεδον στην ιδια θεση με τους αιρετικους, οι δε φιλοσχισματικοι ερωτοτροπουν στην καταληψη της ιδιας θεσης.
αναφορικα με τις επισημες καταδικες, θεωρειτε οτι χρειαζονται;; αλλα πληροφοριακα σας αναφερω πως υπαρχουν κι αυτες. και ενα τελευταιο: η αποφυγη των επισημων καταδικων γινεται, για να μεινει κανα παραθυρακι επιστροφης ανοιχτο. ο σκοπος και η φιλοσοφια του Θεου και της Εκκλησιας ειναι να σωσει και να επαναφερει, οχι να στειλει στο πυρ της γεεννης. δεν ξερω αν συμφωνειτε με τουτο...
Κ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

κ.Νούση ο λόγος σας κινείται από την χλυαρότητα έως την κρυάδα.
Τι το θες;

Ανώνυμος είπε...

Πω!Πω!Πω!Πω!Κυριε Νουση ειπατε τους Δυτικους,Αιρετικους!Πως θα αντιμετωπισετε τωρα τον Πατριαρχη,και τον κ.Ανδριοπουλο?

Χάρης είπε...

Προς αγαπητό Κ.Ν. ,
Ξεκίνησες την απάντησή σου με τον ύμνο της αγάπης του Αποστόλου Παύλου. Οι απαντήσεις που δείνεις σε κάθε ανάρτησή σου σε όσους διαφωνούν με τα γραφόμενά σου, μας έπειθε μέχρι πρότινος ότι αγνοούσες το συγκεκριμένο χωρίο. Τελικά αποδείχθηκε ότι το γνωρίζεις αλλά δεν το εφαρμόζεις.
Όσο κι αν σου φαίνεται περίεργο, μου έδωσες ένα πολύ καλό μάθημα. Ότι δεν πρόκειται να πείσω τον συνομιλητή μου, ακόμα κι αν έχω δίκιο, σε περίπτωση που είμαι επιθετικός στο διάλογο. Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης σου επισημαίνω ότι θα πρέπει να προβληματισθείς σε αυτό το σημείο. Και ενώ σε σχέση με άλλους αρθρογράφους του ιστολογίου είσαι σε απόψεις πιο σωστός ή τουλάχιστον πιο κοντά σε μένα (όχι απόλυτα), γίνεσαι ο πιο αντιπαθής και διεγείρεις τους άλλους προκαλώντας αρνητικά σχόλια με το τσουβάλι.
Φιλική συμβουλή, αφού παρά τις διαφωνίες μας μας ενώνει η αγάπη για την Ορθοδοξία, να προσπαθήσεις να καλλιεργήσεις πιο μετριοπαθές ύφος. Επίσης να απλοποιήσεις τη γλώσσα σου. Σε αυτό το σημείο ταυτίζεσαι απόλυτα με τον Πειραιώς, ο οποίος αναγκάζει πολλούς να "μεταφράζουν" σε μεγάλους και ολιγογράμματους ανθρώπους που τον αγαπούν, τα κηρύγματά του, λες και δεν απευθύνεται σε ποίμνιο αλλά σε πανεπιστημιακή διάλεξη.
Είπες κάπου πως γράφεις για να διορθωθούν κάποια κακώς κείμενα στην Εκκλησία. Εχεις σκεφθεί ότι αν διορθώσεις τον εαυτό σου, αυτομάτως διόρθωσες ένα μικρό κομμάτι της Εκκλησίας;

Ανώνυμος είπε...

Απορώ γιατί απορείτε και ξαφνιάζεστε με τον ΚΝ : Κλασική περίπτωση ανθρώπου ο οποίος υβρίζει με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο τους έχοντες αντίθετη άποψη, και φυσικά δεν είναι δυνατόν να δεχθεί κριτική. Βλέπει την κριτική και τρέμει - εξ ου και αισθάνθηκε ως "τρομοκρατική" ή "εκφοβιστική" την απάντηση του Πειραιώς.

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Νούση μας θεωρείτε άμισθους ή έμμισθους "υπ-εργολάβους" του Πειραιώς; θα μπορούσατε να μας αναβαθμίσετε σε "εργολάβους";
Δεύτερη ερώτηση: To ότι "υπερασπίζομαι" τον Μητροπολίτη Πειραιώς αλλά δεν ανήκω στη Μητρόπολη Πειραιώς θεωρείται "εισπήδηση";

Ανώνυμος είπε...

"Απορώ γιατί απορείτε και ξαφνιάζεστε με τον ΚΝ : Κλασική περίπτωση ανθρώπου ο οποίος υβρίζει με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο τους έχοντες αντίθετη άποψη, και φυσικά δεν είναι δυνατόν να δεχθεί κριτική.7:35 μ.μ." δεν ξερω αν σφαλλω, αλλα το ΚΝ ανετα μπορει να αντικατασταθει με το Πειραιως.
"Κύριε Νούση μας θεωρείτε άμισθους ή έμμισθους "υπ-εργολάβους" του Πειραιώς; θα μπορούσατε να μας αναβαθμίσετε σε "εργολάβους";
Δεύτερη ερώτηση: To ότι "υπερασπίζομαι" τον Μητροπολίτη Πειραιώς αλλά δεν ανήκω στη Μητρόπολη Πειραιώς θεωρείται "εισπήδηση";7:48 μ.μ" τωρα αν θα ρωτουσα οτι ειστε ο πιο εξυπνος γιος της οικογενειας σας, θα συνεβαλλα στην πτωση του επιπεδου; μαλλον ναι, ετσι;
Κ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

@ Χαρη
"Ξεκίνησες την απάντησή σου με τον ύμνο της αγάπης του Αποστόλου Παύλου. Οι απαντήσεις που δείνεις σε κάθε ανάρτησή σου σε όσους διαφωνούν με τα γραφόμενά σου, μας έπειθε μέχρι πρότινος ότι αγνοούσες το συγκεκριμένο χωρίο. Τελικά αποδείχθηκε ότι το γνωρίζεις αλλά δεν το εφαρμόζεις." σ'ευχαριστω για την ευγενικη σου επισημανση.
"Και ενώ σε σχέση με άλλους αρθρογράφους του ιστολογίου είσαι σε απόψεις πιο σωστός ή τουλάχιστον πιο κοντά σε μένα (όχι απόλυτα), γίνεσαι ο πιο αντιπαθής και διεγείρεις τους άλλους προκαλώντας αρνητικά σχόλια με το τσουβάλι. Φιλική συμβουλή, αφού παρά τις διαφωνίες μας μας ενώνει η αγάπη για την Ορθοδοξία, να προσπαθήσεις να καλλιεργήσεις πιο μετριοπαθές ύφος".
η ανθρωπαρεσκεια δεν ειναι στις προθεσεις μου. πειθαρχειν δει Θεω μαλλον ή ανθρωποις.
"Είπες κάπου πως γράφεις για να διορθωθούν κάποια κακώς κείμενα στην Εκκλησία. Εχεις σκεφθεί ότι αν διορθώσεις τον εαυτό σου, αυτομάτως διόρθωσες ένα μικρό κομμάτι της Εκκλησίας;"
αυτο ειναι κλεμμενο απο το γερο Παΐσιο. ωστοσο θα σε ρωτησω γιατι δεν κανεις στον εαυτο σου την ιδια ερωτηση και πώς γνωριζεις οτι και εγω χρειαζομαι διορθωση.
Κ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

"Κ.Ν. νομίζεις πώς απάντησες στον Πειραιώς;
Αν το νομίζεις κρίμα.
30 Νοεμβρίου 2012 11:20 μ.μ."
το νομιζω, ναι. ας εχω εγω το κριμα.
"κ.Νούση ο λόγος σας κινείται από την χλυαρότητα έως την κρυάδα.
Τι το θες;
1 Δεκεμβρίου 2012 3:52 μ.μ."
χλιαροτητα.
οντως, ευλογημενε. τι το θες;
Κ.Ν.

Χάρης είπε...

Το ότι αυτή τη φράση είπε ο π. Παίσιος το αγνοούσα. Είχα ακούσει ότι το είχε πει ο π. Αμβρόσιος Λάζαρης. Δεν είχα πρόθεσει να "κλέψω" ούτε τον γέροντα Παίσιο, ούτε τον γέροντα Αμβρόσιο. Παράλειψή μου που δεν ανέφερα την πηγή όπως συνηθίζω όταν χρησιμοποιώ λεγόμενα κάποιου άλλου.
Πάντως έκανα μια προσπάθεια να σε προσεγγίσω με ευγενικό τρόπο. Βλέπω ότι πυροβολείς κατά ρυπάς όποιον τολμά να αγγίξει την "αυθεντία" σου, μη σκεπτόμενος να παραδεχθείς έστω και ένα λάθος σου. Εκτέθηκες και εξακολουθείς να εκτίθεσαι. Όταν γράφεις δημόσια κάποια κείμενα και μάλιστα ιδιαιτέρως δηκτικά, είναι επόμενο να περιμένεις αντιδράσεις από εκείνους που προσβάλλεις. Αλλά εσύ θέλεις να επιτίθεσαι χωρίς αντίλογο. Επαναλαμβάνω φιλικά και κλείνω τη συζήτηση από μέρους μου. Γίνε πιο συγκαταβατικός με τους διαφωνούντες. Δεν είσαι αλάθητος

Ανώνυμος είπε...

@ 10:33 π.μ.
"Κώστα Νούση, διάβασα την απάντηση σου στον έλεγχο που σας άσκησε ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πειραιώς. Το συμπέρασμα που αποκομίζω είναι ότι αρέσκεσαι να κρίνεις και να επικρίνεις τους εκκλησιαστικούς σου αντιπάλους, αλλά θίγεσαι ελεγχόμενος και εκρήγνυσαι σαν ηφαίστειο όταν εκείνοι επισημαίνουν τις εκτροπές σου. Αυτό φανερώνει απύθμενο εγωισμό. "
σας επισυναπτω τα περι ψυχιατρικης ειδικοτητας που μου προσηψε στο τελευταιο του κειμενο ο Πειραιως.
"Κάθεσαι και αναλίσκεσαι εργολαβικά σε καταδίκες προσώπων, που έχουν μια σοβαρή αγωνιστική παρουσία στον εκκλησιαστικό χώρο"
το οτι ετσι τη βλεπετε εσεις και μια σεκτοποιημενη ομαδουλα, δε σημαινει πως προκειται για την αντικειμενικη πραγματικοτητα.
"Αναρωτήσου πού είναι η δική σου προσφορά στο ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας; Οδήγησες ως θεολόγος έναν άπιστο ή πλανεμένο άνθρωπο στο δρόμο της αληθείας, κοντά στον Χριστό;"
αυτο δεν το γνωριζετε, αλλα και ουτε θα οφειλα να σας απολογηθω επ' αυτου, εξαπαντος.
"Καθιερώσου πρώτα στην εκκλησιαστική συνείδηση ως άνθρωπος των πράξεων και όχι των εύκολων λόγων, και κατόπιν έλα να αναλάβεις ρόλο δικαστού και Κριτού της Οικουμένης"
καποιον επισκοπο μου φερνει η φραση σας τουτη στο μυαλο...
"Φείσου της υστεροφημίας σου και μη γίνεσαι γραφικός με τις ατέρμονες και κουραστικές αδολεσχίες σου. Ταπεινώσου και αξιοποίησε τα τάλαντα που σου χάρισε ο Θεός για το καλό της Εκκλησίας."
η υστεροφημια δε συναδει στην επομενη συμβουλη σας περι ταπεινωσης. οσο για την τελευταια σας προτροπη, θα λεγα το να 'ναι ευλογημενο, εφοσον ησαστε ο πνευματικος μου πατηρ.
Κ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

@ Χαρη
"Ξεκίνησες την απάντησή σου με τον ύμνο της αγάπης του Αποστόλου Παύλου. Οι απαντήσεις που δείνεις σε κάθε ανάρτησή σου σε όσους διαφωνούν με τα γραφόμενά σου, μας έπειθε μέχρι πρότινος ότι αγνοούσες το συγκεκριμένο χωρίο. Τελικά αποδείχθηκε ότι το γνωρίζεις αλλά δεν το εφαρμόζεις." (1 Δεκεμβρίου 2012 6:48 μ.μ.)
"Πάντως έκανα μια προσπάθεια να σε προσεγγίσω με ευγενικό τρόπο." (1 Δεκεμβρίου 2012 11:24 μ.μ.)
βρε φιλε, με δουλευεις ή ξεχνας τι γραφεις;
και ποιος, εξαλλου, σου ειπε οτι θελω να με προσεγγισεις ευγενικα;;
Κ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

@ Χαρη συμπηρωματικως:
"Βλέπω ότι πυροβολείς κατά ρυπάς όποιον τολμά να αγγίξει την "αυθεντία" σου, μη σκεπτόμενος να παραδεχθείς έστω και ένα λάθος σου"
ριπας. αλλα μαλλον και το ρυπας (ρυπος) του υφους δε φαινεται αταιριαστο. πες μου, επισης, ΕΝΑ λαθος να το διορθωσω και θα το καμω.
"Όταν γράφεις δημόσια κάποια κείμενα και μάλιστα ιδιαιτέρως δηκτικά, είναι επόμενο να περιμένεις αντιδράσεις από εκείνους που προσβάλλεις. Αλλά εσύ θέλεις να επιτίθεσαι χωρίς αντίλογο"
μπορεις αυτο να το μεταφερεις στον Πειραιως;;
Κ.Ν.

Χάρης είπε...

Δεν θα παραθέσω ολόκληρα κατεβατά λαθών. Το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι η "εισπήδηση" που τόνισε και ο σεβασμιώτατος. Αλλά μικρή σημασία έχει αφού δεν υπάρχει περίπτωση να το παραδεχθείς, όπως εγώ παραδέχομαι το ορθογραφικό μου λάθος από το οποίο πιάστηκες για "να μου την πεις"(άλλωστε εγώ δεν είμαι του ΑΠΘ, αλλά του υποβαθμισμένου ΕΚΠΑ). Αναρωτιέμαι βέβαια αν έσυ μπόρεσες να εντοπίσεις έστω και ένα λάθος στα κείμενα των ιερέων που κατακεραύνωσες. Το ίδιο βέβαια και στην γεμάτη αγάπη και συγκατάβαση προς το πρόσωπό σου απάντηση του Μητροπολίτη.
Επειδή έτι μια φορά υπονοείται ότι γνωρίζω προσωπικώς τον Πειραιώς, επαναλαμβάνω ότι ουδέποτε έχω ανταλλάξει κουβέντα με τον σεβασμιώτατο και πιθανότατα να αγνοεί την ύπαρξή μου. Αν ψάχνετε για μισθωτούς κ. Κώστα, μπορείτε εύκολα να τους βρείτε στο θεολογικό σας περιβάλλον.
Η ανάγκη αυτής της διευκρίνησης με έκανε να αθετήσω την άνω δέσμευσή μου για κλείσιμο της συζήτησης από μέρους μου στην προηγούμενη ανάρτηση.

Ανώνυμος είπε...

...Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

... ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ !

Τα λόγια του Κυρίου έρχονται, κυριολεκτικώς, να θεραπεύσουν τη φθαρτή μας φύση και να την ανορθώσουν: «…γνώσεσθε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς…».

Βέβαια, πάντοτε, το απύθμενο νόημα αυτών των λόγων, μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά σε ανθρώπους που έχουν επίγνωση της ανεπάρκειάς τους και επιθυμούν πραγματικά να λυτρωθούν και να ελευθερωθούν από τα τείχη που ‘’ανεπαισθήτως’’ τους έκλεισαν έξω από τον κόσμο, όπως με πολύ εύστοχο τρόπο καταγράφει και ο αλεξανδρινός ποιητής
( …α ! όταν έκτιζαν τα τείχη / πως να μην προσέξω.../ αλλά δεν άκουσα ποτέ / κρότον κτιστών ή ήχον. / Ανεπαισθήτως μ' έκλεισαν /από τον κόσμον έξω).

Τα παραπάνω λυτρωτικά λόγια, όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να έχουν αντίκρισμα, σε ανθρώπους που έχουν ευνουχιστεί πνευματικά, γνωστικά, αλλά κυρίως κοινωνικά – επικοινωνιακά.
Αυτοί δε θέλουν να γίνουν κοινωνοί των γόνιμων προβληματισμών και ανησυχιών των Άλλων – Διαφορετικών, όμως, Αδελφών εν Χριστώ.
Το κραυγάζουν παντού !
Στις κοινωνικές εκδηλώσεις, στα μέσα ενημέρωσης – τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο
( βλ. τους ευτελείς σχολιασμούς των θεολογικών αναρτήσεων και όχι μόνο), στον εργασιακό χώρο κ.α.
Ο τρόπος εκφοράς της εναντίωσης, τις περισσότερες φορές, είναι άκομψος και θλιβερός.
Ορισμένες μάλιστα φορές εγγίζει και τα όρια του γελοίου
(βλ. αντιδράσεις για την όντως βλάσφημη και χαμηλού επιπέδου θεατρική παράσταση για το πρόσωπο του Θεανθρώπου . Αντίδραση ναι, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο !).

Μία παρένθεση : … φυσικά ο λόγος μου δεν αναφέρεται σε εκείνες τις περιπτώσεις, όπου πραγματικά υπάρχει πρόβλημα
( άρνηση των δογματικών αληθειών και ευαγγελικές στρεβλώσεις). Μιλώ για τις περιπτώσεις των νέων θεολόγων ( αφήνω τους άθεους, γιατί έχουμε δυστυχώς και τέτοιους), που με πραγματικό καημό, πίστη αλλά και γνώση, προσπαθούν να πλησιάσουν, με πιο αποτελεσματικό τρόπο, (δηλ. όχι με ευσεβιστικές φανφάρες) τον ταλαιπωρημένο και διψασμένο άνθρωπο του Διαφωτισμού και να τον προβληματίσουν περισσότερο, μήπως και κατανοήσει ότι ο Λόγος του Θεού είναι η πιο σοβαρή υπόθεση στη ζωή μας – το Α και το Ω - και αφορά όλους και όχι μονάχα τους παπάδες, τους δεσποτάδες, και τους φονταμεταλιστές ‘’πιστούς’’ !!!... κλείνω την παρένθεση…!

...ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ !

Διογένης / Ε.Μ.

Ανώνυμος είπε...

...η συνέχεια των σκέψεων !

..από Διογένη /Ε.Μ.

…Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ…

ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ !

Έτσι, τον αντιευαγγελικό αυτό τρόπο αντίστασης τον έχουν κάνει σημαία και την υψώνουν παντού, αδιακρίτως, για να ‘’προστατεύσουν’’ την ορθόδοξη πίστη μας, δήθεν, από τους ‘’εχθρούς’’, που τις περισσότερες φορές οι ίδιοι κατασκευάζουν, για λόγους ψυχαναγκαστικούς
(άντε, πάλι η δαιμονική ψυχανάλυση !
Βρε, μήπως πάω κι εγώ γυρεύοντας, ένας ανώνυμος σχολιαστής να βρω το μάστορά μου ;)

Η περίπτωση του Πειραιώς είναι νομίζω χαρακτηριστική.
Δεν έχει αφήσει κανέναν ορθόδοξο πιστό και επώνυμο θεολόγο
(α, ξέχασα είναι ο κ. Σωτηρόπουλος !), που να μην τον βαπτίσει αιρετικό και όλα τα σχετικά... Τελευταία, μάλιστα, θεώρησε καλό ( η ελαχιστότητά του !!!) αλλά και πιο ηθικο - πνευματικό, να ασχοληθεί και με τους ανώνυμους πιστούς θεολόγους και μη (βλ. την περίπτωση του κ. Νούση), γιατί το ‘’κακό’’ έχει πληθυνθεί και εξαπλωθεί με ταχύτατους ρυθμούς, κατά την άποψή του πάντα, στους κόλπους της Εκκλησίας και πρέπει εξάπαντος να απαλειφθεί - εξοντωθεί !

Έτσι, όμως, δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα παραπάνω, από την κατασκευή ενός λόγου εξουσιαστικού – καταγγελτικού και άρα ασφυκτικού, που δεν αφήνει το παραμικρό περιθώριο για ανάπτυξη κριτικής σκέψης και ελευθερίας, για την οποία είναι γεννημένος ο κάθε άνθρωπος !
Ο ‘’στρατευμένος πιστός’’ εντάσσεται, λοιπόν, πολλές φορές δίχως να το θέλει ( έτσι τον δασκάλεψαν οι ΄΄σοφοί΄΄ και ‘’πνευματικοί’’ του μέντορες) στο ‘’κοπάδι’’ των αστόχαστων - συνεπώς μη λογικών πιστών - και γίνεται έρμαιο του οποιοδήποτε ευφάνταστου λαϊκού, θεολόγου και ιεράρχη ! (μιλώ, πάντα, για όσους εκφέρουν λόγο εξουσιαστικό και ξύλινο. Θέλω να πιστεύω ότι αυτήν η κατηγορία των πνευματικών ταγών – εξουσιαστών, είναι η μειοψηφία !).

Έχουν παρέλθει, όμως, οι καιροί της στείρας και παθητικής ακρόασης – ανάγνωσης και της μονοφωνίας. Οι άνθρωποι διψούν για νέες γνώσεις και μάθηση. Έτσι, τίποτα δεν αφήνουν δίχως αναστοχασμό και κριτική επεξεργασία.
Δεν μπορούν, συνεπώς, πρακτικές ανελευθερίας της σκέψης να παραμένουν στο απυρόβλητο !
Είναι επιτακτική ανάγκη να αναθεωρηθούν και βελτιωθούν προς το δημοκρατικότερον !!!

Να το πω για μια ακόμη φορά και ας γίνω βαρετός ! Ο εκκλησιαστικός χώρος πρέπει να γίνει χώρος ελευθερίας και όχι καταπίεσης και πνευματικής τρομοκρατίας !
Όχι, γιατί έτσι το επιθυμώ εγώ, αλλά γιατί είναι η ίδια η φύση του ανθρώπου που το αναζητά ! Αφού ο Θεός είναι ελεύθερος και ελεύθερα δημιούργησε, ο άνθρωπος ως εικόνα Θεού δεν μπορεί παρά να υπάρχει μονάχα ελεύθερα !!!

Στο χώρο, όμως, της θεσμικής Εκκλησίας (η οποία εκπροσωπείται από συγκεκριμένα πρόσωπα - πνευματικοί ταγοί) διαπιστώνεται, όχι διανοητικώς αλλά εμπράκτως,
έλλειψη οξυγόνου !!!

...ΚΑΙ ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟ ΘΕΟΥ

ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑ

ΑΜΑΡΤΗΜΑ !!!

Διογένης / Ε.Μ.

Ανώνυμος είπε...

@ Χαρη
"Το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι η "εισπήδηση" που τόνισε και ο σεβασμιώτατος" μη βιαζεσαι να κρινεις, ως επραξε ο σεβασμιοτατος. αν το διαβασεις καλα, θα δεις πως μιλαω για εμμεση, εδω δια του ιντερνετ και δι' αντιπροσωπων, των κληρικων του δλδ. αλλα για το θεμα τουτο θα επανελθω με πιο εμπεριστατωμενα γραπτα εν καιρω.
"όπως εγώ παραδέχομαι το ορθογραφικό μου λάθος από το οποίο πιάστηκες για "να μου την πεις"
η αρχη μου ως φιλολογος ειναι να αποφευγω τις ακομψες ορθογραφικες διορθωσεις σε μαθητες και μη. ομως στην υμετερα περιτωση το επραξα μαλλον ελεγχων και υπογραμμιζων με νοημα δια της ορθογραφικης οδου αλλα ατοπηματα
"Το ίδιο βέβαια και στην γεμάτη αγάπη και συγκατάβαση προς το πρόσωπό σου απάντηση του Μητροπολίτη."
αυτο ηθελες και το γραψες ή σου ξεφυγε; αλλιως, παμε καλα;;
"Επειδή έτι μια φορά υπονοείται ότι γνωρίζω προσωπικώς τον Πειραιώς, επαναλαμβάνω ότι ουδέποτε έχω ανταλλάξει κουβέντα με τον σεβασμιώτατο"
δεν το υπονοησα εγω καθολου, δε νομιζω και αλλοι, αλλα σε καθε περιπτωση ειναι αδιαφορο. μηπως ομως υπονοειτε μια υποσυνειδητη βαθια επιθυμια σας να τον συναντησετε;;
"Αν ψάχνετε για μισθωτούς κ. Κώστα, μπορείτε εύκολα να τους βρείτε στο θεολογικό σας περιβάλλον."
καλο θα ηταν να αποφευγετε τη συγγραφη σχολιων υπερρεαλιστικου χαρακτηρα, συνηθως καρπων της μεταμεσονυχτιας κοπωσης.
"Η ανάγκη αυτής της διευκρίνησης με έκανε να αθετήσω την άνω δέσμευσή μου για κλείσιμο της συζήτηση"
μην αγχεσθε. δεν θα τσαλακωθει το εγω σας απο το μικρο αυτο λαθακι. ολα τα προγενεστερα τουτου να προσεξετε.
Κ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Νούση, τα σχόλια σ' ένα blog γράφονται γρήγορα και ως εκ τούτου χωρίς ιδιαίτερη γραμματική ή συντακτική προσοχή. Επειδή όμως διακατέχεστε από μια δηκτική φιλολογική εμμονή, κάποιος πρέπει να σας πει να βάζετε τόνους σ' όσα γράφετε, παράλειψη απαράδεκτη για έναν φιλόλογο που κραδαίνει συνεχώς τη βέργα στους άλλους για ένα -ι- ή -ε-. Και πρίν βιαστείτε να μας πείτε ότι δεν είστε εξοικειωμένος με το πληκτρολόγιο ή κάποια παρόμοια δικαιολογία, θα έπρεπε να σκεφτείτε ότι και όσοι ειρωνεύεστε δεν είναι εξοικειωμένοι, ούτε κοιμούνται τα βράδια με την έγνοια της ορθότητας ενός -ι- ή -ε-.

Ανώνυμος είπε...

@ 10:47
αν διαβασεις την τελευταια απαντηση μου στον Χαρη και αν εχεις γενικοτερα διαβασει τα σχολια μου, θα δεις οτι διακατεχομαι απο την ακριβως αντιθετη διαθεση μιας δηκτικης φιλολογικης εμμονης. την χρησιμοποιω κατα καιρους - σπανιως, ειναι ταληθες - για αλλους λογους.
η συμβουλη σας να χρησιμοποιω τονους αποτελει ακριβως την αποδειξη της χαλαρης μου διαθεσης στο διαδικτυακο παιχνιδι.
Κ.Ν.

Related Posts with Thumbnails