Σάββατο, 27 Μαρτίου 2021

Ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΒΟΥΛΚΑΝΕΣΚΟΥ


Του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου 
Με αφορμή τα "αναθέματα" κατά πάντων που εκφώνησαν και φέτος την Κυριακή της Ορθοδοξίας οι πρώην κληρικοί της Μητροπόλεως Πειραιώς, Άγγελος Αγγελακόπουλος και Ματθαίος Βουλκανέσκου, γράψαμε τα δέοντα στο Φως Φαναρίου εδώ κι εδώ
Ο μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, ο πρώτος διδάξας τα αναθέματα (2012), μπορεί να μη τα εκφωνεί πια ο ίδιος – προφανώς για λόγους τακτικισμού – αλλά τα «έκγονά» του, δηλ. οι κληρικοί Αγγελακόπουλος και Βουλκανέσκου, συνεχίζουν απτόητοι στον δρόμο που εκείνος χάραξε. 
Μόνο που πλέον, λόγω του Ουκρανικού, το πράγμα παίρνει άλλη διάσταση, καθώς οι Ρώσοι εκμεταλλεύονται, όπως είναι φυσικό γι’ αυτούς, την συγκεκριμένη πρακτική και διαλαλούν πως στην Ελλάδα αναθεματίζεται η Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας και οι κοινωνούντες μετ’ αυτής. 
Γράψαμε πως την ευθύνη για την κατάσταση που διαμορφώνεται σε επικοινωνιακό - και όχι μόνο - επίπεδο φέρει ακεραία ο Πειραιώς Σεραφείμ, ο οποίος θα έπρεπε να δώσει κάποια εξήγηση για τον «αποτειχισμένο» Αγγελακόπουλο και τον κληρικό του Ματθαίο Βουλκανέσκου. 
Εξακολουθεί να …εξοπλίζει τους Ρώσους εναντίον της Εκκλησίας της Ελλάδος, στην οποία ανήκει, αλλά και εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο διατείνεται ότι σέβεται.
Ο Πειραιώς Σεραφείμ μας απάντησε με την ακόλουθη ανακοίνωση. 
Ἐν Πειραιεῖ τῇ 25ῃ Μαρτίου 2021 
Μέ ἀφορμή σχετικά δημοσιεύματα τοῦ διαδικτύου ἐνημερώνομεν ἁρμοδίως καί καθηκόντως ὅτι ὁ ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων Κληρικός Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος ὑπηρέτησεν εἰς τήν καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητρόπολιν Πειραιῶς, ἐκ τῆς ὁποίας ἔλαβεν Κανονικόν Ἀπολυτήριον διά τήν Ἱ. Μητρόπολιν Κυθήρων, μή ἀποδεχόμενος τήν πνευματικήν καθοδήγησιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ. Ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κυθήρων ἀπεχώρησε ἀρχάς τοῦ 2020 καί ἀπετειχίσθη ἰδιωτεύων πλέον. Ὡς ἐνημερώθημεν διεγράφη καί ἐκ τοῦ ἀνθρωπίνου δυναμικοῦ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καί ἀπώλεσε τήν ἐν τῇ Ἱ. Μητροπόλει Κυθήρων ἐφημεριακήν θέσιν αὐτοῦ. 
Ὅσον δέ ἀφορᾶ εἰς τόν Ρουμανικῆς καταγωγῆς Πρωτοπρεσβύτερον Ματθαῖον (Ion Valentin) Vulcanescu, ὁ ὁποῖος προήρχετο ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βεροίας, Καμπανίας καί Ναούσης ὑπηρέτησεν εἰς τήν καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητρόπολιν Πειραιῶς ἔως τόν παρελθόντα Ἰανουάριον καί ἔλαβε Κανονικόν Ἀπολυτήριο διά τήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπήν Ρωσικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Δυτικῆς Εὐρώπης τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ὑπό τόν Σεβ. Ντουμίνσκ κ. Ἰωάννη (ἀπό Χαριουπόλεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου) καί ὡς ὁ ἴδιος ἐδήλωσεν θά ὑπηρετήσει εἰς τήν Μ. Βρετανίαν, παραιτηθείς ἐκ τῆς ἐν Ἑλλάδι ἐφημεριακῆς αὐτοῦ θέσεως καί διαγραφείς ἐκ τοῦ ἀνθρωπίνου δυναμικοῦ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου. 
Συνεπῶς οὐδεμίαν κανονική ἐξάρτησιν καί σχέσιν ἔχουν οἱ ἀνωτέρω μέ τήν καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητρόπολιν Πειραιῶς. Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τόν πρῶτον εἰς τόν διαδικτυακόν τόπον πού διατηρεῖ δημοσιεύει κείμενα κατά τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς. 
Είναι, πάντως, λυπηρό ότι η Διοικούσα Εκκλησία δεν μπόρεσε να αποτρέψει αυτές τις δυσάρεστες εξελίξεις, δηλ. την αποτείχιση του Αγγελακόπουλου και την προσχώρηση του Βουλκανέσκου στους Ρώσους. Τις ...εξέθρεψε και μετά κατέστησαν ανεξέλεγκτες. Η ευθύνη του αγαπητού αγίου Πειραιώς, αλλά και των άλλων μητροπολιτών που δεν κατόρθωσαν να συνετίσουν τους εν λόγω παραμένει. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails