Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2016

"Από καρδίας" - ΜΝΗΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. ΠΑΝΤΟΥ


Δημήτρης Μπαλτᾶς 
Ἀπό καρδίας. Μνήμη Δημητρίου Πάντου, ἐπιμ. Π. Σοφούλης, Μ. Λίτινα, Χ. Καρανάσιος, Ἑλληνική Ἐπιτροπή Σπουδῶν Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης, Ἀθήνα 2016, σελ. 534 
Ὁ τόμος ἐπιγραφόμενος «Ἀπό καρδίας» εἶναι ἀφιερωμένος στήν μνήμη τοῦ ἀγαπημένου μας φίλου καί συναδέλφου Δημήτρη Πάντου, πού ἔφυγε πρόωρα ἀπό κοντά μας. Παραθέτω εὐθύς ἀμέσως τά ὀνόματα τῶν συμμετεχόντων στόν τόμο καί τούς τίτλους τῶν ἐργασιῶν τους: 
†ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Χ. ΠΑΝΤΟΣ (1ο «Δύο ἀνέκδοτα πατριαρχικὰ σιγίλλια σχετικὰ μὲ τὴ μητρόπολη Φιλιππουπόλεως» 2ο «Άγνωστες πτυχές του Βουλγαρικού Εκκλησιαστικού Ζητήματος στην επαρχία Φιλιππουπόλεως (β´ μισό 19ου αι.» 3ο «Οι μαρτυρίες του Αρχείου της οικογένειας Γκιουμουσγκερδάνη σχετικά με την εξέλιξη του Βουλγαρικού Εκκλησιαστικού Ζητήματος στην επαρχία της Φιλιππουπόλεως, β´ μισό του 19ου αιώνα») 
ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΑΡΔΗΣ («O Θεός στη μεταμοντέρνα λογοτεχνία. Η περίπτωση του Don DeLillo»)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΡΙΤΣΗΣ («Οἱ ἑλληνικὲς μεταφράσεις λατινικῶν ἔργων τοῦ κώδ. ΜΠΤ 238 καὶ ἡ Δωδεκάβιβλος τοῦ Δοσιθέου Ἱεροσολύμων») 
ΛΩΡΑ A. ΓΚΕΡΝΤ («Ο «Αθηναίος» Αντωνίν Καπούστιν») 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΝΗΣ («Tὸ μαρτυρόλογιο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Τραπεζουντίου σὲ ρουμανικὴ διασκευή, 1643») 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΕΛΗΚΑΡΗ («Το σλαβικό υπόβαθρο της περιοχής της Φλώρινας. Η περίπτωση των τοπωνυμίων») 
ΗΛΙΑΣ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ («Σλάβοι νεομάρτυρες της περιόδου της Τουρκοκρατίας στα ελληνικά νεομαρτυρολόγια») DOROTEI GETOV («A 14th-Century Greek Manuscript Revisited: Notes on the Capture of Serres and the Death of Stefan Dušan») 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ KAΒΒAΘΑΣ («Αρχιμανδρίτης Ιερόθεος Αθανασόπουλος -Παπαγιάννης: Ο αγωνιστής Ιεράρχης της Επανάστασης») 
ΒENTZIΣΛAΒ KAΡAΒΑΛTΣEB («Η νησιωτική Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου: Mία άγνωστη σελίδα της εκκλησιαστικής ιστορίας») 
XΑΡΙΤΩΝ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ («Ἀνέκδοτες ἐπιστολὲς Ἰωάννη Κομνηνοῦ-Ἱεροθέου Δρύστρας»)
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΔΑΡΑΣ («Οι Σλάβοι και οι νομαδικοί λαοί την εποχή του Ιουστινιανού 527-565»)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΜΗΣ («Ἡ ἔννοια τοῦ ἔθνους στὴν ἑλληνορθόδοξη παραδοσιακή της κατανόηση καὶ τό ‘ἔθνος’ τοῦ Διαφωτισμοῦ. Σχέση ἢ ἀντίθεση») 
ΑNNA Ε. ΚΟΣΙΤΣΚΑΓΙΑ ‒ ΟΛΕΓΚ Β. ΛAΝΤA ‒ ΖANNA Λ. ΛEΒΣINA («Η υμνογραφία ως Area Orthodoxa στo πλαίσιo του Προγράμματος «Η λειτουργική κληρονομιά της Ορθόδοξης Εκκλησίας»)
ΓΙΟΥΡΑ KΩNΣΤΑΝΤΙΝΟΒΑ («Η διάσπαση του ρουμ μιλλετί: μερικά ελληνο-βουλγαρικά παραδείγματα») 
ΜΑΡΙΑ ΛΙΤΙΝΑ («Το Βουλγαρικό Ζήτημα και ο μητροπολίτης Βάρνας και Πρεσλάβας Συμεών 1840-1937») 
ΜΠΟΡΙΣ MAΡΙΝΟB («Ένα έγγραφο για τις ελληνοβουλγαρικές εκκλησιαστικές σχέσεις του 1926 από το αρχείο του Ακαδημαϊκού Στέφαν Τσανκώφ») 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΣΧΟΣ («Ὄψεις ἀλληλεπίδρασης μεταξὺ ὁμολογιακῶν ἐρίδων στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη καὶ πνευματικῆς κίνησης στὴν ἑλληνικὴ Ἀνατολὴ κατὰ τοὺς 16ο-17ο αἰῶνες») 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ («Ἀναφορὰ στὴ ζωὴ καὶ στὸ ἔργο τοῦ Μιχαὴλ Μπακούνιν 1814-1876»)
ΤATIANA ΜΠΟΡΙΣΟΒΑ («Το κάλλος και η ωραιότητα στις σλαβικές μεταφράσεις της βυζαντινής υμνογραφίας βάσει των εκκλησιαστικών σλαβονικών εκδοχών του Μεγάλου Κανόνα του Αγ. Ανδρέου Κρήτης») 
ΑΡΧΙΜ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ («Αντιστοιχήσεις Πρωτείου και Συνοδικότητας στην Α΄ Εκκλησιακή χιλιετία και στη Β΄ Ρωμαιοκαθολική χιλιετία») 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Φ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ («Ὁ «Βίος τῆς ἁγίας Ἑλένης» σὲ δημώδη ἀπόδοση ἀπὸ τὸν Εὐθύμιο Τζιμπλέτη, λόγιο ζακυνθινὸ νοτάριο τοῦ 17ου αἰώνα») 
ΣΒΕΤΟΣΛΑΒ ΡΙΜΠΟΛΟΦ («Ἡ σημασία τοῦ ὅρου ‘φύσις’ στὴν Ἀρχαιότητα καὶ ἡ χριστολογικὴ χρήση της στοὺς Πατέρες») 
ΠΑΝΟΣ ΣΟΦΟΥΛΗΣ («Η εξέλιξη των βυζαντινών σπουδών στην ανατολική Κεντρική Ευρώπη»)
ΜΙΧΑHΛ ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ («Τὸ αἴτημα γιὰ συγκρότηση ψαλτικῶν χορῶν στὶς ἐκκλησίες τῆς Κωνσταντινουπόλεως τέλη 19ου ‒ ἀρχὲς 20οῦ αἰ.») 
Ἀρχιμ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ («Ἡ Πατριαρχικὴ καὶ Συνοδικὴ Ἐγκύκλιος ἐπὶ τῇ Συγκλήσει τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας») 
ΕΛΕΝΑ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ («Ἡ χρήση τοῦ παραδείγματος στὴν Τέχνη Ῥητορικῆς τοῦ Φραγκίσκου Σκούφου») 
YORDAN ZHELEV («The Bulgarian diplomatic representatives in Constantinople, 1879-1927 (Necessary biographical and chronological corrections») 
Εἶναι εὐνόητο ὅτι μέ τόν ὀγκώδη τόμο «Ἀπό καρδίας» ἀποτίουμε τόν ἐλάχιστο φόρο τιμῆς στήν μνήμη τοῦ ἀξέχαστου Δημήτρη Πάντου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails