Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Георгий Васильевич Флоровский

Δημήτρης Μπαλτᾶς 
Οἱ ἑλληνικές μεταφράσεις ἔργων τῶν Ρώσσων φιλοσόφων τῆς Διασπορᾶς. Καταγραφή καί ἐπισημάνσεις 
(Ἀνακοίνωση στήν Ἡμερίδα πού ὀργάνωσε τό Τμῆμα Σλαβικῶν Σπουδῶν τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, στίς 20. 6. 2014, μέ θέμα: «Ἑκατό χρόνια ἀπό τήν ἔναρξη τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ἡ ρωσική Διασπορά στόν ἑλλαδικό χῶρο καί στά Βαλκάνια»).
Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση στη συνέχεια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails