Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2015

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ εἶναι λόγος παντελῶς ἄσχετος μέ τήν Ἐκκλησία, ἀποτελεῖ «αἵρεση»Του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου
Στην πρόσφατη εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου για την «Λειτουργία ἱστοσελίδων ἐκ μέρους ἐκκλησιαστικῶν φορέων καί ἐκ μέρους κληρικῶν καί μοναχῶν» (15/1/2015), αναφέρονται κατηγορηματικώ τω τρόπω και τα εξής: 
«…τόσον οἱ μοναχοί ὅσον καί οἱ κληρικοί παντός βαθμοῦ ὀφείλουν νά μήν λησμονοῦν, ὅτι τήν ἰδιότητά τους αὐτή δέν τήν χάνουν καί δέν μετατρέπονται σέ ἁπλοῦς ἰδιῶτες, ὅταν διαδίδουν τίς ἀπόψεις τους στό διαδίκτυο, ὅπως δέν τήν χάνουν οὔτε ὅταν ἐκφράζουν τίς ἀπόψεις τους διά τοῦ τύπου ἤ σέ δημόσιο χῶρο. Ὁ σεβασμός πού ἐμπνέει τό μοναχικό ἤ ἱερατικό σχῆμα τους στό κοινό τῶν ἀναγνωστῶν τους δέν μπορεῖ νά χρησιμοποιεῖται γιά τήν ἀνάπτυξη διχαστικοῦ λόγου, τόν προπαγανδισμό, τήν ὑποστήριξη παρατάξεων, τήν ἔκφραση προσωπικῆς ἐμπαθείας, τήν προσβολή τῆς τιμῆς καί τῆς ὑπολήψεως λαϊκοῦ ἤ κληρικοῦ ἤ ἀκόμη καί τήν πρόκληση σχίσματος πρός τόν τοπικό Ἐπίσκοπο ἤ πρός ὅσους ἔχουν τήν εὐθύνη διοικήσεως ἄλλων Μητροπόλεων, ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Πατριαρχείων, δηλαδή γιά ἐπιδιώξεις, πού ἀνήκουν στήν ἀνθρώπινη παθολογία, δέν ἐντάσσονται στό σωτηριολογικό σκοπό τῆς Ἐκκλησίας καί προκαλοῦν διαίρεση τοῦ Σώματός Της. Ὁ δημόσιος λόγος πού ἀναπαράγει τά προαναφερθέντα χαρακτηριστικά δέν εἶναι ἁπλῶς «παράνομος» ἤ «ἀνήθικος» ἤ «ἀντικανονικός». Εἶναι λόγος παντελῶς ἄσχετος μέ τήν Ἐκκλησία, ἀποτελεῖ «αἵρεση»,δηλαδή ἐκτροπή τοῦ κληρικοῦ καί τοῦ μοναχοῦ ἀπό τήν ἀποστολή στήν ὁποία προσῆλθε ἑκουσίως, καί προτίμηση (αἵρεση) προσωπικῆς ἐκδοχῆς γιά τό καθῆκον του ὡς κληρικοῦ ἤ μοναχοῦ καί τό περιεχόμενο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος, καί, ὡς τοιοῦτος, εἶναι λόγος ἀποδοκιμαστέος».
Φαίνεται όμως πως τα παραπάνω της Ι. Συνόδου δεν αγγίζουν την Μητρόπολη Πειραιώς, η οποία συνεχίζει ακάθεκτη στη δική της «αιρετική» λογική. Έτσι, τις τελευταίες μέρες το διαδίκτυο κατακλύστηκε από τα εξής κείμενα του Γραφείου Αιρέσεων της Μητροπόλεως Πειραιώς και του κληρικού της Μητροπόλεως Άγγελου Αγγελακόπουλου: 
- Σχόλιο σε θλιβερό επισκοπικό οικουμενιστικό ολίσθημα (Γραφείο επί των Αιρέσεων και παραθρησκειών Ι. Μ. Πειραιώς) 
- Πρωτοπρ. Άγγελος Αγγελακόπουλος, Η οικουμενιστική ταυτότητα του Σεβ. Μητρ. Αργολίδος κ. Νεκταρίου 
- Πρωτοπρ. Άγγελος Αγγελακόπουλος, Η θεολογική επιχειρηματολογία εναντίον της χειροτονίας γυναικών 
- Απόπειρα φιμώσεως του αντιαιρετικού αγώνος; (Γραφείο επί των Αιρέσεων και παραθρησκειών Ι. Μ. Πειραιώς)  
Δύο κείμενα, λοιπόν, εναντίον του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκταρίου, με αφορμή την συμμετοχή του σε εκδήλωση παρουσίασης ενός βιβλίου (συνέντευξη) του Πάπα Φραγκίσκου. Ένα κείμενο εναντίον της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., με αφορμή επιστημονικό συνέδριο που συνεκλήθη πρόσφατα εκεί. Και για …κερασάκι στην τούρτα, ένα κείμενο εναντίον της Συνοδικής Εγκυκλίου για την χρήση του διαδικτύου από Μητροπόλεις, κληρικούς και μοναχούς. 
Η Ιδιωτική Οδός στοιχούμενη στην Συνοδική Εγκύκλιο, θεωρεί ότι τα παραπάνω κείμενα της Πειραϊκής Εκκλησίας «εἶναι λόγος παντελῶς ἄσχετος μέ τήν Ἐκκλησία, ἀποτελεῖ «αἵρεση», δηλαδή ἐκτροπή τοῦ κληρικοῦ καί τοῦ μοναχοῦ ἀπό τήν ἀποστολή στήν ὁποία προσῆλθε ἑκουσίως, καί προτίμηση (αἵρεση) προσωπικῆς ἐκδοχῆς γιά τό καθῆκον του ὡς κληρικοῦ ἤ μοναχοῦ καί τό περιεχόμενο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος, καί, ὡς τοιοῦτος, εἶναι λόγος ἀποδοκιμαστέος».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails