Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΣΤΕΠΑ" / Επιθεώρηση Ρωσικού πολιτισμού


Δημήτρης Μπαλτᾶς 
Στέπα. Ἐπιθεώρηση ρωσικοῦ πολιτισμοῦ, Ἐκδόσεις S@mizdat, Ἀθήνα 2014, σελ. 224 
Mία νέα ἔκδοση εἶδε τό φῶς τῆς δημοσιότητας τόν Δεκέμβριο τοῦ 2014, τό περιοδικό «Στέπα» ( Ἐπιθεώρηση ρωσικοῦ πολιτισμοῦ) τῶν ἐκδόσεων S@mizdat. 
Τό ἐνδιαφέρον τοῦ ἑλληνικοῦ ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ γιά τήν ρωσσική λογοτεχνία καί τήν ρωσσική σκέψη τοῦ 19ου καί τοῦ 20οῦ αἰ. εἶναι ἔντονο καί διαρκές. Αὐτό φαίνεται ἀπό τήν μεγάλη μεταφραστική ἐργασία πού συντελεσθεῖ κατά τούς δύο αὐτούς αἰῶνες. 
Ἀπό τά κείμενα τοῦ τόμου ἰδιαίτερη προσοχή θα δοθεῖ, νομίζω, στο ἐκτενές (σελ. 64-125) ἀφιέρωμα στήν μεγαλύτερη, κατά κοινή ὁμολογία, Ρωσσίδα ποιήτρια τοῦ 20οῦ αἰ., τήν Ἄννα Ἀχμάτοβα, μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση 125 ἐτῶν ἀπό τήν γέννησή της. Ἐπίσης ἕνα δεύτερο ἐπετειακό ἀφιέρωμα (σελ. 59-169) τοῦ τόμου ἀφορᾶ τόν σπουδαῖο Ρῶσσο ποιητή τοῦ 19ου αἰ. Μιχαήλ Λέρμοντοφ, μέ ἀφορμή τά 200 ἔτη ἀπό τήν γέννησή του. 
Γιά τούς ἀναγνῶστες μέ φιλοσοφικούς προβληματισμούς καί αἰσθητικές ἀναζητήσεις, ἀξιόλογα θά θεωρηθοῦν τό δοκίμιο τοῦ Βλαδ. Σολοβιόφ ἐπιγραφόμενο «Τό ρωσικό ἐθνικό ἰδανικό» (σελ. 171-179) ἀλλά καί τό κείμενο τοῦ π. Πάβελ Φλορένσκι μέ τίτλο «Τό ἐκκλησιαστικό δρώμενο ὡς σύνθεση τεχνῶν» (σελ. 181-192). 
Ἀσφαλῶς δέν εἶναι μικρότερης σημασίας καί τά ὑπόλοιπα κείμενα τοῦ τόμου πού παρουσιάζω σήμερα, ὅπως οἱ μεταφράσεις Ρώσσων λογοτεχνῶν τοῦ 20οῦ αἰ. (ποιημάτων τοῦ Μπλόκ, Μπέλι, ἀλλά καί διηγημάτων τοῦ Πλατόνοφ, τοῦ Ζόσενκο κ.ἄ.). Οἱ θεωρητικοί τῆς λογοτεχνίας θα βροῦν ἐνδιαφέρον καί χρήσιμο τό σύντομο κείμενο τοῦ Ἰωσήφ Μπρόντσκι μέ τίτλο «Ποίηση καί πεζογραφία» (σελ. 60-63). 
Αὐτά καί ἄλλα κείμενα (γιά τό θεάτρο, τόν κινηματογράφο κ.ἄ.) πλαισιώνουν τήν «Στέπα», τήν νέα, φιλόδοξη, ἑλληνική ἔκδοση γιά τόν ρωσσικό πολιτισμό. 
Θά κλείσω τήν παροῦσα παρουσίαση μέ τήν διαπίστωση ὅτι ὁ τόμος φέρνει στο φῶς κείμενα δυσεύρετα καί δυσμετάφραστα. Ἔτσι οἱ μεταφραστικές ἐργασίες τοῦ Δημήτρη Τριανταφυλλίδη πού περιλαμβάνονται στόν τόμο, εἶναι ἀξιόλογες καί μοναδικές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails