Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014

ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΤΙΤΙΚΑ;


ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
"Παλαιότερον οἱ διακοσμήσεις ἦταν ἀπὸ χαρτόνι 
καὶ οἱ ἠθοποιοὶ γνήσιοι. Τώρα οἱ διακοσμήσεις εἶναι 
ἀναμφίβολα ἔξοχοι καὶ οἱ ἠθοποιοὶ ἀπὸ χαρτόνι" 
(G. Benn) 
Ἐλλογ. κ. Τιτίκαν Σαριγκούλη 
Ἠθοποιόν – Συγγραφέαν 
Ἀχιλλέως 75 
104 35 Ἀθήνα 
Ἀγαπητὴ Τιτίκα, 
Ἔλαβα τὸ νέο Σου βιβλίο: Τοῦ "Βασιλιᾶ Πενθέα", γιὰ τὸ ὁποῖο μὲ εἶχε προϊδεάσει ἡ διαπρεπὴς ζωγράφος καὶ φίλη θεατρολόγος Ἀντιγόνη Χαζαράκη καὶ εὐχαριστῶ θερμῶς. Καὶ σκέφθηκα πάλι: Πῶς τὰ προφταίνεις; Κατόπιν Τραγωδία καὶ Τιτίκα πῶς συμβιβάζονται; 
Ὡραῖο καὶ τὸ ἱστορικό του μέρος καὶ εὐχαριστῶ πάντοτε γιὰ τὴν τιμὴ –μὲ τὶς ποικίλες διακρίσεις Σου στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικὸ– καὶ τὶς φωτογραφίες. Στάθηκα ἰδιαίτερα στὴ φωτογραφία ἀπὸ τὴ "Ρωσία μὲ ἀγάπη". Τί ὀμορφιά! πολὺ σὲ πᾶνε τὰ ἐξτραβαγκάντ καπέλα. 
Λυπᾶμαι ποὺ λόγῳ τοῦ φόρτου τῆς ἐργασίας δὲν μπόρεσα μέχρι τώρα νὰ Σοῦ γράψω κάτι συστηματικότερο1. Καὶ τώρα, χωρὶς νὰ δῶ ἀκόμη τὸ σημείωμα τοῦ μτφ. Φ. Ζάτσε στὸν "Πενθέα", εἶπα: 
Τί ἐστιν λοιπὸν ἡ Τιτίκα (Εὐσέβεια); 
Δύσκολο νὰ τὴν περιγράψει κανείς, ὅπως ἰδιαίτερα τὸν Ὑπέρτατο, τὸν ὁποῖο "νοῆσαι χαλεπὸν φρᾶσαι δὲ ἀδύνατον" (Πλάτων). Ἦταν πάντως γιὰ μένα μία "εὐλογία" νὰ Σὲ γνωρίσω, γιατὶ κινούμεθα κυρίως περίπου μέσα σὲ παρόμοια πνευματικὰ "κοτέτσια". "Τί ἐστιν λοιπόν;" πρῶτα εἰκονογραφικὰ καὶ μετὰ εἰκονολογικά. 
Μιὰ ἀρχόντισσα τῆς "λαϊκῆς" ἀθηναϊκῆς ἀριστοκρατίας μὲ χαριτωμένη μουρίτσα παιδικοκωμικὴ ποὺ ὀσφραίνεται τὰ πάντα, ἀλλὰ καὶ στοχαστική, μὲ ματιὰ διεισδυτικὴ καὶ κριτική, μὲ γλῶσσα "καυστικὴ" –καὶ ἀλλοίμονο ὅποιον περιλάβει– εὐκίνητη, ποικιλία μορφολογικὴ ἀπὸ ἄποψη ἐνδυμασιολογική, σὰν τὸν ἐνάλιο θεὸ Γλαῦκο, ποὺ μέσα της φωλιάζει ἕνα κορμὶ "σκολοπισμένο" (Β΄ Κορ. 12, 7), τὸ ὁποῖο ὅμως περιχωριακὰ κρύβει μία λεβέντικη ψυχὴ κι’ ἕνα σπινθηροβόλο –θἄλεγα ξέφρενο– πνεῦμα, ποὖναι διαρκῶς ἀνήσυχο καὶ στηλιτεύει ἐλεύθερα καὶ θαραλλέα, ἔστω καὶ μάταια, κάθε στραβὴ πλευρὰ τῆς ζωῆς καὶ τῆς κοινωνίας, μακρυὰ ἀπὸ κάθε ὄφελος ἀτομικό. 
Μιὰ μαχητικὴ Ἀμαζόνα τοῦ πνεύματος ποὺ δὲν φοβεῖται ἀπὸ τίποτα, ἐνῶ τρομάζει τοὺς ἄλλους τυφλοπόντικας καὶ καραγκιόζηδες ποὺ μᾶς περιβάλλουν ἀπὸ παντοῦ διαρκῶς, διασκεδάζει, χαροποιεῖ, ἀλλὰ καὶ ἐμβάλλει σὲ στοχασμούς, δηλαδὴ διδάσκει, ὅπως ἡ τῶν ἀρχαίων παράδοσή μας. Μιὰ γυναῖκα ποὺ ἀγωνίζεται γιὰ τὶς "ἀνθρώπινες ἀξίες" ἀνεξαρτήτως φυλῆς καὶ θρησκεύματος. Μία ἀξιόλογη καὶ ἀκούραστη λογοτέχνιδα ποὺ συνέχεια, σὰν τὰ "κουνέλια"! γεννοβολᾶ (μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1963-2014 συνέγραψε πενήντα ἐννέα ἔργα) καὶ μία δεξιοτέχνιδα diva τοῦ θεάτρου καὶ τοῦ παλκοσένικου. Τὰ συγγράμματά της εἶναι ποιήματα, θεατρικά, ὁδοιπορικά, αὐτοβιογραφικὰ καὶ μελέτες μ’ ἕνα εὐρὺ θεματικὸ ρεπερτόριο ποὺ προϋποθέτει βαθεία γνώση τῆς ἱστορίας καὶ ὄχι μόνον. Καὶ αὐτὰ εἶναι: 
Μορφὲς καὶ Χρόνος. Βασιλιὰς Κωνσταντῖνος ὁ Μέγας. Παυσανίας ὁ Στρατηγός. Παῦλος ὁ Ἰουδαῖος. Πιλᾶτος ὁ Στρατηγός. Πομπήϊος ὁ Στρατηγός. Δαυΐδ ὁ Βασιλιάς. Ἀγάθωνας ὁ Διαπιστευμένος. Σταθμός. Σωκράτης. Φιλοποιμένας ὁ Στρατηγός. Ναβουχοδονόσορ ὁ Βασιλιάς. Τὰ Καβούρια. Ὁ Ἰωσήφ καὶ τὰ Ἀδέλφια του. Γράκχοι. Δημοσθένης. Τὰ Μπρόκολα. Μωϋσῆς. Συμπόσιο. Δημάρατος ὁ Βασιλιάς. Σόλωνας. Ὁ Γκορμπατσὸφ καὶ τὸ Σόϊ. Μπουρνόβας Ἀθήνα. Αὐτοκράτορας Ἰουλιανός. Στὸν Ἴσκιο τοῦ Ἐγωϊσμοῦ. Γράμματα στὸ Κ.Κ.Ε. – Κ.Κ.Σ.Ε. Ριζοσπάστη. Αἰνείας. Ὁ Ἄγγελος Γαβριὴλ στρατολογεῖ, Ἀσαμπλέα Σόφια 1985. Λυκοῦργος ὁ Βασιλιάς. Ἄρθρα καὶ Γράμματα τόμος Β΄. Ὁ Κρουτσώφ Δήμαρχος ἢ Τὰ Ποντίκια. Ὁ Θησέας. Δεκέμβρης ’44. Ἡρακλῆς. Ξενοφώντας. Νέρωνας. Τὰ Τελευταῖα Χιλιόμετρα τοῦ Ὁδηγοῦ. Τὸ Ὀδοιπορικὸ μιᾶς Θεατρίνας. Ἐπιγράμματα καὶ Ἀναλύσεις Συλλογὴ Γ΄. Κασσιανή. Φιλοθέη. Ἀργοναῦτες. Ἐπιγράμματα καὶ Ἄρθρα Συλλογὴ Δ΄. Οἱ Ταξικὲς Κωμωδίες τοῦ Ἀριστοφάνη. Φωκίωνας Ὁ Στρατηγός. Ἰουγούρθας ὁ Στρατηγός. Ἐπιγράμματα καὶ Περιβάλλον Συλλογὴ Δ΄. Ἠλίας ὁ Θεσβίτης. Οἱ Ταξικὲς Ρίζες τοῦ Χριστιανικοῦ Κινήματος. Ἀννίβας ὁ Στρατηγός. Ἐπιγράμματα καὶ Ἱστορία. Ἀναλύσεις Τόμος Β΄ Συλλογὴ ΣΤ΄. Ἡ Πάλη τοῦ Ἰακώβ. Μαξίμου. Νουμᾶς ὁ Βασιλιάς. Αἰκατερίνη τοῦ Σινᾶ. Σαμψών. Ἱστορία καὶ Ζωὴ Ἐπιγράμματα καὶ Ἀναλύσεις Συλλογὴ Ζ΄. Πενθέας ὁ Βασιλιάς. 
Νὰ ζήσει λοιπὸν καὶ νὰ τὴ χαιρόμαστε. 
________________________________ 
1- Ἐπιστολὴ τοῦ γράφοντος πρὸς τὴν κ. Τιτίκαν Σαριγκούλη. 
Ἀπογευματινὴ 15.2.86 (2011)3.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails