Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2014

ΕΝΑΣ CHEF ΑΡΧΩΝ ΜΑΪΣΤΩΡ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ


Ἀντιφώνησις τοῦ Ἰωάννου Παππᾶ 
κατὰ τὴν ἀπονομὴν αὐτῷ τοῦ ὀφφικίου τοῦ Ἄρχοντος Μαΐστορος 
ἐν τῇ Ἱ. Μητροπόλει Χαλκηδόνος 
 (25.12.2013) 
Σεβασμιώτατε Γέροντα Χαλκηδόνος, 
Θὰ θέλαμε νὰ Σᾶς εὐχαριστήσουμε ἐγώ, ἡ σύζυγός μου καὶ συνοδοιπόρος στὴ ζωή, ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μας γιὰ τὴν τιμητικὴ διάκριση ποὺ προσφέρατε σὲ ἐμέ, ἡ ὁποία μὲ κάνει νὰ εἶμαι ἀκόμη περισσότερο κάτω ἀπὸ τὴν σκέπη τῆς Ἐκκλησίας, διάκριση ποὺ ἀντανακλᾶ στὴν μακρόχρονη πορεία μου στὸν τομέα τῆς Γαστρονομίας, καὶ ἡ ὁποία εἶναι ἡ μεγαλύτερη ποὺ ἔχω λάβει, ἀποκτᾶ δὲ μεγαλύτερη ἀξία διότι τὴν παίρνω στὴν γενέτειρά μου καὶ στὴν ἐνορία ποὺ ἐγεννήθην, μεγάλωσα καὶ πῆρα τὰ πρῶτα φῶτα τῆς ζωῆς. 
Διάκριση ποὺ ἔρχεται νὰ προσλάβει περισσότερη βαρύτητα γιὰ μένα, ποὺ τὴν παίρνω ἀπὸ τὰς χεῖρας Σας, διότι εἶναι ἀγνὴ καὶ ὄχι τυπικὴ καὶ ἄνευ ἀξίας, ὅπως γίνεται συνήθως, παίζοντας θέατρο σὲ πολλὲς περιπτώσεις. Σ’ αὐτὸν τὸν κόσμο ὅπου ἔχουν ἐξεφτελιστεῖ τὰ πάντα στὸν τομέα τῆς Γαστρονομίας. Ἀποτέλεσμα τῶν εὐκόλων κατασκευῶν τὶς ὁποῖες προσφέρουν ὅλες οἱ ἕτοιμες πρῶτες ὕλες εἰς βάρος τοῦ καταναλωτῆ. 
Δημιουργήθηκε αὐτὴ ἡ λύση στὴν ἔλλειψη πραγματικῆς ἀξίας γνώσεων, ὥστε νὰ ὑπάρχει πλειάδα τεχνιτῶν οἱ ὁποῖοι αὐτοπροσδιορίζονται καὶ αὐτοπροβάλλονται ὡς εἰδήμονες τοῦ ἐπαγγέλματος, τί κρίμα, πού κατήντησε αὐτὸ τὸ τόσο δημιουργικὸ καὶ ὡραῖο ἐπάγγελμα. 
Ἔτσι στὴν Μαγειρικὴ ξεχάσαμε τὴν παράδοση, μὲ ἀγνὰ ὑλικὰ καὶ μπήκαμε στὰ μεταλλαγμένα, μὲ γνωστὰ ἀποτελέσματα ποὺ ἔχουν καὶ καταδικάζεται ὁ φτωχὸς κόσμος νὰ τὰ τρώει καὶ νὰ καταλήγει σὲ διάφορες κακὲς ἀρρώστιες, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ χάνει τὴ ζωή του, ἐνῶ τὰ βιολογικὰ προϊόντα νὰ εἶναι γιὰ λίγους ἐκλεκτούς, λόγῳ τοῦ ἀκριβοῦ κόστους. 
Παράλληλα ξεχνώντας τὴν παράδοση τῆς δημιουργικῆς μαγειρικῆς, περάσαμε στὴν λεγομένη Fusion Cuisine, τῆς ὁποίας τὸ νόημα εἶναι νὰ ὁραματίζεσαι τὸ τί τρῶς. Στὴν Ζαχαροπλαστικὴ δὲ τῆς παραδοσιακῆς τεχνικῆς μπήκαμε στὸν κόσμο ποὺ ὅλα γίνονται μὲ σκόνες καὶ ὑποκατάστατα, ὅπου ὅλα τὰ γλυκὰ καταστημάτων μοιάζουν καὶ λόγῳ τῶν πρώτων ὑλῶν καὶ δημιουργοῦνται πολλὰ κενὰ καὶ ἐρωτηματικὰ. Τελικὰ ζοῦμε σὲ ἕνα σάπιο κόσμο χωρὶς ἐπιστροφή. 
Τελειώνοντας, Σᾶς εὐχαριστῶ καὶ Σᾶς εὐγνωμονῶ γιὰ τὴν διάκριση αὐτή. Σᾶς ὑπόσχομαι νὰ εἶμαι πάντα παρὼν καὶ μαχητὴς μὲ ὅλες τὶς δυνάμεις μου, γιὰ νὰ φανῶ ἀντάξιος αὐτῆς τῆς τιμῆς.
Εὐλογεῖτε
Την προσφώνηση του Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος Αθανασίου κατά την χειροθεσία του νέου Άρχοντος  (ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΡΧΙΟΨΟΠΟΙΟΥ - ΕΤΡΑΡΙΟΥ) διαβάστε στο ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails