Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021

Η "ΜΗΤΕΡΑ" ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ


Η ζωγράφος Πηγή Ζερβουδάκη φιλοτέχνησε, μετ' επιμελείας και φιλοκαλίας, έξι ευφάνταστα έργα εμπνευσμένα από την Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου εις την Υπεραγία Θεοτόκο και συγκεκριμένα από τους Οίκους οι οποίοι σχηματίζουν την ακροστιχίδα "ΜΗΤΕΡΑ". 
Μ 
Από τον δέκατο κατά σειρά Οίκο του Ακάθιστου Ύμνου που ξεκινάει με το γράμμα της αλφαβήτου Μ είναι εμπνευσμένο το έργο αυτό. 
"Μέλλοντος Συμεῶνος, τοῦ παρόντος αἰῶνος, μεθίστασθαι τοῦ ἀπατεῶνος..." 
Η
Από τον έβδομο κατά σειρά Οίκο του Ακάθιστου Ύμνου που ξεκινάει με το γράμμα της αλφαβήτου Η είναι εμπνευσμένο το έργο αυτό. 
"...θεωρούσι τούτον ως αμνόν άμωμον, εν τη γαστρί Μαρίας βοσκηθέντα..." 


Τ 
Ο δέκατος ένατος Οίκος του Τ οδηγεί τον χρωστήρα της Πηγής Ζερβουδάκη. 
"Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ πάντων τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων..." 


Ε
Ο πέμπτος Οίκος του Ε σχεδίασε τους λιμένες της Πόλης... 
"Χαῖρε, ὅτι λιμένα τῶν ψυχῶν ἑτοιμάζεις..." 


Ρ 
Ο δωδέκατος Οίκος, του γράμματος Ρ εμπνέει την ζωγράφο. 
"Ρήτορας πολυφθόγγους, ὡς ἰχθύας ἀφώνους, ὁρῶμεν ἐπὶ σοὶ Θεοτόκε·..." 


Α 
Ο πασίγνωστος πρώτος Οίκος του γράμματος Α που περιγράφει την έκπληξη του Αρχαγγέλου βλέποντας να σαρκώνεται εντός της Θεοτόκου ο Θεός Λόγος! 
"Ἄγγελος πρωτοστάτης, οὐρανόθεν ἐπέμφθη, εἰπεῖν τῇ Θεοτόκω τὸ Χαῖρε·..."Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails