Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2018

"Στο γκέτο των σούπερ Χριστιανών στοιχηθείτε..."


Στὸ γκέτο τῶν σοῦπερ Χριστιανῶν στοιχηθεῖτε, 
κι ἂς λιποταχτεῖ ἡ φύσις... 
Σκοπεύσατε μὲ πάθος καθὼς ψυχορραγεῖτε. 
Αὐτὸ τὸ ὡραῖο ρεβόλβερ εἶναι δικό σας 
δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ σᾶς τὸ πάρει. 
*Από το ποίημα «ΣΚΟΠΕΥΣΑΤΕ ΣΤΟΝ ΚΡΟΤΑΦΟ...», Πολεμώντας υπό σκιάν... Ελεγεία και σάτιρες, Γιώργος Κοζίας, Περισπωμένη, 2017


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails