Σάββατο 6 Αυγούστου 2011

Παρθένω Σικινίω Οδυσσέας Ελύτης ανέθηκε - ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΤΟΧΑΡΑΣΑ Π Ο Λ Υ Τ Ι Κ Ι Ο Ν
Παντοχαρᾶς τοῦ Ἐλύτη
εἰς νῆσον Σίκινον
ποιηθὲν ὑπὸ π. Παναγιώτου Καποδίστρια

Ἦχος α΄. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος.

Τῆς χάριτος γαστέρα,
χαρᾶς πάντων μητέρα,
τὴν τὸν ποθεινὸν ἐν τῷ κόσμῳ
ποιητὴν ἀναβλύζουσαν,
πανδήμως τιμῶμεν καὶ ἡμεῖς
σχεδίαν τῷ κλύδωνι σωστικήν,
οὐρανίσασαν ἀνθρώπων τὸ χοϊκόν,
τῇ γῇ τὸ θεῖον δεικνῦσα.
Χαίροις, γλυκυτάτη Παντοχαρά,
χαίροις, ἐσχάτων πρόναος,
χαίροις, ὡραιότης ἔλλογος, θεοπερίχυτη.


[Zάκυνθος, 27 Ιουλίου 2011]


Εδώ στη Σίκινο τελέστηκαν σήμερα το πρωί τα Θυρανοίξια της Παντοχαράς του Ελύτη,
δηλ. του εξωκκλησιού που ήταν επιθυμία του ποιητή να γίνει στη Σίκινο, την οποία δεν επισκέφτηκε ποτέ!

Η ποιήτρια Ιουλίτα Ηλιοπούλου εκπλήρωσε το τάμα του ποιητή κατά τον καλύτερο τρόπο. Τοποθεσία, σύλληψη και εκτέλεση του έργου, λιτότης, αρχοντιά, ευλάβεια αληθινή.


Δημοσιεύουμε τις πρώτες φωτογραφίες και θα επανέλθουμε.
Είναι γεγονός ότι ο ποιητής ήθελε την Παναγία την Παντοχαρά γιατί του είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση η σπουδαία εικόνα της Παναγίας με την επιγραφή Η Πάντων Χαρά, που βρισκόταν στα Στροφάδια και σήμερα φυλάσσεται στο Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης της Ι. Μονής του Αγίου Διονυσίου στη Ζάκυνθο.
Στην ανάλυση της εικόνας θα επανέλθουμε λεπτομερώς.
Ευχαριστώ θερμά τον φίλο ποιητή π. Παναγιώτη Καποδίστρια από τη Ζάκυνθο, εραστή της ποίησης του Ελύτη, για το απολυτίκιο που συνέθεσε ειδικά για την Παντοχαρά του Ελύτη, και ψάλλοντάς το σήμερα μπήκαμε στην εκκλησία.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails