Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ π. ΝΙΚΟΛΑΟ AFANASSIEFF


Δημήτρης Μπαλτᾶς 
Πρωτοπρ. Νικόλαος Afanassieff (1893-1966) 
In memoriam 
Συμπληρώνονται ἐφέτος πενήντα χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ π. Νικολάου Afanassieff (1893-1966), Ρώσσου θεολόγου καί συγγραφέως. Ἡ ἐν συνεχείᾳ ἀναφορά εἶναι ἀφιερωμένη στήν μνήμη τοῦ π. Νικολάου, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε σημαίνουσα προσωπικότητα στά θεολογικά πράγματα, τόσο στήν Ἀνατολή, ὅσο καί στήν Δύση. 
Στήν παροῦσα μελέτη-ἀφιέρωμα, ἀφοῦ δοθεῖ ἕνα σύντομο σχεδιάγραμμα τῆς ζωῆς καί τῆς δράσης τοῦ π. Νικολάου Afanassieff, θά γίνει ἐν συνεχείᾳ ἀναφορά στήν θεολογική σκέψη τοῦ Ρώσσου συγγραφέως, καί μάλιστα μέ βάση ὄχι μόνον τό περίφημο ἔργο του «Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου», ἀλλά καί τά ὑπόλοιπα, ἐξίσου σημαντικά, δημοσιεύματά του. 
Εἶμαι τῆς γνώμης ὅτι τό συνολικό ἔργο τοῦ π. Νικολάου Afanassieff ἀφ’ ἑνός θά πρέπει νά ἀξιολογηθεῖ ἐνταγμένο στήν ἐποχή του, ἡ ὁποία ἦταν, ὡς γνωστόν, ἐποχή ἀμφισβητήσεως ὄχι μόνον τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν ἀλλά εἰδικότερα, καί κυρίως, τοῦ ἴδιου τοῦ χριστιανισμοῦ. Ἀφ’ ἑτέρου δέ ἡ διαπίστωση τοῦ Ρώσσου θεολόγου ὅτι «ἕνα τραγικό γεγονός στήν λειτουργική ζωή τῆς σημερινῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ μετασχηματισμός τῆς Εὐχαριστίας σέ ἕνα εἶδος ἰδιωτικῆς θρησκευτικῆς ὑπηρεσίας» μπορεῖ νά ἀπεικονίζει σέ πολλές περιπτώσεις ἀκόμη καί τήν σημερινή ἐκκλησιαστική πραγματικότητα. 
Tό πέρας τοῦ βίου τοῦ Ρώσσου θεολόγου συμπίπτει μέ τήν ἀναγέννηση στήν θεολογική σκέψη τόσο στήν Ἀνατολή, ὅσο καί στήν Δύση. 
Σήμερα, πενήντα χρόνια μετά, νομίζω ὅτι ἀπό πολλές προσεγγίσεις τοῦ Afanassieff στήν μνήμη τοῦ ὁποίου εἶναι ἀφιερωμένη ἡ παροῦσα μελέτη, μποροῦν ἀκόμη νά ἐμπνευστοῦν ἀκόμη οἱ χριστιανικές Ἐκκλησίες καί ἀσφαλῶς ἡ σύγχρονη θεολογική ρευνα.
Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο του Δημήτρη Μπαλτά στη συνέχεια1 σχόλιο:

ΔΙΟΓΕΝΗΣ / Ε.Μ. είπε...

Eυχαριστούμε κ. Μπαλτά για την άκρως ενδιαφέρουσα μελέτη σας!
Ευχαριστίες θερμές και σε σένα, αγαπητέ Παναγιώτη, για το ανέβασμα!

Διογένης -Ε.Μ.

Related Posts with Thumbnails