Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

"ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ" ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΟ ΧΑΡΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ


"Θέματα πολιτιστικής υποδομής", είναι το θέμα της ομιλίας της αρχιτέκτονος - πολεοδόμου Χαράς Παπαδάτου - Γιαννοπούλου, που πραγματοποίησε τον Ιανουάριο του 2001 στην αίθουσα της Διακιδείου Σχολής Λαού Πατρών.
Δημοσιεύουμε σήμερα αυτή την ομιλία, η οποία έχει πλέον ιστορικό ενδιαφέρον, καθώς αφορούσε την υποψηφιότητα - τότε - της Πάτρας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2006. Η Πάτρα έγινε Πολιτιστική Πρωτεύουσα, αλλά τα θέματα πολιτιστικής υποδομής που θίγει στην ομιλία της η κ. Χαρά Γιαννοπούλου παραμένουν εισέτι - φευ! - ανεπίλυτα. 
Την εκδήλωση κάλυψε ο Τηλεοπτικός Σταθμός της Μητροπόλεως Πατρών "Λύχνος", του οποίου υπεύθυνος προγράμματος ήταν τότε ο Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος, που προλογίζει την εκδήλωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails