Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΣΚΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ


Η Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014, ώρα 6 μ.μ, στην «Κροκίδειο Αίθουσα» (δίπλα στην παλαιά Ιερατική), διοργανώνει πνευματικό συμπόσιο αφιερωμένο στον Αββά Ισαάκ τον Σύρο. 
Κατά την εκδήλωση αυτή θα παρουσιαστεί το μνημειώδες έργο της κριτικής εκδόσεως των Ασκητικών του Λόγων, το οποίο ανέλαβε υπό την πνευματική αιγίδα της Ιεράς Μονής Ιβήρων του Αγίου Όρους και έφερε εις πέρας με υποδειγματικό τρόπο, χειριζόμενος μεγάλο αριθμό χειρογράφων και σημαντικό όγκο πληροφοριών, ο πολύγλωσσος Βέλγος Φιλόλογος και «εξ αγχιστείας» Κορίνθιος κ. Μάρκελλος Πιράρ. 
Για την πρώτη αυτή Ελληνική κριτική έκδοση ενός από τους μεγαλύτερους θησαυρούς της ανθρωπότητας και για τον συγγραφέα Αββά Ισαάκ το Σύρο (7ος αιώνας) θα συζητήσουν με το ακροατήριο ο Προηγούμενος της Ιεράς Μονής Ιβήρων Πανοσ. Αρχιμ. κ. Βασίλειος (Γοντικάκης), ο θεολόγος και εκδότης κ. Δημήτριος Μαυρόπουλος και ο ίδιος ο κ. Μάρκελλος Πιράρ.
Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου:


Ἡ ἑλληνικὴ μετάφραση, ἀπὸ τὴ συριακὴ γλώσσα, τῆς συλλογῆς τῶν Ἀσκητικῶν Λόγων τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου ἐκπονήθηκε τὸν 9ο αἰώνα στὴ μονὴ τοῦ Ἁγίου Σάββα ἀπὸ τοὺς μοναχοὺς Ἀβράμιο καὶ Πατρίκιο. Κυκλοφόρησε εὐρύτατα στοὺς μοναστικοὺς κυρίως κύκλους καὶ ἐπηρέασε καίρια τὴ νηπτικὴ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ συλλογὴ διασώζεται σὲ πλῆθος χειρόγραφων κωδίκων, μὲ ἀρκετὲς δια- φορὲς μεταξύ τους. Τὸ 1770 ἐκδόθηκε σὲ βιβλίο ἀπὸ τὸν Νικηφόρο Θεοτόκη μὲ βάση δύο κώδικες. Τὸ κείμενο τοῦ Θεοτόκη ἐπανεκδόθηκε τὸ 1895 ἀπὸ τὸν Ἰωακεὶμ Σπετσιέρη καὶ τὸ 1871 σὲ δημώδη γλώσσα ἀπὸ τὸν Καλλίνικο Παντοκρατορινό. Ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἐκδόσεις γνωρίζουμε μέχρι σήμερα τὸν λόγο τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ. 
Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἰβήρων ἀνέθεσε στὸν φιλόλογο Μάρκελλο Πιρὰρ νὰ ἐκπονήσει μία κριτικὴ ἔκδοση αὐτῶν τῶν Λόγων, μὲ βάση τὴ σύνολη ἑλληνικὴ χειρόγραφη παράδοση, ὥστε νὰ πραγματοποιηθεῖ μία ἔκδοση μὲ στερεότυπο κείμενο, πλησιέστερο, ὅσο εἶναι δυνατόν, στὸ κείμενο τῶν δύο πρώτων μεταφραστῶν. Ἀνέθεσε ἐπίσης στὶς Ἐκδόσεις Δόμος νὰ ἐπιμεληθοῦν αὐτὴ τὴν ἔκδοση. 
Γιὰ πρώτη λοιπὸν φορὰ ἐκδίδονται οἱ Ἀσκητικοὶ Λόγοι τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου μὲ τὴ μορφὴ κριτικῆς ἐκδόσεως. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὸ κείμενο τῶν Λόγων ὑποστηρίζεται ἀπὸ κριτικὸ ὑπόμνημα στὸ ὁποῖο καταγράφονται οἱ διαφορετικὲς γραφὲς ποὺ ὑπάρχουν στοὺς χειρόγραφους κώδικες. Ἐπίσης παρατίθεται ὑπόμνημα ποὺ καταγράφει ἀναγωγὲς στὶς συριακὲς πηγὲς τῶν Λόγων, καθὼς καὶ ὑπόμνημα (testimonia) μὲ παραπομπὲς λέξεων ἢ φράσεων σὲ πηγὲς ἐκκλησιαστικῆς καὶ θύραθεν γραμματείας. 
Ἡ ἔκδοση περιλαμβάνει ἐκτενὴ εἰσαγωγὴ στὴν ὁποία περιέχονται: α) Βίος τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ, β) Πηγὲς τοῦ ἔργου καὶ θεολογία τῶν πηγῶν, γ) Περὶ τοῦ συριακοῦ πρωτοτύπου, τῶν ἀρχαίων μεταφράσεων καὶ τῆς γλώσσας τῆς ἑλληνικῆς μετάφρασης, δ) Ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ κειμένου μὲ περιγραφὴ τῶν χειρόγραφων κωδίκων, ε) Τὶς ἐκδοτικὲς ἀρχὲς τῆς ἔκδοσης. Σὲ Παράρτημα παρατίθενται πέντε κείμενα φερόμενα ὡς τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ, ποὺ ἔχουν παρεισφρήσει σὲ μερικοὺς κώ- δικες.
Διαβάστε στην Ιδιωτική Οδό το άρθρο του Δημήτρη Μπαλτά:

1 σχόλιο:

ΔΙΟΓΕΝΗΣ- Ε.Μ. είπε...

Αυτό το βιβλίο δεν πρέπει να απουσιάζει από καμία βιβλιοθήκη!
Όταν μελετάς τα κείμενα του αγίου Ισαάκ αισθάνεσαι τις πρώτες ψυχικές αναταράξεις και αναζητάς κάτι το διαφορετικό στον τόπο της θρησκευτικής εμπειρίας!

Είναι λόγοι πνευματικοί που στην κυριολεξία σε αλλοιώνουν υπαρξιακά!

Διογένης/Ε.Μ.

Related Posts with Thumbnails