Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι. ΣΥΝΟΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΧΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ "ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ"

Ψηφιδωτό Καρολίνας Ανανιάδου


Προς την Ι. Σύνοδο 
της Εκκλησίας της Ελλάδος 
Ι. Γενναδίου 14, 
115 21 Αθήνα 

Θεσσαλονίκη, 29 Μαρτίου 2012 
"προσέχετε ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ αἵματος τοῦ ἰδίου". Πρ 20,28 

Μακαριώτατε άγιε Πρόεδρε, 
Σεβασμιώτατοι, 
Από μακρού χρόνου η ακαδημαϊκή κοινότητα παρακολουθεί την εξέλιξη μιας ιδιοτύπου διαμάχης, η οποία αφορά στην θέση της διοικήσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος στους διαχριστιανικούς και διαθρησκειακούς διαλόγους και τους οργανισμούς όπου αυτοί διεξάγονται. Οι περισσότεροι εξ ημών έχουμε συμμετάσχει στο παρελθόν και εξακολουθούμε να συμμετέχουμε στους επιστημονικούς αυτούς διαλόγους, εκπροσωπούντες είτε την Εκκλησία της Ελλάδος είτε το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τις άλλες παλαίφατες εκκλησιαστικές διοικήσεις. Για τα αποτελέσματά τους υποβάλλεται λεπτομερής απολογισμός στις αρμόδιες συνοδικές επιτροπές, όπου οι Σεβ. Ιεράρχες έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν διεξοδικώς για την πρόοδο αυτών των κινήσεων. 
Η Εκκλησία της Ελλάδος, ακολουθώντας τον τύπο της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, αποφάσισε συνοδικώς, ήδη από το πρώτο μισό του παρελθόντος αιώνος, να αποστείλει αντιπροσώπους της στους οργανισμούς διαχριστιανικού και διαθρησκειακού διαλόγου. Η αποστολική τεκμηρίωση της δια του διαλόγου μαρτυρίας της αληθείας παρείχε πλήρη εχέγγυα για την ορθότητα της συμμετοχής της ενώ, συνάμα, η σύγχρονη απαρχή της διαχριστιανικής προσεγγίσεως με τις εγκύκλιες αποφάσεις της Ι. Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου των ετών 1902 και 1904 επιβεβαίωνε την θέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας ως υπευθύνου για την ενότητα του χριστιανικού κόσμου. Για εκείνους δε που θα επιζητούσαν την περαιτέρω αγιολογική τεκμηρίωση της συγχρόνου διαχριστιανικής κινήσεως, αυτή ευρίσκεται εις το έργο του Αγίου Φιλαρέτου, Μητροπολίτου Μόσχας, ο οποίος έγραψε περί τα μέσα του 19ου αιώνος δια την ανάγκη θεραπείας των τραυμάτων του εκκλησιαστικού σώματος, την δυνατότητα επανενώσεως της διηρημένης χριστιανοσύνης και την κοινή χριστολογική πεποίθηση που διατηρούν μετά της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας οι αποσχισθέντες κλάδοι της. Ως αποφθεγματικώς διετύπωσε τούτο ο Άγιος Νεκτάριος, Μητροπολίτης Πενταπόλεως: «τὸ δόγμα δεν καταπολεμεῖ τὴν ἀγάπην• ἡ δὲ ἀγάπη χαρίζεται τῷ δόγματι». 
Ενώ, όμως, η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος έχει ενθέρμως ταχθεί υπέρ της συμμετοχής στον οικουμενικό και διαθρησκειακό διάλογο, παρατηρούμε ότι ορισμένα μέλη της προβαίνουν σε πράξεις που υποσκάπτουν όχι μόνον την πορεία αυτών των διαλόγων, αλλά, ακόμη, και αυτήν την διορθόδοξο ενότητα δημιουργώντας προϋποθέσεις σχίσματος εντός της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η ανησυχία μας εδράζεται στο γεγονός ότι η Ι. Σύνοδος έως στιγμής δεν ήλεγξε τα μέλη της, Ιεράρχες, για την άτοπη και αντισυνοδική συμπεριφορά τους. Η στάση αυτή της Ι. Συνόδου μας αναγκάζει να αποστείλουμε την παρούσα επιστολή δια της οποίας θέτουμε προς το σεπτό σώμα της Ι. Συνόδου της Ιεραρχίας τις ακόλουθες παρατηρήσεις και ερωτήσεις. 
Από μέλος της Ιεραρχίας, τον Σεβ. Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ, την Κυριακή της Ορθοδοξίας του τρέχοντος έτους ανεγνώσθησαν «νέα αναθέματα» εναντίον του πάπα Ρώμης Βενεδίκτου ΙΣΤ΄ «καὶ τοῖς αὐτῷ κοινωνοῦσι». Αναρωτιόμαστε, εάν η Εκκλησία της Ελλάδος τηρεί διαφορετική στάση από αυτήν του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο δια συνοδικής αποφάσεως εν έτει 1965 ήρε το ανάθεμα του 1054 που είχε εξαπολύσει ο πατριάρχης Μιχαήλ Α΄ εναντίον των απεσταλμένων του πάπα Λέοντος Θ΄. Διότι, αποτελεί λογική ανακολουθία να αναθεματίζονται ο σημερινός πάπας Ρώμης «καὶ οἱ αὐτῷ κοινωνοῦντες» από έναν Επίσκοπο, και μάλιστα την ίδια στιγμή που επισήμως η Σύνοδος, στην οποία ανήκει, βρίσκεται σε θεολογικό διάλογο μαζί τους. Το αυτό ισχύει και για τους μύδρους του Σεβ. Πειραιώς κατά των Διαμαρτυρομένων, τους οποίους «συνανεθεμάτισε», παραβλέποντας πως για τέσσερεις και πλέον αιώνες ουδεμία Σύνοδος Ορθοδόξων θεώρησε σκόπιμο να προβεί σε ανάλογη ενέργεια. Οι πανορθόδοξες αποφάσεις επί του διαχριστιανικού διαλόγου οφείλουν να αποτελούν τον κανονικό οδηγό και την βακτηρία των ποιμένων της Εκκλησίας και όχι να διαβάλλονται και να καταστρατηγούνται από αυτούς. 
Ο ίδιος Ιεράρχης, επίσης, έχει λάβει ως συνήθεια να καθυβρίζει σκαιώς την μουσουλμανική και την ιουδαϊκή θρησκεία μαζί με τους λειτουργούς και τους πιστούς τους. Αδυνατούμε να διακρίνουμε ή, έστω, να εικάσουμε ποιο είναι το πνευματικό ή ποιμαντικό όφελος από αυτή την απρόκλητη, βίαιη καταφορά ενός Επισκόπου εναντίον ανθρώπων διαφορετικού θρησκεύματος. Ταυτοχρόνως, μας προβληματίζει σοβαρά η εικόνα της Εκκλησίας της Ελλάδος και των ποιμένων της που εκπέμπεται στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας εξαιτίας αυτών των ενεργειών, και πολλοί από εμάς γινόμαστε κοινωνοί της απορίας και της αγανακτήσεως που αυτές εγείρουν. Είναι, άραγε, δύσκολο να αντιληφθεί κάποιος την ζημία και την δυσχέρεια που προκαλεί η προαναφερθείσα νοοτροπία και συμπεριφορά στα παλαίφατα Πατριαρχεία, των οποίων άπασες οι καθέδρες ευρίσκονται σε κράτη με μουσουλμανική ή ιουδαϊκή πλειονότητα; Δεν πείθουμε διά των ύβρεων για την ευαγγελική αλήθεια, ειδικώς όταν η αλήθειά μας εκπορεύεται από τον Θεό της ειρήνης, ο οποίος όρισε ως τύπο και τόπο Του τους Επισκόπους και «λοιδορούμενος οὐκ ἀντελοιδόρει, πάσχων οὐκ ἠπείλει». Σε αυτό το σημείο κρίνουμε αναγκαίο η Ι. Σύνοδος να απαντήσει εάν δέχεται εκβιασμούς ή παρεμβάσεις από οποιοδήποτε ξένο θρησκευτικό κέντρο, όπως σαφώς κατήγγειλε ο ως άνω αναφερόμενος Ιεράρχης. 
Συνωδά προς τον Μητροπολίτη Πειραιώς, και ο συνώνυμός του, Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων, καταφέρεται, όπως και ο πρώτος, εναντίον του Πατριαρχείου Σερβίας κατηγορώντας το για κακοδικία (χάριν συμφερόντων ή απωλείας της Ορθοδόξου συνειδήσεως) στην περίπτωση του καθηρημένου πρώην Ράσκας, μοναχού Αρτεμίου, τον οποίο, μάλιστα, αμφότεροι οι προαναφερθέντες επίσκοποι της Εκκλησίας της Ελλάδος χαρακτηρίζουν «κανονικό Επίσκοπο», «ομολογητή» και «άγιο». Τα ερωτήματα που αναφύονται, εν προκειμένω, είναι προφανή: Υφίσταται, Μακαριώτατε, κοινωνία των ως άνω Μητροπολιτών της ελλαδικής διοικήσεως με έναν εγνωσμένα σχισματικό πρώην Επίσκοπο; Αρνείται η Ι. Σύνοδος της Ε.τ.Ε. την δικαιοδοσία και την κρίση των συνοδικών οργάνων της αδελφής Αυτοκεφάλου Εκκλησίας; Θεωρούμε κανονικώς και εκκλησιολογικώς απαράδεκτο Επίσκοποι αλλοτρίας Αυτοκεφάλου διοικήσεως να συνάπτουν κανονική κοινωνία με σχισματικούς, οι οποίοι δρουν εις βάρος της τοπικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Το ίδιο απαράδεκτο θα θεωρούσαμε το να υποστηρίξουν και να κοινωνήσουν Επίσκοποι άλλης Ορθοδόξου Εκκλησίας με τους εν Ελλάδι σχισματικούς. Εκτός και εάν για τους Σεβασμιωτάτους υφίστανται δύο μέτρα και δύο σταθμά: «ανάθεμα» για τους σχισματικούς της Δύσεως και «κοινωνία» με τους σχισματικούς των Βαλκανίων. 
Γνωρίζουμε ότι ικανός αριθμός Ιεραρχών έχει εκφράσει τις ανησυχίες του και αιτηθεί την σύγκληση της Ι. Συνόδου προκειμένου να επιβεβαιωθεί εκ νέου ή να επανακαθορισθεί η στάση της Ε.τ.Ε. έναντι του διαχριστιανικού και διαθρησκειακού διαλόγου και της Οικουμενικής κινήσεως. Ως μέλη της Εκκλησίας και θεράποντες της ιεράς επιστήμης της Θεολογίας θέτουμε υπ’ όψιν του σεπτού Σώματος της Ιεραρχίας και τις δικές μας παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Μια σαφής συνοδική απαντητική διαγνώμη επί του θέματος είμαστε βέβαιοι ότι θα αποκαταστήσει την αξιοπιστία της ορθοδόξου μαρτυρίας στον κόσμο.

Μετά βαθυτάτου σεβασμού
Ευαγγελία Αμοιρίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Χρήστος Αραμπατζής, Επίκουρος Καθηγητής 
Χαράλαμπος Ατματζίδης, Επίκουρος Καθηγητής
Διονύσιος Βαλαής, Επίκουρος Καθηγητής
Πέτρος Βασιλειάδης, Καθηγητής
Μόσχος Γκουτζιούδης, Λέκτορας
Ηλίας Ευαγγέλου, Επίκουρος Καθηγητής
Αγγελική Ζιάκα, Επίκουρη Καθηγήτρια
Φώτιος Ιωαννίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Δημήτριος Καϊμάκης, Καθηγητής
Ιωάννης Καραβιδόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής
Άννα Κόλτσιου – Νικήτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Δήμητρα Κούκουρα, Καθηγήτρια
Αντωνία Κυριατζή, Λέκτορας
Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, Καθηγητής
Νικόλαος Μαγγιώρος, Επίκουρος Καθηγητής
Γεώργιος Μαρτζέλος, Καθηγητής
Βασιλική Μητροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Ιωάννης Μούρτζιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Παναγιώτης Παχής, Καθηγητής
Ιωάννης Πέτρου, Καθηγητής
Παναγιώτης Σκαλτσής, Αναπληρωτής Καθηγητής
π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Επίκουρος Καθηγητής
Χρυσόστομος Σταμούλης, Καθηγητής
Χρήστος Τσιρώνης, Επίκουρος Καθηγητής
Στυλιανός Τσομπανίδης, Επίκουρος Καθηγητής 
Παναγιώτης Υφαντής, Επίκουρος Καθηγητής
Γλυκερία Χατζούλη, Επίκουρη Καθηγήτρια

16 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΜΗ ΒΑΖΕΤΕ ΣΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ - ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ... ΟΝΕΙΡΟ ΖΟΥΝ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΞΥΠΝΑΤΕ ...

Ανώνυμος είπε...

Όντως!!!!! Πού βρίσκεται η Ιερά Σύνοδος;;;; Πού βρίσκεται ο Αρχιεπίσκοπος;;;;; Γιατί δεν μιλούν;;;; Τι περιμένουν;;;; Ο Πατριάρχης έστειλε επιστολή, η Θεολογική Σχολή έστειλε επιστολή, από ποιον άλλον περιμένουν να λάβουν επιστολή για να δράσουν;;;; ΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!!!!! Υφίσταται Εκκλησία ή όχι;;;;;

Ανώνυμος είπε...

Eάν η Εκκλησία μας είχε στοιχειώδη σοβαρότητα και αίσθηση ευθύνης ούτε σε αυτό το χάλι θα φτάναμε ούτε θα χρειαζόταν παρεμβάσεις από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και Πανεπιστημιακούς.
Φυσικά και τώρα ακόμα θα είναι απίθανο να κάνουν κάτι επί της ουσίας . Εκτιμώ και μακάρι να διαψευσθώ, ότι θα προβούν σε κάποιες γλυκανάλατες διατυπώσεις για τα μάτια του κόσμου και θα συνεχίσουμε τον κατήφορο.
Τους συνοδικούς δεν τους ένοιαξε όταν ο Πατριάρχης θορυβήθηκε από το ορθοδοξότατο ευφυολόγημα της «ομολογίας πίστεως», δεν τους ένοιαξε όταν ο Περγάμου τόνιζε τη συνοδικό τρόπο λειτουργίας της Εκκλησίας, δεν τους ένοιαξε όταν η Σερβική Εκκλησία διαμαρτύρονταν στην Εκκλησία της Ελλάδος για την περίπτωση Αρτεμίου, δεν τους νοιάζει που σε ενορίες τους καθυβρίζονται πρόσωπα και θεσμοί για να προστατευθεί το «ορθόδοξο φρόνημα», δεν τους νοιάζει που εκκλησιαστικοί παράγοντες προβάλουν αφορεσμένους ως πρότυπα ορθοδοξίας και δεν τους νοιάζουν ένα σωρό άλλες παρακμιακές καταστάσεις της νεοελληνικής ορθοδοξίας …. Αυτοί οι άνθρωποι για ποιο λόγο να ασχοληθούν σοβαρά τώρα με τα προβλήματα διάλυσης της Εκκλησίας μας, όταν οι ίδιοι επέτρεψαν τη γιγάντωσή τους; Σε μεγάλο βαθμό η ποιμαντική τους εξαντλείται σε αναχρονιστικά υπερβολικά έως γελοία κηρύγματα για «αθάνατες ελληνορθοδοξίες» και δεν παραλείπουν να συμπληρώσουν το παζλ της φαιδρότητας με τους «αγώνες» τους για την εθνική μας υπόσταση. Δυστυχώς, όπως σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο είμαστε περίγελος της οικουμένης, οι επιδόσεις μας σε εκκλησιαστικό επίπεδο δεν υστερούν καθόλου.
Η μοναδική λύση είναι να αρθεί με κανονική πράξη το έτσι και αλλιώς αποτυχημένο ελλαδίτικο αυτοκέφαλο και μακάρι να βρεθούν άνθρωποι, που θα εργαστούν σοβαρά και κανονικά προς αυτή την κατεύθυνση.

ΘΡ

Ανώνυμος είπε...

να προσθεσω κατι για τους επισκοπους μας. πολυ φοβαμαι οτι οι περισσοτεροι "κλεινουν" ως καριεριστες κληρικοι με την εις επισκοπον χειροτονια τους. απο κει και περα απολαμβανουν το ιεροκρατικο - εξουσιολαγνικο και φιλοδοξικο τους νιρβανα. οσο για τα εκκλησιαστικα προβληματα, αδιαφορουν, απαξιουν να ασχοληθουν και ολα τα συναφη.
βεβαια δε λειπουν οι ελαχιστοτατες εξαιρεσεις που απλα επιβεβαιωνουν τον κανονα. συμφωνω με τον προλαλαησαντα. ηρθε η ωρα της επιστροφης στην αιγιδα της Μητρος Εκκλησιας

Ανώνυμος είπε...

Ευτυχώς που γράφουν τέτοιες επιστολές να ξέρουμε και ενυπόγραφα ποιοι είναι εναντίον της Ορθοδοξίας και υπέρ της παναίρεσης του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών κατά τα λόγια του αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς!!! Αλλά βέβαια οι κύριοι "καθηγητές" αν και εντελώς αθεολόγητοι νομίζουν ότι είναι ανώτεροι από τους Αγίους

Ανώνυμος είπε...

Προς Ανώνυμο 31 Μαρτίου 2012 1:49 μ.μ. Ποιοι είναι εναντίον της Ορθοδοξίας;;; Ποιος σου είπε εσένα ότι το ΠΣΕ είναι παναίρεση;; Τι λες, χριστιανέ μου! Σύνελθε!!! Από το κείμενο εσύ κατάλαβες ότι οι κύριοι καθηγητές (εκτός εισαγωγικών) είναι αθεολόγητοι;;; Γιατί "πλασάρετε" συνέχεια ονόματα Αγίων από το πουθενά;;; Θέλετε να μας αποδείξετε ότι είστε "καλοί χριστιανοί ορθόδοξοι" (εντός εισαγωγικών);;; Έχετε καταντήσει ΠΑΡΑΦΩΝΙΑ, το έχετε καταλάβει;;;;

Ανώνυμος είπε...

Εμείς προσπαθούμε τουλάχιστον να είμαστε Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Κάποιοι άλλοι προσπαθούν να είναι πειθήνια όργανα της νέας παγκόσμιας τάξης για μια θεσούλα και λίγα λεφτουδάκια παραπάνω. O άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς (που δεν είναι από το πουθενά, όπως και όλοι οι Άγιοι που αγωνίστηκαν για την Ορθοδοξία) στο βιβλίο του “‘Ορθόδοξος Εκκλησία και Οικουμενισμός” γράφει:

«Ο Οικουμενισμός είναι κοινόν όνομα διά τους ψευδοχριστιανισμούς, διά τας ψευδοεκκλησίας της Δυτικής Ευρώπης. Μέσα του ευρίσκεται η καρδιά όλων των ευρωπαϊκών ουμανισμών με επικεφαλής τον Παπισμό. Όλοι δε αυτοί οι ψευδοχριστιανισμοί, όλαι αι ψευδοεκκλησίαι δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία αίρεσις παραπλεύρως εις την άλλην αίρεσιν. Το κοινόν ευαγγελικόν όνομά τους είναι η παναίρεσις»

Με απλά λόγια αν μια ψευδοεκκλησία είναι αίρεση το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ψευδο-εκκλησιών είναι Παναίρεση.

Είμαστε περήφανοι που είμαστε παραφωνία για αυτή την Βαβέλ, όπως και ο Νώε ήταν παραφωνία επί κατακλυσμού, όπως ο προφήτης Ηλίας ήταν παραφωνία για τους ψευδοπροφήτες επί βασιλείας Ιεζάβελ, όπως οι Απόστολοι ήταν παραφωνία για την άνομη Συναγωγή κλπ. κλπ.

Ανώνυμος είπε...

Να κάνουν κάτι οι Μητροπολίτες της εν Ελλάδι Εκκλησίας; Απίθανο. Οι περισσότεροι δε μπορούν και δε θέλουν, άλλοι δεν καταλαβαίνουν, κάποιοι δε νοούν, ε, δεσποτάδες ντε, έχουν και από δίπλα τους οσφυοκάμπτες, άντε να περιμένει η οικουμενική ορθοδοξία ανάνηψη και ανάληψη ευθυνών από τους έλληνες δεσπότες. Γι' αυτούς ισχύει το: είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα...που οι ίδιοι χρησιμοποιούν για όλους τους άλλους εκτός από τον εαυτό τους. (όρα περίπτωση Σιατίστης...)

Ανώνυμος είπε...

Και μόνο το Αποστολικό χωρίο που αναφέρεται στην αρχή της επιστολής (αν το μελετήσει κάποιος) είναι η καλύτερη απάντηση στα όσα γράφουν οι καθηγητάδες αυτοί.

Ανώνυμος είπε...

Ούτοι οι καθηγητές ουδέποτε ανέγνωσαν το :
"ιδού δίδωμι εκ της συναγωγής του σατανά των λεγόντων εαυτούς Ιουδαίους είναι ,και ουκ εισίν, αλλά ψεύδονται..."
ΣΥΝΑΓΩΓΗ του σατανά, για τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο οι Ιουδαίοι... και εσάς σας πείραξε ο Μητροπολίτης Πειραιώς; Ή σας πειράζει κι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος;;
Μήπως οι καθηγητές σας αδιαφορούν για τους λόγους αυτούς του Αγίου, Αποκάλυψη, κεφ. γ', 9;
Ό,τι δε τους βολεύει το διαγράφουν οι καθηγητές σας;
Τα του Μεγάλου Φωτίου τα δίνουν την πρέπουσα σημασία ή ούτε καν θέλουν θυμούνται οτι υπάρχει και η Η' Οικουμενική Σύνοδος;
Και φυσικά η Η' Οικ. Σ. δεν ήταν η τελευταία Αυτοκρατορική Σύνοδος. Τέτοια είναι και η επόμενη Οικουμενική Σύνοδος, η Θ', όπου μετείχε κι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.
Προσέχετε καθηγητές και μη ποια πατήματα ακολουθείτε! Μη βρεθείτε σε αδιέξοδο και θα είναι κρίμα!

Ιωάννης

Ανώνυμος είπε...

Προς Ανώνυμο 31 Μαρτίου 2012 7:42 μ.μ 1. ΤΟ ότι «αν μια ψευδοεκκλησία είναι αίρεση το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ψευδο-εκκλησιών είναι Παναίρεση» το λες εσύ και δεν το λέει το κείμενο. 2. Και αν το κείμενο το έλεγε, και λοιπόν;;;; Τα λόγια ενός Αγίου δεν θα τα κάνω σημαία μου. Και οι Άγιοι άνθρωποι ήταν και λάθοι έκαναν. Η Αγιότητα δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο καμιάς εποχής. Ακόμη και η εποχή μας δύναται να βγάλει Αγίους. 3. «Είμαστε περήφανοι που είμαστε παραφωνία για αυτή την Βαβέλ, όπως και ο Νώε ήταν παραφωνία επί κατακλυσμού, όπως ο προφήτης Ηλίας ήταν παραφωνία για τους ψευδοπροφήτες επί βασιλείας Ιεζάβελ, όπως οι Απόστολοι ήταν παραφωνία για την άνομη Συναγωγή κλπ. κλπ.» Τα λόγια σου αποτελούν απόδειξη για το πόσο αλαζονικοί και επαρμένοι είστε. Το «παίζετε» θεματοφύλακες της Ορθοδοξίας, αλλά ούτε η Ορθοδοξία ούτε ο Θεός σας έχουν ανάγκη. Με την εμμονή σας σε ξεπερασμένα ιστορικά και ερμηνευτικά δεδομένα κινδυνεύετε να πέσετε στην αίρεση των ιουδαϊζόντων.

Ανώνυμος είπε...

Διαβάστε το μήνυμα των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών κατά τη Σύναξη του 2008. http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&id=995&tla=gr. Βαθύτατα θεολογικό. Διακηρύσει ρητώς την ενότητα της Εκκλησίας εν Αγίω Πνεύματι στηριζόμενη στις Οικουμενικές Συνόδους και στους Πατέρες. Προωθεί το διάλογο, χωρίς να επιτρέπει συμπροσευχές και συλλείτουργα με ετεροδόξους και αλλοθρήσκους και ανυψώνει την Ιεραποστολή. Επίσης δεν προσδίδει το χαρακτηρισμό Εκκλησία σε καμία θρησκεία ομολογία ή κράτος, διασφαλίζοντας την κανονική τάξη.
Όσο για τη θεωρία των κλάδων που αναπτύσουν οι εν λόγω καθηγητές, καταρρίπτεται προδήλως και πασιφανώς από τους Προκαθημένους οι οποίοι διακηρύσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία ως μόνη έχουσα τη συνείδηση της αυθεντικής ερμηνείας της χριστιανικής διδασκαλίας και την εν Αγίω Πνεύματι εγκυρότητα των Μυστηρίων, με την τέλεση της από κοινού Θείας Ευχαριστίας.
Επομένως το κείμενο των καθηγητών μόνο φαιδρό μπορεί να χαρακτηρισθεί, για να μην πούμε οτι αντιτίθεται σε Πανορθόδοξες αποφάσεις.
Ο πατήρ Αρτέμιος δεν είναι σχισματικός. Επισήμως είναι μοναχός της Εκκλησίας της Σερβίας. Η καθαίρεσή του όμως έγινε αντικανονικώς και χωρίς απολογία, στηριζόμενη σε κατηγορίες που ανέτρεψε πανηγυρικά ο Άρειος Πάγος.
Αναμένουμε δε την αποκατάστασή του κατα το δίκαιο, όπως πολλοί Σέρβοι επίσκοποι λένε. (Ανατρέξτε σε δηλώσεις Αγιορειτών πατέρων και ιδίως αυτών που έχουν σχέση με τη Σερβία, να δείτε τη διάθεση αυτή από μέρους πολλών επισκόπων, και μάλιστα την αναγνώριση του σφάλματος που διέπραξαν με την απόφαση αυτή, κατά του πατρός Αρτεμίου). Είναι επομένως και εύλογη και απαραίτητη η ανησυχία των επισκόπων για το θέμα του πατρός Αρτεμίου.

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμέ μου, 1 Απριλίου 2012 2:08 μ.μ., εδώ δύο σημαντικότατες Οικουμενικές Σύνοδοι 'χάθηκαν', η Η' και η Θ', σε μερικούς Αγίους θα κολλήσετε τώρα;; Κάντε ό,τι αγαπάτε κι ό,τι συνηθίσατε να κάνετε! Μή μας πάθετε και τίποτα και μας θεωρείτε και υπεύθυνους!
Εδώ στο Πόρτο Αλέγκρε το 2006 το 'ΠΣΕ' κατέληξε στο συμπέρασμα οτι καμία ομολογία δε θεωρείται Καθολική, με άλλα λόγια ούτε η Ορθοδοξία είναι "Μία Αγία Καθολική Εκκλησία" κι εσείς είστε υπέρμαχος του 'ΠΣΕ' ακόμη;;

Αν καταλαβαίνετε απλά Ελληνικά και μόνο το κείμενο του 'Πόρτο Αλέγκρε', στο οποίο έβαλαν υπογραφές κάποιοι Ορθόδοξοι, θα σας έκανε να ακούτε περί 'ΠΣΕ' και να φρίττετε!
Φυσικά δεν είναι θέμα άγνοιας δική σας, υποθέτω, αλλά μιας προσπάθειας απόκρυψης από ορισμένους το τί υπογράφουν κάποιοι εκ των Ορθοδόξων σ'αυτά τα 'ΠΣΕ'.

Ιωάννης

Ανώνυμος είπε...

Ο Ορθόδοξος Τύπος πάλι ασχολείται μαζί σου Παναγιώτη.
Σου απαντάει στην ανάρτηση σου
http://panagiotisandriopoulos.blogspot.com/2012/03/blog-post_15.html
ως εξής:
http://www.orthodoxostypos.gr/Photos/Pages/1921.pdf

Ἡ διαστρέβλωσις τῆς σωτηριολογικῆς
ἐννοίας ἀπὸ τοὺς «μεταπατερικοὺς»
θεολόγους

ΓΝΩΣΤΟΣ μπλόγκερ–θεολόγος,ποὺ ἐργάζεται οὐσιαστικὰ ὡς
ἀνταποκριτὴς τῶν πατριαρχικῶν
θέσεων στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο, σὲ πρόσφατη ἀνάρτησή του, ἐπιτέθηκε σὲ ὅσους ἀντιτίθενται στοὺς
διεξαγόμενους διαλόγους, κατὰ
τρόπον ἰσοπεδωτικό, τονίζοντας
παραπλανητικῶς ὅτι «ὅσοι ἀπαξιώνουν τὸν διάλογο –μὲ τὸ πρόσχημα ὅτι δὲν γίνεται καλὰ καὶ συνιστᾶ "μειοδοσία" (στὴν οὐσία δὲν
τὸν θέλουν)– ἁπλῶς πιστεύουν ὅτι
αὐτοὶ εἶναι ἤδη σεσωσμένοι καὶ
ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι ὀφείλουν νὰ με-
τανοήσουν!». Οὐδὲν ἀναληθέστερον τούτου! Ἔχει ἐπισημανθεῖ
ἐπανειλημμένα πὼς οὐδεὶς Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς καταφέρθηκε ἢ
καταφέρεται ἐναντίον τοῦ διαλόγου, μετὰ τῶν πεπλανημένων «χριστιανῶν». Ἡ διαφωνία ἑστιάζεται καθαρὰ στὸν τρόπο διεξαγωγῆς αὐτῶν τῶν διαλόγων, ἀφ᾽ ἧς στιγμῆς οἱ διάλογοι αὐτοὶ ἐντάσσονται στὴν ἀφετηρία τοῦ «ἐπὶ ἴσοις ὅροις». Ἡ διαστρέβλωση ἐκ μέρους ὅλων τῶν «μεταπατερικῶν» θεολόγων συνίσταται ἀκριβῶς στὴν ἀντίθετη κατεύθυνση ἀπὸ αὐτή, ποὺ καταγγέλλουν:
στὸ γεγονὸς ὅτι, ἐφόσον οἱ αἱρετικοὶ ἔχουν πιθανότητα σωτηρίας,τότε ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι, ποὺ τοὺς ἀγκαλιάζουμε καὶ τοὺς ἀγα-
ποῦμε, εἴμαστε «καὶ μὲ τὰ δύο πό-
δια» σωσμένοι. Ἄρα, μὲ βάση αὐτὴ τὴν ἁπλοποίηση, δὲν χρειάζεται νὰ μετανοήσει κανεὶς γιὰ τίποτα, οὔτε οἱ «ἐκτὸς» γιὰ τὴν κακοδοξία τους, οὔτε οἱ «ἐντὸς» γιὰ τὸν ἐκκοσμικευμένο καὶ ἔκλυτο βίο, ποὺ παρουσιάζουν.

Ανώνυμος είπε...

Μια ωραία απάντηση στο Σεραφείμ δίνεται από τον πατήρ Μάρκο Φώσκολο καθολικό ιερέα από την Τήνο. Το πλήρες άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε στο τέυχος των Τηνιακών Μηνυμάτων ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012, ΑΡ. Φύλλου 338 έχει τίτλο "Αν άκουγε ο Θεός των κοράκων..." θα το βρείτε στο http://www.tiniaki.gr/2012/03/blog-post_1583.html.

Για ένα παρόμοιο ζήτημα φανατισμού δείτε: http://tinoscatholica.blogspot.com/2012/04/blog-post.html

Ανώνυμος είπε...

"...Ο ίδιος Ιεράρχης, επίσης, έχει λάβει ως συνήθεια να καθυβρίζει σκαιώς την μουσουλμανική και την ιουδαϊκή θρησκεία μαζί με τους λειτουργούς και τους πιστούς τους..."

αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα.Ο αγιος Πειραιώς ποτέ δεν έχει καταφερθεί εναντίον των ανθρώπων.
Το έχει πει χιλιάδες φορές ότι δεν είναι εναντίον των ανθρώπων των πιστών μιας θρησκείας αλλά εναντίον της αίρεσης.
Ψεύδεται η επιστολή οπότε δεν υπάρχει νόημα να την λάβουμε σοβαρά.

Related Posts with Thumbnails