Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΑΝΤΑ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
᾿Ακτὴ Θεμιστοκλέους 190 
185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 
Τηλ. 210 4514833 
Fax 210 4518476 
Ἐν Πειραιεῖ τῇ 29ῃ Νοεμβρίου 2012 
Πρός Τόν 
κ. Παναγιώτη Ἀνδριόπουλο 
Διαχειριστή τοῦ Ἰστολογίου 
«Ἰδιωτική Ὁδός» 

Ἀγαπητέ κ. Ἀνδριόπουλε, 
Στό Ἰστολόγιό σας τήν Κυριακή 25/11/2012 ἀναρτήσατε κείμενο τοῦ θεολόγου-φιλολόγου ΑΠΘ ὅπως προσδιορίζεται κ. Κώστα Νούση μέ τίτλο «Ἐκκλησιαστική σχιζοείδεια ἤ σοφιστικές αὐτοδικαιώσεις (ἀλλιῶς: φαινομε-νολογικές προσεγγίσεις τῆς συγκεχυμένης σύγχρονης ἐκκλησιολογίας)» πού ἀναφέρεται ἐπικριτικά καί στήν ἐλαχιστότητά μου καί μάλιστα μέ «ψυχιατρικούς ὅρους» πού καταδεικνύει ὅτι πέραν τῶν γνωστικῶν ἀντικειμένων πού ἐπικαλεῖται ὁ κ. Νούσης πρέπει νά προσθέση καί τήν «ψυχιατρική» του ἰδιότητα καί μάλιστα μέ τήν παγκόσμια πρωτοτυπία νά προβαίνει σέ ψυχιατρική ἀνάλυση συνανθρώπων του, οἱ ὁποῖοι δέν τόν γνωρίζουν οὔτε κατ’ ὄψιν καί μέ τούς ὁποίους δέν ἔχει ἐπιτελέσει οὔτε μία «συνεδρία ψυχιατρικῆς ἀναλύσεως». Τώρα βέβαια τό πόσης ἀκεραιότητος χριστιανικοῦ ἤθους ἐκδηλώσεις εἶναι οἱ θέσεις τοῦ κ. Νούση παρέλκει κανείς νά τονίση καί τοῦτο διότι ὅπως τουλάχιστον ἡ σύγχρονη ψυχιατρική ἀποφαίνεται ἡ σχιζοφρένεια εἶναι βαρυτάτη ψυχιατρική νόσος διά τήν ὁποίαν δέν εὐθύνεται ἀσφαλῶς ὁ ἀσθενής καί ἑπομένως στό πρόσωπό του δέν ἁρμόζει χριστιανικῶς ἡ κατάκρισις ἀλλά ἡ ἀπόλυτος συμπάθεια καί ἡ ἀπόλυτος συμπαράστασις. 
Εὐλόγως τίθεται τό ἐρώτημα τά πραγματικά περιστατικά πού ἑρμηνεύει μέ τόν τρόπο αὐτό ὁ κ. Νούσης συνάδουν πρός τήν πραγματικότητα καί τή λογική; Γράφει ὁ κ. Νούσης: «Η ευχέρεια με την οποία απαξιούνται ιεράρχες - και δη ο σεπτός θεσμός της Πρωτόθρονης Εκκλησίας – και η ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ αποδόμηση του κύρους των διοικητικών οργάνων της τόσο σε τοπικό όσο και σε οικουμενικό επίπεδο, φτάνει πολύ συχνά στα όρια της χυδαιότητας, της δαιμονικής καθύβρισης και του πεζοδρομιακού ευτελισμού. Η ποικιλότροπη ικανοποίηση των διαφόρων ψυχισμών μέσα από βωμολοχικές εκτονώσεις και ομολογιακές (ψυχαναγκαστικές, αυτοεπιβεβαιούσες και αλλοειδείς) διακηρύξεις πραγματικά δεν έχουν τελειωμό και, το πιο δυσάρεστο, δε φαίνεται να υπάρχει τρόπος ελέγχου και ανάσχεσης αυτής της κατρακύλας, με την οποία σίγουρα κάνει τη δουλειά του και διασκεδάζει ο αρχαίος όφις. Το πράγμα, όμως, λαμβάνει πιο θλιβερές και ανησυχητικές διαστάσεις, όταν επίσκοποι και ιερείς, αντί να θεραπεύουν και να συνθλίβουν αυτά τα καινοφανή αντιεκκλησιαστικά αρρωστήματα και παίγνια, τουναντίον εισέρχονται σε αυτά με τις ίδιες σχεδόν διάτρητες προϋποθέσεις που το διαπράττουν και οι υπόλοιποι, τους οποίους ex officio θα όφειλαν να επαναφέρουν στην ορθοδοξία και ορθοπραξία». Ἀλλά αὐτά πού γράφει εἶναι μεγαλόστομοι πομφόλυγες στήν συγκεκριμένη περίπτωση, διότι δέν ἐπικαλεῖται οὔτε μία φράση τῶν ἐπιδίκων κειμένων τοῦ Ἀρχιμ. Παύλου Δημητρακοπούλου καί τοῦ Πρωτοπρ. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου πού νά στοιχειοθετεῖ τίς ἕωλες καί ἀνεπέρειστες κρίσεις του, στηριζόμενος στήν περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα τοῦ ἱστολογίου σας καί αὐτό κατά τόν «δικαιοκρίτη» κ. Νούση ἀποτελεῖ ἐκκλησιαστικό ὀρθόδοξο ἦθος. Ἔχει τήν δυνατότητα ὁ κ. Νούσης νά ἀποδομήση θεολογικῶς καί πραγματικῶς τά κείμενα τῶν συγκεκριμένων; Καί ἄν ἔχει γιατί δέν τό πράττει ὥστε νά τεκμηριώσει τό λόγο του; Ἀκολούθως ὁ ἐλλογιμώτατος κ. Νούσης παρ’ ὅλη τήν ἐμβρίθειά του συλλαμβάνεται ἀγνοῶν στοιχειώδεις ἔννοιες τοῦ κανονικοῦ δικαίου. Γράφει: «Το θέμα της έμμεσης κανονικής εισπήδησης σε αλλότριες δικαιοδοσίες μέσω της μοδάτης ιντερνετικής αδολεσχίας των ημερών, εμφανώς εγκαλούμενης εκκλησιαστικά σε νομοκανονικό, πνευματικό και αισθητικό επίπεδο, δε φαίνεται να απασχολεί τον Ιεράρχη, ο οποίος επικαλείται πολλαπλώς τον μετανεωτερικό φιλελευθερισμό, ξεχνώντας προφανώς απανωτές προσωπικές του «τρομοκρατικές» δηλώσεις». Τό κανονικό μας δίκαιο πού διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὅρισαν οἱ Οἰκουμενικές Σύνοδοι καί οἱ Τοπικές πού ἐκεῖνες ἐκύρωσαν προβλέπουν τό κανονικό ἀδίκημα τῆς εἰσπηδήσεως πού διαπράττεται μόνο ὑπό Ἐπισκόπων, ὅπως σαφῶς καί ρητῶς τιμωρεῖται στούς ΛΕ΄ Ἀποστολικό Κανόνα, ΙΓ΄ καί ΚΒ΄ τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου, Β΄ τῆς Β΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί Η΄ τῆς Γ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί ἡ ἀντικειμενική του ὑπόσταση ἀφορᾶ στήν τέλεση ἱεροπραξιῶν καί χειροτονιῶν σέ ἑτέρα κανονική δικαιοδοσία χωρίς τήν κανονική ἄδεια καί συγκατάθεση τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου. Ἑπομένως οἱ Πρεσβύτεροι δέν δύνανται νά διαπράξουν τό ἀδίκημα τῆς εἰσπηδήσεως ἀλλά μόνο τῆς παρ’ Ἐνορίαν πράξεως, ἐκτός καί ἄν ὁ Ἐλλογιμώτατος κ. Νούσης «ἀναγορευθῆ» σέ Οἰκουμενική Σύνοδο καί νομοθετήση σχετικῶς, ἐγνωσμένης τῆς δικαιϊκῆς ἀρχῆς πού ἐπικαλεῖται καί ὁ θεῖος Παῦλος nulum crimen, nula poena sine lege. Τώρα βέβαια τό νά συγχέεται ἡ συγγραφή ἑνός κριτικοῦ κειμένου μέ τό κανονικό ἔγκλημα τῆς εἰσπηδήσεως πού προϋποθέτει σωματική παρουσία Ἐπισκόπου στήν ἑτέρα δικαιοδοσία καί τέλεση ἱεροπραξιῶν καί χειροτονιῶν ἀποδεικνύει περίτρανα ποιός πράγματι τελεῖ ἐν συγχύσει καί ἀδολεσχία. Στό σημεῖο αὐτό μέ ὅλο τόν σεβασμό στόν ἀγαπητό κ. Νούση τόν παρακαλοῦμε νά μᾶς ἀναφέρει μία ἀπό τίς «ἀπανωτές» προσωπικές μας «τρομοκρατικές δηλώσεις» διότι ἄλλως δυστυχῶς δι΄ αὐτόν μέ τούς λόγους του «προσπορίζεται» τόν εὐγενῆ τίτλο τοῦ συκοφάντου καί τοῦ ὑβριστοῦ. Ἀμφισβητεῖ ὁ «ἐτάζων καρδίας καί νεφρούς» κ. Νούσης τήν ἐν Χριστῷ θεόσδοτη ἐλευθερία τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως, πού ὀφείλομε ὡς μέλη τοῦ σωματός Του νά τηροῦμε ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ καί τήν μέση καί βασιλική ὁδό τῆς διακρίσεως πού πειρώμεθα ἀναξίως νά τηρήσωμε βαλλόμενοι ἐν ταὐτῷ ἀπό τούς ἐκπροσωποῦντας τά δύο ἄκρα τῆς πλάνης, τόν συγκρητιστικό οἰκουμενισμό καί τόν ἀνεπίγνωστο ζηλωτισμό (ἰδ. τεῦχος 13-14 Μάρτιος-Σεπτέμβριος 2012 φιλορθοδόξου ἑνώσεως ΚΟΣΜΑΣ ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ) καί τέλος γράφοντας ὁ κ. Νούσης: «Πώς γίνεται στον ίδιο χώρο να ευλογείς συνάμα και να καταράσαι το ίδιο πρόσωπο (αυτοπροσώπως ή δι’ εκπροσώπων άσχετο και αδιάφορο) και εν ταυτώ να αυτοδικαιώνεσαι μέσα σε έναν κυκεώνα κατασκευής συνηγορούντων λογισμών (προφανέστατα) πως ενεργείς με αγιοπνευματική διάκριση, τούτο σαφώς δεν εμπίπτει στις εξηγητικές αρμοδιότητες και ικανότητες του παρόντος», φαίνεται διακατεχόμενος ἀπό τήν ἐξωχριστιανική ἀντίληψη τοῦ Βεδισμοῦ, Βραχμανισμοῦ, Βουδισμοῦ περί μετενσαρκώσεως ἐφ’ ὅσον ἐνεργοῦμαι τήν ἴδια στιγμή διά τῶν ἀναφερομένων προσώπων «εὐλογῶν»-«καταρόμενος» τό ἴδιο πρόσωπο. 
Ὅσον δέ ἀφορᾶ στήν ὀρθή ἐπισήμανση τῶν λόγων τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου: «τίποτα δεν παροξύνει τον Θεό περισσότερο όσο η διαίρεση της Εκκλησίας. Ούτε υπάρχει χειρότερο από τις φιλονικίες και τις μάχες εντός της Εκκλησίας που την διασπούν, όπως διασπούν και τον άρραφο χιτώνα του Χριστού, τον οποίο ούτε οι ληστές δεν τόλμησαν να κομματιάσουν. Την αμαρτία της διαίρεσης ούτε το αίμα του μαρτυρίου δεν μπορεί να εξαλείψει» (PG 62,85)», τόν παρακαλοῦμε νά μᾶς διευκρινήσει ἐάν νομίζει ὅτι ὁ Ἱ. Ἀθανάσιος ἤ ὁ Ἁγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος θά προσέφεραν ποτέ τήν Θάλεια τοῦ Ἀρείου ὡς δῶρο ἤ ἐάν μπορεῖ σήμερα ἕνας Ἐπίσκοπος νά προσφέρει ὡς δῶρο τήν «Σκοπιά» τῆς ἑταιρείας τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ γιατί καί ἡ Θἀλεια καί τό Κοράνιο τῆς ψευδοθρησκείας τοῦ Ἰσλάμ καί ἡ Σκοπιά τῶν ψευδομαρτύρων τόν Τριαδικό Θεό ἀρνοῦνται καί τή θεότητα τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου ἐπειδή κοινός ὑποβολεύς εἶναι ὁ ἀρχαῖος καί ἀχρεῖος πτερνιστής πού μισεῖ θανάσιμα τήν σωτηριώδη ἐνανθρώπιση τοῦ Θεοῦ-Λόγου. Ὡσαύτως θά τόν παρακαλοῦσαμε νά μᾶς πεῖ ἐάν ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός θά ἐσκέπτετο ποτέ νά συμμετάσχει σέ ἑορταστική ἐκδήλωση γιά τήν ληστρική σύνοδο τῆς Ἱερείας. Ἑπομένως ἡ ἐπίκρισις τέτοιων θεμάτων δέν ἐμπίπτουν στίς προβλέψεις τοῦ ΝΕ΄ κανόνος τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων, ὥστε νά ἐνοχοποιοῦμαι γιά τήν μή ἐφαρμογή τῶν κανονικῶς προβλεπομένων ἐκτός καί ἄν ὁ ἐλλογιμώτατος κ. Νούσης νομοθετήσει, ὡς Οἰκουμενική σύνοδος, διαφορετικῶς. 
Μετ’ εὐχῶν 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

22 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Αυτή την απάντηση (με μπασκετικό όρο) την λέμε "τάπα"... Βρήκε το μπελά του κι ο Νούσης!!! Άντε τώρα να ψάχνει τις απαντήσεις στα χωρία που τον παραπέμπει και να διαβάζει τους Πειραιώτες πατέρες... Κάτω τα χέρια από τον Σεραφείμ μας!!!

Ανώνυμος είπε...

Ο δεσποτισμός είναι οδοστρωτήρας. Πού να τολμήσει κάποιος παπάς να διατυπώσει ελεύθερα γνώμη, διαφορετική και αντίθετη από αυτή του Μητροπολίτη του. Θα παραγκωνιστεί, θα λοιδωρηθεί, θα συνθλιβεί. Μόνο όσων (παπάδων) η γνώμη τους είναι ταυτόσημη με αυτή του δεσπότη τους, απολαμβάνει επαίνους και προστασία. Οι άλλοι στο πυρ το εξώτερο. Και νομίζουν όλοι αυτοί, επειδή ο κόσμος δε μιλάει, ότι τρώει κουτόχορτο. Αδιαφορεί. Μας έχει βαρεθεί. Κατά τα άλλα στα επίσημα χαρτιά και στους επίσημους λόγους διακηρύξεις του τύπου: η ελευθερία στην Εκκλησία είναι αδιαμφισβήτητη...
Από Μακεδονία μεριά.

Ανώνυμος είπε...

Επιτέλους! Η αμετροέπεια και η θρασύτητα του Νούση δεν έμειναν αναπάντητες!

Χάρης είπε...

Σοβαρός, εύστοχος, άψογος. Ελπίζω αυτή η "τάπα" να συνετίσει τον συμπαθέστατο κ. Νούση, ώστε να είναι πιο προσεκτικός άλλη φορά όταν καταφέρεται αφ' υψηλού κατακρίνοντας κατά ρυπάς τους "εύκολους" (επειδή πολεμούνται πανταχόθεν) στόχους. Αλλά όπως αποδεικνύεται ακόμα μια φορά, στο "man to man" δεν παίζεται ο Σεβασμιώτατος...

Ανώνυμος είπε...

Άξιος ο Mητροπολίτης μας!! Πράττει άριστα που απαντά και βάζει στη θέση τους όλα και όλους. Καιρός ήταν να προσέχετε τη γράφετε εσείς οι νεοφανείς θεολογίζοντες..

Ανώνυμος είπε...

ο εγωισμός του νούση θα τον αναγκάσει να απαντήσει στον Πειραιώς. και έτσι θα εκτεθεί ακόμα περισσότερο. επιτέλους πρέπει να ορθώσουν λόγο και εκείνοι που αποτελούν μόνιμο στόχο των νέου τύπου θεολόγων της θολοκουλτούρας. αν απαντήσει και ο σωτηρόπουλος θα τρέχετε και δε θα φτάνετε

Ανώνυμος είπε...

Ποδοσφαιροποίηση εκατέρωθεν...

Ανώνυμος είπε...

Αλήθεια δήθεν αντικειμενικέ ανώνυμε των 10:11 μ.μ; Αυτό βρήκες να πεις; Στο ίδιο τσουβάλι έβαλες τον υβριστή δηλαδή το Νούση με τον υβριζόμενο Πειραιώς; Και στο τέλος-τέλος πες μας ποια είναι η θέση σου αν φυσικά έχεις!

Ανώνυμος είπε...

Ο κόσμος είναι με το μέρος του Νούση.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ φίλε 08.32 π.μ. ο Χριστός είπε όπως ξέρεις, ότι "θα σας αναγνωρίζουν ότι είστε μαθητές μου από τη μεταξύ σας αγάπη".Εσείς που βλέπετε αγάπη σε όλα αυτά; γιατί προσωπικά δεν βλέπω!Τουναντίον όπως λένε και κάποιοι σχολιαστές ο ένας προσπαθεί να...ταπώσει τον άλλον!Έτσι είναι φίλε μου όταν δεν ζείς την αμαρτία και τη μετάνοια! Δεν είναι τυχαίο αυτό που είπε: "Οι πόρνες και ληστές θα είναι αυτοί που θα μας οδηγήσουν στη Βασιλεία των Ουρανών".Εδω φίλε μου αμφότερα τα μέρη είναι αναμάρτητα γι'αυτό και κρίνει ο ένας τον άλλον!Έχουν ήδη αυτοσωθεί δεν έχουν ανάγκη το Θεό!

Ανώνυμος είπε...

Συγχαρητήρια θερμά στον Σεβασμιώτατο Πειραιώς:
1. Για το δημοκρατικό ήθος του, πρωτοφανές στον δημόσιο λόγο και βίο, που προκαλεί αισθήματα συγκίνησης και κατάνυξης και στον πιο σκληρό επικριτή του, όπως και ο ανυπόκριτος σεβασμός του στην προσωπικότητα του άλλου, όποιος και αν είναι αυτός.
2. Στο κουράγιο του να αναγινώσκει τα άρθρα του θεολόγου - φιλολόγου ΑΠΘ (!). Κατόρθωμα άξιο παντός επαίνου, που δείχνει άνθρωπο δυνάμενο να ανταπεξέλθει σε... πολύ δύσκολες καταστάσεις!

Γ.Ν.Ιωαννίδης, Δικηγόρος ΑΠΘ (!).

ΥΓ. Ας μου επιτρέψει ο Σεβασμιώτατος να παρατηρήσω ότι πρέπει να επιμεληθεί την γλωσσική ενότητα των παρεμβάσεών του και, κατά την ταπεινή μου άποψη, να υιοθετήσει ως οριστική μορφή τους την λαγαρή και ζωντανή δημοτική μας γλώσσα. Ας μου επιτρέψει επίσης να παρατηρήσω ότι, πρέπει η έκτασή τους να είναι σαφώς μικρότερη,όπως και οι περίοδοι μεταξύ δύο τελειών.

Ανώνυμος είπε...

http://panagiotisandriopoulos.blogspot.gr/2012/08/blog-post_12.html
Δυστυχώς για σας κύριε Νούση τα γραπτά μένουν. Ιδού ένα κείμενό σας με το οποίο στολίζετε κανονικά τους διαφωνούντες. Νεροχριστιανούληδες, κρετίνοι, ανεγκέφαλοι και άλλοι βέβαια χαρακτηρισμοί για όσους διαφοροποιούνται από σας.

Ανώνυμος είπε...

Λόγος σαφής και τεκμηριωμένος.
Α.Ν.

Ανώνυμος είπε...

κ.Νούση δεν νομίζω μετά απο αυτο να έχετε μούτρα να βγείτε στον κόσμο;
Άξιος ο Επίσκοπός μας.
Την ευχή του να έχουμε.

Ανώνυμος είπε...

ΝΟΥΣΗ ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΟΥ ΜΗΝ ΤΑ ΒΑΖΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ...

ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ.

ΔΙΑΛΕΞΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ...

ΑΠΟΠΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΙΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΙ ΧΑΜΕΝΟΣ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΔΕΛΦΕ...

Ανώνυμος είπε...

"κ.Νούση δεν νομίζω μετά απο αυτο να έχετε μούτρα να βγείτε στον κόσμο;
Άξιος ο Επίσκοπός μας.
Την ευχή του να έχουμε.12:17 μ.μ." μα... απηντησα. απλως διαβαστε ολιγον παραπανω.
Κ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Οι απαντήσεις του κ.Νούση είναι όχι μόνο για τα μπάζα αλλά στερούνται και της σχετικής σοβαρότητος.
Το μεγαλύτερο μειονέκτημα που έχει ο κ.Νούσης είναι ότι επιθυμεί να φτάσει κάπου και νομίζει ότι έχει φτάσει.
Με το να ψευτοφιλοσοφεί και να ψευτοσχολιάζει τον Πειραιώς νομίζει ότι θα γίνει Κάτι...!!!
Ελεος κ.Νούση!

Ανώνυμος είπε...

Τον σεβασμιώτατο τον είχα γνωρίσει ως φοιτητής όταν ήταν ακόμη αρχιμανδρίτης στον καθεδρικό ναό!Πολύ ωραίος τότε,φιλικός και ανοιχτός!Δεν ξέρω αλλά από τότε μου δίνει την εντύπωση ότι έχει αλλάξει!Το γιατί δεν το γνωρίζω!

Ανώνυμος είπε...

"Οι απαντήσεις του κ.Νούση είναι όχι μόνο για τα μπάζα αλλά στερούνται και της σχετικής σοβαρότητος.1 Δεκεμβρίου 2012 3:54 μ.μ"
ενω ξεχειλιζει η σοβαροτης του σχολιου...να υποθεσω και του σχολιαστου;;
Κ.Ν.

pelekanos92 είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Ανώνυμος είπε...

…Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ…

ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ !

...ΑΠΌ ΔΙΟΓΕΝΗ /Ε.Μ.

Τα λόγια του Κυρίου έρχονται, κυριολεκτικώς, να θεραπεύσουν τη φθαρτή μας φύση και να την ανορθώσουν: «…γνώσεσθε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς…».

Βέβαια, πάντοτε, το απύθμενο νόημα αυτών των λόγων, μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά σε ανθρώπους που έχουν επίγνωση της ανεπάρκειάς τους και επιθυμούν πραγματικά να λυτρωθούν και να ελευθερωθούν από τα τείχη που ‘’ανεπαισθήτως’’ τους έκλεισαν έξω από τον κόσμο, όπως με πολύ εύστοχο τρόπο καταγράφει και ο αλεξανδρινός ποιητής
(…α ! όταν έκτιζαν τα τείχη / πως να μην προσέξω.../ αλλά δεν άκουσα ποτέ / κρότον κτιστών ή ήχον. / Ανεπαισθήτως μ' έκλεισαν /από τον κόσμον έξω).

Τα παραπάνω λυτρωτικά λόγια, όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να έχουν αντίκρισμα, σε ανθρώπους που έχουν ευνουχιστεί πνευματικά, γνωστικά, αλλά κυρίως κοινωνικά – επικοινωνιακά.
Αυτοί δε θέλουν να γίνουν κοινωνοί των γόνιμων προβληματισμών και ανησυχιών των Άλλων – Διαφορετικών, όμως, Αδελφών εν Χριστώ.
Το κραυγάζουν παντού !
Στις κοινωνικές εκδηλώσεις, στα μέσα ενημέρωσης – τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο
( βλ. τους ευτελείς σχολιασμούς των θεολογικών αναρτήσεων και όχι μόνο), στον εργασιακό χώρο κ.α.
Ο τρόπος εκφοράς της εναντίωσης, τις περισσότερες φορές, είναι άκομψος και θλιβερός.
Ορισμένες μάλιστα φορές εγγίζει και τα όρια του γελοίου
(βλ. αντιδράσεις για την όντως βλάσφημη και χαμηλού επιπέδου θεατρική παράσταση για το πρόσωπο του Θεανθρώπου . Αντίδραση ναι, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο !).

Μία παρένθεση : … φυσικά ο λόγος μου δεν αναφέρεται σε εκείνες τις περιπτώσεις, όπου πραγματικά υπάρχει πρόβλημα ( άρνηση των δογματικών αληθειών και ευαγγελικές στρεβλώσεις).
Μιλώ για τις περιπτώσεις των νέων θεολόγων ( αφήνω τους άθεους, γιατί έχουμε δυστυχώς και τέτοιους), που με πραγματικό καημό, πίστη αλλά και γνώση, προσπαθούν να πλησιάσουν, με πιο αποτελεσματικό τρόπο, (δηλ. όχι με ευσεβιστικές φανφάρες) τον ταλαιπωρημένο και διψασμένο άνθρωπο του Διαφωτισμού και να τον προβληματίσουν περισσότερο,
μήπως και κατανοήσει ότι ο Λόγος του Θεού είναι η πιο σοβαρή υπόθεση στη ζωή μας – το Α και το Ω - και αφορά όλους και όχι μονάχα τους παπάδες, τους δεσποτάδες, και τους φονταμεταλιστές ‘’πιστούς’’ !!!... κλείνω την παρένθεση…!

...ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ !

ΔΙΟΓΕΝΗΣ /Ε.Μ.

Ανώνυμος είπε...

...Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΣΚΕΨΕΩΝ !

…Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ…

ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ !

ΑΠΟ ΔΙΟΓΕΝΗ / Ε.Μ.


Έτσι, τον αντιευαγγελικό αυτό τρόπο αντίστασης τον έχουν κάνει σημαία και την υψώνουν παντού, αδιακρίτως, για να ‘’προστατεύσουν’’ την ορθόδοξη πίστη μας, δήθεν, από τους ‘’εχθρούς’’, που τις περισσότερες φορές οι ίδιοι κατασκευάζουν, για λόγους ψυχαναγκαστικούς
(άντε, πάλι η δαιμονική ψυχανάλυση ! Βρε, μήπως πάω κι εγώ γυρεύοντας, ένας ανώνυμος σχολιαστής να βρω το μάστορά μου ;)

Η περίπτωση του Πειραιώς είναι νομίζω χαρακτηριστική.
Δεν έχει αφήσει κανέναν ορθόδοξο πιστό και επώνυμο θεολόγο
(α, ξέχασα είναι ο κ. Σωτηρόπουλος !), που να μην τον βαπτίσει αιρετικό και όλα τα σχετικά... Τελευταία, μάλιστα, θεώρησε καλό ( η ελαχιστότητά του !!!) αλλά και πιο ηθικο - πνευματικό, να ασχοληθεί και με τους ανώνυμους πιστούς θεολόγους και μη (βλ. την περίπτωση του κ. Νούση), γιατί το ‘’κακό’’ έχει πληθυνθεί και εξαπλωθεί με ταχύτατους ρυθμούς, κατά την άποψή του πάντα, στους κόλπους της Εκκλησίας και πρέπει εξάπαντος να απαλειφθεί - εξοντωθεί !

Έτσι, όμως, δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα παραπάνω, από την κατασκευή ενός λόγου εξουσιαστικού – καταγγελτικού και άρα ασφυκτικού, που δεν αφήνει το παραμικρό περιθώριο για ανάπτυξη κριτικής σκέψης και ελευθερίας, για την οποία είναι γεννημένος ο κάθε άνθρωπος !

Ο ‘’στρατευμένος πιστός’’ εντάσσεται, λοιπόν, πολλές φορές δίχως να το θέλει ( έτσι τον δασκάλεψαν οι ΄΄σοφοί΄΄ και ‘’πνευματικοί’’ του μέντορες) στο ‘’κοπάδι’’ των αστόχαστων - συνεπώς μη λογικών πιστών -
και γίνεται έρμαιο του οποιοδήποτε ευφάνταστου λαϊκού, θεολόγου και ιεράρχη !
(μιλώ, πάντα, για όσους εκφέρουν λόγο εξουσιαστικό και ξύλινο. Θέλω να πιστεύω ότι αυτήν η κατηγορία των πνευματικών ταγών – εξουσιαστών, είναι η μειοψηφία !).

Έχουν παρέλθει, όμως, οι καιροί της στείρας και παθητικής ακρόασης – ανάγνωσης και της μονοφωνίας.
Οι άνθρωποι διψούν για νέες γνώσεις και μάθηση.
Έτσι, τίποτα δεν αφήνουν δίχως αναστοχασμό και κριτική επεξεργασία. Δεν μπορούν, συνεπώς, πρακτικές ανελευθερίας της σκέψης να παραμένουν στο απυρόβλητο !

Είναι επιτακτική ανάγκη να αναθεωρηθούν και βελτιωθούν προς το δημοκρατικότερον !!!

Να το πω για μια ακόμη φορά και ας γίνω βαρετός !
Ο εκκλησιαστικός χώρος πρέπει να γίνει χώρος ελευθερίας και όχι καταπίεσης και πνευματικής τρομοκρατίας !
Όχι, γιατί έτσι το επιθυμώ εγώ, αλλά γιατί είναι η ίδια η φύση του ανθρώπου που το αναζητά ! Αφού ο Θεός είναι ελεύθερος και ελεύθερα δημιούργησε, ο άνθρωπος ως εικόνα Θεού δεν μπορεί παρά να υπάρχει μονάχα ελεύθερα !!!

Στο χώρο, όμως, της θεσμικής Εκκλησίας (η οποία εκπροσωπείται από συγκεκριμένα πρόσωπα - πνευματικοί ταγοί) διαπιστώνεται, όχι διανοητικώς αλλά εμπράκτως, έλλειψη οξυγόνου !!!

...ΚΑΙ ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟ ΘΕΟΥ

ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑ

ΑΜΑΡΤΗΜΑ !!!

Διογένης / Ε.Μ.

Related Posts with Thumbnails