Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

ΑΣΥΛΛΟΓΙΣΤΟΙ ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ...


Του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου 
Το γεγονός ότι ο εορτασμός της "8ης και της 9ης Οικουμενικής Συνόδου" μόνο στην Μητρόπολη Πειραιώς συνιστά μία προκλητική - για την Εκκλησία - αυθαιρεσία, το υπογραμμίσαμε σε προηγούμενο κείμενό μας για το θέμα. 
Τώρα επανερχόμαστε με απορίες, καθότι ο πληθωρικός Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ αναιρεί ακόμα και τον εαυτό του! 
Στην Ποιμαντορική Εγκύκλιό του για τον εορτασμό της "8ης Οικουμενικής", η οποία εξαπελύθη τον περασμένο Δεκέμβριο, μας διαβεβαιώνει ότι αυτή η "ἑορτή καθιερώνεται νά ἑορτάζεται ἐτησίως ἐν τῆ καθ’ἡμᾶς Ἱερᾶ Μητροπόλει μέ τήν ἐμπνευσμένη Ἱ. Ἀκολουθία τοῦ ἐν οὐρανοῖς αὐλιζομένου μακαριστοῦ Ἀποστόλου Παπαχρήστου, Ὑμνογράφου καί ὑπερόχου διακόνου τοῦ Ὀρθοδόξου Βυζαντινοῦ μέλους καί τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ, οὗ ἡ μνήμη εἴη αἰωνία". Μάλιστα, στην διαδικτυακή έκδοση της ακολουθίας υπάρχει η ένδειξη "Πειραιεύς 2013". Τα ίδια ισχύουν και για την "9η Οικουμενική". 
Σε άλλη εγκύκλιό του, για τον καθιέρωση του εορτασμού και των δύο Συνόδων στην Μητρόπολή του, ο Σεβ. σημειώνει ότι ο Κύριος "ἐνέπνευσεν εἰς τήν φιλόθεον καρδίαν τοῦ ἐκ γενετής τυφλοῦ ἀλλά μεγίστου καί λιπαροῦ διακόνου τῆς Θεολογίας καί τῆς πατρώας μουσικῆς παραδόσεως, τοῦ μακαριστοῦ Μουσικοδιδασκάλου Ἀποστόλου Παπαχρήστου, τήν ὑμνογραφικήν καί ὑμνολογικήν συγγραφήν καί σύνθεσι τῶν παρατιθεμένων Ἀκολουθιῶν τῶν Ἁγίων Η΄ καί Θ΄ Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τάς ὁποίας καί ἀπέστειλεν πέντε μόλις ἡμέρας πρό τῆς μακαρίας ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἀναλύσεως αὐτοῦ καί τῆς εἰσόδου του εἰς τήν ἄφθιτον μακαριότητα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Δεδικαιολογημένως ὅθεν ἐξελάβομεν τό γεγονός ὡς θεοσημίαν καί ἐπαναλαμβάνοντες τό γραφικόν λόγιον «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις» (Πραξ. ε΄29) ἀπεφασίσαμεν ὅπως τιμῶμεν εἰς τήν καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητρόπολι τάς δύο αὐτάς Οἰκουμενικάς Συνόδους εἰς τοπικόν βεβαίως ἐπίπεδον καί παραδίδομεν εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Ἀποστόλου Παπαχρήστου τάς συντεθείσας ὑπ’ αὐτοῦ Ἱ. Ἀκολουθίας εἰς τήν φιλόθεον καρδίαν τῶν εὐσεβῶν ἀδελφῶν, ἐπιφυλασσόμενοι τῆς ἐντύπου ἐκδόσεως αὐτῶν ἤ τυχόν νέων Ἀκολουθιῶν τῶν ἐν λόγῳ Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί τῆς ὡς πάντοτε ἀναργύρου προσφορᾶς των." 
Ενώ λοιπόν ο άγιος Πειραιώς εξέλαβε ως "θεοσημίαν" την συγγραφή των ακολουθιών από τον μακαρίτη μουσικοδιδάσκαλο, πριν λίγες μέρες μας ανακοίνωσε επισήμως ότι "παραδίδομεν εἰς τήν δημοσιότητα καί εἰς χείρας τῶν φιλεόρτων τάς Ἱεράς Ἀσματικάς Ἀκολουθίας τῆς Ἁγίας Η΄ ἐπί μεγάλου Φωτίου Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί τῆς Ἁγίας Θ΄ ἐπί Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ Οἰκουμένης Συνόδου συντεθείσας τῇ ἡμετέρᾳ, ἀπό καιροῦ παρακλήσει, ὑπό τοῦ φιλοπόνου ὑμνογραφικοῦ ἐργαστηρίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Στεφάνου Ἁγίων Μετεώρων, εὐχαριστοῦντες θερμῶς τάς πολυταλάντους ὑμνογράφους Μοναχάς Θεοτέκνην καί Θέκλαν ὡς καί τήν Σεβασμίαν Καθηγουμένην Χριστονύμφην Μοναχήν καί ἅπασαν τήν ἐν Χριστῷ Συνοδείαν αὐτῆς".
Ποία άραγε ακολουθία της "8ης Οικουμενικής" εψάλη χθες εν Πειραιεί; Η "θεοσημία" ή αυτή του "φιλοπόνου εργαστηρίου" μοναζουσών; Και τι σημαίνει το υπό του Σεβασμιωτάτου: "...ἐπιφυλασσόμενοι τῆς ἐντύπου ἐκδόσεως αὐτῶν ἤ τυχόν νέων Ἀκολουθιῶν τῶν ἐν λόγῳ Οἰκουμενικῶν Συνόδων..."; Ήδη υπάρχουν δύο διαφορετικές. Με πόσες θα ήταν ευχαριστημένος;
Επίσης, αν δει κανείς το τυπικό των Ακολουθιών αυτών θα παρατηρήσει αβίαστα τα εξής: 
1. Η Ακολουθία της 8ης ψάλλεται την Α' Κυριακή του μηνός Φεβρουαρίου μετά των αναστασίμων. Χθες όμως, 9 Φεβρουαρίου 2014, τι πρωτοεψάλη; Τα αναστάσιμα, τα του Τριωδίου, τα της Αποδόσεως της Υπαπαντής και τα των Πατέρων της 8ης; Όλα μαζί υποθέτω. Κι αυτό είναι "εορτασμός"; Μεγάλη ακαταστασία, συνεπεία αυθαιρεσίας. 
2. Γράψαμε ήδη ότι η καθιέρωση του εορτασμού της "9ης Οικουμενικής" την Β' Κυριακή των Νηστειών συνιστά επίσης λειτουργική αυθαιρεσία, αφού η Εκκλησία έχει ορίσει την μνήμη του πρωτεργάτου της Συνόδου αυτής Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και ουδέν έτερον χωρεί. Άλλωστε το Τυπικό του Τριωδίου προβλέπει για όλες τις Κυριακές της Μ. Τεσσαρακοστής μόνο τα αναστάσιμα και τα του Τριωδίου. Ούτε μνήμη άλλου αγίου ούτε κάτι άλλο προβλέπεται. Επίσης, ο εορτασμός των Οικουμενικών Συνόδων από την Εκκλησία (ήτοι της Α', της Δ' και της Ζ'), αν έχει προσέξει ο Σεβασμιώτατος, αρχίζει μετά το Πάσχα - όχι τυχαία - με την Α' Οικουμενική Σύνοδο. 
Πολλά ακόμα θα μπορούσαμε να πούμε γι' αυτήν την φοβερή αυθαιρεσία του Σεβ. Πειραιώς. Επί του παρόντος αρκούμαστε στο προς αυτόν ερώτημα: 
Πιστεύετε Σεβασμιώτατε ότι οι χριστιανοί της Μητροπόλεώς σας τίμησαν χθες τη μνήμη των πατέρων της "8ης Οικουμενικής"; Λέξη δεν κατάλαβαν από την εγκύκλιό σας που διαβάστηκε στους ναούς της επαρχίας σας. Είναι κρίμα να επιβάλλετε κατ' αυτόν τον τρόπον τέτοιους εορτασμούς, τους οποίους η ιστορία θα εμέσει...

5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Βρε Παναγιώτη μ΄αρέσει που χρησιμοποιείς ως επιχείρημα το άτοπον του τυπικού και ποια ακολουθία θα (πρωτο-)εψάλλει και ποια θα παραλείφθηκε την περασμένη Κυριακή.

Στον Πειραιά (αλλά και αλλού για να μην αδικούμε) το τυπικόν είναι είδος προς...καταδίωξη (κι όχι απλά προς εξαφάνιση).

Αρκεί ν' ανοίξεις μια καθημερινή το ραδιόφωνο και ν' ακούσεις μια ακολουθία.

Η μάνα μου πάντως που άκουσε την εγκύκλιο live ως Πειραιώτισα με πήρε τηλέφωνο και με ρώταγε τι τρέχει.

Τι να της εξηγήσω εγώ τώρα;

Ε της είπα κι εγώ ότι έχει πάρει πολύ αέρα το κεφάλι του δέσποτα, από το πολύ ψηλό καλυμμαύχι που φοράει και αυτές είναι οι παρενέργειες.

Ανώνυμος είπε...

να ευχηθουμε καθε ετος να προσθετη και μιαν οικουμενικην συνοδον....ωστε ο διαδοχος του να τις εορταζη απο κοινου που οδηγειλοιπον η αδιακρισια και ο ευσεβισμος

Ανώνυμος είπε...

Ο Λουδοβίκος ΙΔ΄(Louis XIV, 5 Σεπτεμβρίου 1638-1 Σεπτεμβρίου 1715), γνωστός και ως «βασιλιάς Ήλιος», ήταν βασιλιάς της Γαλλίας και της Ναβάρρας από το 1643 έως το θάνατό του το 1715... ..Λέγεται ότι είπε την περίφημη φράση: "Το κράτος, είμαι εγώ" (L'État, c'est moi). Μείωσε πολύ την δύναμη των κοινοβουλίων και των δημοκρατικών, ενώ παράλληλα ύψωσε τον βασιλικό θεσμό πάνω από τους νόμους και αποτελεί τον χαρακτηριστικότερο εκπρόσωπο της απολυταρχίας όχι μόνο του 17ου αιώνα, αλλά και όλου του κόσμου. Πίστευε ότι είναι ο εκπρόσωπος του Θεού στη Γη, ότι είναι το επίκεντρο του κόσμου κλπ.....
ΚΑΠΩς ΕΤΣΙ, ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΤΙ "Η Εκκλησία, είμαι ΕΓΩ"! ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥΣ & ΚΑΛΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ!

Ανώνυμος είπε...

Μια μονο λεξη τα λεει ολα:"αυθαιρεσια". Ας ανατρεξουμε στην εκκλησιαστικη ιστορια για να θυμηθουμε ποιου ειδους συνεπειες εγκυμονουν οι αυθαιρεσιες...

Δημήτρης είπε...

Για όσους γνωρίζουν από εκκλησιαστικά ξέρουν ότι αυτό που γίνεται δεν επιτρέπεται, βέβαια ο επίσκοπος είναι φανερό ότι θεωρεί ότι αυτός είναι η εκκλησία και γι αυτό δρα έτσι. Εγώ θα σχολιάσω και κάτι άλλο που αφορά όμως όλους τους επισκόπους. Στην φωτογραφία ο επίσκοπος κρατά μια φωτογραφία ενός αγίου επισκόπου, ο οποίος φορά μια απλή επισκοπική στολή ενώ ο κρατών την εικόνα επίσκοπος και ισχυριζόμενος ότι συνεχίζει το έργο του αγίου, φοράει μια πομπώδη πολυτελή στολή εμπλουτισμένη και με αυτοκρατορικά σύμβολα.Ερώτηση δική μου γιατί; οφελείται σε τίποτα η εκκλησία με τέτοια εικόνα των επισκόπων της;γιατί οι στολές των επισκόπων γίνονται όλο και πιο πλούσιες;γιατί οι επίσκοποι δεν επιστρέφουν πίσω τα αυτοκρατορικά σύμβολα που τους δόθηκαν (από τύραννο μάλιστα) αφού οι ιστορικές συνθήκες έχουν αλλάξει πια; η εικόνα που φέρει ο επίσκοπος διδάσκει κάτι ή απλά να έχουμε λίγο κι απ αυτό?

Related Posts with Thumbnails