Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

"Η ΕΙΣ ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ" ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπομπή στο "Λύχνο")


Παρουσιάζεται το βιβλίο του νομικού και συγγραφέα Γεωργίου Θ. Γιαννοπούλου, με τίτλο "Η εις Άδου Κάθοδος - Από τον Σαγγάριο ως την Λωζάννη". 
Μια ακόμα εκπομπή από τον καιρό της θητείας μας στον Τηλεοπτικό Σταθμό της Μητροπόλεως Πατρών Λύχνος. Επιμέλεια - Παρουσίαση: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος (υπεύθυνος προγράμματος του Σταθμού την περίοδο 1996-2001). 
Για το βιβλίο ο συγγραφέας σημειώνει: 
Η δεκαετία 1913 - 1923 άρχισε ενδόξως με την συνθήκη του Βουκουρεστίου και έκλεισε επαισχύντως με την μικρασιατική καταστροφή και την συρρίκνωση, την επισφραγισθείσα δια της συνθήκης της Λωζάννης. Η μικρή και βαθύτατα διχασμένη Ελλάς, η έχουσα διεξαγάγει τρεις μέχρι τότε πολέμους, εστάλη στην Μικρά Ασία υπό των δολερών δυνάμεων της Entente, ως εντολοδόχος των και αφέθη μόνη να επιτελέσει έργο ανώτερο των δυνάμεών της. Η απελευθέρωση των αλυτρώτων αδελφών και η περιπόθητη εθνική ολοκλήρωση απήτει ολοσχερή, τελειωτική νίκη επί του αντιπάλου και αυτή -υπό τα τότε δεδομένα- ήταν εξ αντικειμένου ανέφικτη. Έτσι, επήλθε η συμφορά. Η καταστροφή της "Στρατιάς Μικράς Ασίας" και η, απείρως οδυνηροτέρα, καταστροφή των ονείρων του έθνους. 


Πάθη, προκαταλήψεις, εδραιωμένες πλάνες, δογματικές εμμονές ή υποκρυπτόμενες παραταξιακές ενοχές, εμφανιζόμενες συχνά υπό του χαρακτήρα ιδεολογικής ορθοδοξίας ή ταυτότητος, διεχύθησαν τότε και έκτοτε ως παχεία και δυσδιάλυτος αχλύς, επικαλύπτουσα γεγονότα, αιτίους και αίτια και καθιστώσα την ιστορική έρευνα επίπονη και επισφαλή.
Ο κύκλος της αφηγήσεως, ο οποίος άρχισε με το βιβλίο "Από τον Νέστο ως τον Σαγγάριο", κλείνει ήδη με την εξιστόρηση γεγονότων ζοφερών: των μετά τον Σαγγάριο, της μικρασιατικής ήττης, των φρικτών επακολούθων της, της επαναστάσεως του 1922, των "έργων και ημερών της" και της συνθήκης της Λωζάννης, η οποία διέγραψε την νέα μοίρα του έθνους.
Η απροκατάληπτη θεώρηση και η κριτική διερεύνηση των "πεπραγμένων" της μοναδικής εις θριάμβους, ολέθρους και ολεθρίους διχασμούς αυτής περιόδου του εθνικού βίου απετέλεσε την ratio της συγγραφής του πονήματος αυτού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails