Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

ΤΑ ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου

Το Συνοδικό της Ορθοδοξίας, περιλαμβάνεται στο λειτουργικό βιβλίο Τριώδιο και έχει τοποθετηθεί στο τέλος της ακολουθίας της Α' Κυριακής των Νηστειών, γιατί την ημέρα αυτή (11 Μαρτίου του 843 μ.Χ.) θεσπίστηκε με πρωτοβουλία της αυτοκράτειρας Θεοδώρας, η εορτή της Ορθοδοξίας εις ανάμνησιν του θριάμβου της Ορθοδόξου πίστεως, με την οριστική αναστήλωση και την τιμητική προσκύνηση των ιερών εικόνων.
Στο πρώτο και αρχικό κείμενο του Συνοδικού περιέχονται οι αποφάσεις της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου (787 μ.Χ.), ονόματα της ενδημούσης Συνόδου του έτους 843 μ.Χ., και των μετέπειτα τοπικών συνόδων, αλλά και ονόματα των διαφόρων αιρετικών που είχαν προηγηθεί, όπως ο Άρειος, ο Νεστόριος, ο Σαβέλλιος, ο Ευτυχής κ.ά.
Σε μεταγενέστερα τμήματα του κειμένου καταδικάζονται από τοπικές συνόδους οι αιρέσεις και οι αιρετικοί που εμφανίσθηκαν κατά τους μετέπειτα αιώνες (10ο-14ο). Προφανώς έχουν περιληφθεί και τα κατά την περίοδο του Ησυχασμού (14ος αι.) Σε κάθε περίπτωση, η οριστική και τελική διαμόρφωση και σύνταξη του σημερινού κειμένου τοποθετείται στο β' μισό του 14ου αιώνος. Από τότε μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμμία προσθήκη. Λειτουργικά δε, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν διαβάζεται ολόκληρο το Συνοδικό στους ναούς την Κυριακή της Ορθοδοξίας, αλλά ένα πολύ μικρό απόσπασμά του που είναι βέβαια η συμπερίληψη της Ορθοδόξου πίστεως. Πρέπει, επίσης, να υπογραμμίσουμε ότι δεν διαβάζονται στις μέρες μας τα "αναθέματα", τα οποία πρέπει να έχουν ατονίσει τουλάχιστον για ένα και πλέον αιώνα, μπορεί και παραπάνω (το θέμα χρήζει ειδικής έρευνας).
Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ φαίνεται πως έχει ολωσδιόλου διαφορετική άποψη. Θεωρεί πως το Συνοδικό παραμένει "ανοιχτό" και άρα μπορεί να προσθέτει "αναθέματα", όπως έκανε πανηγυρικά κατά την φετινή Κυριακή της Ορθοδοξίας. Μπορεί να μη διάβασε όλα τα αναθέματα του Συνοδικού, αλλά εκφώνησε γεγονυία τη φωνή τα δικά του "αναθέματα", για να δώσει την κατ' αυτόν "μαρτυρία της Ορθοδοξίας" σήμερα. Ας δούμε ποιούς αναθεμάτισε:
- Τω κανονικώς ανυποστάτω και εκπεσόντι αιρεσιάρχη Πάπα και Πατριάρχη Παλαιάς Ρώμης Βενεδίκτω τω 16ω και τοις αυτώ κοινωνούσι, Ανάθεμα, Ανάθεμα, Ανάθεμα.
- Τοις Μαρτίνω Λουθήρω, Ιωάννη Καλβίνω, Ουρλίχω Σβιγλίω και Ερρίκω τω 8ω δυσσεβή βασιλεί και τοις συν αυτοίς συγκροτήσασι τας αιρετικάς παραφυάδας της Διαμαρτυρήσεως, Ανάθεμα, Ανάθεμα, Ανάθεμα.
- Τοις αρνουμένοις και καθυβρίζουσι την Παναγίαν, Ομοούσιον, Αδιαίρετον και Ζωοποιόν Τριάδαν, Ραβίνοις του Ιουδαϊσμού, Ισλαμισταίς και μέλεσι της ανωνύμου φυλλαδικής Εταιρίας Σκοπιά του Πύργου, των Μαρτύρων του Ιεχωβά, Ανάθεμα, Ανάθεμα, Ανάθεμα.
- Τοις αρνουμένοις τας Αγίας 4ην, 5ην, 6ην και 7ην Οικουμενικάς Συνόδους Μονοφυσίταις, Μονοθελήταις και Μονοενεργήταις, Ανάθεμα, Ανάθεμα, Ανάθεμα.
- Τοις κηρύσσουσι και διδάσκουσι την παναίρεσιν του Διαχριστιανικού και Διαθρησκειακού Συγκρητιστικού Οικουμενισμού, Ανάθεμα, Ανάθεμα, Ανάθεμα.
Από τους παραπάνω "αναθεματισμούς" του Μητροπολίτου Πειραιώς προκύπτουν αβίαστα τα εξής συμπεράσματα:
Η Εκκλησία αιώνες τώρα δεν προσέθεσε αναθέματα για τους Παπικούς ή τους Προτεστάντες. Τα "αναθέματα" για τους Ιουδαίους Ραβίνους και τους Ισλαμιστές είναι μάλλον τελείως άσχετα, αφού πρόκειται για αλλοθρήσκους και όχι για χριστιανούς που έπεσαν στην αίρεση. Άρα, ο Πειραιώς θα έπρεπε να αναθεματίσει και όλες τις άλλες θρησκείες και όχι μόνο τις μονοθεϊστικές, για να είναι συνεπής με την ιδεολογία του περί αναθεμάτων. Τα αναθέματα των μονοφυσιτών περιττεύουν, αφού οι αρχηγοί των μονοφυσιτών συμπεριλαμβάνονται στο Συνοδικό.
Πάντως όλες οι προσθήκες του κ. Σεραφείμ δίνουν την εντύπωση του "διορθωτή" για να μην πούμε του παραχαράκτη του Συνοδικού της Κυριακής της Ορθοδοξίας.
Ειδικότερα, όσον αφορά στον αναθεματισμό του Πάπα Βενέδικτου 16ου και των σύγχρονων "παναιρετικών οικουμενιστών" αξίζει να παρατηρήσουμε τα εξής:
1. Η Εκκλησία της Ελλάδος, στην οποία ανήκει ο Μητροπολίτης Πειραιώς, ακολουθεί συνειδητά την Πανορθόδοξη γραμμή (έπειτα από σχετικές πανορθόδοξες αποφάσεις) και συμμετέχει στον Διάλογο με τους Ρωμαιοκαθολικούς. Ο αναθεματισμός του Πάπα από έναν ιεράρχη της Εκκλησίας της Ελλάδος δημιουργεί, έτσι κι αλλιώς, μείζον θέμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών είτε τεθεί από τους Ρωμαιοκαθολικούς είτε όχι. Ο Μητροπολίτης Πειραιώς έχει, άραγε, εκφράσει το ανάθεμά του για τον Πάπα στην Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος; Δεν θα πρέπει να διαχωρίσει παντί τρόπω την θέση του από την "παναίρεση" του Διαλόγου;
2. Τα ίδια ισχύουν και για τους Προτεστάντες, αφού η Εκκλησία της Ελλάδος βρίσκεται σε Διάλογο και με αυτούς.
3. Για τους Ιουδαίους και τους Ισλαμιστές τα "αναθέματα" του Πειραιώς ισοδυναμούν με κήρυξη "ιερού πολέμου". Συνειδητοποιεί, άραγε, ο Σεβασμιώτατος σε τι περιπέτειες μπορεί να εμπλέξει την Εκκλησία της Ελλάδος;
4. Ο αναθεματισμός, τέλος, των “Οικουμενιστών” και όσων μετέχουν σε διαχριστιανικούς και διαθρησκειακούς διαλόγους από τον Μητροπολίτη Πειραιώς εγείρει μείζον εκκλησιολογικό και κανονικό πρόβλημα. Ο Μητροπολίτης Πειραιώς, μόνος αυτός, αναθεματίζει ουσιαστικά το Οικουμενικό Πατριαρχείο (που έχει την πρωτοβουλία και τον συντονισμό των διαλόγων), την Εκκλησία της Ελλάδος στην οποία ανήκει (και η οποία με πρόσφατη συνοδική της απόφαση επαναβεβαίωσε τη συμμετοχή της στους διαλόγους), τα πρεσβυγενή πατριαρχεία και όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες που μετέχουν των διαλόγων και διδάσκουν, σύμφωνα με τον άγιο Πειραιώς, “την παναίρεσιν του Διαχριστιανικού και Διαθρησκειακού Συγκρητιστικού Οικουμενισμού”. Υπ’ αυτήν την έννοια ο Μητροπολίτης Πειραιώς βρίσκεται ουσιαστικά σε de facto σχίσμα με την καθ’ όλου Ορθοδοξία, στο μέτρο που την θεωρεί αιρετική και την αναθεματίζει με τον πιο επίσημο και πανηγυρικό τρόπο, και οφείλει να ξεκαθαρίσει τη θέση του επ’ αυτού του ζητήματος.
Αλλά υπάρχει κι ένα ακόμη θέμα με τον εορτασμό της Κυριακής της Ορθοδοξίας φέτος στον Πειραιά, όπου "εορτάσθη αυθεντικώς (!) η Κυριακή της Ορθοδοξίας" κατά τον βραβευθέντα υπό του Μητροπολίτου Πειραιώς π. Θεόδωρο Ζήση. Ο επίσης βραβευθείς κ. Ντε Τζιόρτζιο (της Ενώσεως "Κοσμάς Φλαμιάτος") στην αντιφώνησή του προς τον Μητροπολίτη Πειραιώς εκφράζει, μεταξύ άλλων, ευχαριστίες στον καθηρημένο από την Εκκλησία της Ελλάδος κληρικό Ευθύμιο Τρικαμηνά, βάλλει ανοιχτά εναντίον του συνεπισκόπου του Πειραιώς Μητροπολίτου Δημητριάδος Ιγνατίου και της "παναιρετικής Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών του Βόλου" και αναφέρει ευθαρσώς ότι πρέπει να γίνει διακοπή μνημόνευσης των Οικουμενιστών και Αποτείχιση!
Και ο Μητροπολίτης Πειραιώς βράβευσε τον ούτως λαλήσαντα!
Νομίζω ότι η Εκκλησία της Ελλάδος μπαίνει σε επικίνδυνες ατραπούς..., και προφανώς η σιωπή δεν μπορεί πλέον να αποτελεί την ενδεδειγμένη στάση. Τα πράγματα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν πριν να είναι πολύ αργά..., πριν, με άλλα λόγια, μπει σε περιπέτειες με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, ή πριν εμπλακεί η πατρίδα μας σε περιπέτειες με τρίτες χώρες εξαιτίας αμετροεπών δηλώσεων και εκδηλώσεων ενός Μητροπολίτη έναντι του Ιουδαϊσμού και του Ισλάμ.
amen

61 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

νομιζω την επαναφοραν στην κανονικην ταξιν του αφηνιασαντος σεραφειμ εχει η ιερα συνοδος και γιατι οχι και το οικουμενικον πατριαρχειον ;ΟΥΤΕ ΟΙ ΖΗΛΩΤΕΣ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΑΙΣ ΔΕΝ ΓΕΛΟΙΟΠΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΑΣ Η ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΩΣ ΕΒΡΑΒΕΥΣΕ ΤΟΝ ΛΟΡΝΖ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΕ ΣΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΟΥΤΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΡΙΚΑΜΗΝΑ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΚΑΜΗΝΑ Ο ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Ανώνυμος είπε...

Δεν υφίσταται λόγος σοβαρής ενασχολήσεως με τα καμώματα ορισμένων Ιεραρχών της Ελλάδος! Οψέποτε κριθεί σκόπιμο η Εκκλησία θα αποφανθεί περί αυτών Συνοδικώς είτε πανορθοδόξως είτε μειζόνως και υπερτελώς! Εξάλλου τα εν λόγω καμώματα έχουν ήδη επισημανθεί και καταγγελθεί πανορθοδόξως ήδη από του 1992 κατά την Α' εν Φαναρίω Σύναξιν (Κυριακή Ορθοδοξίας 1992) απάντων -μηδέ ενός εξαιρεθέντος- των Ορθοδόξων Προκαθημένων των κατά τόπους-όπου γης ήτοι- Αγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών!

Ανώνυμος είπε...

Καλά δεν υπάρχει Εκκλησία να μαζέψει αυτο τον Πειραιώς; Ζει η Εκκλησια, υπάρχει, αναπνέει, αντιδρα το σώμα της στα αγκάθια....? ? ?

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητε κυριε Ανδριοπουλε,
Μετα λυπης μου παρατηρω οτι καποιοι,των οποιων η ταυτοτητα και η πορεια εν τη Εκκλησια ειναι γνωστη, προσπαθουν να μετατρεψουν την εν Ελλαδι αυτοκεφαλον Εκκλησιαν σε παλαιομεημρολογιτικην παραταξιν, με ολα αυτες τις γελοιοτητες και τα φαιδρα του τυπου "αναθεμα" και τα τοιαυτα. Εχει χαθει καθε ιχνος σοβαροτητος.
Το οτι ολα αυτα στερουνται σοβαροτητος ειναι προφανες, αρκει να προσεξει κανεις τις ενδυματολογικες επιλογες του εν λογω προσωπου!!!
Ειναι οντως να γελαει κανεις με μερικους Αρχιερεις που θελοντας να εντυπωσιασουν με την "μεγαλοπρεπη" εμφανιση γινονται προτυπα για σκιτσα γελιογραφων. Και βεβαια αυτα ειναι λεπτομεριες θα πει κανεις και οχι ουσιαστικα αλλα αγαπητοι μου, η συναρτηση των λεπτομεριων μας διδει την τελειοτητα.....

Και επειδη το θεμα των γελοιοτητων καλα κρατει καλα ειναι να δουμε λιγο και τα βιογραφικα, επιμενω επι τουτου, των κεφαλων του "αντιοικουμενιστικου αγωνα"

Ηδη παντως ο κ Τελεβαντος εκρινε ανεπαρκη να ηγηθει του ως ανω αγωνα τον π. Ζηση
Οταν σιγα σιγα θα αποκαλυφθουν και αλλα να δουμε τι θα εχει να πει....

Ευχαριστω για την φιλοξενια
Και παρακαλω να συνεχισετε με το ιδιο παθος να γραφετε για να διδετε αφορμην στους σοφρονουντας δια προβληματισμον

Υ.Γ.
Παντως προσωπικως προτιμω τους μπον βιβερ απο κατι μουστακακια τυπου "ζωης" η απο κατι κωτσιδατες αφιερωμενες.......

Ανώνυμος είπε...

Φοβάμαι πως ο ψυχίατρος που θα αντιμετωπίσει αυτές τις καταστάσεις-δυστυχώς- δεν έχει γεννηθή ακόμα.
Μα τί φαιδρότητες είναι αυτές; Για το μόνο που ειλικρινά λυπάμαι είναι η κατάντια του π.Γ.Μεταλληνού! τί ζητάς βρε πάτερ σ'αυτό το καρκατσουλιό; Άλλα μας μάθαινες!
ο σάλος

π.Ν.Σ. είπε...

Ποιός ασχολείται με τον "Πειραιώς"; ...απλά να μας ενημερώσει ο Σεβασμιώτατος για το τι παίρνει για να μην τα πάρουμε και εμείς και καταλήξουμε σαν αυτόν!
...πάντως για να ξέρετε τι γνώμη έχουν οι συν-ιεράρχες του μέσα στη Σύνοδο θα σας μεταφέρω τα λόγια πασίγνωστου αττικού Μητροπολίτη όταν παπάδες του τον ρώτησαν για παλαιότερα καμώματα του Πειραιώς "...τι να ασχοληθείς τώρα με έναν άνθρωπο που όλη την ώρα ασχολείται με το να στρίβει τα μουστάκια του"

Λέων είπε...

Εκκλησιάστηκα σε Ιερό Ναό του Πειραιά(Μυρτυδιώτισσα) και σας λέω ότι ναι μεν ακούστηκαν αναθέματα εις βάρος των αιρετικών(Αρείου , Νεστορίου, Ευτυχούς) αλλά σε καμία περίπτωση του Πάπα, του Λούθηρου, Καλβίνου κτλ. Απλά όντως ακούστηκαν προσθήκες αναθεμάτων στους οικουμενιστές και συμπλήρωσαν με τη φράση "πάσι τοις αιρετικοίς ανάθεμα". Για Πάπα και Λούθηρο και Ιεχωβάδες δεν ακούστηκε ονομαστικά κάτι.

Ανώνυμος είπε...

Ήθελα να ξερα σκέφτηκες πολύ αυτές τις χαζομάρες.
Ρε χριστιανέ μου κατάλαβέτο:δεν αυξάνεις τα ποσοστά σου ρεεεε....

Μιλάνε όλοι μιλάνε και οι ......

Λαθρεπιβάτης είπε...

κ.Ανδριόπουλε δεν ξέρω τι προηγούμενα έχετε με τον Πειραιώς αλλά απορώ γιατί προσπαθείτε να βγάλετε απ' τη μύγα ξύγκι...
Οποιοσδήποτε μη-πορωμένος άνθρωπος διαβάσει το κείμενό σας διαπιστώνει λογικά άλματα κι ανυπόστατα συμπεράσματα! Δυστυχώς, αν ξεφεύγει ο Πειραιώς άλλο τόσο και περισσότερο ξεφεύγετε και 'σεις με τα λογικοφανή άρθρα σας.

Αριμαθαίος είπε...

Αυτά τα οποία ο κ. Ανδριόπουλος αναφέρει δεν είναι φαιδρότητες κάποιου πιστού ή έστω πρεσβυτέρου. Είναι η τραγωδία της συγχρόνου εκκλησιαστικής καταστάσεως.
Διερωτάται ο κάθε πιστός, υπάρχει Ιερά Σύνοδος;
Αν ναι, πως ανέχεται αυτές τις τραγελαφικές γελοιότητες μέσα στην Εκκλησιαστική Σύναξη υπό Επισκόπου;

Η κατακλείδα του κ. Ανδριόπουλου «Νομίζω ότι η Εκκλησία της Ελλάδος μπαίνει σε επικίνδυνες ατραπούς..., και προφανώς η σιωπή δεν μπορεί πλέον να αποτελεί την ενδεδειγμένη στάση. Τα πράγματα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν πριν να είναι πολύ αργά..., πριν, με άλλα λόγια, μπει σε περιπέτειες με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, ή πριν εμπλακεί η πατρίδα μας σε περιπέτειες με τρίτες χώρες εξαιτίας αμετροεπών δηλώσεων και εκδηλώσεων ενός Μητροπολίτη έναντι του Ιουδαϊσμού και του Ισλάμ.» πρέπει το συντομότερο να εξετασθεί.
Ο εκτροχιασμός είναι ορατός.
Αριμαθαίος

Ανώνυμος είπε...

Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΜΕ ΤΙ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ;;
ΠΑΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΟΙ ΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΟΙ. ΚΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΥΤΟ

Ανώνυμος είπε...

Είναι ήδη πολύ αργά. Ούτε η Σύνοδος ούτε οι κατά τόπους επίσκοποι ενδιαφέρθηκαν να σταματήσουν το χάλι της ορθοδοξολογίας και να φυλάξουν την ορθόδοξη εκκλησιολογία! Το κακό έχει τελεστεί. Συνεχείς ύβρεις κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη, ομολογίες πίστεως και άλλα αμέτρητα ευτράπελα έμειναν αναπάντητα από κανονικής πλευράς στην ελλαδίτικη Εκκλησία! Τώρα γιατί να μας παραξενέψει το ευτράπελο που περιγράφει ο ιστολόγος. Αιρέσεις μοιράζονται εδώ και καιρό! Επίσκοποι και θεολόγοι στοχοποιούνται! Επιστροφή από εδώ δεν υπάρχει. Ας όψονται οι Συνοδικοί, ο Αρχιεπίσκοπος και η ανευθυνότητά τους!! Ένα ακόμα κλάμπ ορθόδοξης γνησιότητας στήθηκε ....

Ανώνυμος είπε...

Νομίζω κ. Ανδριόπουλε, ότι με όσα γράφουμε όλοι εδώ πέρα, δείχνουμε ότι έχουμε μείνει πολύ στην επιφάνεια και δεν έχουμε μυριστεί ολωσδιόλου τί σημαίνει να είσαι χριστιανός, αληθινός μαθητής του Χριστού. Ασχολούμαστε με το αν διαταραχθούν οι σχέσεις μεταξύ των εκκλησιών, των ελλήνων με τους μουσουλμάνους ή τους εβραίους, με το τι κάνει η λοιπή ιεραρχία, χωρίς να θέτουμε ένα στέρεο κριτήριο προκειμένου να εγκρίνουμε ή να απορρίψουμε συμπεριφορές. Όπως είπε ο Χριστός: "'Ετσι θα καταλάβουν οι άνθρωποι ότι είστε μαθητές μου, όταν αγάπη έχετε μεταξύ σας" και ότι από αυτές τις δύο εντολές - αγάπη προς τον Θεό και προς τον πλησίον - κρέμεται όλος ο νόμος. Είναι η συμπεριφορά του Πειραιώς έκφραση αγάπης προς τους ανθρώπους; Αποπνέει αγάπη προς τους ετεροδόξους και τους αλλοθρήσκους; Η δική μου εκτίμηση είναι πως όχι. Και ας μην πει κάποιος ότι χριστιανική αγάπη είναι να μην ενθαρρύνεις τα σφάλματα των άλλων αλλά να προσπαθείς να τους θεραπεύεις. Σε κάθε περίπτωση ό,τι γνώμη και να έχει ο καθένας για τις ενέργειες του - πολύ λιτού στην αμφίεση - Σεβασμιωτάτου, εκεί είναι όλη η ουσία της υπόθεσης. Έτσι θα κριθεί αν ο οικουμενικός διάλογος είναι σύμφωνος με το θέλημα του Χριστού, το ίδιο και οι ενέργειες του Οικουμενικού Πατριάρχου, του Μόσχας, του Πειραιώς, όλων μας. Λειτουργούμε με κίνητρο την αγάπη ή τον εγωισμό, την εξουσία, την προβολή, την δόξα; Αραδιάζουμε ένα σωρό κανόνες συνόδων, γνώμες Πατέρων και βίους αγίων, ξεχνώντας τον ποιμαντικό αλλά και ενδεχομένως σχετικό τους χαρακτήρα και ότι δεν λειτουργούν αυτόνομα αλλά εξαρτώνται από την υπερβάλλουσα αγάπη που έδειξε ο Χριστός για μας. Τελικά οι ετερόδοξοι,οι προτεστάντες, οι μουσουλμάνοι και οι βουδδιστές γεύονται πιο πολύ τη βασιλεία του Θεού από εμάς. Εμείς μόνο κατ'όνομα Χριστιανοί, δεν έχουμε καμμία σχέση με Εκείνον.

Ανώνυμος είπε...

για σκεφθητε τι θα γινεται σε λιγο εαν τισ προσθηκε σε ιερα κειμενα ακολοθθησουν και αλλοι ζηλωτες κληρικοι να προσθετουν στην θεια λειτουργια στα μυστηρια. στις ακολουθιες η αλλοι κληρικοι μοντερνοι επιλεγουν . πως θα αναχαιτισει τουτο εαν συμβει στον πειραια ο σεβ/πειραιως η οταν στον ιδιο ναο εχομε διαφορετικους χαρακτηρες ιερεων και διαφορετικα ενδιαφεροντα ΕΝΟΡΙΤΩΝ θα διασπασθη η ενοτητα των ΕΝΟΡΙΤΩΝ παραυτα να ελεγχθη ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,,,,,ΚΑΙΤΑΥΤΑ ΑΡΧΑΙ ΩΔΙΝΩΝ

Ανώνυμος είπε...

ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ?ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ,ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΡΑΣΕΣΘΕ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΤΟ ΘΕΜΑ.ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ.

π.Ν.Σ. είπε...

Αγαπητέ φίλε μου το δήθεν "τον Πάπα να καταράσθε" είναι εμβόλιμο στις Διδαχές του Αγίου Κοσμά. Αυτο έχει δείξει η νεότερη έρευνα των κειμένων. Στις αρχικές εκδόσεις του δεν υπήρχε!
Κάτι αντίστοιχο με τους αναθεματισμούς εναντίων του νέου ημερολογίου στα κείμενα των πανορθοδόξων συνοδών του 1582-3 επι Ιερεμία του Τρανού. -εμβολιμες προσθήκες από κάποιον φανατικό τον προπερασμένο αιώνα.
Άλλο τα ιστορικά λάθη των τέκνων της Δυτικής Εκκλησίας και άλλο η ρετσινιά της αίρεσης σε όλο το πλήρωμα της!

Ελένη Λιντζαροπούλου είπε...

Το είπε ο Άγιος Κοσμάς το είπε και ο Πειραιώς και τολμάς καημένε Ανδριόπουλε να διαφωνείς;;;

Αχ, μωρέ...

Το πρώτο πράγμα, πέρα από την αγάπη ως προϋπόθεση, που έμαθα μελετώντας τις Οικουμενικές Συνόδους, ήταν η λιτότητα και η σοφία των κανόνων τους. Δεν γενίκευαν ποτέ. Ορθοτομούσαν τον λόγο αγωνιζόμενοι για την ορθή πίστη. Κυρίως όμως, δεν ήταν "ένας" αλλά "ως ένας".

Ξαφνικά ξεχάσαμε την "συμφωνία Πατέρων" και ό,τι λέει ο κάθε ένας το λαμβάνουμε, αν μας βολεύει, ως την απόλυτη αλήθεια.

Στην Εκκλησία όμως δεν δογματίζει ο ένας, ούτε και αν είναι άγιος, αλλά οι Οικουμενικές Σύνοδοι.

Διαφορετικά θα είχαμε πάπα και όχι δημοκρατικό - Συνοδικό δηλαδή - σύστημα.

Πάντως καιρός είναι να τον μαζέψουν γατί δεν φαίνεται να έχει όρια.

Ανώνυμος είπε...

ΜΕ χαρα παρακολουθει κ. ανδριοπουλε τα αρθρα σας και τα ΣΧΟΛΙΑ ο κ, ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΣ ομως στον τελευταιο σχολιασμο του εβγαλε ειδηση οτι ο μεσσηνιας εγραφε τις αντιπατριαρχικες επιστολες του χριστοδουλου ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΙΝΕΙ ΑΠΟτο ανωνυμο σχολιο. ΡΠΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΕ ΕΠΩΝΥΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΟΥ ο απο αττικη αποδιδει στον πειραιως καθαραιτεαν μομφη ΠΕΡΙ ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΜΩΝΙΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑ ΛΕΕΙ Η ΨΕΜΜΑΤΑ 2, ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΚΛΗΡΙΚΟΣ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ Η ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙ ΣΕ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΜΥΣΤΗΡΙΑ Η ΤΕΛΕΤΕΣ ναι η οχι. ΜΗΠΩΣ ΦΟΒΑΣΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ Κ ΤΕΛΕΒΑΝΤΕ

Αριμαθαίος είπε...

Ο άγιος Κοσμάς δεν είπε ποτέ «τον Πάπα να καταράσθε». Αυτά είναι ευφυολογήματα νεοτέρων συγγραφέων που για να τα κατοχυρώσουν τα αναφέρουν εις τον άγιο Κοσμά. Διάβασε σχετικά περί τούτου την εργασία του Δρ. Ι. Μενούνου.
Αριμαθαίος

Ανώνυμος είπε...

Και αν ακόμα ο άγιος Κοσμάς έλεγε κάτι τέτοιο σε καμιά περίπτωση δε σημαίνει ότι θα έπρεπε να είναι χωρίς συνοδική κρίση και θέση της ορθοδοξίας. Άγιος έτσι και αλλιώς δε σημαίνει και αλάνθαστος - πάπας. Αν κρίνω από το έργο πάντως του εκπληκτικού αυτού μοναχού μου φαίνεται δύσκολο να το πιστέψω.

χρωστήρ είπε...

Κύριε Ανδιόπουλε για δημοσιογράφος καλός είστε, αλλά και για να καλλιεργείται κλίμα γηπέδου επίσης καλός. Πότε θα μπορέσετε να βγάλετε τις στανικά βαλμένες παρωπίδες σας και να συζητήσετε στα πλαίσια της αληθινής θεολογίας και οχι όπως το είδος που καλλιεργείται (ανεμομαζώματα), δεν γνωρίζω. Εσείς κατα καιρούς θέλετε να καταρρίπτεται καθε τι χρονικά παλαιό (κανόνες συνόδους), προτάσσοντας τους τωρινούς καιρούς, τώρα που ακούστηκε κάτι καινούριο κάνετε αναφορά στο χθές;Παίζετε με "ερμηνείες", κόβετε και ράβετε αυτό που θέλετε, δεν έχετε συνέπεια δεν πείθετε...

Ανώνυμος είπε...

Η όλη κατάσταση θυμίζει ελληνική βουλή.
Καλά μυαλά. Ο Θεός να βάλει το χέρι του!

Giorgos είπε...

Στον Χριστιανισμο δεν αποφασίζει ο Παπας ! Επειδη τυγχάνει να ειμαι ΚΑθολικος επιτρεψτε μου να το γνωρίζω Στην Πρωτη Εκκλησια ο παπας ειχε μεν σαφώς τα πρωτεια τιμής και την αποστολική διαδοχή του Πετρου (Αγ Αυγουστινος αποδείξεις καθολικης πιστης 380 μχ). Ουδεποτε ομως ακόμα και την περιοδο του Παποκαισαρισμού (Εποχή Τιάρας) Ο παπας δεν αποφάσιζε!! Περαν απο τις 7 κοινες οικουμενικες συνόδους που ειναι κοινο κτημα της Εκκλησιας του Χριστού και πρακτικα των οπως και αναμηστικες πλακες βρίσκονται σε Εκκλησιες της Ρωμης (san pietro in vincoli για την 4 οικουμενικη Εφεσσου) Η Εκκλησια οτι αλλαγες εκανε τις εκανε με Οικουμενικες συνόδους . Συνολο 21 δηλ αλλες 14 απο την ανατολικη. Και σε αυτες συμμετειχε ατυπα και η Ανατολικη Εκκλησια! μεχρι βεβαιως το 1204 9 Οικουμενικη Λατερανου (1123) απόφασίζεται η μη συμμετοχή λαϊκων στην εκλλογη επισκόπων απέχει η Εκκλησια της ΚΥΠΡΟΥ!!! 12η Λατεράνου (επισημη απαρχη αντισημιτισμου) αποφασίζεται οριστικά η αγαμία κληρικων και επισκόπων και πραγματι τηρείται και εδω!! (απαξ ιερευς δεν παντρευεται καποιος) Θα μου πειτε για το αλάθητο! Οταν τον 18 αιωνα η Εκκλησια αμφισβητητω και απο πολιτικα αιτια το αλαθητο ισχυε ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΕΣ απο τον παπα και αυτο για να μην λεει ο καθε Ιαπωνας πχ επισκοπος τα δικα του. Το τραγικό με την Ορθοδοξια ειναι οτι εχει χασει την Καθολικότητα της και αυτο ειναι οτι πιο τραγικό μπορεί να τυχει σε μια χριστιανικη Εκκλησια. Στον Χριστιανισμο μας ενωνει η αγαπη και οχι το μισος. Το συνοδικο συστημα οδηγησε σε ΣΕΚΤΕΣ Αμερικανο-προτεσταντικου ειδους με Ανατολική μορφή που απορριπτουν καθε τι ξένο ως εχθρικό διακατέχονται απο Φοβικα συνδρομα. Εσας σας τιμα ως Χριστιανη το γεγονος οτι ενας Χριστιανος επισκοπος με αναθεμάτισε χωρις να του εχς κανει κατι;

Ανώνυμος είπε...

Αδερφέ καθολικέ χαλάρωσε γιατί μπευρδεύεις πολλά και δε σκέφτεσαι σωστά, όπως θα σου εξηγήσει και σοβαρός ρωμαιοκαθολικός θεολόγος.
Τα αναθέματα του Πειραιά μας πήραν σβάρνα όλους, όχι μόνο τους καθολικούς επομένως μη στενοχωριέσαι δεν εκφράζουν την ορθόδοξη συνείδηση, ίσα ίσα δημιουργούν μείζονα προβλήματα στον ορθόδοξο κόσμο.
Δυστυχώς η Εκκλησία της Ελλάδος βρίσκεται σε παρακμή, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τόσες άλλες ορθόδοξες Εκκλησίες δε θα επέτρεπαν ποτέ τέτοιες φαιδρότητες.
Καλή Σαρακοστή

Ανώνυμος είπε...

Εγώ Παναγιώτη είμαι σίγουρος ότι το άρθρο είναι δικό σου γι' αυτό και βάζω τις φαιδρότητες Τελεβάντου
http://panayiotistelevantos.blogspot.com/2012/03/blog-post_11.html

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΣΤΟ ΛΑΘΟΣ κ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΕ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
===========

Αγαπητέ κ. Ανδριόπουλε,

Καλή Σαρακοστή!

Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να διορθώσετε το εκ παραδομής - δεν υπάρχει αμφιβολία - λάθος που έχετε κάνει αναφορικά με ανάρτησή σας.

Συγκεκριμένα αναφέρετε ότι το άρθρο “Οι αναθεματισμοί του Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ” τυγχάνει δικό σας άρθρο, ενώ φυσικά ανήκει στον κ. Αριστείδη Πανώτη.

Δεν έχω αμφιβολία ότι το λάθος έγινε από παραδρομή.

Επειδή όμως το λάθος δεν υπέπεσε ούτε και στην αντίληψη του κ. Νίκου Παπαχρήστου του Πυλώνα Εκκλησιαστικών Ειδήσεων ΑΜΗΝ και αναδημοσίευσε το άρθρο σας με το ίδιο λάθος, σας παρακαλώ να κάνετε τη διόρθωση για να μη στενοχωρούμε τον κ. Πανώτη και να δημιουργούμε λανθασμένες εντυπώσεις κάτι που φυσικά δεν είναι στις προθέσεις σας.

Θα αντιτείνετε ίσως ότι ένας προσεκτικός αναγνώστης δεν θα έκανε ποτέ το λάθος να θεωρήσει το άρθρο δικό σας ασχέτως του ονόματος που αναφέρετε.

Αλλά έλα που όλοι οι αναγνώστες δεν είναι προσεκτικοί;

Ούτε το ύφος που γράφετε έχει, ούτε και του στυλ σας είναι.

Επιπλεόν! Δεν είχε αναφορά στο σήμα κατατεθέν των άρθρων σας, τον τελευταίο καιρό, τον καφέ του γούστου σας στο dacapo στο Κολωνάκι ή απλή έστω αναφορά στο γκλάμουρ του Grand Bretagne.!!!

Τι σόι άρθρο Παναγιώτη Ανδριόπουλου είναι χωρίς το σήμα κατατεθέν του γκλάμουρ των γραπτών σας;

Σωστά;

Αφήνω πια το άλλο.

Πού να βρείτε εσείς ο καυμένος τον χρόνο να αναδιφάτε τα περιοδικά του παρελθόντος για να βρίσκετε τι έγραφε πριν δεκαετίες ο π. Θεόδωρος Ζήσης και τι γράφει τώρα;

Εσείς στήσατε αερογέφυρα Αθηνών - Κωνσταντινούπολης και πότε είστε εδώ και πότε είστε εκεί. Ποιος ξέρει τι δόξες γκλάμουρ ζείτε και στη Βασιλεύουσα!

Οσο για τον υπόλοιπο χρόνο σας τι μουσική εκδήλωση ή τι παράσταση ή τι έκθεση ζωγραφικής δεν πραγματοποιείται και απουσιάζετε!

Επομένως πώς να σας περισσέψει χρόνος για να φέρνετε στην επιφάνεια ξεχασμένα άρθρα από περιοδικά που εκδόθηκαν πριν δεκαετίες;

Ούτε το στυλ του άρθρου ανήκει στο γράψιμό σας, ούτε και το περιεχόμενό του είναι του γούστου σας. Λείπει το γκλάμουρ, παιδί μου. Πώς να το κάνουμε; Δεν έχει το στύλ και το άρωμα του εκλεκτικού σας Κολωνακιώτικου γκλάμουρ.

Είπαμε οι “μπον βιβέρ θεολόγοι” δεν ευκαιρούν για τέτοια.

Και το κυριότερο.! Να μη στενοχωρούμε τον καυμένο τον κ. Πανώτη.!!! Να γράφει αυτός τα άρθρα και να δημοσιεύονται με το όνομά σας;!

Δεν κάνει!

Δεν νομίζετε;

Ανώνυμος είπε...

ο ΚΑΥΜΕΝΟΣ Κ ΠΑΝΩΤΗΣ ΜΕΑΥΤΕΣ τις ειρωνικες λεξεις προσπαθει ανεπιτυχως να κτυπησει τον κ πανωτη του οποιου το ορθοδοξον ηθοςη λιπαρα θεολογικη καταρτιση ηδημοσιογραφικη δεινοτης εχουν αντεξει στον χρονο και ερχεται ο πολυπραγμων τελεβαντος να ειρωνευθει ΑΠΟΡΩ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Ο ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΡΩΝΕΙ ΠΑΝΤΟΥ....

Ανώνυμος είπε...

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΑΣ ΠΟΥ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ Η ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Α Μ Ε Σ Α ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ 1, ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ 2, ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗ ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΕΚΚΛ. ΑΡΧΕΣ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ

Ανώνυμος είπε...

KYRIE ANDRIOPOYLE ασφαλως τα περι κολωνακιου και γαλλικου καφε και αλλα τινα του τελεβαντου ειναι για κλαματα ΠΩΣ ενας που θελει να ειναι αυστηρος, αγωνιστης και δικαστης των παντων χρησιμοποιει, ειρωνιες..... ΑΥΤΟ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ......ΟΥΑΙ ΥΜΙΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ , ΕΥΣΕΒΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ

Ανώνυμος είπε...

Εσείς κύριε Ανδριόπουλε που είστε "ανωτερος" από τους Αγίο Γρηγόριο Παλαμά, Μέγα Φώτιο,Μάρκο Ευγενικό μάλλον θα αξίζετε το φωτοστέφανο εν ζωή και μία Μεγάλη εικόνα στα πατριαρχικά δώματα. Έτσι θα σας ανάβει κερί καθημερινά ο αιρεσιάρχης Βαρθολομαίος.
"Μέγα" το έργο σας και ἀξιος ο μισθός σας, κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Ανώνυμος είπε...

ti eylogia na soy anabei κερι ο πατριαρχηΣ Β Α Ρ Θ Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΚΑΙ ΤΙ ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑαρρωστημενων, εμπαθων, ευσεβιστων και αχαριστων προς το οικουμενικον πατριαρχειον αν και οι ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΗΣΗΣ ΑΠΗΥΛΑΥΣΑΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΡΟΠΩΣ ΤΑΣ Ε Υ Ε Ρ Γ Ε Σ Ι Α Σ Τ ΟΥ.....................τιμη κ ανδριοπουλε

Ανώνυμος είπε...

κ. ανδριοπουλε προ 2 ετων περιπου ειχατε καταγγειλει τον π κυριλλο κωστοπουλο δια την εξυβριση του αειμνηστου αθηνων ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ , ΤΩΡΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΑΣΑΛΕΥΕΙ ΤΟ ΦΡΟΝΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΛΛΕΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΞΕΤΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΠΙ ΣΙΜΩΝΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΕΝΤΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ διοτι θα ιδωμε και μειζονα τουτων

Ανώνυμος είπε...

"αιρεσιάρχης Βαρθολομαίος" και άλλα φαιδρά
Γράφει ο 12 Μαρτίου 2012 12:30 π.μ.


Πατέρες Θεόδωρε και Γεώργιε άξιος ο μισθός της ποιμαντικής σας και εις ανώτερα!!!!!

Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος άξιος ο μισθός της αφασίας σας και εις ανώτερα!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

και εις ανωτερα ευχεται ο προηγουμενος σχολιαστησ στους ζηση και μεταλληνο ΤΙ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΣΗΜΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΔΩΣΕ Ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΠΩΣ ΑΝΕΒΟΥΝ ΣΤΟ ΠΤΕΡΥΓΙΟΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΔΩΣΕΙ ΤΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΕΣ ΤΟΥ,,,,,,,, ΤΡΟΜΑΡΑ ΤΟΥΣ

Ανώνυμος είπε...

Ο Τελεβάντος είναι ένας άρρωστος άνθρωπος. Κακώς βάζεις τα σχόλια που κανει για σένα Παναγιώτη. Ευτυχώς δεν του απαντάς.
Στον ανώνυμο που είπε για την παρέμβαση του Ανδριόπουλου στο θέμα ομοφυλοφιλίας του μακαριστού Χριστοδούλου που εθιξε ο αρχιμανδρίτης Κύριλλος Κωστόπουλος, έχω να πω άλλο.
Πριν 5 χρόνια, το 2007, ο Παναγιώτης μίλησε, με αφορμή τις αλλοφροσύνες του Κύριλλου Κωστόπουλου εναντίον των παπικών, πάλι για τη στάση της Εκκλησίας. Δικαιώνεται πανηγυρικά τώρα. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑ ΕΠΑΙΝΕΣΕΙ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ;; ΚΡΥΒΕΤΑΙΑΑΙΑΙΑΙΑ...

Ανώνυμος είπε...

1.ο Κ.Κωστόπουλος δεν τολμάει να κατακρίνει δημόσια τη Μητρόπολη Πατρών που εκδίδει άδειες γάμου σε ζευγάρια που έχουν αποδεδειγμένα συνάψει ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ! ΟΥΤΕ ΤΟΛΜΑΕΙ ΝΑ ΕΙΣΗΓΗΘΕΙ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΟΥΣ ΠΡΙΝ ΕΚΔΟΘΕΙ Η ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΠΡΩΤΟΥ -ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 2 ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΟΥΣ- ΓΑΜΟΥ!

2.Είδα το βίντεο του Πειραιώς με τα αναθέματα! χάλια είναι...δεν ξέρει να απαγγέλει... ο Κύριλλος Κωστόπουλος θα τα απήγγελε πολύ καλύτερα!

Ανώνυμος είπε...

Νεώτερη προσθήκη στα αναθέματα του κατά Πειραιώς Σεραφείμ "ανοικτού" Συνοδικού: προστίθεται η υποψηφιότητα -προς αναθεματισμό;- της Ν.Μπακογιάννη "ως η ιδία επιθυμεί να ονομάζεται, παρ’ ότι σήμερον τυγχάνει σύζυγος ετέρου προσώπου του κ. Ισιδώρου Κούβελου"! http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=8689

Ανώνυμος είπε...

Πάντως στα αναθέματα... δεν κάμει λόγο για ορισμένα άλλα θρησκεύματα(Ασιατικά-Αφρικανικά-Αμερικανικά,προ Κολόμβου...,-πρωτόγονα-κλπ)! Άραγε τυχαίο; ή αναγνωρίζει σε αυτά "σπερματικόν τινα λόγον";;; ή μήπως τα θεωρεί "ακίνδυνα" διά την "Άλτ!Ορθόδοξος Χριστιανική Ελλάς-Άλτ!" ως θα έλεγε και ο μακαρίτης Καντιώτης;

Ανώνυμος είπε...

ΕΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ που ανηρτηθη στηνΡΟΜΦΕΑ Ο ΕΙΣ ΤΥΠΟΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΞΙΚΑΚΟΥ ΤΟΥ ΑΓΑΠΩΝΤΟΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ αναφερεται στον ισιδωρο συζυγο της μπακογιαννης και αναφερεται στην εξαγωγη συναλαγματος... δεσποτα μου αυτο διδασκει ο ΧΡΙΣΤΟΣ να χαιρομεθα στις δυσκολιεσ και αστοχιες των αλλων.... ΤΟΙΟΥΤΟς ΗΜΙΝ ΕΠΡΕΠΕ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΟΣΙΟΣ ΑΚΑΚΟΣ.. ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑαναθεμα, αναθεμα,αναθεμα διχως θεο ολα επιτρεπονται

Ανώνυμος είπε...

ευτυχως στα αναθεματα του σεραφειμ απηντησαν ολιγοι δυο τρεις πρεπει ναγινουν αρκετα μαθηματα ορθοφωνιας.... για του χρονου.......ΤΙ ΩΡΑΙΟ ΘΕΑΜΑ ΝΑ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΦΩΡΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΡΦΥΡΑΝ ΚΑΙ ΒΥΣΣΟΝ...ΕΤΣΙ ΗΤΑΝ ΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕς ΤΗς ΠΙΣΤΕΩς ΜΑΣ

Ανώνυμος είπε...

Θα τρελεθούμε στο τέλος!
Είδατε τι έπαθε η Ντόρα; Τα έβαλε με τον Πειραιώς και την τιμώρησε ο Θεός!
Λειτούργησε ο Πνευματικός Νόμος!
Δεσπότη μου, τι σ΄έπιασε και γελοιοποιήσε έτσι;
Δεν ασχολήσε καλύτερα με τα προβλήματα του ποιμνίου σου, που είναι πάμπολλα. Άφησε αυτή την τακτική που μόνο κακό κάνει.
Κατάλαβέ το, ΠΡΟΚΑΛΕΙΣ!

Αληθεύοντες εν αγάπη είπε...

Μάλιστα τώρα δικαιώθηκε ο από Χριστιανουπόλεως Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ Μετζελόπουλος.
Αυτά διδάσκει και σε όσους εξομολογούνται σε αυτόν;
Τους ενθαρρύνει την μνησικακία και την εκδίκηση;

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ είπε...

Τι είναι ρε παιδιά η σχετική ιατρική εξέταση των μελλονύμφων πριν τελεστεί ο πρώτος γάμος?

Ανώνυμος είπε...

Δεν πειράζει, δεν πειράζει συνεχίστε να υποστηρίζετε ολόψυχα του εβραιομασονικό Οικουμενισμό του ραββίνων και του ψευτο-διαλόγου. Ας είναι ο Μητροπολίτης Πειραιώς σκάνδαλο για το σκοτισμένο νου σας. Βλέπει ο Κύριος, που προφανώς έχετε ξεχάσει ότι αναστήθηκε, Ιδού έρχεται γρήγορα!

Ανώνυμος είπε...

Τι δοουλειά έχει ο πατέρας Μεταλληνός με όλους αυτούς; Μας στενοχωρεί ο εγκλωβισμός του. Από Μακεδονία μεριά...

Ανώνυμος είπε...

Προς Ανώνυμο 12 Μαρτίου 2012 1:33 μ.μ. «Μητρόπολη Πατρών που εκδίδει άδειες γάμου σε ζευγάρια που έχουν αποδεδειγμένα συνάψει ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ». Το «αποδεδειγμένα» μου άρεσε!

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχώς η Εκκλησία της Ελλάδος είναι υπό διάλυσιν από τους μουρλούς και ομοφυλόφιλους δεσποτάδες και ιερομονάχους.
Ανάγκη απόλυτη να επέμβει το Οικουμενικόν Πατριαρχείο γιά να επιβάλλει την τάξη. Ναγίνουν 20 Μητροπόλεις και 5.000 ενορίες υπό την Πνευματική δικαιδοσία του Πατραιαρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.
Δεν είναι δυνατόν κάθε ψυχασθενής να γίνεται δεσπότης και παπάς του Ελληνικού ποιμνίου.
Όσον αφορά την επέμβαση της Συνόδου? Ποιάς Συνόδου? Εκεί λειτουργεί ο νόμος της Μαφίας, της ομερτά,της γύφτικης αλληλεγγύης.

Ανώνυμος είπε...

Παναγιώτη προκάλεσες σάλο!!!
Απαντάει στον Πειραιώς ο Ρωμαιοκαθολικός Αρχιεπίσκοπος Τήνου ΝΙΚΟΛΑΟΣ!

http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=8688

Ανώνυμος είπε...

ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΑΝ ΕΙΧΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΕ ΘΑ ΦΤΑΝΑΜΕ ΕΔΩ. ΕΧΩ ΠΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΥ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΑΥΤΑ! ΣΙΓΟΥΡΑ ΑΔΙΚΩ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΑΛΛΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ ΣΕ ΑΤΑΞΙΑ, ΑΦΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΚΗΡΥΣΣΟΥΝ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ, ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ... ΡΑΒΒΙΝΟΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ... ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΑΝΟΗΣΙΕΣ... ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΥΒΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΤΕΙΕΣ ΑΙΤΙΑΣΕΙΣ....
Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΙΤΟΥΛΑΡΙΩΝ ΚΟΚ...

ΘΡ.

Ανώνυμος είπε...

Προς Ανώνυμο 12 Μαρτίου 2012 8:27μ.μ.
Χαίρομαι που σας άρεσε! Βεβαίως αποδεδειγμένα αγαπητέ! Τρανοτάτη απόδειξη τα αρτίτοκα και πανέμορφα βρέφη που στην αγκάλη των γονέων των δέχονται μαζί με την άδεια τελέσεως του Γάμου και την ευλογία του Σεβ.Πατρών όπως και όλων των άλλων επισκόπων, σε ανάλογες περιπτώσεις, της Ορθοδόξου Καθολικής ανά την οικουμένη Εκκλησίας, η Οποία, μιμουμένη Τον δια μέγα έλεος θελήσαντα μορφωθήναι το αλλότριον, ευλογεί την όπως εν πάση περιπτώσει προηγηθείσα ψυσοσωματική ένωση και τον καρπό της, ο οποίος μετά τον Γάμο των φυσάντων αυτόν θα βαπτιστεί στο Όνομα της Τριαδικής Θεότητος και θα αναγεννηθεί! Έτσι ΚΑΙ με την τοιαύτη "οικονομία" γινώσκεται η ευσπλαχνία του Νυμφίου διά των υπό της Νύμφης Του γενομένων και επευλογουμένων! Και εχρησιμοποίησα το παράδειγμα της Μητροπόλεως των Πατρών διότι εκεί "δραστηριοποιείται" ο πολύς εν νομο-κανονολόγοις κληρικός... ο οποίος δεν χάνει ευκαιρία στα κηρύγματά του να στηλιτεύει ένα Δεσπότη... ο οποίος ευλογεί και κηρύττει τις "προγαμιαίες σχέσεις..." σε συνεντεύξεις σε περιοδικά κλπ... αν και τελευταία ακούγεται πως πλέον ασχολείται με Αρχιεπισκόπους...!

Ανώνυμος είπε...

αν ζούσε ο Αθηνών Σεραφείμ Τίκας να πως θα χαρακτήριζε τις ενέργειες του Πειραιώς: αι Aηδίαι!!!

Ανώνυμος είπε...

Μετά από όλα τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα σχόλια που διάβασα αρχίζω να ...μετεωρίζομαι. Προσωπικά θεωρώ ότι το μείζονος σημασίας και άμεσης αντιμετώπισης είναι οι προσθήκες στο Συνοδικό. Τα άλλα που αναφέρθηκαν είναι σίγουρα κρίσιμα και σημαντικά αλλά η ατζέντα θα εκραγεί άν τα βάλλουμε όλα μαζί. Ας κληθεί λοιπόν να εξηγήσει αυτές τις προσθήκες και βλέπουμε....

Γ.Σ.

Ανώνυμος είπε...

Παναγιώτη όλοι σε ακολούθησαν!!!! Η Ρομφαία έβαλε δυο μέρες μετά το δικό σου άρθρο το βίντεο με τα αναθέματα, μετά ήρθε η απάντηση του Αρχιεπισκόπου των Καθολικών Τήνου Νικολάου, τώρα βλέπω ότι και ΤΟ ΒΗΜΑ έκανε αναφορά!! ΑΞΙΟΣ!
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=448193&h1=true

Ανώνυμος είπε...

Προς Ανώνυμο 13 Μαρτίου 2012 1:40 μ.μ. Προτείνετε, λοιπόν, στον Μητροπολίτη Πειραιώς να προσθέσει έναν ακόμη αναθεματισμό: "Τοις κατά συρροήν έχουσι προγαμιαίας σχέσεις και τοις εξ αυτών γεννηθείσιν τέκνοις ΑΝΑΘΕΜΑ, ΑΝΑΘΕΜΑ, ΑΝΑΘΕΜΑ". Τι λέτε;;;;

Ανώνυμος είπε...

Μα δεν υφίσταται λόγος, αγαπητέ, 13Μαρτίου 2012 3:01 μ.μ.
Το θέμα έχει καλυφθεί φιλανθρώπως υπό Του εν ελέει μεγάλου και πλουσίου εν οικτιρμοίς Δεσπότου Χριστού -κάλλιον γίνεται τούτο κατανοητό σε σχέση με προγαμιαία κλπ συναφή θέματα εάν κανείς εντρυφήσει στα κείμενα της "εις Δίγαμον Ακολουθίας"! Εξάλλου ούτε οι υπόλοιπες-πρόσφατες "κατά Μητροπολίτη Πειραιώς" προσθήκες υπάρχει περίπτωση να νομιμοποιηθούν υπό της Εκκλησίας! Απλώς φαίνεται ότι εξυπηρετούν τον ίδιο γιά λόγους που προφανώς ο ίδιος γνωρίζει.. Το μέλλον θα δείξει! ευχαριστώ και πάλιν!
Ο 13 Μαρτίου 2012 1:40 μ.μ.

Ανώνυμος είπε...

Αυτό το κείμενό σου κάνει το γύρο του διαδικτύου!
Και το πατρινό The Best
http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/116886

Ανώνυμος είπε...

Ιδιαίτερα ευαίσθητους σας βλέπω στο θέμα του Βαρθολομαίου και του οικουμενικού διαλόγου και του Πάπα κτλκτλπ.
Δεν βλέπω να θίγεται κανείς για τους Αγίους που αναφέρθηκαν και πολέμησαν ενάντια στον Πάπα (Αγιος Γρηγόριος Παλαμάς, Μάρκος Ευγενικός και Μέγα Φώτιο).Οι οποίοι δεν έχω ιδέα για ποιο λόγο εορτάζονται από τον οικουμενικό "μας" πατριαρχη..
Πάψαμε να ασχολούμαστε με την Ορθοδοξία και του Αγίους μας και μόνο μας καημός είναι ο "Διάλογος".

Ανώνυμος είπε...

Η Ι. Σύνοδος δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με τον Πειραιώς. Αυτή την εποχή ασχολείται με πιο σοβαρά θέματα. Π.χ. πως θα γεμίσει τις καμμένες εκτάσεις της Πεντέλης με φωτοβολταϊκά!

Ανώνυμος είπε...

http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=8715

Επιστολή-απάντηση στον Παναγιώτη Αντ.Ανδριόπουλο, θεολόγο και συνεργάτη του Amen.gr, απέστειλε ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ αναφορικά με το άρθρο του για τα "αναθέματα" που ανέγνωσε κατά την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Ο Πειραιώς Σεραφείμ δηλώνει ότι "ούτε διορθωτής διεννοήθην ποτέ να είμαι του Συνοδικού της Ορθοδοξίας ούτε ασφαλώς παραχαράκτης του" και δίνει τη δική του ερμηνεία για όσα ειπώθηκαν στον Καθεδρικό Ι.Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς.

Ανώνυμος είπε...

μπραβο στον πειραιως αξιος ευχομαι συντομα και αρχιεπισκοπος

Ανώνυμος είπε...

@6:39
Το εύχομαι κι εγώ. Να γελάσουμε λιγάκι βρε αδελφέ! Έχουμε τόσο μεγάλη αναγκη το γέλιο στις μέρες μας!

Ανώνυμος είπε...

"Για τους Ιουδαίους και τους Ισλαμιστές τα "αναθέματα" του Πειραιώς ισοδυναμούν με κήρυξη "ιερού πολέμου". Συνειδητοποιεί, άραγε, ο Σεβασμιώτατος σε τι περιπέτειες μπορεί να εμπλέξει την Εκκλησία της Ελλάδος;"
Επειδή ούτε εμείς συειδητοποιούμε σε τι περιπέτειες μπορεί να μας μπλεξει αυτή η δήλωση μήπως μπορεί να μας το κάνει πιό λιανά ο αρθογράφος; Θα μας υποχρεώσει γιατί εμείς δυσκολευόμαστε να φανταστούμε κάτι χειρότερο για τη χώρα και το λαό της από αυτά πού συμβαίνουν ήδη. Οσο για την εκκλησία θα προτιμίσουμε την "γνώμη" του Κυρίου από του αρθογράφου (όποια κι αν είναι αυτή) επειδή και"πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής"(συγνώμη για το μονοτονικό). Σε κάθε περίπτωση εμείς οι χριστιανοί μετά την Πεντηκοστή δεν τσιμπάμε πλέον "δια τον φόβο των ιουδαίων".

Related Posts with Thumbnails