Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΡΟΣ ΤΗΝ "ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΔΟ" (1)

Μαρία Μανούσου, λιόκλαδο, ψηφιδωτό μάρμαρο και πέτρα, 25x54cm.

+ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Ακτή Θεμιστοκλέους 190
185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
Τηλ. 210 4514833
Fax. 210 4518476

Εν Πειραιεί τη 14η Μαρτίου 2012

Προς
Τον Ελλογιμώτατον Κύριον
Παναγιώτην Ανδριόπουλον
Θεολόγον

Αγαπητέ Παναγιώτη,

Εις την ιστοσελίδα σου «Ιδιωτική Οδός» και σε σχετική ανάρτηση την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012 υπό τον υπότιτλο «Ευρηματική Σιμωνία» αναφέρεσαι σε άρθρο που δημοσιεύτηκε από τον Σεβ. Μητροπολίτη πρ. Αττικής κ. Νικόδημο στην περιοδική του έκδοση «Ελεύθερη Πληροφόρηση» της 1/5/2006.
Η αναφορά σου στο πρόσωπό μου στην ανάρτηση που επιγράφεται «Περί αντιοικουμενιστών τινων» ασφαλώς δεν γίνεται για να αντιμετωπίσης με θεολογικά επιχειρήματα την αντίδραση στην μεταπατερική αίρεση καθώς και την άρνηση του συγκρητιστικού οικουμενισμού, αλλά πειράσαι να καταδείξης το δήθεν άηθες του προσώπου μου δια της πλαγίας οδού βεβαίως, αναφερόμενος σε ένα εντελώς φαιδρό και αστήρικτο κείμενο του Σεβ. Μητροπολίτου πρ. Αττικής κ. Νικοδήμου. Όταν δημοσιεύτηκε το κείμενο αυτό μετά την ενθρόνισή μου στην Ι. Μητρόπολη Πειραιώς, που την παρηκολούθησε ο Σεβ. κ. Νικόδημος από την τηλεόραση καθώς προκύπτει εκ του κειμένου του και ενοχλήθηκε από το μέγα πλήθος του λαού του Θεού, σκέφθηκα πάρα πολύ αν θα έπρεπε να απαντήσω σε ένα κείμενο που προδήλως ήτο αστήρικτο, παρερμήνευε κείμενα και γεγονότα και διαστρέβλωνε την πραγματικότητα και ασφαλώς ήτο προϊόν της αφάτου πικρίας του Σεβ. πρ. Αττικής δια την επί δεκαετίας άδικο και απαράδεκτο περιθωριοποίησίν του αν και ως δύναμαι ως Γραμματεύς της Ι. Συνόδου επί εικοσαετίαν να γνωρίζω του εδόθησαν ευκαιρίαι υπό της Διοικήσεως της Εκκλησίας να επανέλθη εις την ενεργό Αρχιερατική διακονία αλλ’ εκείνος επέμενε να διεκδικεί την όλην και ενιαίαν Μητρόπολιν Αττικής και Μεγαρίδος προ των κατατμήσεων αυτής το 1974.
Ενταύθα οφείλω να είπω ότι σέβομαι εκτιμώ βαθύτατα και αγαπώ ιδιαιτέρως τον Σεβ. Μητροπολίτη Αττικής κ. Νικόδημο δια το ήθος του και την βαθυτάτη κατάρτισή του. Άλλωστε με τας πνευματικάς συγγραφάς του εγαλουχήθην και ακραδάντως πιστεύω και το έχω διακηρύξει και εν Συνόδω ότι παρ’ ότι εξελέγη κατ’ αντικανονικό τρόπο υπό αντικανονικής Αριστίνδην Συνόδου η αντικανονικότης της εκλογής του εθεραπεύθη δια της λειτουργικής κοινωνίας μετά της Σεπτής Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και επομένως η έκπτωσίς του ήτο μετά ταύτα απαράδεκτος. Δια τους λόγους αυτούς ατελεσφόρως δυστυχώς προσεπάθησα το έτος 2010 δια την αποκατάστασί του συγκεντρώσας 33 υπογραφάς των Σεβ. Συνοδικών Συνέδρων. Επομένως δεν ηθέλησα να απαντήσω εις τον Σεβ. κ. Νικόδημο τότε αλλά τώρα πλέον μετά πάροδον αρκετών ετών αντιλαμβανόμενος ότι μη υπαρχόντων ετέρων επιχειρημάτων το ανεπέρειστο κείμενό του χρησιμοποιείται για να πλήξη την αξιοπιστία μου, αναγκάζομαι να παρουσιάσω την πραγματικότητα που παρερμηνεύθη εντελώς στο εν λόγω κείμενο.
1. Η παράθεσις από τον Σεβ. Μητροπολίτη κ. Νικόδημο αποσπασμάτων εκ της εκθέσεως του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Στυλιανού Χαρκιανάκη που όντως με ευεργέτησε και το αναγνωρίζω δια βίου, προς τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο και την περί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδο, της 3/6/2002 δεν αποδεικνύει δήθεν αλλοιωμένο ιερατικό μου ήθος, διότι επεθύμουν να αναλάβω επισκοπική ευθύνη επειδή μόνον ως Επίσκοπος της Εκκλησίας δύνασαι να αντιπαλαίσης τους σχεδιασμούς των σκοτεινών δυνάμεων κατ’ Αυτής και ο λόγος σου να ακουσθή, διότι με την ιδίαν λογικήν και ο Σεβ. Μητροπολίτης πρ. Αττικής κ. Νικόδημος, που εδέχθη να εκλεγή με 5 ψήφους από την Αριστίνδην Σύνοδο εις Μητροπολιτική έδρα, την οποίαν δια κανονικούς λόγους ηρνήθη ο τότε Θεοφιλ. Επίσκοπος Βρεσθένης και νυν Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος, έχει το αυτό «αλλοιωμένο ήθος». Παρέλκει ενταύθα να επισημειωθή ότι η αναφορά του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Στυλιανού παρέθετε και την αιτία της εκ της Επαρχίας Αυτού αποχωρήσεώς μου διότι παρεδέχετο ότι εις τα Εκκλησιαστικά Ιδρύματα της Αδελαΐδος, όπου υπηρέτουν υφίστατο «πλημμελής» διαχείρισις εκ λαϊκών προσώπων τα οποία η ελαχιστότης μου θεωρούσε ότι έπρεπε να απομακρυνθούν αυθωρεί, ενέργεια που ο ίδιος απέφευγε και ωσαύτως ότι δεν εδικαιώθη εκ της εκθέσεώς Του ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Στυλιανός, ο οποίος απαιτούσε την κανονική μου τιμωρία δι’ ετησίου αργίας διότι δήθεν υφήρπασα την Αρχιερατικήν τιμήν, αλλ’ αντιθέτως ως ο ίδιος παραδέχεται εις την από 6/3/2003 ετέρα αναφορά Αυτού προς τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο και την περί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδο δια τον αποχωρήσαντα έτερον αυτού βοηθόν Επίσκοπον Αριανζού κ. Ιωσήφ και νυν Μητροπολίτην Προικοννήσου εδικαιώθην πλήρως δι’ αυτό και γράφει συγκεκριμένως: «Δια να παραβλέψωμεν βεβαίως, επί του παρόντος την και εν τη περιπτώσει ταύτη απαράδεκτον περιφρόνησιν της απολύτως τεκμηριωμένης Εκθέσεως/Εισηγήσεώς μου περί του υπ' εμέ Χριστιανουπόλεως Σεραφείμ, δια τον οποίον υπεδείκνυα τουλάχιστον ετησίαν αργίαν, εφ' όσον "δια δόλου" απέσπασεν εντεύθεν την πανίερον Επισκοπικήν αξίαν! Προς τι λοιπόν η του υπευθύνου Ποιμενάρχου Εισήγησις/Αναφορά; Περιέργως, ουδέ απλώς επίπληξιν η μομφήν εστέρξατε να επιβάλητε! Μόνον παχυλάς υποσχέσεις και "επιβραβευτικάς" θωπείας (!)» (http:// ecclesianet.blogspot.com/2008/03/o-ba.html) άλλωστε εκ της Ι. Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας επί Αρχιεπισκοπείας κ. Στυλιανού έχουν κατά καιρούς αναχωρήσει ως γνωστόν οι βοηθοί Επίσκοποι, Ζηνουπόλεως κυρός Αρίσταρχος, Θεουπόλεως κύριος Παντελεήμων, τέως Χριστιανουπόλεως Παύλος και Αριανζού και νυν Σεβ. Προικοννήσου κ. Ιωσήφ,
2. Η ανάθεσις της Αρχιγραμματείας υπό του μακαριστού Αρχιεπισκόπου κυρού Χριστοδούλου και της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ελαχιστότητά μου δεν εγένετο ως γνωρίζουν πάντες διότι επέδειξα «ευφυή χειρισμόν εις τον μηχανισμόν της κολακείας» ως αναφέρει ο Σεβ. κ. Νικόδημος αλλά ένεκεν της εικοσαετούς πείρας μου ως Γραμματέως των Εκκλησιαστικών Συνοδικών Δικαστηρίων και ως ανακριτού της Εκκλησίας της Ελλάδος, εκρίθην απαραίτητος δια να αντιμετωπισθή το τρομακτικό «τσουνάμι» που είχε πλήξει την Ελλαδική Εκκλησία το 2005 και μετά την παραίτησιν του Σεβ. Προκατόχου μου κ. Καλλινίκου εξελέγην με 64 ψήφους υπό της Σεπτής Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος ως διάδοχος Αυτού.
3. Είναι εντελώς απαράδεκτος η αναφορά του κειμένου εις δήθεν εμπλοκή μου με το «αποτρόπαιο παραδικαστικό κύκλωμα» διότι ουδέποτε υπήρξα μάρτυς υπερασπίσεως του Σεβ. Μητροπολίτου Αττικής και νυν μοναχού κ. Παντελεήμονος Μπεζενίτη. Επικαλούμαι τα πρακτικά τόσο του 3μελους όσον και του 5μελους Εφετείου Κακουργημάτων που εδίκασαν την σχετική υπόθεση. Η μόνη σχέσις μου με την συγκεκριμένη υπόθεση ήταν ότι ως Γραμματεύς των Συνοδικών Δικαστηρίων σε ανύποπτο χρόνο επί ποιμαντορίας του μακαριστού Μητροπολίτου κυρού Δωροθέου (Γιανναρουλοπούλου) είχον διαβιβάσει λόγω αρμοδιότητος εις αυτόν καταγγελία δι’ ηγουμένη Ι. Μονής της Επαρχίας αυτού εις την Μονήν της οποίας μία λειψανοθήκη «μετεβλήθη εις λάρνακα δήθεν αδιαλωβήτου σκηνώματος εκ κηρομαστίχης» και αυτό εχρησιμοποιήθη υπό του κατηγορουμένου τότε Μητροπολίτου κατά της ειρημένης Μονής. Η θέσις μου δια τον συγκεκριμένον πρ. Ιεράρχην ήτο διαυγεστάτη και αποτυπούται στα κείμενά μου προς την Ι. Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος όπου αναφέρω ότι δια το μεν φρικώδες ηθικό ζήτημα θα έπρεπε οι επίμαχες μαγνητοταινίες να αποσταλούν στην Εγκληματολογική Υπηρεσία για να ταυτοποιηθή η χροιά της φωνής, και όχι να αρχειοθετηθεί η υπόθεσις δια δε το οικονομικό έγκλημα να επιβληθή η υπό του άρθρου 160 του Νόμου προβλεπομένη ποινή συγκεντρώσας την 11/3/2009 μετά του Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου 28 υπογραφάς Σεβ. Μητροπολιτών. Άλλωστε επί Αρχιγραμματείας μου και με την υπογραφή μου εκηρύχθη έκπτωτος του Μητροπολιτικού του Θρόνου ο νυν μοναχός κ. Παντελεήμων Μπεζενίτης. Όσον αφορά όμως εις την ανάμειξι μου εις έγκλησι του τότε Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος και νυν Βρεσθένης κ. Θεοκλήτου κατά του Σεβ. Μητροπολίτου πρ. Αττικής κ. Νικοδήμου διότι του είχε προσάψει στο περιοδικό του την κατηγορία ότι δήθεν είχε συλληφθή υπό Αστυνομικών Αρχών της Θεσσαλίας ασχημονών, πράγματι παρεκλήθην υπό του μακαριστού Αρχιεπισκόπου κυρού Χριστοδούλου ως έχων την νομοκανονική εμπειρία και γνώσι να παραστώ στην σχετική διαδικασία όπερ και εγένετο και εκεί υπεστήριξα απλώς το αυτονόητον ως προκύπτει από τα Πρακτικά της διαδικασίας ότι δηλαδή ώφειλε ο κατήγορος Μητροπολίτης κ. Νικόδημος να προσκομίση τας σχετικάς αποδείξεις των καταγγελιών του και συγκεκριμένως καταθέσεις των φερομένων ως συλλαβόντων τον κ. Θεόκλητον αστυνομικών οργάνων, η αντίγραφο εκ του βιβλίου συμβάντων διότι άλλως ήτο αναπόδεικτος η κατηγορία του. Ο εξετασθείς τότε μάρτυς Μητροπολίτης κυρός Κωνσταντίνος Σακελλαρόπουλος επαρουσίασεν ετέραν εκδοχήν ότι δήθεν ο Μητροπολίτης κ. Θεόκλητος είχε συλληφθή με ναρκωτικάς ουσίας. Δια την υπόθεσι αυτή τελικώς διεξήχθη και Εκκλησιαστική διερεύνησις υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμονος, ο οποίος ενεργών ως ανακριτής της Ι. Συνόδου εξήτασε τας αστυνομικάς αρχάς της Θεσσαλίας και τα βιβλία αστυνομικών συμβάντων και ουδέν στοιχείον ανεύρε επιστηρίζον τας καταγγελίας των Σεβ. Μητροπολιτών Νικοδήμου και Κωνσταντίνου, ο οποίος μάλιστα είχε καταθέσει ότι «εκ πληροφοριών» ωμιλούσε. Διατί λοιπόν θα έπρεπε να έχω βεβαρυμένη συνείδησι δι’ αυτή την κανονική μου ενέργεια και την έκφραση της νομικής μου εμπειρίας την οποίαν στο συγκεκριμένο κείμενο ο Σεβ. κ. Νικόδημος πλήρως αποσιωπά και αποκρύπτει και αντιθέτως την διατρεβλώνει;
Ευχόμενος να χρησιμοποιής τα τάλαντά σου τα οποία γνωρίζω όχι μιμούμενος τον Βέκκο και τον Καλέκα αλλά τους Θεοφόρους Αγίους Πατέρας και τους Μάρτυρας της αμωμήτου ημών πίστεως δια να τύχης σωτηρίας διατελώ,

+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

3 σχόλια:

G. N. A. είπε...

Χμ. Χμμ. Χμμμ.
Παρακαλούμε για απάντηση κ. Ανδριόπουλε...

Ανώνυμος είπε...

"να χρησιμοποιής τα τάλαντά σου τα οποία γνωρίζω"
Eδώ ο Σεβ.Πειραιώς παραπέμπει σε ένδοξες ημέρες της Μητροπόλεως των Πατρών..!

Ανώνυμος είπε...

ΦΑΙΔΡΟ ΚΑΙ ΑΣΤΗΡΙΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ χαρακτηριζει το περι σιμωνιας του σεβ, νικοδημου γιατι μετα 6 χρονια καταδεχεσαι να απαντησεις σε φαιδρο κειμενο και ο γραψας το κειμενο ΝΙΚΟΔΙΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΑΙΔΡΟΣ και γιατι δεν απαντουσες Α Μ Ε Σ Ω Σ ΣΤΗΝ ΒΑΡΥΤΑΤΗΝ ΜΟΜΦΗ ΤΗΣ Σ Ι Μ Ω Ν Ι Α Σ Τωρα ειναι αργα...

Related Posts with Thumbnails