Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΦΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ


Αυτό που γράφτηκε, διαβάστηκε και διαδόθηκε – με την απαραίτητη δόση μίσους, φυσικά – είναι ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι αυτός που απαγόρευσε την «μετά βαϊων και κλάδων» κηδεία του αφορισμένου θεολόγου Νικόλαου Σωτηρόπουλου, δηλαδή αυτός που «απαγόρευσε» στους Αρχιερείς που παρέστησαν στην εξόδιο ακολουθία να συμμετάσχουν σε αυτήν.
Ένας λογικός άνθρωπος, όμως, που ξέρει το θέμα, διερωτάται αυτομάτως: 
Οι συγκεκριμένοι Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος είχαν καταργήσει στην πράξη τον αφορισμό του δυστυχούς Σωτηρόπουλου, δηλ. τον κοινωνούσαν, τον καλούσαν ως ομιλητή, τον εκθείαζαν κ.ο.κ. Αυτοί καταφρονούσαν προκλητικά την απόφαση Μείζονος και Υπερτελούς Συνόδου και τώρα υπάκουσαν στην «απαγόρευση» του Πατριάρχου; 
Η αλήθεια είναι, λοιπόν, ότι η απόφαση να κηδευτεί ο Σωτηρόπουλος με ένα παπά και εκτός της Μονής όπου έγινε η εξόδιος ακολουθία, είναι απόφαση των εμπλεκομένων μερών (δηλ. των συμμετασχόντων στην Μείζονα και Υπερτελή Σύνοδο) στον αφορισμό του, ήτοι και της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία ουδέποτε επισήμως ήρε το σκληρό αυτό επιτίμιο. Άρα οι Αρχιερείς υπήκουσαν στην Εκκλησία τους μάλλον παρά στον Πατριάρχη. 
Και παρ’ όλα αυτά το δεύτερο σκέλος της συμφωνηθείσης απόφασης δεν τηρήθηκε. Έτσι ο Σωτηρόπουλος ετάφη στην Μονή Μυρτιάς, προφανώς με ευθύνη του Μητροπολίτου Αιτωλοακαρνανίας Κοσμά. 
Ταύτα προς αποκατάστασιν της αληθείας. Για περισσότερες πληροφορίες στους Αρχιερείς που παρέστησαν και ένεκα της συμφωνίας δεν έλαβαν μέρος - ευτυχώς - στην ακολουθία. 
Π.Α.Α.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ως γνωστό στην "ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΝΕΚΡΩΣΙΜΟ
ἤτοι ΕΙΣ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΥΣ" υπάρχει ειδική ευχή -2 γιά την ακρίβεια- 1."Εἰς πᾶσαν ἀρὰν καὶ ἀφορισμόν" - "..Ναί, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, νικησάτω σου τὸ ἄμετρον ἔλεος, καὶ ἡ φιλανθρωπία ἡ ἀνείκαστος· καὶ εἴτε.. ...εἴτε τινὰ τῶν ἱερωμένων παρεπίκρανε, καὶ παρ᾿ αὐτοῦ δεσμὸν ἄλυτον ἐδέξατο, εἴτε ὑπὸ Ἀρχιερέως βαρυτάτῳ ἀφορισμῷ περιέπεσε, καὶ ἀμελείᾳ καὶ ῥαθυμίᾳ χρησάμενος, οὐκ ἔτυχε συγχωρήσεως, συγχώρησον αὐτῷ δι᾿ ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ καὶ ἀναξίου δούλου σου· καὶ τὸ μὲν σῶμα αὐτοῦ εἰς τὰ ἐξ ὧν συνετέθη διάλυσον, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ἐν σκηναῖς Ἁγίων κατάταξον.." ΚΑΙ 2."...αὐτός, πανάγαθε Βασιλεῦ, δι᾿ ἐμοῦ τοῦ ταπεινοῦ καὶ ἀναξίου δούλου σου, συγχώρησον τῷ δούλῳ σου (τῷ δεῖνι) εἴτι ἐν τῷ παρόντι βίῳ ὡς ἄνθρωπος ἐπλημμέλησε· καὶ ἄφες αὐτῷ ὅσα ἐν λόγῳ ἢ ἔργῳ ἢ κατὰ διάνοιαν ἥμαρτε, λύσας αὐτοῦ καὶ τὸν ἐπικείμενον, μεθ᾿ οἱωνδήποτε τρόπων, δεσμόν, ὃν αὐτὸς καθ᾿ ἑαυτὸν ἐκ συναρπαγῆς ἢ ἄλλης τινὸς αἰτίας ἔδησεν, εἴτε ὑπὸ Ἀρχιερέως εἴτε παρ᾿ ἄλλου τινός, φθόνῳ καὶ συνεργείᾳ τοῦ πονηροῦ, τοιοῦτον ὑπέστη ὀλίσθημα·.." αναγινωσκόμενες αμφότερες υπό μόνου του Αρχιερέως και σε καμμία περίπτωση υπό του τελούντος την εξόδιο Ιερέως! Στην προκειμένη όμως περίπτωση τα πράγματα είναι πλέον μπερδεμένα διότι ο μεταστάς αφορίσθη, πρότριτα, από Μείζονα και Υπερτελή Σύνοδο! Οπότε οι εν λόγω ευχές αρκούν; εάν φυσικά ανεγνώσθησαν.. πρόβλημα λοιπόν! Διότι εάν είχον άπαντες οι εν Ελλάδι αρχιερείς κοινή γραμμή και δεν ελεοντάριζαν αναιδώς -άνανδρα, θρασυδείλως καί πισώπλατα- κατά ενός Βαρθολομαίου και κατά ενός Αθηνών +Σεραφείμ .. και κατά ενός Αυστραλίας Στυλιανού.. το πρόβλημα θα είχε λυθεί διότι ο μεταστάς θα είχε οδηγηθεί σε μετάνοια έγκαιρα!

Ανώνυμος είπε...

οι κλασικοι τζερτζελεδες και υπερμετρα Ορθοδοξοι βρηκαν ευκαιρια παλι να φωναζουν ... τι να πει κανεις;;;;

Related Posts with Thumbnails