Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ: Ο τρισυπόστατος Θεός


Ο τρισυπόστατος Θεός 
Παναγιώτης Καμπάνης, 
Δρ Αρχαιολόγος –Ιστορικός, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 
Μεταδιδακτορικός ερευνητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
Όπως αναφέρει και ο Μέγας Αθανάσιος: Ὁ Θεὸς εἷς ἐστιν, ἀλλ' ἔστι καὶ τρισυπόστατος, Πατὴρ, Λόγος, καὶ Πνεῦμα ἅγιον. Ο παγανισμός, ιδωμένος καθ’ αυτόν, όχι ως αντίπαλος του χριστιανισμού, αλλά μάλλον ως παράλληλη εναλλακτική έκφραση θρησκευτικής πίστης, παραμένει σχετικά σκοτεινός. Ο παγανισμός ως αντίπαλος του χριστιανισμού αποτελεί ουσιαστικά χριστιανική αντίληψη. Για τους εθνικούς η συνύπαρξη με μια άλλη θρησκευτική πρακτική, όσο δημοφιλής κι αν ήταν αυτή, υπήρξε πάντοτε μια ανοιχτή δυνατότητα. Ο πολυθεϊσμός είναι εξ ορισμού ανεκτικός και «ανοιχτός». 
Είναι γνωστό ότι ο χριστιανισμός δανείστηκε άφθονα στοιχεία από τη γλώσσα και την εικονογραφία του παγανισμού, αλλά πρέπει ξανά να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι η διαδικασία αυτή ήταν στην πραγματικότητα αμφίδρομη. Ο ύστερος παγανισμός ανταποκρίθηκε εξίσου στο χριστιανικό περιβάλλον μέσα στο οποίο άνθησε. Καμία θρησκεία δεν είχε το μονοπώλιο της αγιότητας. Κάθε είδους θρησκευτική πίστη είναι αναμενόμενο να περιλαμβάνει πρόσωπα και τόπους που η εγγύτητά τους προς το θείον υποβάλλει την ιδέα κάποιας υπερφυσικής δύναμης.
Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο στη συνέχεια 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails