Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΝΟΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΘΕΝΤΑΣ - Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΤΟΥΣ ΘΕΩΡΕΙ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΕΣ


Σημείωση της Ιδιωτικής Οδού:
Η Ιδιωτική Οδός όχι απλώς δεν διαλέγεται με αποτειχισθέντες, όπως παρατηρεί στο παρακάτω άρθρο του ο Κώστας Νούσης, αλλά θεωρεί αυτούς και τους ομοίους τους Χρυσαυγίτες του Εκκλησιαστικού χώρου. Ο τρόπος αντιμετώπισης των "οικουμενιστών" - και άλλων "αιρετικών" - και οι χαρακτηρισμοί που εκσφενδονίζουν δηλώνουν τις δολοφονικές προθέσεις τους. 
Εύλογες ενστάσεις και απορίες στον αποτειχισθέντα π. Ευθύμιο 
 (εξ αφορμής απαντητικής επιστολής του σε Παλαιοημερολογίτες) 
Του θεολόγου - φιλολόγου Κώστα Νούση
Γνωρίζω ότι ο φίλος και φιλόξενος ιστολόγος δεν διαλέγεται με αποτειχισθέντες - και καλά κάνει. Το ίδιο αρχίζει να ισχύει όλο και περισσότερο και για μένα εκ της αποκτώμενης πλέον σχετικής πείρας και των δικών του προτροπών. Ωστόσο, θα αποτολμήσω εδώ να στείλω, καταχρώμενος την ανοχή του κ. Ανδριόπουλου, μια ανοιχτή επιστολή – σχολιασμό στον ηγέτη μιας ομάδας Αποτειχιστών, και τούτο όχι, ως θα πιστέψουν μερικοί, για λόγους προσωπικής κόντρας, αλλά στο πλαίσιο της θεολογικής διερεύνησης του ανακύπτοντος ανησυχητικού τούτου σχισματικού φαινομένου και για όσους τυχόν θα αφυπνισθούν από τις πνευματικές πλάνες που υποκρύπτονται στις παρασυναγωγικές σέκτες αυτού του είδους. Με το σκεπτικό αυτό ευελπιστώ ότι θα πειστεί ο φίλος Παναγιώτης, εφόσον το ιστολόγιό του θα καταστεί τοιουτοτρόπως για πολλοστή φορά βήμα νηφάλιου και αντικειμενικού θεολογικού ορθόδοξου λόγου. 
Στην πρόσφατη, λοιπόν, επιστολή του π. Ευθυμίου στον κ. Μάννη, αλιεύσαμε ολίγα στοιχεία κινούντα απορίες και χρήζοντα σχολιασμού. Αρχόμενοι από της πέμπτης ερώτησης του Μάννη περί του άκυρου της αυτόματης άρσης της Χάρης από Επισκόπους άνευ συνοδικής διαγνώμης, σύμφωνα με το Πηδάλιο και τον Νεόφυτο Καυσοακλυβίτη, θα λέγαμε προκαταρκτικά ότι δεν πείθει ποσώς η ακολουθούσα απάντηση του π. Ευθυμίου. Η ουσία δε της ερώτησης, την οποία τού απευθύνουμε και εμείς, είναι η ίδια με αυτήν του παλαιοεορτολογίτη δασκάλου: «πιστεύετε δηλαδή, ότι όλοι είναι εκτός Εκκλησίας (οι μεν Οικουμενιστές λόγω αιρέσεως, οι δε Παλαιοημερολογίτες λόγω σχίσματος) και η Θεία Χάρις, υπάρχει μόνον σε σας και τον Σεβασμιώτατο Αρτέμιο»; 
Εφόσον το ζήτημα του ΙΕ’ Κανόνα της Πρωτοδευτέρας και η εις αυτό ερμηνεία του αγίου Νικοδήμου επιδέχονται ποικίλες… ερμηνείες (!), τον ερωτώ: γιατί να κάνουμε δεκτή την υμετέρα εξήγηση περί του υποχρεωτικού και ανέγκλητου χαρακτήρα της (κατά το δοκούν εκάστου συνηθέστατα) αποτείχισης και όχι του προαιρετικού της, όπως τον υποστηρίζει ο μέγας της εποχής κανονολόγος π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος; Στον χορό της μετ’ αυτού συμφωνίας ο π. Ευθύμιος βάζει χωρίς πειστικό τρόπο και τον άγιο Νικόδημο, ωστόσο όχι μόνο δεν ικανοποιεί η σύνολη τεκμηρίωσή του, αλλά και με αριστοτεχνικό τρόπο στρεψοδικεί και σύρει τεχνηέντως προς τη γνώμη του. 
Περί στρεψοδικίας επιλέγω ένα παράδειγμα: «κατ’ αὐτόν τόν τρόπο ἀναφέρονται καί εἰς τό Συνοδικό τῆς Ζ’ Οἰκουμενικῆς ὅλοι οἱ ἀναθεματισμοί, γιά ὅσουν πιστεύουν οἱανδήποτε αἵρεσι, χωρίς νά τούς θεωρεῖ αὐτούς ἀναθεματιστέους, τό ὁποῖο θά ἐσήμαινε γιά νά ἰσχύση ὁ ἀναθεματισμός πρέπει νά ἐνεργήση ἡ Σύνοδος». Εδώ έχουμε κατασκευασμένη σύγχυση και συμφυρμό του αναθεματισμού και της προαιρετικής αποτείχισης, πράγμα που συνεχίζεται στην όλη απάντηση της πέμπτης ερώτησης που του απευθύνθηκε. Ο αναθεματισμός – αφορισμός ενός ανθρώπου είναι προπαντός κατάσταση εκούσιου χωρισμού από τον Θεό. Έτσι ακριβώς τον βλέπει και παιδαγωγικώς ενίοτε τον εκπέμπει η Εκκλησία. Ειδικότερα για έναν Επίσκοπο, άλλο το να ισχύει κατ’ ουσίαν το ανάθεμα στην περίπτωσή του (λόγω και κρυφών του αιρέσεων πολλάκις, κάτι που υφίσταται για τη θεία δικαιοκρισία και παγγνωσία ανεξάρτητα από εμάς και από κάθε επίσημη συνοδική καταδίκη) και άλλο το «αναθεματιστέον είναι» υφ’ ενός εκάστου ιερέως ή λαϊκού καθ’ υπέρβασιν της συνοδικής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή απλά θα γινόταν ένα μπάχαλο στην Εκκλησία! 
Σε αδόκιμο παραλληλισμό της πρακτικής των σύγχρονων Αποτειχιστών (κατά το Δονατιστών περίπου, βίοι παράλληλοι) με την προτροπή του Μ. Βασιλείου διακοπής κάθε σχέσης με τους Πνευματομάχους, τον ξαναρωτώ: είναι το ίδιο; Ή συγχέει και ο ίδιος τα άσχετα, όπως ομοτρόπως εγκαλεί τον Μάννη; Τότε είχαμε ολοφάνερη θεομαχία (αντιτριαδιστές), ενώ εδώ ρευστές ερμηνευτικώς δηλώσεις και συμπροσευχητικά πεπραγμένα, χωρίς ωστόσο επίσημη υπ’ αυτών των Ποιμένων, μεμονωμένα ή συνοδικώς, διακήρυξη της δογματικής ταυτότητας των Εκκλησιών, πολλώ δε μάλλον της ένωσής τους. 
«Εἰς τήν προκειμένη λοιπόν περίπτωσι, ἐγώ δέν εἶμαι ἁρμόδιος νά διακρίνω τό ποῦ ὑπάρχει ἡ χάρις τοῦ ἁγ. Πνεύματος καί ποῦ δέν ὑπάρχει»: τότε την αρμοδιότητα της αποτείχισης και της εκκλησιαστικής σας αυτοεξορίας από πού και τίνι τρόπω την λάβατε; Κλείνοντας ο π. Ευθύμιος υποπίπτει σε μια σωρεία πρόδηλων και φοβερών αντιφάσεων και αυτοαναιρέσεων. Ενώ ισχυρίζεται, για παράδειγμα, ότι «οὔτε εἰς τήν αἵρεσι, οὔτε εἰς τά σχίσματα ὑπάρχει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ», αμέσως το ακυρώνει όσο πιο καθαρά γίνεται: «τώρα ἄν μέ ἐρωτήσετε τί πιστεύω ἐγώ εἰς τήν συγκεκριμένη περίπτωσι τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, θά σᾶς ἀναφέρω ὅτι θεωρῶ τά μυστήρια τῶν Οἰκουμενιστῶν κατ’ οἰκονομίαν ἔγκυρα» - λόγοι εμφατικοί της εκκλησιολογικής σύγχυσης του ανδρός. 
Διευκρινίζοντας, μάλιστα, με αποκλειστικά προσωπικό (άραγε εκκλησιοκεντρικό και ορθόδοξο;) τρόπο τις προϋποθέσεις ενέργειας της Χάρης στους Οικουμενιστές (τουτέστιν όλους μας σχεδόν), μού δίνει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να τον ρωτήσω ευλόγως με τη σειρά μου: αφού υπάρχει Χάρη, έστω και οικονομικώς, γιατί να εξέλθει και να μην πολεμήσει από μέσα, εντός των τειχών; Γιατί να προσφύγει στον Αρτέμιο και όχι στον Πειραιώς; Εν ολίγοις, γιατί να μην ενεργήσει εν διακρίσει; Προφανώς εδώ θα μου ανταπαντούσε αυτό που λέει ευθύς αμέσως: «ἄν ὅμως μετέχη κάποιος ὁ ὁποῖος ἔχει γνῶσι ἤ, πολύ περισσότερο, κάποιος ὁ ὁποῖος ἔχει ἀξίωμα μέσα εἰς τήν Ἐκκλησία τῶν Οἰκουμενιστῶν, αὐτός ἀναλόγως τῆς γνώσεως καί τῆς προαιρέσεώς του παίρνει κατάκρισι ἀπό τήν συμμετοχή του εἰς τό μυστήριο». Και τότε με πόνο θα του αντέτεινα: άρα οι έχοντες τεράστια πνευματική γνώση σύγχρονοι άγιοι γέροντες (π.χ. π. Παΐσιος) και θεολογική εμβρίθεια (βλ. π. Επιφάνιο), και όσοι άλλοι, κατεκρίθησαν; Άπαγε της βλασφημίας! 
Μέσα στη συνεχιζόμενη «αγνωστικιστική» του εκκλησιολογία επανέρχεται: «γιά τό θέμα δέ τοῦ Π. Ἡμερολογίου νομίζω ὅτι δέν εἶμαι ἐγώ ἁρμόδιος νά ἀποφανθῶ γιά τό ἄν ὑπάρχη ἤ ὄχι εἰς τά μυστήρια ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ». Αφού, λοιπόν, π. Ευθύμιε, έχετε τη συνείδηση ότι είστε γενικά αναρμόδιος σε τέτοια ζητήματα, πώς τότε είστε σίγουρος ότι έχετε Χάρη υμείς και ο π. Αρτέμιος; Πώς τολμάτε πραγματικά με τέτοιες προϋποθέσεις και ρητές άμα δηλώσεις να σύρετε μεθ’ υμών τον λαό του Θεού; 
Θα κλείσω την απορηματική μου αυτή ανοιχτή επιστολή στον π. Ευθύμιο, επιστρέφοντάς του αντιστρεπτικώς το ίδιο ερώτημα, με το οποίο κλείει και εκείνος την απάντησή του στον δάσκαλο του παλιού ημερολογίου: «τί ἐννοεῖ ὁ ἅγιος Νικόδημος εἰς τήν ὑποσημείωσι τοῦ Ζ΄ Ἀποστολικοῦ Κανόνος, ὅταν ἀναφέρει: ‘Λέγει γάρ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, ὅτι, τό νά νηστεύσῃ τινάς καί τό νά κάμῃ Πάσχα εἰς τοῦτον τόν καιρόν, ἤ εἰς ἐκεῖνον, μετά τήν εἰκοστήν πρώτην τοῦ Μαρτίου, θετέον, ὡς κάμνομεν ἡμεῖς οἱ Γραικοί, ἤ μετά τήν ἑνδεκάτην Μαρτίου, ὡς κάμνουσιν οἱ Λατῖνοι, τοῦτο δέν εἶναι ἔγκλημα. Τό δέ νά σχίσῃ τινάς τήν Ἐκκλησίαν καί νά ἀντιστέκηται φιλονείκως, καί νά κάμνῃ διχοστασίας καί διαιρέσεις, καί νά χωρίζῃ τόν ἑαυτόν του πάντοτε ἀπό τήν κοινήν σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας, τοῦτο εἶναι ἁμάρτημα ἀσυγχώρητον, καί κατηγορίας ἄξιον, καί πολλήν ἔχει τήν κόλασιν καί τιμωρίαν», ειδικά από το σημείο «τό δέ νά σχίσῃ τινάς…», που σχεδόν ειπείν τον φωτογραφίζει.
Κ.Ν. 
20/9/2013

41 σχόλια:

δάσκαλος είπε...

Αγαπητέ κ. Νούση, εμείς οι Παλαιοημερολογίτες της γραμμής του αειμνήστου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου, αποτειχιστήκαμε από τους επισκόπους του νέου ημερολογίου, όχι διότι δεν υπάρχει τάχα Θεία Χάρη, αλλά για να μην γίνουμε συνυπεύθυνοι με αυτούς στην ημερολογιακή καινοτομία, η οποία όπως αποδείχθηκε, αποτέλεσε το πρώτο βήμα προς την πραγμάτωση των στόχων του Οικουμενισμού. Το κήρυγμα περί απώλειας της Θείας Χάριτος, τόσο από την πλευρά των αποτειχισμένων, όσο -προσέξτε-και από την πλευρά των καινοτόμων είναι ΑΔΟΚΙΜΟ.
Επίσης δεν σώζει μόνο η Χάρις, αλλά η Χάρις και η Αλήθεια. Και μάλιστα το φοβερότερο όλων είναι να κοινωνούν οι Οικουμενιστές όντως τον Χριστόν (και όχι κρασί και ψωμί που λένε οι πρεσβευτές της απώλειας της Χάριτος) και να κολάζονται, διότι τα Μυστήρια παρέχουν σωτηρία στους Ορθοδόξους και κολασμό και κατάκριση στους κακοδόξους (πυρ γαρ τυγχάνει τους αναξίους φλέγων).
Κλείνοντας, φαντάζομαι από τα γραφόμενά σας, πως δεν είστε ούτε εσείς αρμόδιος, για να ανακηρύξετε ότι η Θεία Χάρις δεν υπάρχει στους Παλαιοημερολογίτες...
Επομένως, αφού δεν τίθεται θέμα Χάριτος, ας θέσουμε ο καθένας θέμα Αληθείας και αφού έκαστος ερευνήσει την συνείδησή του ας αναλάβει τις ευθύνες του.
(Ευχαριστώ τον κ. Ανδριόπουλο για την φιλοξενία)
Ν. Μάννης

Ανώνυμος είπε...

Περαστικά, δάσκαλε!

Ανώνυμος είπε...

@ Mαννη
δεν μπορω να κατανοησω την εκκλησιολογικη σας, συγχωρηστε μου τον αδοκιμο ορο, σχιζοειδεια. λετε οτι και οι "αιρετικοι" Οικουμενιστες εχουν Χαρη, αλλα μη ενεργουσα λογω αιρεσης. αρα να υποθεσω οτι και οι ιεχωβιτες εχουν Χαρη; μη γενοιτο!
θα το πω αλλιως: ή εχουμε Εκκλησια ή οχι. και αυτο σημαινει Εκκλησια. Πληροτητα Χαριτος. με τη λογικη σας, που εχει σιγουρα μια βαση λογικης, και στους Παπικους μπορουμε να μιλησουμε για υπαρξη Χαριτος. αλλα τοτε πού ειναι η Εκκλησια;
και κατι ακομα: αν εουν Χαρη οι Νεοημερολογιτες, ποιος ο λογος να φυγετε; απλα πραγματα δλδ.
και τελευταιο: προσωπικα ειμαι σιγουρος οτι οι σχισματικοι παλαιοημερολογιτες δεν εχουν πια Χαρη, εστω και ενεργουσα. υμεις ειστε σιγουρος οτι εχουν τα μυστηρια σας Χαρη Θεού; ειστε σιγουρος οτι εχουν ισχυ και υποσταση; δεν φοβαστε οτι μπορει και να μην εχουν; και χωρις Χαρη ουκ εστι σωτηρια.
μπορει, φιλε δασκαλε, να ισχυριζομαστε για τον καθενα οτι εχει Χαρη; οχι, χιλιες φορες οχι. και δεν ανα φερομαι φυσικα σε οποιαδηποτε μορφη Χαρης, στην οποια συμμετεχουν και τα ζωα και οι δαιμονες ακομα.
Κ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Η πλάνη του κ. Νούση και των Αντιαποτειχισμένων !
Χρησιμοποιεί λογικά επιχειρήματα, και τον Ορθό Λόγο, για να δευθετήσει που θα πάει η Ακτιστη Θεία Χάρις !
(Γιατί άραγε μου έρχεται στο μυαλό ο 14ος αιώνας και ο Βαρλαάμ ?)

Ανώνυμος είπε...

Τραγικές εκκλησιολογικά παλαιοημερολογίτικες φιγούρες.Είναι φοβερά δαιμονικό να υπερβαίνεις έναν Παΐσιο, έναν Πορφύριο, έναν Ιάκωβο, έναν Σωφρόνιο και να σχίζεσαι από την όντως Εκκλησία για λόγους εγωιστικής εμμονής. Οι σύγχρονοι άγιοι Γέροντες έδειξαν το νηφάλιο Ορθόδοξο δρόμο.Ο δε δενδρίτης Τρικαμηνάς θεωρεί τον εαυτό του υπεράνω των αγίων Γερόντων που ανέφερα και ακολουθεί το μοναχικό αντιεεκλησιαστικό μονοπάτη της εωσφορικής του πλάνης.Ο Θεός να φωτίσει τους σχισματικούς να επανέλθουν στην αληθινή εκκλησία που στερούνται!

δάσκαλος είπε...

κ. Νούση, οι εξ ορθοδόξων Οικουμενιστές είναι αιρετικοί που όμως δεν έχουν καταδικαστεί εισέτι (ούτε έχουν αποχωρήσει από την Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως οι Λατίνοι), γι' αυτό ενεργεί η Θεία Χάρις, προς σωτηρία των απλοϊκών και αγνοούντων και προς κολασμό των εν γνώσει αιρετιζόντων και αμετανοούντων. Το δε παράδειγμα με τους ιεχωβίτες είναι άσχετο. Στο ερώτημά σας "αν εχουν Χαρη οι Νεοημερολογιτες, ποιος ο λογος να φυγετε;", σας απάντησα πριν: Διότι δεν σώζει μόνο η Θεία Χάρη, αλλά η Χάρις και η Αλήθεια. Άλλωστε κανείς δεν σώθηκε μόνο και μόνο επειδή το βάπτισμά του ή ο γάμος του υπήρξε έγκυρος!
Προσοχή αγαπητέ μου όχι μόνο στη χρήση του Ορθού Λόγου, που σας επισήμανε ανωτέρω κι άλλος σχολιαστής, αλλά και στην οίηση, που πηγάζει τόσο από πτυχιακούς τίτλους, όσο και όταν υπάρχει η εντύπωση ότι τα γνωρίζουμε όλα.
Ειρήνευε

δάσκαλος είπε...

Συμπληρωματικώς, περί του ερωτήματός σας "υμεις ειστε σιγουρος οτι εχουν τα μυστηρια σας Χαρη Θεού;" σας απαντώ υπερθετικά. Βεβαίως και υπάρχει η Θεία Χάρις και μάλιστα πλουσιοτάτη. Αυτό μπορεί να αποδειχτεί όχι μόνο με σημεία (π.χ. δεν χαλάει ο αγιασμός), θαύματα(ων ουκ έστιν αριθμός) και θαυμαστά γεγονότα, αλλά κυρίως από την προσωπική εμπειρία του καθενός, η οποία δεν μπορεί να κατανοηθεί από άλλο πρόσωπο (γι'αυτό άλλωστε λέγεται και προσωπική εμ-πειρία).
Τέλος κ. Νούση αν θέλετε να είστε συνεπής με την κριτική που ασκείτε στον π. Ευθύμιο, καλύτερα να δηλώσετε αναρμόδιος να αποφανθείτε για την Θεία Χάρη των Παλαιοημερολογιτών και να στρέψετε τις δυνάμεις σας προς τους αληθινούς εχθρούς της Πίστεώς μας.
Με εν Χριστώ αγάπη
Ν.Μ.

Ανώνυμος είπε...

@ δασκαλο
φιλε μου δεν θελω καταρχας να δανειζεσαι επιχειρηματα απο αλλους, οπως απο τον π. Τρικαμηνα, που ειναι και αυθαιρετα συνηθως, οπως π.χ.: "κ. Νούση, οι εξ ορθοδόξων Οικουμενιστές είναι αιρετικοί που όμως δεν έχουν καταδικαστεί εισέτι (ούτε έχουν αποχωρήσει από την Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως οι Λατίνοι), γι' αυτό ενεργεί η Θεία Χάρις, προς σωτηρία των απλοϊκών και αγνοούντων και προς κολασμό των εν γνώσει αιρετιζόντων και αμετανοούντων". μπορεις να μου πεις καταρχήν ποιοι ειναι οι Οικουμενιστες; ολοι μας οι του ν.η.; και οι του παλαιου ολοι πλην υμων και της παραταξης σας;
δεν ειναι ωραιο να βαπτιζετε καποιους σαν οικουμενιστες χωρις να τους προσδιοριζετε.
συνεχιζετε: "σας απάντησα πριν: Διότι δεν σώζει μόνο η Θεία Χάρη, αλλά η Χάρις και η Αλήθεια". τι ακριβως εννοειται; μαλλον οτι σωζει η ορθη βιοτη και πιστη. αλλα πού βρισκεται η αληθεια; στις σχισματικες σεκτες του παλιου; και ποια εκκλησιολογια το προσδιοριζει αυτο; η γνωμη του καθενος παλιοημερολογιτη, που βαπτιζει μοναδικη τη δικη του παραταξη; εννοειται οτι η Χαρη σωζει ενεργουσα, οχι μαγικα, οπως το λετε σωστα για το μυστηριο του βαπτισματος. αλλα ποιος σας εγγυαται οτι οι εκτος Εκκλησιας εχουν Χαρη ενεργουσα; η προσωπικη σας ιδεα και γνωμη;
θαυμαζω την πονηρια σας στη φραση: "Προσοχή αγαπητέ μου όχι μόνο στη χρήση του Ορθού Λόγου, που σας επισήμανε ανωτέρω κι άλλος σχολιαστής, αλλά και στην οίηση, που πηγάζει τόσο από πτυχιακούς τίτλους, όσο και όταν υπάρχει η εντύπωση ότι τα γνωρίζουμε όλα.
Ειρήνευε". εγω εκανα χρηση του ορθου λογου και πού; η φαντασια σας εδω συνδυαζεται με το διορατικο χαρισμα. οτι εχω και οιηση δλδ. και οτι τα γνωριζω ολα. και εσεις σαν αγιος που ειστε και κατεχετε την αληθεια και με διορθωνετε, μου ζητατε ως ειρηνοφορος να ειρηνευσω. μηπως εδω πρεπει να ψαχτειτε καλυτερα για το ποιος τελικα εχει οιηση και δη καλως κεκρυμμενη;;
Κ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

@ δασκαλο συνεχεια
"Συμπληρωματικώς, περί του ερωτήματός σας "υμεις ειστε σιγουρος οτι εχουν τα μυστηρια σας Χαρη Θεού;" σας απαντώ υπερθετικά. Βεβαίως και υπάρχει η Θεία Χάρις και μάλιστα πλουσιοτάτη. Αυτό μπορεί να αποδειχτεί όχι μόνο με σημεία (π.χ. δεν χαλάει ο αγιασμός), θαύματα(ων ουκ έστιν αριθμός) και θαυμαστά γεγονότα, αλλά κυρίως από την προσωπική εμπειρία του καθενός, η οποία δεν μπορεί να κατανοηθεί από άλλο πρόσωπο (γι'αυτό άλλωστε λέγεται και προσωπική εμ-πειρία)": εδω τι να πρωτοθαυμασει κανεις; τη βεβαιοτητα σας για την υπαρξη Χαριτος στις παλαιοημερολογιτικες σεκτες; και δη πλουσιοτατης; και τοτε σας ερωτω: οι υπερ-πλουσιοτατην χαριν εχοντες γεροντες του Ν. Ε. (Παϊσιος κλπ.) απο πού την αντλούσαν; από την ιδια πηγη; αρα εχουμε μηπως την ιδια Εκκλησια και δεν θα επρεπε να προβειτε στην ανταρσια του Σχισματος;
τα περι προσωπικης εμπειριας να ξερετε οτι ειναι και επικινδυνα (κινδυνος πλανης και προτεσταντιζουσα πνευματικοτητα). στην Εκκλησια, αγαπητε, προηγειται η εκκλησιαστικη και οχι η προσωπικη εμπειρια, μαλλον στην πρωτη εντασσεται και δικαιωνεται η δευτερη, ινα μη καταστη φαντασιωδης και δαιμονικη.
"Τέλος κ. Νούση αν θέλετε να είστε συνεπής με την κριτική που ασκείτε στον π. Ευθύμιο, καλύτερα να δηλώσετε αναρμόδιος να αποφανθείτε για την Θεία Χάρη των Παλαιοημερολογιτών και να στρέψετε τις δυνάμεις σας προς τους αληθινούς εχθρούς της Πίστεώς μας": γιατι ειμαι ασυνεπης οταν αποφαινομαι για την Χαρη; εγω, αντιθετως απο τον Ευθυμιο και εσας, δεν αποφαινομαι πού ειναι και πού οχι η Χαρις.εσεις λετε και εκεινος οτι δεν την εχουμε εμεις, οι "Οικουμενισται". και εγω δεν μιλαω απο το μυαλο μου, φιλε μου, αλλα προσπαθω να εκφραζω την ορθοδοξη εκκλησιολογια. και να μην σχιζω την Εκκλησια κατα τη γνωμη μου και τον αυθορμητισμο μου. προσεχετε λοιπον για το ποιος αποφαινεται πού είναι και πού οχι η Χαρις. οπωσδηποτε οχι εκει που υπαρχει σχισμα και πλανη και εκτος Εκκλησιας. και αν ακομα υπηρχε ή υπαρχει, δεν ενεργει. σχετικα διαβαστε το οραμα του γεροντος Ιωσηφ του Ησυχαστη προ και μετα την αποχωρηση του απο τους ζηλωτες του Ορους.
μια τελικη ερωτηση: σας ενοχλει πού μιλαω εκ του πτυχιου μου (θεολογιας). υμεις ως τι ομιλειτε, ΔΑΣΚΑΛΕ; εξ πτυχιου ή εξ αγιοτητας σας;
συνελθε, αδελφε. εγω βαζω τον ευατο μου κατω απο τη σκεπη και υπο των Αγιων. εσυ;; θα μας πεις; μαλλον θα το πεις στον εαυτο σου καποια στιγμη, για να καταλαβεις το λαθος σου;
Κ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

κ. Ανδριόπουλε
Επειδή ο κ. Νούσης και εσείς προσωπικά μας συκοφαντείτε και μας διασύρετε, παρακαλώ να δημοσιεύσετε αυτό το σχόλιό μου.
Απορώ κατ’ αρχάς, με την νοοτροπία του ιστολογίου σας. Από τη μια έχετε δηλώσει επανειλημμένως ότι δεν θέλετε διάλογο με τους αποτειχισμένους και δεν φιλοξενείτε σχόλιά τους στο ιστολόγιό σας. (Πράγματι, δοκίμασα και είδα ότι αυτό ισχύει, αφού σας έστειλα ένα σχόλιο σχετικό, και δεν το δημοσιεύσατε).
Από την άλλη, φιλοξενείτε άρθρα του κ. Κ. Νούση εναντίον μας, και επιπλέον του επιτρέπετε να μας προκαλεί και διασύρει), ισχυριζόμενος ότι εμείς τον υποτιμούμε ή δεν έχουμε τί να απαντήσουμε, γι’ αυτό και «δεν απαντάμε στα άρθρα που γράφει εναντίον μας», τη στιγμή που κατά δήλωσή του ιστολογίου δεν πρόκειται να δημοσιεύσει τα άρθρα μας!!!
Όσον με αφορά προσωπικά, έχετε δημοσιεύσει 2 ή 3 άρθρα στα οποία με αναφέρει ο κ. Νούσης ονομαστικά. Εξηγώ ότι δεν απάντησα, διότι θεώρησα ότι τα άρθρα του κ. Νούση είναι έωλα αγιοπατερικά, στηρίζονται στον ορθολογισμό, εκφράζουν μιά αρρωστημένη εχθρότητα εναντίον μας και διαστρέφουν όσα γράφουμε. Δυό φορές που έστειλα κάποιο ανώνυμο σχόλιο (άσχετο με τους αποτειχισμένους) και το δημοσιεύσατε, διαπίστωσα ότι η απάντηση που έδωσε ο κ. Νούσης, δεν αφορούσε την ουσία του θέματος, αλλ’ όπως οι Χιλιαστές, πηδούσε από το ένα θέμα στο άλλο μη απαντώντας για την ταμπακέρα. Όταν αναγκάστηκα να επιμείνω, ζητώντας συγκεκριμένη απάντηση, έγινα δυσάρεστος σε σας, και το σχόλιό μου ...λογοκρίθηκε, δεν αναρτήθηκε!
Κάτι παρόμοιο κάνει ο κ. Νούσης και στο τελευταίο άρθρο, στο οποίο γράφει για τους αποτειχισμένους και τον π. Ευθύμιο, χωρίς ο άνθρωπος να έχει διαβάσει ή να έχει καταλάβει ό,τι διάβασε από τα συγγράμματά του, αποδεικνύοντας έτσι, ότι δεν έχει καταλάβει, τί εννοεί ο π. Ευθύμιος με όσα γράφει.

Όλα αυτά αναγκάζομαι να σας τα γράψω προλογικά-επεξηγηματικά, για να μιλήσω για την τελευταία ανάρτησή σας. Σ’ αυτήν προλογίζοντας το άρθρο του κ. Νούση, υπερβαίνετε τα εσκαμμένα, μας ταυτίζετε με τους «Χρυσαυγίτες», παρόλο που επιμελώς αποφεύγουμε να πάρουμε πολιτική θέση υπέρ κομμάτων, έχουμε διαφωνήσει δε, με θέσεις του ιστολογίου «Αποτείχιση» σ’ αυτό το συγκεκριμένο θέμα (και είναι απαράδεκτο να μας ταυτίζετε μαζί του, επειδή ως αποτειχισμένος αναδημοσιεύει τα κείμενά μας). Παρόλα αυτά εσείς μας ταυτίζετε και μας συκοφαντείτε ανεπίτρεπτα, γράφοντας για όλους τους αποτειχισμένους, ότι «οι χαρακτηρισμοί που εκσφενδονίζουν δηλώνουν τις δολοφονικές προθέσεις τους»!
Τούτο είναι φανερά συκοφαντικό και παρακαλώ, όσον αφορά το πρόσωπό μου, ως ένα εκ των διαχειριστών του ιστολογίου "Πατερική Παράδοση" να το διορθώσετε.
Σημάτης Π.

Υ.Γ.: Ὁ κ. Νούσης, που δεν έχει καταλάβει τις θέσεις των Πατέρων περί του θέματος, και δεν έχει διάθεση να διαλεχθεί μαζί μας (γράφοντας από ένα ιστολόγιο που αποκλείει το Διάλογο με τους Ἀποτειχισμένους), σημειώνει:
(Συνεχίζετε)

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΝΑ ΕΝΩΝΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΜΠΛΕΚΕΙ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ (1981-1989 )ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΑΙ ΜΠΛΕ ΚΑΦΕΝΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΣ Ο ΔΙΧΑΣΜΟΣ.

Ανώνυμος είπε...

(Συνέχεια)
«Διευκρινίζοντας, μάλιστα, (εννοεί ο κ. Νούσης τον π. Ευθύμιο Τρικαμηνά) με αποκλειστικά προσωπικό τρόπο τις προϋποθέσεις ενέργειας της Χάρης στους Οικουμενιστές (τουτέστιν όλους μας σχεδόν), μού δίνει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να τον ρωτήσω ευλόγως με τη σειρά μου: αφού υπάρχει Χάρη, έστω και οικονομικώς, γιατί να εξέλθει και να μην πολεμήσει από μέσα, εντός των τειχών;».
Αν είχε διαβάσει τα βιβλία του π. Ευθύμιου και τα κείμενα που δημοσιεύουμε, θα καταλάβαινε ότι οι Άγιοι Πατέρες και οι πιστοί, που ανά τους αιώνες απομακρύνθηκαν από τους αιρετικούς (δηλ. διέκοψαν το μνημόσυνο ή αποτειχίστηκαν), δεν ισχυρίστηκαν ότι η θεία χάρη ενεργούσε μόνο σ’ αυτούς. Αν δε, θέλει να μιλήσουμε σε επίπεδο Κανόνος (του ΙΕ΄), ο Κανόνας δεν λέγει κάτι τέτοιο, ούτε ο π. Ευθύμιος ισχυρίστηκε ποτέ κάτι τέτοιο. Ο Κανόνας λέγει απλά: όταν υπάρχουν ψευδο-ποιμένες η απομάκρυνση από αυτούς τουλάχιστον επιτρέπεται (δεν υπεισέρχομαι εδώ στο δυνητικό ή προαιρετικό), ότι όσοι αποτειχίζονται πράττουν καλά, έχουν την ευλογία της Εκκλησίας, είναι εντός της Εκκλησίας, αλλά χωρίζονται από τον κηρύττοντα αίρεση Επίσκοπο, έστω και την παραμικρή αίρεση. Κι αν επιτρέπει την αποτείχιση, εκτός από το παράδειγμα των Αγίων, και κάποιος Κανόνας (που ερμηνεύει, κωδικοποιεί και επισημοποιεί τη στάση τους), γιατί θα μας το απαγορεύσει ο κ. Νούσης;
Κι έχει αποδειχθεί με συγκεκριμένα στοιχεία ότι ο Οικουμενισμός είναι Παναίρεση κι όχι με τάχα «ρευστές ερμηνευτικώς δηλώσεις και συμπροσευχητικά πεπραγμένα», όπως ισχυρίζετε ο κ. Νούσης. Ο Οικουμενισμός χαρακτηρίστηκε ως παναίρεση, από τον Άγιο άγ. Ιουστίνο Πόποβιτς που κοιμήθηκε, πρίν γίνουν γνωστές οι υιοθετούμενες από το Φανάρι αιρετικές δοξασίες του Ζηζιούλα και επαρκώς καταδειχθούν! (Εσχάτως μάλιστα, οι ΡΙΖΕΣ των αιρέσεων επισημαίνονται και ανευρίσκονται σε Παπικά και φιλοπαπικά κείμενα -κατ’ εξοχήν σε αυτά της Β΄ Βατικανής- και παρουσιάζονται από ιστολόγο).
Κλείνοντας, θα θυμήσω ότι επικαλείται ο π. Ευθύμιος και το παράδειγμα του αγ. Μαξίμου του Ομολογητού (και μη μας πει ο κ. Νούσης, ότι δεν μπορούμε να το επικαλεσθούμε, επειδή δεν είμαστε Άγιοι όπως εκείνος), που αρνιόταν ότι εκφράζουν την Εκκλησία οι τότε κανονικοί Πατριάρχες (όπως σήμερα οι Οικουμενιστές Πατριάρχες), εφόσον βρίσκονταν στην αίρεση του Μονοθελητισμού και είχε διακόψει την κοινωνία με αυτούς!
Σημάτης Π.

δάσκαλος είπε...

Αγαπητέ κ.Νούση δυστυχώς μου απαντάτε με επιχειρήματα α-νούσια.
Δεν χρειάζεστε μάλιστα να νευριάζετε όταν δεν κατανοείτε κάτι, ούτε να φαντάζεστε ή να τοποθετείτε στο στόμα μου πράγματα ανείπωτα. Διδαχθείτε από τον κ. Ανδριόπουλο, ο οποίος κρατεί μια συνεπή -και ξεκάθαρη- στάση μή διαλεγόμενος, με ανθρώπους που δεν κατανοεί. Είναι προτιμότερο για κάποιον να μην διαλέγεται, παρά να προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.
Αφήστε λοιπόν τις διαστρεβλώσεις και επιδοθείτε στην προσευχή. Άλλωστε θεολόγος, όπως παραδεχτήκατε αλλού, είναι αυτός που προσεύχεται αληθινά.
Επί το έργο λοιπόν

Ανώνυμος είπε...

http://paterikiparadosi.blogspot.gr/2013/09/blog-post_28.html
Οι άνθρωποι δηλώνουν σαφέστατα ότι δε συμφωνούν με τη γλώσσα του Τσολογιάννη.

Ανώνυμος είπε...

@ Σ.Π.
ειναι πολυ ευχαριστο που διαχωριζετε επιτελους επισημα τη θεση σας απο το συκοφαντικο και βωμολοχικο ιστολογιο "αποτειχιση". αυτο βεβαια δεν σας απενοχοποιει πληρως, διοτι εμμεσα συμπραττετε με εκεινο, εφοσον δεν του απαγορευεται την αναδημοσιευση κειμενων σας σε αυτο. καθε αλλη απαντηση σας θεωρω οτι θα αποτελεσει δικολαβιστικο ελιγμο και αυτα δεν πρεπουν σε χριστιανους.
με κατηγορειτε οτι δεν εχω διαβασει κειμενα σας και του π. Ευθυμιου, αλλα ουτε και τα εχω κατανοησει. και λαθος και συκοφαντικο. απλα το υποθετετε. σας πληροφορω οτι κατενοησα πολυ καλα τι γινεται, αλλα υμεις ουχι εισετι. προκειται για καραμπινατη πλανη, ως διαφαινεται απο το τελευταιο σας σχολιο και δη στο τελος του, που παραδεχεσθε εμμεσα επισης οτι εσεις υπερεβητε τους συγχρονους αγιους στην αγωνιστικη σας αποτειχιση. θλιβερο, διοτι προκειται περι πλανης. ο εγωισμος σάς παρασυρει να ισχυριζεσθε με μια ελαφρια θρασυτητα οτι δεν κατανοω τους Πατερες, που εσεις το εχετε. ισως. αλλα και μονον ο τροπος σας δειχνει την προβληματικοτητα σας. δεν ξερω αληθεια αν ο π.Τρικαμηνας και εσεις την εχετε δει Μαξιμος Ομολογητης. γλωσσα λανθασουσα αλλωστε ταληθη λεγει. ωστοσο, δεν ειδα και παλι ουτε ενα επιχειρημα που να στοιχειοθετει το δικαιωμα στην ολικη αποτειχιση, οπως πραττετε υμεις. μηπως θυμαστε αν ο Μαξιμος Ομολογητης προεβη σε γενικη αποτειχιση ή προσχωρησε σε καθηρημενο ιεραρχη, ως υμεις;; η απαντηση ειναι οχι και το ξερετε καλα. πειτε μας σας παρακαλω πού πηγε ο Αγιος για να το μαθουν και οι αλλοι...
Κ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

μια διορθωση: εκ πτυχιου, οχι εξ πτυχιου (εκ παραδρομης)
και παλι @ Σ.Π.
να συμπληρωσω οτι ευτυχως που δεν κατανοω τον Π. Ευθυμιαο σε πολλα, ως με εγκαλειτε, διοτι δεν ειναι και δυσκολο να πλανεθεις.
επισης θα ηθελα ν αμου πειτε πού μεταπηδω απο το ενα θεμα στο αλλο σαν τους ιεχωβιτες. ωραιες λεξεις...και δη αντεστραμμενης αληθειας, εφοσον υμεις με το γραμμα (επιλεκτικο παντα) των Πατερων και της Γραφης, σε ο,τι νομιζετε οτι σας συμφερει, μιλατε μονο με αυτα. με χαρτια δλδ. δεν ξερετε οτι το αυτο ποιουσιν και οι ιεχωβιτες; και ολοι σχεδον οι αιρετικοι;
Κ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Πολύ ωραία πράγματα συμβαίνουν!!! Ο Π. Σημάτης διαχωρίζει τελείως την θέση του από τον ιστολόγο της Αποτείχισης στο θέμα της Χρυσής Αυγής. Και όπως τα λέει δικαιώνει τον κ. Ανδριόπουλο ο οποίος τους θεωρεί πολύ σχετικούς....

Ανώνυμος είπε...

@ δασκαλο
πρωτα μια διορθωση στο 11.34: απαγορευετε αντι απαγορευεται
και παμε στον δασκαλο και παλι: βλεπεω, αγιε και ειρηνοφορε δασκαλε, μολις σου ειπαμε καποιες αληθειες και σου μιλησαμε ολιγον σκληρα και αποτομα (οχι κατι ιδιαιτερο δλδ, εχασες την ειρηνη σου και εξετραπης. μηπως τελικα δεν εισαι οσο αγιος νομιζεις ή θα ηθελες να εισαι ή, τελοσπαντων, θελεις να μας παρουσιαζεσαι;
επι το προκειμενον: γραφεις εχοντας χασει πια την ψυχραιμια σου: "κ.Νούση δυστυχώς μου απαντάτε με επιχειρήματα α-νούσια". σου ειπα μην κλεβεις ατακες και δη απο καραγκιοζοϊστολογια, στα οποια η συγκεκριμενη παιζει κυριολεκτικα σαν ρεφραιν. το πιο σημαντικο: μην διαβαζεις τετοια ιστολογια. βλαπτεσαι απο τη δυσωδια τους και μονο που τα ανοιγεις. επειτα, προκειται για παιδικα ευφυολογηματα με λεξεις, που ειναι πια και βαρετα αλλα και οντως ανουσια. διοτι βλεπω οτι οταν αρχιζεις καποιος να μιλαει ετσι, απλα δειχνει οτι στερεψε απο ουσια, αν την ειχε και ποτε...
συνεχιζεις εκνευρισμενος:"Δεν χρειάζεστε μάλιστα να νευριάζετε όταν δεν κατανοείτε κάτι, ούτε να φαντάζεστε ή να τοποθετείτε στο στόμα μου πράγματα ανείπωτα". μαλλον εσυ νευριασες, διοτι εγω σου απαντησα πολυ ηρεμα και ετσι συνεχιζω. με σνομπαρεις ανεπιτυχως οτι δεν σε κατανοω. κριμα που ριχνεις το επιπεδο, αλλα, αν ισχυει, σκεψου μηπως φταις εσυ για την ασαφεια των λογων σου, το κυριοτερον δε, της εκκλησιολογιας σου. επισης ποτε δεν τοποθετω ανειπωτα στο στομα κανενος. ως θα εχεις δει πολλακις, παραθετω αυτουσια τα σχολια των αλλων πριν τα σχολιασω απο την πλευρα μου.
κλεινεις: "Αφήστε λοιπόν τις διαστρεβλώσεις και επιδοθείτε στην προσευχή. Άλλωστε θεολόγος, όπως παραδεχτήκατε αλλού, είναι αυτός που προσεύχεται αληθινά.
Επί το έργο λοιπόν". σε ευχαριστω για τις συμβουλες αυτες, διοτι με απαλλασεις απο τον κοπο να στις απευθυνω. αυτα ακριβως θα σου εγραφα.
Κ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

@ δασκαλο
μαλλον πρεπει να συμπληρωσω επι της ουσιας: να σε ρωτησω και περιμενω απαντηση: παραδεχεσαι ως θεοφορους πατερες τους χαρισματικους γεροντες της εποχης (Παϊσιο, Ιακωβο, Πορφυριο κλπ.); Ναι ή Οχι; ας ξεκινησουμε απο δω και ας αφησουμε τα φληναφηματα. θελω συγκεκριμενη και τεκμηριωμμενη απαντηση. αλλωστε εσυ, ως θεολογος προχωρημενος και βιωματικος και εμβριθης και ακριβης - ετσι φαινεται απο τα λογια σου και τον τροπο που με διορθωνεις - θα μου απαντησεις, εφοσον πρωτα προσευχηθεις. αρα δεν φοβαμαι την απαντηση σου, ουτε και συ θα επρεπε να το φοβασαι. επι το εργον λοιπον.
Κ.Ν.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. είπε...

κ. Νούση η καθ΄ όλη Εκκλησία είναι ο παϊσιος, ο Ιάκωβος, Πορφύριος; Από πότε τα ''μεμονωμένα'' πρόσωπα (ούτε καν επίσημα άγιοι)εκπροσωπούν την καθ΄όλη Εκκλησία; Μήπως ομοιάζει με Προτεσταντικού τύπου η εκκλησιολογία σας; Αλλά αφού το θέτετε κατ΄αυτό τον τρόπο, πείτε μας λοιπόν! Ο π. παίσιος έλεγε:

«Για να συμπροσευχηθούμε με κάποιον, πρέπει να συμφωνούμε στην πίστη».

«Ο διάβολος έχει τρία πλοκάμια. Για τους φτωχούς τον κουμμουνισμό, για τους πιστούς τον οικουμενισμό και για τους πλουσίους την μασσωνία».

«Οι Άγιοι Πατέρες κάτι ήξεραν και απαγόρευσαν τις σχέσεις με αιρετικό. Σήμερα λένε: Όχι μόνο με αιρετικό, αλλά και με Βουδδιστή και με πυρολάτρη και με δαιμονολάτρη να συμπροσευχηθούμε. Πρέπει να βρίσκωνται στις συμπροσευχές τους και στα συνέδρια και οι Ορθόδοξοι. Είναι μια παρουσία’. Τί παρουσία; Τα λύνουν όλα με την λογική και δικαιολογούν τα αδικαιολόγητα. Το ευρωπαϊκό πνεύμα νομίζει ότι και τα πνευματικά θέματα μπορούν να μπουν στην Κοινή Αγορά...»

(† Ιερομονάχου Ισαάκ, Βίος Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου, Άγιον Όρος 2004, σ.690-691) και († Μακαρίου Ιερομονάχου, Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου Λόγοι σοφίας και χάριτος, Άγιον Όρος, σελ. 73) και (Λόγοι Α΄. Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο, Σουρωτή Θεσ/κης 2006, σ. 347).

Εσείς συμφωνείτε με τον θεοφόρο πατέρα όπως τον αποκαλείτε παίσιο; Επίσης θεωρείτε ως άγιο τον π. Ιουστίνο Πόποβιτς δια να ομιλήσουμε επιτέλους επί της ουσίας;


ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. είπε...

Επίσης μην χάνετε τα λόγια σας και μας μπερδεύετε διότι τουλάχιστον την ελληνικήν ακόμα την γνωρίζουμε!
Ενω γράφετε προς τον ''Δάσκαλο'' ότι
«σου μιλησαμε ολιγον σκληρα και αποτομα», έπειτα γράφετε «μαλλον εσυ νευριασες, διοτι εγω σου απαντησα πολυ ηρεμα και ετσι συνεχιζω»!!

Αποφασίστε! Ομιλήσατε ''σκληρά και απότομα'' ή ''πολύ ήρεμα''!!

Αυτἀ δια να καταλαβαίνουμε τι γράφετε! Η μήπως τελικά εσείς χάσατε ηρεμία σας και μπερδεύετε τα λεγόμενά σας;

ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ είπε...

Κύριε Νούση εμφανίζομαι ολίγον απρόσλητος στον διάλογό σας και συγγνώμη για την αυδάδειά μου, αλλά οι Γέροντες που αναφέρεσθε όλοι ανεξαιρέτως ήταν αντιοικουμενιστές, σε κάποιες φάσεις της ζωής τους, μάλιστα ήταν και ζηλωτές κάποιοι από αυτούς, βλέποντας όμως τις υπερβολές κάποιων άλλων ζηλωτών άλλαξαν στάση φοβούμενοι τις ακρότητες και τον φανατισμό, που δεν οδηγούν σε Θεοφιλές αποτέλεσμα. Όσο γι αυτούς τους Γέροντες, των οποίων η ηθική διδασκαλία είναι αποδεκτή από κάθε σόφρονα Ορθόδοξο,αλλά κανείς δεν επιτρέπεται να τους θεωρεί σε όλα αλάθητους, καθώς και άλλους Γέροντες, ζηλωτές, που εσείς παραθεωρείτε, με διαφορετική τοποθέτηση στο θέμα της Αποτείχισης, όσο για εσάς , εμάς και γενικώς όλους μας, να είσθε σίγουρος, ότι κάποια ημέρα, μία αληθινή Ορθόδοξη Σύνοδος, Ορθοδόξων Επισκόπων, όχι Οικουμενιστών και συνοδοιπόρων τους, θα αποφανθεί, είτε εμείς τότε ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, είτε ευρισκόμεθα κοντά στον Κύριο. Αλλά και Σύνοδος τέτοια, όπως έγιναν παρόμοιες στο παρελθόν της Εκκλησιαστικής ιστορίας, εάν δεν γίνει, όλοι μας ήδη είμεθα στην κρίση του Θεού μας και αυτό το γεγονός, όσοι αληθινά το πιστεύουμε, πρέπει να μας συνετίζει στα όσα εύκολα αποφαινόμεθα εναντίον των άλλων

ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ είπε...

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Κύριε Νούση εμφανίζομαι ολίγον απρόσκλητος στον διάλογό σας και συγγνώμη για την αυθάδειά μου, αλλά οι Γέροντες που αναφέρεσθε όλοι ανεξαιρέτως ήταν αντιοικουμενιστές, σε κάποιες φάσεις της ζωής τους μάλιστα ήταν και ζηλωτές κάποιοι από αυτούς, βλέποντας όμως τις υπερβολές κάποιων άλλων ζηλωτών άλλαξαν στάση φοβούμενοι τις ακρότητες και τον φανατισμό, που δεν οδηγούν σε Θεοφιλές αποτέλεσμα. Όσο γι αυτούς τους Γέροντες, των οποίων η ηθική διδασκαλία είναι αποδεκτή από κάθε σόφρονα Ορθόδοξο, αλλά κανείς δεν επιτρέπεται να τους θεωρεί σε όλα αλάθητους, καθώς και άλλους Γέροντες, ζηλωτές, που εσείς παραθεωρείτε, με διαφορετική τοποθέτηση στο θέμα της Αποτείχισης, όσο για εσάς , εμάς και γενικώς όλους μας, να είσθε σίγουρος, ότι κάποια ημέρα, μία αληθινή Ορθόδοξη Σύνοδος, Ορθοδόξων Επισκόπων, όχι Οικουμενιστών και συνοδοιπόρων τους, θα αποφανθεί, είτε εμείς τότε ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, είτε ευρισκόμεθα κοντά στον Κύριο. Αλλά και Σύνοδος τέτοια, όπως έγιναν παρόμοιες στο παρελθόν της Εκκλησιαστικής ιστορίας, εάν δεν γίνει, όλοι μας είμεθα ήδη στην κρίση του Θεού μας και αυτό το γεγονός, όσοι αληθινά το πιστεύουμε, πρέπει να μας συνετίζει στα όσα εύκολα αποφαινόμεθα εναντίον των άλλων

Ανώνυμος είπε...

@ Iωαννη Ν.
"κ. Νούση η καθ΄ όλη Εκκλησία είναι ο παϊσιος, ο Ιάκωβος, Πορφύριος; Από πότε τα ''μεμονωμένα'' πρόσωπα (ούτε καν επίσημα άγιοι)εκπροσωπούν την καθ΄όλη Εκκλησία;" φυσικα και οχι. αλλα αυτοι που αναφερατε σιγουρα εκπροσωπουν πολυ περισσοτερο την Εκκλησια απο πολλους αλλους.
αγαπητε Ιωαννη, δεν προκειται για μεμονωμενα προσωπα, εφοσον ηδη παρουσιασατε μονος σας πλεον του ενος χαρισματικους πατερες. προκειται οπωσδηποτε για ενα συγχρονο consensus patrum.
στμφωνω μαζισας οτι ολοι οι αγιοι, και ο π. παισιος, ησαν αντισυγκρητισται. αυτο αλλωστε δηλωσε επι λεξει προχθες και ο ιδιος ο Οικουμενικος Πατριαρχης.
επισης ποτε δεν ειπα οτι αμφισβητω την αγιοτητα του Ιουστινου.
στη συνεχεια υπερασπιζεστε τον Δασκαλο. αυτο σας νοιαζει, αναρωτιεμαι, ή η αληθεια και η Ορθοδοξια; εστω. λετε: "Ενω γράφετε προς τον ''Δάσκαλο'' ότι
«σου μιλησαμε ολιγον σκληρα και αποτομα», έπειτα γράφετε «μαλλον εσυ νευριασες, διοτι εγω σου απαντησα πολυ ηρεμα και ετσι συνεχιζω»!! δεν πρεπει να συγχεεται τη σκληροτητα με τον εκνευρισμο. μπορει καποιος να μιλα ταυτοχρονα σκληρα (χαριν της αληθειας) αλλα και ηρεμα.
θεωρω επισης οτι δεν μπερδευω τα λεγομενα μου. αλλοι εχουν μπερδευτει μεσα στην ανορθοδοξη εκκλησιολογια τους.
Κ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

@ Πολυμενοπουλο Δ.
οι γεροντες στους οποιους αναφερομαι ηταν μεγαλοι αγιοι, πολυ περισσοτερο απο οσο φανταζονται οσοι νανοι - δυστυχως τελευταια φυτρωνουν σαν μανιταρια- τολμουν να συγκριθουν μαζιτους και, πολυ περισσοτερο, να τους υπερβουν πολυτροπως. την ιδια ωρα τα ανθρωπακια αυτα, διοτι περι αυτων προκειται ακριβως, μιλουν με μεγαλη αναδεια και αμετροεπεια εις βαρος των αγιων αυτων. ο Θεος πραγματικα να τους ελεησει.
οντως ηταν αντιοικουμενιστες. πώς θα μπορουσαν αλλιως; αγιοι ηταν. αλλα ποτε ζηλωτες αδιακριτοι. διο και ουδεποτε απετειχισθησαν. αν δε μερικοι εξ αυτων για ποικιλους λογους "την πατησαν" (βλ. Ιωσηφ Ησυχαστη), γρηγορα ανενηψαν.
λετε: "κανείς δεν επιτρέπεται να τους θεωρεί σε όλα αλάθητους, καθώς και άλλους Γέροντες, ζηλωτές, που εσείς παραθεωρείτε, με διαφορετική τοποθέτηση στο θέμα της Αποτείχισης". μα ποιος τους θεωρει αλαθητους; εγω παντως οχι. πολλες φορες μιλησα για λαθη του π. Παϊσιου μαλιστα. αλλα στο θεμα της αποτειχισης συμφωνουν απαντες. στη μη αποτειχιση δλδ. αρα εχουμε consensus patrum. για αυτο επιμενει ο γραφων. οσο για αυτο που λετε για ζηλωτες γεροντες αλλους με αλλητοποθετηση σχετικα, εγω δεν γνωριζω. να μου αναφερετε ποιους ακριβως εννοειτε.
τα περι κρισεως που αναφερετε, σιγουρα ισχυουν. αλλα πού να καταλαβουν εκεινοι λογω πλανης. εγιναν κριτες των παντων ηδη οι ιδιοι. η ταπεινωση εχει παει περιπατο. ευχομαι να συνετιστουν πριν να ειναι αργα.
Κ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

αχ Ελενη...
παρεμπιπτοντως ειδα ενα σχολιο απο μια συνεορταζουσα και δεν μπορω να μην το αντισχολιασω, διοτι σπανιως βλεπω γυναικες ενασχολουμενες στο διαδικτυο με τετοια θεματα.
με ολο τον απαιτουμενο σεβασμο στο ασθενες φυλο, εχω να της πω το εξης στο ακολουθο δηκτικο της, εξ αγνοιας, σχολιακι: "Το τσιρακι του οικουμενιστη Ανδριοπουλου μιλα σαν να ηταν αντιοικουμενιστης!" αγαπητη ελενιτσα, δεν ειμαι τσιρακι ουδενος. αλλοι ισως. αναφορικα δε με τον φιλο Παναγιωτη, πολλοι θα ηθελαν να εχουν ψηγματα της δημοκρατικοτητας εκεινου.
λες επισης: "Εσυ Νουση, ποτε πολεμησες τον Οικουμενισμο, εστω απο μεσα; Ποτε ειπες κακο λογο για τον Βαρθολομαιο και τον Ζηζιούλα οπως ο ευλογημενος π. Επιφανιος;" ειδες οτι για σενα ο οικουμενισμος εχει καθαρα πολεμικο χαρακτηρα εναντια σε προσωπα; εμπαθεια ακριτη και αυθαιρετη;
για πολλους λογους, ωραια μου Ελενιστα, βλεπεις να ειμαι αντιφατικος. και τουτο απλα διοτι εισαι προκατειλημμενη. εγω μπορω και βλεπω τον π. Επιφανιο οπως ηταν. οχι οπως θα ηθελες εσυ και ο πνευματικος σου πατερας. αν και εσυ προκρινεις τη διακριση, θα δεις οτι δεν υπαρχει αντιφαση καμια. απλα εν συνεσει νηφαλιοτητα. οπως ολοι οι πατερες πλην των Ευθυμιου, Αρτεμιου και των ΓΟΧ.
Κ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Ο Κ.Ν. γνωρίζει τον Αρτέμιο και μιλάει έτσι γι αυτόν;
Λίγος σεβασμός δε θα έβλαπτε!

Ανώνυμος είπε...

Για τον κ. Νούση η "συμφωνία των πατέρων" περιορίζεται στους τρεις μη αναγνωρισμένους αγίους, στους οποίους στηρίζεται; Οι αντίπαλοι μιλούν για εκατοντάδες κείμενα Αγίων που παραθέτει ο Τρικαμηνάς και ο Σημάτης στα βιβλία τους, που συνηγορούν υπέρ της αποτείχισης. Η μεγάλη μου απορία είναι, γιατί ο κ. Νούσης θεωρεί τους αποτειχισμένους εκτός Εκκλησίας; Αν αποτειχίστηκαν κακώς οι άνθρωποι, είναι άλλο θέμα. Αν αποτειχίστηκαν καλώς, όμως, για μια αίρεση όπως λένε, γιατί να τους κακίζουμε και να τους θεωρούμε εκτός Εκκλησίας. Μήπως τους τσουβαλιάζουμε όλους στο ομόηχο κανάλι της "Αποτείχισης";
Γ.

Ανώνυμος είπε...

@10.40
"Για τον κ. Νούση η "συμφωνία των πατέρων" περιορίζεται στους τρεις μη αναγνωρισμένους αγίους, στους οποίους στηρίζεται;"
τραγικο σφαλμα και μεγιστη αγνοια, αγαπητε. δεν ειναι μονον οι τρεις. ειναι πολυ περισσοτεροι. απλως και μονον ενδεικτικα: Σωφρονιος Εσσεξ, Ιωσηφ Ησυχαστης, Εφραιμ Κατουνακιωτης, Φιλοθεος Ζεβακος, Αμφιλοχιος Μακρης, Ευσεβιος Γιαννακακης, Δημητριος Γκαγκασταθης, Ευμενιος Σαριδακης, Αμβροσιος Λαζαρης, ΒΗσσαριων Κορκολιακος (ο αφθαρτος), Χαραλαμπος Διονυσιατης, Εφραιμ Βατοπεδινος, Εφραιμ Φιλοθεϊτης, Αθανασιος Μυτιληναιος, Αντωνιος Σιατιστης και παει λεγοντας...
λετε ακομα: " Η μεγάλη μου απορία είναι, γιατί ο κ. Νούσης θεωρεί τους αποτειχισμένους εκτός Εκκλησίας; Αν αποτειχίστηκαν κακώς οι άνθρωποι, είναι άλλο θέμα. Αν αποτειχίστηκαν καλώς, όμως, για μια αίρεση όπως λένε, γιατί να τους κακίζουμε και να τους θεωρούμε εκτός Εκκλησίας."
τους θεωρω, διοτι απλα ειναι. και βγηκαν εκουσια. και εν γνωσει. και εν εγωισμω. δειτε λιγο τον καταλογο που σας παρεθεσα αμεσως παραπανω και θα με εννοησετε.
και μια διορθωση στο 5.33:
να συγχεετε αντι συγχεεται.
Κ.Ν.

ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ είπε...

Κύριε Νούση είναι ίσως καιρός να αρχίσουμε να βάζουμε τα πράγματα στην αληθινή τους βάση. Οι σύγχρονοι Γέροντες που αναφέρεσθε, τους οποίους όλοι εκτιμούμε για την ζωή και την ηθική διδασκαλία τους έκαναν και λάθη, αρκετοί από αυτούς, όπως για παράδειγμα στα εσχατολογικά θέματα, όπου υποστήριξαν υπερβολικές απόψεις. Όσο για το αν υπήρξαν κάποιοι από αυτούς πρώην ζηλωτές και Αποτειχισμένοι, ναι ήταν, όχι ένας όπως λέτε, αλλά αρκετοί, για κάποιο διάστημα της ζωής τους, αν θέλετε διερευνήστε το μόνος σας. Το γιατί άλλαξαν στάση ήδη σας εξήγησα και μη νομίζετε ότι πνευματικοί άνθρωποι έπαιρναν τόσο σοβαρές αποφάσεις στηριζόμενοι μόνο σε " όνειρα " , μην τους υποτιμούμε. Καταλαβαίνετε ότι για την Ορθόδοξη Εκκλησία, αντικειμενικά, δεν έχουν, τουλάχιστον ακόμη, την τόσο υψηλή θέση που τους αποδίδετε, ώστε να φθάσουμε μάλιστα στο σημείο να τους θεωρούμε, μόνο αυτούς, " Συμφωνία των Πατέρων". Όσο για αντίστοιχους ζηλωτές Γέροντες με διαφορετική στάση στο θέμα της Αποτείχισης, σας αφήνω να το διερευνήσετε μόνος σας, με τρόπο αντικειμένικό, ως επιστήμων της θεολογίας που είσθε. Αγαπητέ η Εκκλησία δεν είναι κανενός μας, ούτε δική μας, ούτε δική σας, αλλά του Χριστού μας και μόνο του Χριστού μας, εμείς είμαστε στην καλύτερη περίπτωση "αχρείοι" δούλοι και αυτό δεν πρέπει να το λησμονούμε,ιδιαίτερα όταν εύκολα αποφαινόμεθα σε τόσο σοβαρά θέματα για το ποιός είναι Σχισματικός ή εκτός Εκκλησίας υποκλέπτοντας την Κρίση του αληθινού Βασιλέως και της αρμόδιας να αποφανθεί αληθινής Ορθοδόξου Συνόδου

Ανώνυμος είπε...

@ Πολυμενοπουλο
"Οι σύγχρονοι Γέροντες που αναφέρεσθε, τους οποίους όλοι εκτιμούμε για την ζωή και την ηθική διδασκαλία τους έκαναν και λάθη": μα μηπως και οι ηδη αναγνωρισμενοι παλιοτεροι Αγιοι δεν εκαναν λαθη;; και ενιοτε πολυ σοβαρα;
συνεχιζετε: " Όσο για το αν υπήρξαν κάποιοι από αυτούς πρώην ζηλωτές και Αποτειχισμένοι, ναι ήταν, όχι ένας όπως λέτε, αλλά αρκετοί, για κάποιο διάστημα της ζωής τους". εξ οσων γνωριζω, κανεις δεν αποτειχιστηκε. αν εσεις
ξερετε καποιον, να μου τον πειτε.
"Όσο για αντίστοιχους ζηλωτές Γέροντες με διαφορετική στάση στο θέμα της Αποτείχισης, σας αφήνω να το διερευνήσετε μόνος σας, με τρόπο αντικειμένικό, ως επιστήμων της θεολογίας που είσθε": δεν υπαρχει λογος να το διερευνησω, διοτι ο ζηλωτης ειναι ηδη εκτος Εκκλησιας. οποτε ειναι αγιος υπο ισχυραν αμφισβητησιν, τουλαχιστον ως προς το θεμα του να ληφθει σοβαρα υποψιν η εν λόγω στάση του.
αλλα και αν θεωρησουμε οτι οι θεοφοροι πατερες δεν ειναι ακομα Πατερες, ως λετε, για ποιον λογο να θεωρησω πατερικη τη σταση του Τρικαμηνα και των Γοχ; με ποιες εγγυησεις; οτι μονο αυτοι καταλαβαν και ερμηνευσαν ορθα την παραδοση; νομιζω η πλανη ειναι φως φαναρι σε ολες τις σχισματικες αυτες κινησεις.
λετε τελος: "υποκλέπτοντας την Κρίση του αληθινού Βασιλέως και της αρμόδιας να αποφανθεί αληθινής Ορθοδόξου Συνόδου". αρα η Συνοδος μας, κατα τη γνωμη σας μαλλον, δεν ειναι πια ορθοδοξη; να μου το διευκρινισετε.
Κ.Ν.

ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ είπε...

Κύριε Νούση από την απάντησή σας αντιλαμβάνομαι ή ότι έχετε άγνοια πολλών ιστορικών δεδομένων ή επικαλείσθε δεδομένα επιλεκτικώς. Το πρώτο δεν σας τιμά ως Επιστήμονα και το δεύτερο σαν διαλεγόμενο. Ο Γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής με όλη την συνοδεία του( πατέρας Χαράλαμπος, Εφραίμ κ.λ.π) υπήρξαν επί χρόνια ζηλωτές και κατόπιν άλλαξαν στάση. Ομοίως ο Γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Ομοίως ο π. Άνθιμος της Αγίας Άννης, ομοίως ο π. Παϊσιος με το μεγαλύτερο τμήμα του Αγίου όρους για ένα διάστημα διέκοψαν το μνημόσυνο του Αθηναγόρα. Ομοίως ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτσς για ένα χρονικό διάστημα διέκοψε το μνημόσυνο. Και δεκάδες άλλοι Αγιορείτες και μη, λιγότερο γνωστοί στο ευρύ Χριστιανικό πλήρωμα έπραξαν ομοίως. Εάν επιθυμείτε την αλήθεια σας έδωσα το έναυσμα, ερευνήστε μόνος σας για τα περαιτέρω. Όσο για τους Γέροντες που ετάχθησαν υπέρ της Αποτείχισης και εκ των προτέρων απορίπτετε, χάριν συντομίας αναφέρω ενδεικτικά, τον γνωστότατο Καλλίνικο τον Ησυχαστή, τον επίσης γνωστότατο Αβακούμ τον ανυπόδητο, τον επίσης γνωστότατο σε όλο το Άγιο Όρος Παπά Μόδεστο της Κερασιάς, τον γνωστότατο επίσης Γέροντα Ιερώνυμο της Αιγίνης, τον Πατέρα Ιωάννη της Αμφιάλλης. Όλους αυτούς, δυστυχώς, ούτε τους ξέρετε, ούτε θέλετε να τους γνωρίσετε, αλλά με μεγάλη ευκολία τους καταδικάζετε, επιβεβαιώνοντας με αυτή σας την στάση το πόσο επιστημονικά και θεολογικά σκέπτεσθε, εσείς που διδάσκετε τους άλλους. Όσο για το άν δικαιούνται οι σημερινές Σύνοδοι να αποφασίσουν για το θέμα του Οικουμενισμού και των Εκκλησιαστικών προβλημάτων που δημιούργησε, η απάντηση είναι απλή. Επίσκοποι που βαρύνονται οι ίδιοι με την κατηγορία αποδοχής ή ανοχής της Αίρεσης του Οικουμενισμού απώλεσαν μόνοι τους το Κανονικό δικαίωμα, ως υπόδικοι επί Αιρέσει, να κρίνουν αυτή την Εκκλησιαστική διαμάχη. Κάποια στιγμή, όταν ο Θεός ευλογήσει, Ορθόδοξοι Επίσκοποι, αληθινά Ορθόδοξοι, όχι στο όνομα αλλά στην Πίστη θα πράξουν αυτό το σωτήριο για την ενότητα της Εκκλησίας έργο

Ανώνυμος είπε...

@ ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
"Κύριε Νούση από την απάντησή σας αντιλαμβάνομαι ή ότι έχετε άγνοια πολλών ιστορικών δεδομένων ή επικαλείσθε δεδομένα επιλεκτικώς.Το πρώτο δεν σας τιμά ως Επιστήμονα και το δεύτερο σαν διαλεγόμενο":ειχα την εσφαλμενη εντυπωση πως θελατε να διαλεχθειτε σοβαρα, αλλα δεν το βλεπω μετα την ανωτερω δηλωση σας. για να δουμε ομως. σας δικαιωνουν οσα παρατιθετε στη συνεχεια;
ηδη σας ανεφερα για τον Ιωσηφ τον Ησυχαστη σε προηγουμενο σχολιο, αλλα δεν το ειδατε. ο γεροντας ηταν στους ζηλωτες, αλλα "ανενηψε" και αποχωρησε, το ιδιο και ο Κατουνακιωτης. αλλα βιαζεστε και δε θυμαστε τι ειπαμε μολις πριν λιγο, εμπαθως κινουμενος προφανως.
λετε για τους αγιορειτες και τον π. Παισιο. καταρχας δεν ηταν σχεδον ολο το Ορος, ως μας αναφερετε, αλλα λαι δεν μας λετε ποσο κρατησε αυτη η Αποτειχιση τους και τι μορφη ειχε. δλδ προσχωρησαν σε ζηλωτικη σεκτα ή εφτιαξαν δικη τους, σαν τους Ευθυμιανους και τους πασης φυσεως ΓΟΧ; αναφερεστε ακομη σε δυο τρεις αγιορειτες, ειτε ζηλωτες ειτε οχι, οτι ταχα μου ηταν αποτειχισμενοι. αλλα αλλο ταγμενοι θεωρητικα υπερ μιας αποτειχισης και αλλο ζηλωτες και τελικως αποτειχισμενοι. να μας πειτε δλδ για τον Καλλινικο. ηταν αποτειχισμενος ή οχι; ξερεις, φιλε μου, η μιση ή η κρυμμενη αληθεια ειναι ψεμα.
παω επισης στον Ιερωνυμο Αιγινης. ναι μεν ακολουθουσε το παλιο, αλλα και τους νεοημερολογιτες δεχοταν και δεν ελεγε ανοησιες περι σχισματος των νεοημερολογιτων και αλλα τετοια. αρα δεν ειχε καμια σχεση με τη σημερινη μορφη της αποτειχισης. μετα απο αυτα δεν νομιζω οτι ισχυει πια ο ισχυρισμος σας οτι "Όλους αυτούς, δυστυχώς, ούτε τους ξέρετε, ούτε θέλετε να τους γνωρίσετε, αλλά με μεγάλη ευκολία τους καταδικάζετε, επιβεβαιώνοντας με αυτή σας την στάση το πόσο επιστημονικά και θεολογικά σκέπτεσθε, εσείς που διδάσκετε τους άλλους".
αλλα και να ηταν ακομα αποτειχισμενοι οντως δυο τρεις - που δεν ηταν ή ηταν για λιγο και με αλλη διαθεση και πνευμα, ωςς ο Ιουστινος Ποποβιτς - και παλι δεν μπορουν να συγκριθουν με την πληθωρα των υπολοιπων, με τη συντριπτικη πλειοψηφια των αντιθετα πραττοντων αγιων και χαρισματουχων γεροντων μας.
μεχρι την εποχη, παντως, που ευελπιστειτε οτι θα πραγματωθει η Ορθοδοξη συνοδος που θα καυαδικασει τους Οικουμενιστας, επιστρεψτε, εστω και με το ζορι και με νερό στο κρασι του ζηλωτισμου σας, στους κολπους της Μιας Εκκλησιας, για να μην χασετε την ψυχη σας.
Κ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Προς κ. Πολυμενόπουλο
Δεν γνωρίζω δι' όλους τους γέροντες που λέτε, αλλά την "καραμέλα που πιπιλάτε" οι Παλαιοημεριλογίται διά τον άγ. Ιουστίνον Πόποβιτς, φτύστε την. Ουδέποτε ο άγ. Ιουστίνος διέκοψε το μνημόσυνον. Ο Σέρβος Ιερομόναχος π. Συμεών Βιλόφσκυ, αν ερωτηθεί, θα σας το επιβεβαιώσει.
Όσο διά το εάν απώλεσαν το δικαίωμα του αποφασίζειν, οι Επίσκοποι που δεν έχουν καθαιρεθεί, ασφαλώς και έχουν τοιούτον δικαίωμα, όπως συνέβη και εις άλλας στιγμάς της Εκκλησιαστικής μας Ιστορίας, και αι αποφάσεις των θα κριθούν εκ του αποτελέσματος, διότι από την Σύνοδον, ούτε η αρμοδιότητα αφηρέθη από άλλην Ορθόδοξον Σύνοδο, ούτε την χάριν του τελείν μυστήρια απώλεσαν.
Παραδείγματος χάριν. Αν η Σύνοδος των εν Ελλάδι Επισκόπων καταδικάσουν τον Οικουμενισμόν ως αίρεσιν μετά των ηγετών του, και επίσης καταδικάσουν και τους Παλαιοημερολογίτας ως σχίσμα, κατά ποίαν εκκλησιολογικήν έννοιαν η απόφασίς των, δεν θα ισχύει Νομοκανονικά και εκκλησιολογικά; Ως γνωστόν οι Παλαιοημερολογίται δημιούργησαν το σχίσμα, αποσχισθέντες και από την Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος -που κακώς απεδέχθη το Νέον Ημερολόγιον, και από τας Συνόδους των άλλων Πατριαρχείων, που ΔΙΕΤΗΡΗΣΑΝ το Παλαιόν Ημερολόγιον!!! Είναι επίσης γνωστόν, ότι τότε ο Οικουμενισμός ήταν άγνωστος και ως λέξις.
Υγίαινε.

ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ είπε...

Κύριε Νούση δεν νομίζω ότι χρειάζεται να βαραίνει το κλίμα του διαλόγου μας, άλλωστε οι Θεολογικές μας διαφορές ήταν εκ των προτέρων υπάρχουσες και θα ήταν δύσκολο να περιμένουμε μεταξύ μας συμφωνία. Εγώ για παράδειγμα δεν αποδέχομαι το Κανονικό δικαίωμα του Βαρθολομαίου να κρίνει το θέμα του Οικουμενισμού ή όσων πειθαρχούν στον Πατριάρχη, εσείς μάλλον το δέχεσθε. Με την δική σας λογική και ο Νεστόριος πριν την καθαίρεσή του είχε δικαίωμα Κανονικό να κρίνει τους αντιδρώντες στην Αίρεσή του Ορθοδόξους της Κωνσταντινούπολης. Εάν βέβαια υπάρξει Σύνοδος Αρχιερέων που θα καταδικάσει τον Οικουμενισμό μετά των ηγετών του αυτή θα είναι αληθινά Ορθόδοξη, ως αντίθετη στην Αίρεση, και να είσθε σίγουρος ότι μία τέτοια Σύνοδος, εάν υπάρξει, θα την υπακούσει και η ορθά φρονούσα μερίδα των Ορθοδόξων του Πατρίου, οι δε Αρχιερείς αυτής της μερίδος θα παραδώσουν σε μία τέτοια Σύνοδο άμεσα τα εγκόλπιά τους, υποβιβάζοντας τον εαυτό τους στην τάξη των απλών Μοναχών. Αλλά μην αυταπατάσθε τέτοια Σύνοδος προς το παρόν δεν φαίνεται στον ορίζοντα και θα πρέπει να υπάρξει πολύς αγώνας των ορθά σκεπτομένων Αποτειχισμένων, γιατί υπήρξαν και υπάρχουν και τέτοιοι άλλο εάν εσείς τους αγνοείτε, για να φθάσει η ώρα να εμφανισθεί μία αληθινά Ορθόδοξη Σύνοδος. Όσο για το Ημερολογιακό θέμα δεν είναι τόσο απλό όσο νομίζετε και να είσθε επίσης σίγουρος, ότι η Αληθινά Ορθόδοξη Σύνοδος δεν θα βγάλει τόσο εύκολα και τόσο απλά καταδικαστική απόφαση για το Πάτριο, το οποίο είναι αντικειμενικά κομμάτι του προβλήματος του Οικουμενισμού, αλλά μάλλον θα επιδιώξει λύση που θα υπηρετεί την ενότητα της Εκκλησίας και όχι το πάθος είτε ακραίων Νεοημερολογιτών, είτε αντίστοιχα ακραίων του Πατρίου. Αυτά αγαπητέ, ολοκληρώνοντας μάλλον τον διάλογό μας, χωρίς να μένουμε στις λεπτομέρειες των απόψεών μας, οι αναγνώστες μπορούν να εξάγουν τα συμπεράσματά τους και εμείς να γίνουμε σοφότεροι,μου ευχηθήκατε να υγιαίνω σας ευχαριστώ γι αυτό και εγώ σας αντεύχομαι ο Κύριος να σας χαρίσει τον Φωτισμό Του και σε εσάς και στους ομόφρονες με εσάς και σε εμένα που σας το εύχομαι, ώστε να υπηρετήσουμε αληθινά το Θέλημά Του

Ανώνυμος είπε...

Προς ανώνυμο 9.20:
Κάνετε λάθος! Ο π. Ιουστίνος διέκοψε το μνημόσυνο από το 1971 (βλ. Ορθόδοξος Τύπος, αρ. 144 / 15.6.1971). Μάλιστα ο Πατριάρχης Σερβίας Γερμανός δεν παρέστη ούτε καν στην κηδεία του.
Υγειαίνετε

Ανώνυμος είπε...

Καθόλου λάθος. Η είδηση αυτή αποτελεί παραπληροφόρησιν που εκμεταλλεύονται οι Παλαιοημερολογίται. Απευθυνθείτε π.χ. στον Γιέφτιτς, Ράντοβιτς κ.λπ.

Ανώνυμος είπε...

Αν κατάλαβα καλά, μία Ορθόδοξη Σύνοδος, θἀναι μόνο εκείνη που θα αποδεχθεί το σχίσμα των Παλαιοημερολογιτών! Σε μια τέτοια Σύνοδο δικιά τους, θα παραδώσουν και τα εγκόλπια οι Π.Η.! Ωραία λογική!

Ανώνυμος είπε...

@ Πολυμενοπουλο
εαν εισαι τοσο αθωος οσο παρουσιαζεσαι, απλα να σου επισημανω οτι δεν πρεπει να εχεις τοση αφελη αισιοδοξια περι παραδοσης εγκολπιων, διοτι η αρχομανια και αυτα ακριβως ειναι μια απο τις αιτιες που συντηρειται το παλιοερτολογικο σχισμα εν Ελλαδι.
Κ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Σχετικά με τους "ζηλωτές" γέροντες αλλά και άλλους του παλαιού ημερολογίου που ανέφερε ο κ. Πολυμενόπουλος, χωρίς διάθεση αντιπαράθεσης θα ήθελα να παρατηρήσω τα εξής. Όσες χειροτονίες τελέστηκαν μέχρι και την κοίμηση του πρ. Φλωρίνης ήταν εγκυρότατες. Αυτοί που αναφέρει, χειροτονήθηκαν ή εκάρησαν, προ της αλλαγής ή μέχρι και το 1955. Το πρόβλημα ξεκινάει απο Ακάκιο Παπά και μετά.
ΥΓ1 Δεν αναφέρετε πουθενά τον γ. Χρύσανθο Αγιαννανίτη, μάλλον γιατί ήταν αρκετά σώφρων για τα παλαιοημερολογήτικα δεδομένα(;)!
ΥΓ2 Πρός Δάσκαλο: Ο νυν αρχιεπίσκοπός σας, της γραμμής του πρ. Φλωρίνης, δεν προέρχεται απο το φρενοκομείο, κατα Αντώνιο Γεωργαντά, της Κερατέας; Η γραμμή ακολουθείται πιστά ή κατά το δοκούν;

δάσκαλος είπε...

Αγαπητέ Ανώνυμε 7.44, σίγουρα δεν έχετε διαβάσει εργασία μου για το θέμα αυτό, με την οποία μιλώ ακριβώς για αυτά για τα οποία αναφέρετε κι εσείς. Στείλτε μου το email σας στο krufosxoleio@yahoo.gr να σας την αποστείλω και να μου στείλετε τα σχόλιά σας.
Εδώ πλέον δεν συμμετέχω σε αυτόν τον διάλογο, όπως έχετε καταλάβει,κυρίως για να μην επιβαρυνθεί η υγεία του κ. Νούση, αφού από τα γραφόμενά του φαίνεται πως η διαφορετική άποψη τον οδηγεί σε καταστάσεις σύγχυσης, φαντασίας και νεύρων, καταστάσεις με τις οποίες δεν μπορεί να γίνει συζήτηση, ειδικά όταν αποδείχθηκε περίτρανα ότι ο κ. Νούσης πράττει ακριβώς αυτό για το οποίο κατηγορεί τον π. Ευθύμιο. Επομένως διδάσκομαι από την ορθότατη επιλογή του κ. Ανδριόπουλου και δεν διαλέγομαι (όχι βέβαια γενικώς, όπως αυτός, αλλά ειδικώς με ανθρώπους που δεν μπορούν να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους). Καλή καρδιά λοιπόν και το δίκαιο θα λάμψει ούτως ή άλλως.
Ν.Μ.

Related Posts with Thumbnails