Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΙΔΙΟΝ κατά το γεγραμμένον...


«Ο Θεός με αναλλοίωτο, άτρεπτο και ασύγχυτο τρόπο λαμβάνει σάρκα για να την μεταμορφώσει σε ανώτερη του πρώτου Παραδείσου Βασιλεία. Το Άγιο Πνεύμα μας καθοδηγεί έναστρα σε αυτή την αλήθεια την “πάντα νουν υπερέχουσαν”. Εναπόκειται σ’ εμάς, με ταπείνωση καρδίας στον “δι ημάς και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών” Κύριον Ιησούν Χριστόν, να συνομολογήσουμε, με βιωματικό τρόπο, τον δοξαστικό και δοξολογικό αγγελικό ύμνο μιας καινής ημέρας που ανατέλλει σ’ έναν Ουρανό Βασιλείου αιωνιότητος...».
Αρχιμ. Φιλόθεος, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Ελεούσης Νήσου Ιωαννίνων
Εικόνα: Ο Εμμανουήλ (έργο Χιονιαδιτών αγιογράφων) 

Καγώ βοήσομαι της ημέρας την δύναμιν!


Όταν η απραξία γίνεται αυτάρκεια κι ο στοχασμός απραξία, οι λύκοι χορεύουν (Γιάννης Ρίτσος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails