Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015

Ο ΣΕΒ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ / Η ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ


- Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος πήρε, ως Συνοδικός, την πρωτοβουλία να λύσει το θέμα του "έγκλειστου" πρ. Πατριάρχη Ειρηναίου στα Ιεροσόλυμα.
Η όλη υπόθεση ναυάγησε και ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων χρέωσε το ναυάγιο στον Έξαρχο του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα Αρχιμανδρίτη Δαμιανό, προς τον οποίο απηύθυνε σχετική ανοικτή επιστολή, υπογράφοντας στο τέλος ως εξής:
+ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Ένα σκουπίδι της Ορθοδοξίας, αλλά σκουπίδι μέσα στον Οίκο του Θεού!
Μετά από τόσα χρόνια Αρχιερωσύνης ο Σεβασμιώτατος εγκαλεί έναν αρχιμανδρίτη ως "υπεύθυνο" μιας αναποτελεσματικής προσπάθειάς του. Άραγε γι' αυτό υπογράφει ως "σκουπίδι";
Πάντως το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων με μια λιτή ανακοίνωσή του σήμερα, εκφράζει την επίσημη θέση του πάνω στο θέμα:
Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων διευκρινίζει, ὅτι ὁ πρῴην Πατριάρχης Ἱεροσολύμων καί μοναχός κ. Εἰρηναῖος τυγχάνει «αὐτοέγκλειστος» καί ὅτι τήν εὐθύνην διά τάς ἐπισκέψεις παρ’ Αὐτῷ ἔχει ἀναλάβει ἡ Ἰσραηλινή Ἀστυνομία.
- Μητροπολίτης μεγάλης πόλεως αισθάνεται, φαίνεται, την ανάγκη (;) να "τιμά" υπερβαλλόντως τον βοηθό του επίσκοπο, καταστρατηγώντας, προς τούτο, κατ' απόλυτον τρόπον την σχετική εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (“Περί τινων Θεμάτων ἀφορώντων εἰς τήν Θείαν Λατρείαν”) της οποίας είναι μέλος. Η Εγκύκλιος είναι σαφέστατη: 
"Ἅπαντες οἱ Τιτουλάριοι καί Βοηθοί Ἐπίσκοποι, ὡς καί οἱ Τιτουλάριοι καί οἱ Σχολάζοντες Μητροπολῖται, οἱ κατά καιρούς ὑπηρετοῦντες ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Ἀθηνῶν, συγχοροστατοῦντες ἤ συλλειτουργοῦντες μετά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, οὐ φέρουσιν ἐνώπιον Αὐτοῦ Μίτραν καί Πατερίτσαν ἤ Ράβδον, ἕνεκεν τιμῆς, καί σεβασμοῦ πρός Αὐτόν, Οὗτινος τυγχάνουσιν ἄμεσοι Συνεργοί, ἀλλά καί διά τό διάφορον τῆς Ἱεραρχικῆς Τάξεως, μεταξύ αὐτῶν καί Ἐκείνου. Οἱ ὡς ἄνω Ἐπίσκοποι συλλειτουργοῦντες μετά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν φέρουσιν Ἐγκόλπιον μόνον, ἐνῷ οἱ ὡς ἄνω Τιτουλάριοι καί Σχολάζοντες Μητροπολῖται, οἱ ὑπηρετοῦντες ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Ἀθηνῶν, συλλειτουργοῦντες μετά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν φέρουσι Σταυρόν καί Ἐγκόλπιον. Τά αὐτά ἀντιστοίχως δέον ἵνα τηρῶσι καί οἱ Βοηθοί Ἐπίσκοποι τῶν Μητροπολιτῶν, συγχοροστατοῦντες ἤ συλλειτουργοῦντες μετ’ αὐτῶν. 
...Ὑπενθυμίζεται, ἐπίσης, ὅτι δέν εἶναι λειτουργικῶς ὀρθόν, νά ἀνατρέπηται ἡ Τάξις, καί ἄλλος Ἀρχιερεύς νά Προεξάρχῃ εἰς τόν Ἑσπερινόν, ἄλλος εἰς τόν Ὄρθρον, λαμβάνων μάλιστα οὗτος καί “Καιρόν” διά νά Λειτουργήσῃ, καί τελικῶς ἕτερος Ἀρχιερεύς νά Προεξάρχῃ τῆς Θείας Λειτουργίας...". 
Φαίνεται, όμως - δυστυχώς - ότι οι Συνοδικοί Εγκύκλιοι έχουν ένα και μόνο σκοπό: Να καταστρατηγούνται στην πράξη από αυτούς οι οποίοι καλούνται να τις εφαρμόσουν. 
Π.Α.Α.

5 σχόλια:

ΔΙΟΓΕΝΗΣ---Ε.Μ. είπε...

Όπως πάντοτε, άλλωστε,... η θεσμική Εκκλησία είναι μια πραγματική ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ!!!

ΔΙΟΓΕΝΗΣ--Ε.Μ.

Ανώνυμος είπε...

Το έγραψε σχετικά πρόσφατα και ο Γιανναράς: Οι αρχιερατικές χειροτονίες επί εποχής των τελευταίων, κατά σειρά, τριών Αρχιεπισκόπων Αθηνών ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ 'Η ΠΑΝΙΚΟ Ή ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ...!

Ανώνυμος είπε...

Το πρόβλημα είναι γενικότερο στην Ελλαδική Εκκλησία η οποία ανέχεται τα σουργελικά συλλείτουργα... Διότι κανονικώς και μεταξύ συνιερουργούντων Μητροπολιτών μόνον ο πρώτος εξ΄αυτών φέρει μίτρα και βαστάζει ποιμαντορική ράβδο, πόσο μάλλον συνιερουργούντος Αρχιεπισκόπου μετά βοηθού-ών ή Μητροπολίτου μετά βοηθού-ών! Στην εις επίσκοπο χειροτονία του νυν Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας Γαβριήλ είδαμε το εξής, τοις ως άνω συναφές, λίαν αντικανονικόν: Μεταξύ των άλλων λειτούργησε ο εν ενεργεία Μητροπολίτης Προύσης Ελπιδοφόρος άνευ μίτρας και ράβδου -εφαρμόζων τα κανονικά θέσμια περί συλλειτούργου- και, απεναντίας, ο Επίσκοπος Λαμψάκου Μακάριος,βοηθός επίσκοπος του Μητροπολίτου Ελβετίας, μετά μίτρας και ράβδου και μάλιστα του Πρώτου της συνάξεως όντος Αρχιεπισκόπου! Οπότε, χαίρε ύψος ιδιωτείας δυσθεώρητον!

Ανώνυμος είπε...

Ο Σεβ.Καλαβρύτων κινδυνεύει να κατηγορηθεί επί κανονική εισπηδήσει στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων..

Ανώνυμος είπε...

Πάντως στην συγκεκριμένη περίπτωση της μεγάλης πόλεως που αναφέρεται η ανάρτηση ίσως χωρεί η συγκατάβαση, γιά λόγους ανταναπλήρωσης τυχόν υστερημάτων.... ο συγκεκριμένος "βοηθός" έχει θητεύσει παρά τους πόδας "κάποιου Γαμαλιήλ Αρχιερατικής τάξης" ού του τυχόντος.....

Related Posts with Thumbnails