Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015

Η Πηγή και ο Χείμαρρος: Φιλοσοφία και Θεολογία του Αγίου Μαξίμου, στην Οξφόρδη


Το 17ο Διεθνές Πατρολογικό Συνέδριο στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, που πραγματοποιείται κάθε πέντε χρόνια, ήλκυσε φέτος πάνω από χίλιους μελετητές της πατρολογίας, με εκπληκτική ποικιλία προελεύσεων. 
Μια πρόχειρη ματιά στο πρόγραμμα αποδεικνύει ότι ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής έχει φέτος την τιμητική του: οι συνεδρίες οι αφιερωμένες στον εκκλησιαστικό πατέρα και φιλόσοφο υπερβαίνουν σε αριθμό τις συνεδρίες για τον ιερό Αυγουστίνο, τον πιο πολυμελετημένο πατέρα της Δύσεως—γεγονός πρωτοφανές για τέτοιο συνέδριο. 
Μέσα στις ουδόλως λίγες συνεδρίες για τον άγιο Μάξιμο, κι ένα συνέδριο-μέσα-στο-συνέδριο: ένα τριήμερο workshop αφιερωμένο στην εξέταση των φιλοσοφικών πτυχών της μαξιμιανής σκέψης με τίτλο «Η Πηγή και ο Χείμαρρος: Μάξιμος ο Ομολογητής και φιλοσοφική έρευνα». 
Το workshop διοργανώνει ο δρ Σωτήρης Μητραλέξης (Freie Universität Berlin και Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου), και εν πολλοίς αποτελεί συνέχεια του διεθνούς συνεδρίου του 2014 στο Βερολίνο με τίτλο «ο Μάξιμος Ομολογητής ως Ευρωπαίος Φιλόσοφος» (http://maximus2014.eu). 
Ο τίτλος προέρχεται από το εξής απόσπασμα του Αγίου Μαξίμου: Quaestiones et dubia, CCSG 10, 100:1-10 
Ἐκ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸν Περὶ χαλάζης λόγον εἰς τὸ οὐ δέχομαι πηγὴν φράσσεσθαι καὶ χειμάρρουν φέρεσθαι. Πηγή ἐστιν ἡ εὐαγγελικὴ διδασκαλία, ἀεὶ διὰ πίστεως βλύζουσα, χείμαρρος δὲ ἡ ἔξω φιλοσοφία, ἐν μόνῳ τῷ λόγῳ τὸ πειθανὸν ἔχουσα. Καὶ ἄλλως· πηγή ἐστιν ὁ τῷ λόγῳ τὸν βίον ἔχων συμφωνοῦντα, χείμαρρος δὲ ὁ ἄπρακτος λόγος, ἐν μόνῃ τῇ προφορᾷ τὴν ἀκοὴν γοητεύων. Ἢ καὶ ἄλλως· πηγή ἐστιν ὁ κατὰ τὸν νοῦν τῶν ἐγκειμένων τοῖς μανθάνουσιν τὴν παράδοσιν ποιούμενος, χείμαρρος δὲ ὁ κατὰ τὸ γράμμα διδάσκων. 
Το πρόγραμμα είναι το ακόλουθο: 
Workshop 1: Maximus the Confessor’s Eschatological Ontology and Anthropology 
Chair: Dr Sotiris Mitralexis 
a. Dionysios Skliris (Univ. Paris IV - Sorbonne) - “The Philosophical Implications of Maximus the Confessor’s Eschatology” 
b. Prof. Smilen Markov (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo) - “Maximus’ Concept of the Will through the Interpretation of John Damascene and Photius” 
c. Rev. Dr Demetrios Harper (University of Winchester) - "The Ontological Ethics of St. Maximus the Confessor and the Concept of Shame" 
Workshop 2: Maximus the Confessor on Temporality 
Chair: Prof. John Panteleimon Manoussakis 
a. Rev. Prof. John Panteleimon Manoussakis (College of the Holy Cross, Worcester MA) - “On the Origin of Time: Phenomenology and St. Maximus the Confessor” 
b. Dr Sotiris Mitralexis (Freie Univ. Berlin & Bogazici University) - “Maximian Spatiotemporality and Modern Philosophy of Physics” 
c. Prof. David Bradshaw (University of Kentucky) - “St. Maximus on Time, Eternity and Divine Knowledge” 
Workshop 3: Further ontological implications in Maximus the Confessor’s thought 
Chair: Dionysios Skliris 
a. Prof. Torstein Tollefsen (Univ. of Oslo) - “Maximian holomerism: Maximus the Confessor's philosophy of Whole and Part” 
b. Dr Vladimir Cvetkovic (University of Belgrade) - “The concept of the delimitation of creatures in Maximus the Confessor” 
c. Dr Sebastian Mateiescu (University of Bucharest) - “Counting ‘natures’: St Maximus the Confessor on the concept of number” 
d. Rev. Prof. Nikolaos Loudovikos (University Ecclesiastical Academy of Thessaloniki, IOCS Cambridge) - “Personal Threeness, Intra-divine Relationships, or Personal Consubstantiality? Augustine, Thomas Aquinas and Maximus the Confessor on the Trinity”

2 σχόλια:

ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΟΣ είπε...

π. Παντελεήμων Μανουσάκης.... δύναμις!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ΔΙΟΓΕΝΗΣ/Ε.Μ. είπε...

Αγαπητέ Παναγιώτη, θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να έχουμε τις εισηγήσεις του συνεδρίου οπτικοακουστικώς?

ΔΙΟΓΕΝΗΣ/Ε.Μ.

Related Posts with Thumbnails