Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2011

"ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ" ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ π. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ
(Φιλοκαλικές Δοκιμές)
Πρεσβυτέρου Μιχαήλ Σπ. Καρδαμάκη

Σχῆμα 14Χ21, σελίδες 443.

Ἡ Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐξέδωσε καί κυκλοφορεῖ τό ἔργο τοῦ λογίου ἱερέως καί συγγραφέως ἀειμνήστου π. Μιχαήλ Σπ. Καρδαμάκη μέ τίτλο «Μαθητεία στήν ὀμορφιά» - Φιλοκαλικές Δοκιμές.

Ὅπως γράφει στόν πρόλογο τοῦ βιβλίου του ὁ σεβαστός συγγραφέας:
«Μαθητεία λοιπόν στήν ὀμορφιά σημαίνει δοκιμή ἤ δοκίμιο, περίπου μαρτύριο˙ σημαίνει νά παιδευτοῦμε νά ἀναζητοῦμε καί νά βρίσκουμε τήν ὀμορφιά πού ὑπάρχει παντοῦ, νά συγκεντρώνουμε τή νήψη καί τήν προσοχή τῆς καρδιᾶς στήν ὡραιότητα πού κρύβεται μέσα ἤ πίσω ἀπό τά πράγματα, νά διαλεγόμαστε ἀγαπητικῶς μ’ αὐτήν, ὅταν διαρκῶς μᾶς καλεῖ σέ ὠδές πνευματικῶν ἀναβαθμῶν, σέ ἦθος ἀληθῶς φιλοκαλικό, γιά νά συνυφαίνεται μέ τή στάση ἤ τόν τρόπο τῆς ζωῆς μας. Εἶναι ὅλο αὐτό τό θαῦμα πού μέ κάνει νά αἰσθάνομαι περίπου ὡς ἀλλότριος στή δοκιμή μου νά κοινωνήσω τοῦ μυστικοῦ νοήματος τῆς ὀμορφιᾶς. Ὅλοι σχεδόν θεωροῦν, περίπου ἄχρηστο ἤ τουλάχιστον περίεργο, τό νά ὑποφέρει ἕνας Ἱερέας καί Θεολόγος γιά τήν ὀμορφιά, νά ἀναζητᾶ παντοῦ στήν Ἐκκλησία καί στή Δημιουργία τήν εἰκόνα της».

Και παρακάτω σημειώνει ο εραστής της ομορφιάς αείμνηστος π. Μιχαήλ:
«Δεν είμαι κάτοχος μιας ειδικής – επιστημονικής αισθητικής παιδείας, που θα επικύρωνε επισήμως την οποιαδήποτε αναφορά μου στην ομορφιά. Δεν μου απέλιπε όμως, ο παιδιόθεν έρωτας προς την ομορφιά, ένα είδος αιχμαλωτεύσεως της ψυχής μου απ’ αυτήν, γι’ αυτό και μου άρεσε να ζωγραφίζω, θεωρώντας τις στιγμές αυτής της ενασχόλησής μου, στιγμές πραγματικής αθωότητας ή εξαγοράς του καιρού. Αυτός ο έρωτας βρήκε την τέλεια, έμπρακτη απάντησή του στην Ιερωσύνη, που κινείται και λειτουργεί εν μέσω της ευπρέπειας των άνωθεν πραγμάτων και της ωραιότητας των κάτωθι πραγματικοτήτων».

Τό βιβλίο χωρίζεται σέ δύο μέρη καί κάθε μέρος σέ τέσσερα κεφάλαια.
Στο πρώτο μέρος ανιχνεύονται Θεολογικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις, ενώ στο δεύτερο Αισθητικές και μετα-αισθητικές προεκτάσεις.
Ένα βιβλίο - εγκόλπιο ομορφιάς και κάλλους ξεχωριστού.

Για την σπουδαία περίπτωση του π. Μιχαήλ Καρδαμάκη διαβάστε επίσης στην Ιδιωτική Οδό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails