Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013

ΝΕΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΔΟ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
᾿Ακτὴ Θεμιστοκλέους 190 
185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 
Τηλ. 210 4514833 
Fax 210 4518476 
 Ἐν Πειραιεῖ τῇ 8ῃ Φεβρουαρίου 2013 
Πρός Τόν 
Ἐλλογιμώτατον Κύριον 
κ. Παναγιώτη Ἀνδριόπουλο 
Διαχειριστή τοῦ Ἰστολογίου 
«Ἰδιωτική Ὁδός» 
Ἀγαπητέ κ. Ἀνδριόπουλε, 
Μέ ἀφορμή τά κείμενα πού ἀναρτήσατε στό ἱστολόγιό σας, σχολιάζοντας σχετική μου ἀνακοίνωση καί ἐσεῖς καί ὁ ἀγαπητός κ. Κ. Νούσης χωρίς νά τήν δημοσιεύσετε στό ἱστολόγιό σας, ἀπομονώνοντας φράσεις πού δέν παρέχουν ὁλοκληρωμένη εἰκόνα τῶν θέσεών μου, εἷμαι ὑποχρεωμένος διαμαρτυρόμενος γι’ αὐτό στήν εὐγένεια καί ἀγάπη σας νά καταθέσω τά κάτωθι: 
1. Ἀπεσιωπήθη ἀπό τίς ἀναρτήσεις σας ὅτι ὁ π. Γεώργιος Δορμπαράκης προσεκλήθη δημόσια νά ἐπιστρέψη στήν Ἐφημεριακή του θέση στήν Ἱ. Μητρόπολη Πειραιῶς καί ἑπομένως εὐλόγως τίθεται τό ἐρώτημα ἐφ’ ὅσον προσκαλεῖται νά ἐπιστρέψῃ στήν θέση του πῶς «ἐξεδιώχθη»; 
2. Πρίν τίς ἀναρτήσεις σας διερευνήσατε ποῦ τελικά διορίσθηκε ὁ π. Γεώργιος Δορμπαράκης ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολη Δημητριάδος στήν ὁποία καί «κατέφυγε»; Σᾶς πληροφορῶ λοιπόν ὅτι ὁ π. Γεώργιος Δορμπαράκης, Κληρικός τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος πλέον ἐφημερεύει στόν Ἱ. Ναόν Γενεσίου Θεοτόκου τῆς Ἱ. Συνοδικῆς Μονῆς Παναγίας Χρυσοπηγῆς, Στέντορος 4, στό Παγκράτι Ἀθηνῶν. 
3. Συνεχίζετε νά συλλαμβάνεσθε ἄμοιροι κανονικῶν καί νομικῶν ἐννοιῶν πού ὅμως ἔχετε τήν ἐμμονή νά προσδιορίζετε τούς κανονικούς καί νομικούς ὅρους κατά τήν κρίση καί σκέψη σας συγχέοντες πλήρως τά πράγματα. 
4. Ἐπαναλαμβάνω καί πάλι ὅτι τό κανονικό ἔγκλημα τῆς εἰσπήδησης κατά τούς ἱερούς κανόνες διαπράττεται μόνον ἀπό Ἐπίσκοπο μέ σωματική του παρουσία καί τέλεση ἱεροπραξιῶν ἄνευ κανονικῆς ἀδείας σέ ἀλλότρια ἐκκλησιαστική δικαιοδοσία. Τό ἴδιο ἀδίκημα διαπραττόμενο ἀπό πρεσβύτερο κανονικῶς χαρακτηρίζεται ὡς παρ’ Ἐνορία πράξη. Συνεπῶς ἡ ἐπέκταση τῆς ἀντικειμενικῆς ὑποστάσεως τοῦ συγκεκριμένου Κανονικοῦ ἐγκλήματος δέν μπορεῖ νά γίνει ἀπό ἐσᾶς ἀλλά μόνο ἀπό Οἰκουμενική Σύνοδο πού θά μεταβάλει τό κανονικό περιεχόμενο τῶν σχετικῶν μέ τήν εἰσπήδηση κανόνων (ΙΓ΄καί ΚΓ΄ Συν. Ἀντιοχείας, ΛΕ΄ Ἁγ. Ἀποστόλων, Β τῆς Β΄ Οἰκουμ. Συνόδου, ΓΗ΄ τῆς Γ΄ Οἰκουμ. Συνόδου). Ἑπομένως ἡ ἔκφραση γνώμης γιά κάποιο ἐκκλησιαστικό θέμα καί ἡ κυκλοφόρηση διά τοῦ Διαδικτύου δέν μπορεῖ νά ἀποτελέσει στοιχεῖο τῆς ἀντικειμενικῆς ὑπόστασης τοῦ κανονικοῦ ἐγκλήματος τῆς εἰσπηδήσεως. 
5. Κατηγοροῦμαι γιά νομικισμό ἐπειδή ἀναφέρομαι στούς Θείους καί Ἱ. Κανόνες πού ἀποτελοῦν τήν ἔκφραση πίστεως καί ζωῆς τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί κατά ταῦτα τά ἐντάλματα τοῦ Παναγίου καί Τελεταρχικοῦ Πνεύματος καί τήν ἰδία στιγμή ὁ ἀγαπητός κ. ΚΝ παραπέμπει καί ὁ ἴδιος σέ ἱερούς κανόνες διότι αὐτό εἶναι τό πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας. 
6. Συγχέοντας τά πράγματα ἐξομοιώνετε τήν ἔκφραση γνώμης γιά ἕνα ὁποιοδήποτε ἐκκλησιαστικό θέμα μέ τήν φερομένη ὡς διαπραχθεῖσα ἀπό τόν Αἰδεσιμ. π. Βασίλειο Θερμό ἀποστολή μηνυμάτων διά τοῦ διαδικτύου ἐντός τῆς κανονικῆς μου δικαιοδοσίας γιά τήν συλλογή ὑπογραφῶν εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς αὐτῆς, πού ἐάν συνέβη καί αὐτό εἶναι θέμα κανονικῆς διερευνήσεως πού προβλέπουν οἱ Ἱ. Κανόνες καί οἱ Νόμοι τοῦ Κράτους ἔχουν διαπραχθεῖ τά κανονικά ἐγκλήματα τῆς φατρίας καί τυρίας πού προβλέπουν οἱ Ἱ. Κανόνες ΙΗ΄ τῆς Δ΄ Οἰκουμ. Συνόδου καί ΛΔ΄τῆς Στ΄ Οἰκουμ. Συνόδου καί πού κολάζονται μέ τήν ποινή τῆς καθαιρέσεως. Καί βέβαια δέν νομίζω ὅτι πιστεύετε ὅτι μπορεῖ νά βρίσκεται κάποιος στό ἀπυρόβλητο λόγῳ κάποιας λογιότητος ἤ τῶν συγγραφῶν του. 
7. Μέ ἐγκαλεῖτε γιατί ἀπεκάλεσα κακοδοξίες θέσεις τοῦ Μητρ. Περγάμου κ. Ἰωάννου ἀλλά θά πρέπει νά ἀπαντήσετε ἐάν θεωρεῖτε ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀναπνέει μέ δύο πνεύμονες κατά τόν Μητρ. Περγάμου, τόν Ὀρθόδοξο καί τόν Ρωμαιοκαθολικό, ἐάν τό βάπτισμα στό ὄνομα τῆς Ἁγ. Τριάδος ἐξαλείφει ὁποιαδήποτε κακοδοξία καί αἵρεση (μονοφυσιτισμό, εἰκονομαχία, ἄρνηση τῶν μυστηρίων, τοῦ ἀειπαρθένου τῆς Ὑπερ. Θεοτόκου κλπ) ὅπως ἡ βαπτισματική θεολογία τοῦ Μητροπ. Περγάμου διαλαμβάνει καθώς καί ἐάν ἀποδέχεσθε τήν στρεβλωμένη θεολογική τοποθέτηση τοῦ ἰδίου περί εὐχαριστιακῆς ἐκκλησιολογίας. Νά προσέξη εἰδικώτερα ὁ κ. ΚΝ γιατί ἔχει ἤδη ἀποδεχθῆ τόν Ρωμαιοκαθολικισμό ὡς αἵρεση. 
8. Τέλος ἡ ἀνάρτηση σχολίων ἀπό ἀνωνύμους δέν περιποιεῖ τιμή στό ἱστολόγιό σας διότι ὑποθάλπει τήν κακουργία τῆς συκοφαντίας καί ἐνδυναμώνει τήν ἄρνηση τῆς μεταφυσικῆς τῶν πράξεων. Νομίζω ὅτι οἱ μέτοχοι τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ ἔχουν τήν εὐψυχία νά ὑπογράφουν τίς θέσεις τους καί νά μή κρύπτονται πίσω ἀπό ἀνωνυμίες γιατί αὐτό δέν προσιδιάζει στούς μιμητές τοῦ Χριστοῦ ἀλλά στούς μιμητές τοῦ ἀρχαίου πτερνιστοῦ. Ἀπαντώντας καί στόν ἀγαπητό ἀνώνυμο πού μέ αἰτιᾶται γιά δῆθεν ὑποκλοπή τῆς Ἀρχιερωσύνης τοῦ ἀπαντῶ μέ πολλή ἀγάπη ὅτι ἡ Ἱερωσύνη δέν εἶναι κτῆμα κανενός ἀλλά δωρεά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ὅτι τά κατ’ ἐμέ πραγματικά περιστατικά πού ἔχω κατά καιρούς ἐκθέσει δέν ἐδικαίωσαν τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Αὐστραλίας κ. Στυλιανό ἀλλά τήν ἐλαχιστότητά μου ὡς ἀποδεικνύεται ἀπό τίς σχετικές ἀποφάσεις τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 
9. Ὁμιλεῖτε διαρκῶς περί ἀγάπης ἀπομονώνοντάς την ἀπό τίς ἄλλες ἰσότιμες, ἰσόκυρες καί ἰσοστάσιες ἰδιότητες τοῦ Παναγίου Θεοῦ, ὅπως ἡ δικαιοσύνη καί ἡ ἀλήθεια. Μήπως πρέπει νά ἐγκύψετε μετ’ ἐμβριθείας στά εὐαγγελικά χωρία Μαρκ. Γ΄2-6 γιατί κατά τήν γνώμη σας ἡ δικαία ὀργή ἀπέναντι στήν ἐγνωσμένη κακία θεωρεῖται ἔκπτωση. 
Μετά πολλῶν εὐχῶν καί ἀδελφικῆς ἀγάπης 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

36 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Να με συμπαθανε οι οικουμενιστες και αντιοικουμενιστες , νεοζηλωτες και εκσυγρονιστες , γερονταδικοι και οργανωσιακοι , πατριαρχικοι και σεραφειμικοι αλλα αυτο το σκοινι γαιτανι ειπε ο ενας απαντησε ο αλλος μου θυμιζει την εξης εκφραση . Πηγες και ειπες και ελεγες οτι πηγα και ειπα και ελεγα . Εχει πλακα τι να κανουμε . Α.Μ

Ανώνυμος είπε...

"καθώς καί ἐάν ἀποδέχεσθε τήν στρεβλωμένη θεολογική τοποθέτηση τοῦ ἰδίου περί εὐχαριστιακῆς ἐκκλησιολογίας." θα ηθελα πραγματικα να μας διευκρινισει ο σεβασμιωτατος πιο συγκεκριμενα τις σχετικες αστοχουσες θεσεις.
Κ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

η δικαιοσισ σου απο το οικουμενικο πατριαρχειο δεν σημαινει και δικαιοση απο τον δικαιον και απροσοπολιπτωσ κρινοντα ΑΓΙΟΝ ΘΕΟΝ εν ημερα κρισεως

Ανώνυμος είπε...

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΗΤΑΝ ΟΤΙ ΠΡΟΗΧΘΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΓΕΥΟΝΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΤΟΥΣ........

Ανώνυμος είπε...

Η ΟΥΣΊΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ; ΤΟ ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΝ ΠΡΌΣ ΤΟΝ ΣΥΝΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΣΧΕΤΩΣ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΝΑ ΔΙΑΛΥΕΤΕ ΜΙΑ ΜΟΝΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΓΗ ΕΡΓΟ ΤΩΡΑ ΑΝ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΙΣΠΗΔΗΣΗ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ, ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΎΒΡΗ; ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΘΕΟΛΟΓΟ(ΑΝΕΡΓΟ)

Ανώνυμος είπε...

Απάντηση θέση προς θέση "ανωνύμου δεσποταγανακτισμένου" στον Σεβ. κ. Σεραφείμ.
1) Γιατί του δώσατε απολυτήριο και στη συνέχεια τον προσκαλέσατε πίσω (χωρίς ανταλλάγματα;) και δεν τον πείθατε να παραμείνει εξ αρχής; Όλη η ενορία κι ο Πειραιάς γνωρίζει, όπως έμαθα από Πειραιώτες πιστούς, ότι του ζητήσατε να φύγει, λόγω του Ναυπάκτου, κι ας το αρνείσθε κρυπτόμενος πίσω από τα επίσημα έγγραφα...
2) Το ίδρυμα στο Παγκράτι είναι ενοριακός ναός κ. Σεραφείμ; Μήπως ρίχνεται βέλη και στον Δημητριάδος και στον πρώην Πειραιώς στους οποίους μάλλον οφείλετε πολλά και δεν μπορείτε ακόμη να το χωνέψετε;
3) Κύριος οίδεν... διευκρινήστε... τρικυμία εν κρανίω...
4) Έχετε πραγματοποιήσει εισπηδήσεις - ων ουκ έστι αριθμός - παντού και μιλάτε για εισπήδηση εσείς;
5) Το αφήνω στον κ. Κ.Ν.
6) Από το κείμενο του "κάποιας λογιότητος" π. Βασιλείου Θερμού δεν στοιχειοθετείται καμία τέτοια κατηγορία από αυτές που ισχυρίζεστε... Θα χαρώ να συνεχισθεί η διαδικασία και να δικαιωθεί ο π. Β. Θ., για να λάβετε και την απάντηση της επίσημης Εκκλησίας, όπως σας αξίζει κι επειδή θεωρείται τον εαυτό σας αλάνθαστο και παντογνώστη στα νομικά θέματα. Ψάξτε και ρωτήστε πόσοι ιερείς και στελέχη της Μητροπόλεώς σας υπολήπτονται εδώ και χρόνια τον π. Β. θ. και πόσες φορές προσκλήθηκε ως ομιλητής σε ημερίδες, συνέδρια και εκδηλώσεις της Ι.Μ.Π. ο "κάποιας λογιότητος" (λες κι η λογιότητα κάποιου μετριέται...) π. Β. θ. που τόλμησε να υψώσει το ανάστημά του στον άκρατο κι άμετρο δεσποτισμό σας...
7) Ο Ανδριόπουλος θα απαντήσει για τις κακοδοξίες του Ζηζιούλα; Να τον σύρετε στο Πατριαρχείο και σε όποιο άλλο εκκλησιαστικό όργανο εσείς κρίνετε, με στοιχεία, ώστε να τεθεί εκτός Εκκλησίας, αλλιώς είστε συκοφάντης... Γιατί, τόσα χρόνια ιεράρχης, δεν το κάνετε;
8) Θα υπέγραφα το κείμενο αυτό ευχαρίστως, αν υπήρχε Κράτος δικαίου να με προστατεύσει και δεν υπήρχε Εκκλησιαστικό και Μητροπολιτικό παρακράτος να με φάει ζωντανό... Ξέρω πόσο αναλώσιμοι και αδύναμοι (;) είμαστε και πόσο ισχυρός (;) είστε... Τα περί μίμησης Χριστού που εκστομίζετε, έχουν πάει περίπατο, κατά το κοινώς λεγόμενο, καθώς η επίθεση στον Άγιο Αυστραλίας, στον Άγιο Περγάμου και στον π. Γεώργιο Δορμπαράκη, μόνο μίμησις Χριστού δεν αποτελεί... Αλήθεια, πιστεύετε ότι ο Πατριάρχης σας δικαίωσε; Τι έχετε να πείτε για την επιστολή του μετά την "Μεταπατερική ημερίδα" στην ΔΙΣ που την αποσιωπήσατε;
9) Ποιος σας εξουσιοδότησε να ομιλείτε ως Πάπας περί αληθείας και δικαιοσύνης, όταν μάλιστα ψεύδεσθε συνεχώς και αδικείτε;

Ανώνυμος δεσποταγανακτισμένος

Ανώνυμος είπε...

ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΕΥΤΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑΛΕΙ ΣΤΟΝ Κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ. ΝΑ ΤΟΥ ΖΗΤΗΣΕΙ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ... ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΟΧΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ... ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!!!

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο στον σεραφείμ με λίγες γραμμές(κ.Νούσση) βάζει τα πράγματα στην θέση τους, δεν χρειάζονται δεκάδες σελίδες.
Λίγα λόγια,αποστομοτικά και ορθόδοξα!!!

Την ευχή σου αγιε Ιεράρχα.

Τρίκαλα.

Ανώνυμος είπε...

ΜΙΛΗΣΕ ΚΑΝΕΙΣ;

ΑΝΑΣΑ ΠΑΙΔΙΑ.

ΟΠΟΥ ΦΥΓΕΙ ΦΥΓΕΙ Ε;

ΧΑ...ΧΑ...ΧΑ...

ΠΛΑΚΑ ΕΧΕΤΕ ΑΝΤΙ-ΣΕΡΑΦΙΜΕΙΚΟΙ...!!!

Ανώνυμος είπε...

Όλοι μιλούν για αγάπη από καρδιάς
Όμως τα ψεύτικα λόγια δε φτάνουν σε μας
Λένε πως έχουνε ζήσει εμπειρίες ζωής
μα σαν βγάλουν τη μάσκα τρέχεις για να κρυφτείς

Από την "Μπαλάντα του τρελού" των Onirama
Αφιερωμένο εξαιρετικά στον Άγιο Πειραιώς!

π.Ν.Σ.

Ανώνυμος είπε...

Καιρό είχες να εμφανισθείς π.Ν.Σ.

Ανώνυμος είπε...

Ο Πειραιώς έχει ήδη απευθύνει τρεις φορές δημόσια πρόσκληση στον π. Γεώργιο να επιστρέψει στην ενορία του. Αν ισχύει κάτι άλλο επ΄αυτού ας βγει ο π. Γεώργιος να το πει. Ως προς τον χαρακτήρα του Πειραιώς, διερωτώμαι ποιος άλλος μητροπολίτης θα έμπαινε στον κόπο να απαντήσει τόσες φορές...

vassilip είπε...

ἀγαπητὲ κ. Ἀνδριλοπουλε,

σὲ ἕνα μόνον θὰ συμφωνήσω μὲ τὸν πολυπράγμονα ἱεράρχη: ὅτι ὁ ἀνώνυμος σχολιασμὸς δὲν ταιριάζει μὲ τὸ εὔψυχον τῶν δούλων τοῦ Χριστοῦ. ὅμως γνωρίζει καλῶς ὅτι ὅσοι συνυπογράψαμε καὶ, κυρίως, συγγράψαμε τὴν ἔκκληση δὲν εἴμαστε ἀνώνυμοι. ἐγὼ μάλιστα σχολιάσα σὲ αὐτὸ ἐδῶ τὸ ἱστολόγιο ἐνυπόγραφα. ἄν ἐπιθυμῆ, μάλιστα, ὁ θιχθὴς ἱεράρχης μπορῶ πλῆν τοῦ ὀνόματὸς μου νὰ προσθέσω καὶ τὰ λοιπὰ στοιχεία ταυτότητός μου, ὥστε νὰ μὲ ἐγκαλέση ἐπὶ "τυρία".

βασίλης ψύλλης
Δωριαίων 15, Ναύπακτος
Ἀ.Δ.Τ. ΑΒ 772997
Ἀ.Φ.Μ. 046272176

Ανώνυμος είπε...

@1:04 π.μ. Σεραφειμικός είσαι εσύ, φίλε μου; Τα θερμά μου συλλυπητήρια!!! Εμείς, οι άλλοι, δεν είμαστε αντι-Σεραφιμικοί... είμαστε αγωνιζόμενοι χριστιανοί, αμαρτωλοί αλλά και σώφρονες.-

@12:00 μ.μ. Ποιες είναι οι τρεις δημόσιες (!!!) προσκλήσεις; Στην ιστοσελίδα της ΙΜΠ υπάρχουν ακόμη τα κείμενα που διασύρουν τον π. Γεώργιο... Συγγνώμη θα του ζητήσει για τη δίωξη και τον εμπαιγμό ή οι δεσποτάδες έχουν το αλάθητο; (που εκείνος πολεμάει με μανία...) Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι προσπαθεί να συμμαζέψει ό,τι μπορεί ο Πειραιώς... Διάβασες το σχόλιο του "ανώνυμου" 10.27 μ.μ.; Τι άλλο θες να ακούσεις;

@vassilip
Όσο κι αν δίνεται τα προσωπικά σας στοιχεία στη δημοσιότητα, μην ελπίζετε ότι ο Σεραφείμ θα ασχοληθεί μαζί σας... Δεν τον ενδιαφέρεται πλέον γιατί στο μοναστήρι σας μπήκε η ταφόπλακα κι έχει και τη δική του υπογραφή... Αυτήν την ταφόπλακα πληρώνει τώρα ο π. Γεώργιος...

Ανώνυμος είπε...

Συγχαρητήρια στον Πειραιώς.Απάντηση από τις λίγες.
Αυστηρή μεν αλλά δίκαιη δε.
Μπράβο του.

Ανώνυμος είπε...

Φίλε Βασίλη,
Το ορθόν είναι "ο θιγείς" και όχι "ο θιχθής".

vassilip είπε...

πρὸς "ἀνώνυμο" διορθωτή:
φχαριστῶ γιὰ τὴν διόρθωση. πληκτρολογικῆς δυσλεξίας καὶ σαρκαστικῆς αὐθαιρεσίας γάρ...
/βψ

Ανώνυμος είπε...

Μέθοδοι που θα ζήλευε και ο Γκαίμπελς...
Τι να πει ο π.Γεώργιος; Δεν υπάρχει μάρτυρας να επιβεβαιώσει τα λεγόμενά του και φυσικά ο Επίσκοπος θα αρνηθεί τα πάντα αφού ποτέ δεν δέχθηκε να τον συναντήσει.
Καλώς ποιεί ο π.Γεώργιος και δεν δίνει συνέχεια στο όλο θέμα. Αποδεικνύει ότι είναι ευσεβής κληρικός. Για την αδικία που του έγινε θα λάβει τον μισθό του από τον Δικαιοκρίτη Κύριο.
Τα περί «δικαιώσεως» από το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι ακατάληπτα. Το κανονικό απολυτήριο λογίζεται ως «δικαίωση»;
Κ.Ανδριόπουλε, δεν χρειάζεται να δώσετε συνέχεια στο όλο θέμα. Όσοι έχουν λίγη κοινή λογική μπορούν να αντιληφθούν τι συμβαίνει εκεί στον Πειραιά.

Ανώνυμος είπε...

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΑΛΑΘΗΤΟΙ ΟΥΤΕ ΠΑΠΕΣ Ο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΗΣ Ι.Μ.ΜΕΤΑΜ. ΗΤΑΝ ΑΥΣΤΗΡΟΤΑΤΟΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΑΤΟΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΙΑ, ΤΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΕΛΕΝΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ,ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΝΩΜΗΣ.ΔΕΝ ΦΑΚΕΛΩΝΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ, ΜΑΛΛΟΝ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ.... Η ΕΝΟΡΙΑ - ΜΟΝΗ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ?? ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ? Ή ΜΟΝΟ ΝΤΟΥΒΑΡΙΑ?

Ανώνυμος είπε...

Ο Πειραιώς είναι ο νέος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ της Ελλάδας μας! Την Ευχή του να έχουμε!
Τιμή σας που κατδέχεται και σας απαντάει , εγώ θα σας έγραφα ξέρετε καλά που.. Κάπου που εσείς και η παρέα σας δεν έχετε, και δεν εννοώ φυσικά παλαιά υποδήματα !

Ανώνυμος είπε...

Ανδριόπουλε, ο Σεραφείμ πρέπει να σε παρακολουθεί αδιαλείπτως. Πήγαινε καμία βόλτα από Πειραιά να τον δεις κ να τα πείτε από κοντά. Μπορεί να σου βάλει μυαλό. Αν και δεν το πιστεύω, μπάς και βρούμε και μεις την υγεία μας, απο τις ΜΠΙΠ που γράφεις!

Ανώνυμος είπε...

@5:31
Eσύ λοιπόν που διαλαλείς πως έχεις εκείνα που δεν έχουμε εμείς,κοίταξε να τα χρησιμοποιείς σύμφωνα με τις λεπτομερείς επιστημονικές οδηγίες που εξέδωσε προ μηνών ο λατρεμένος σου νέος Χριστόδουλος γιατί διαφορετικά μπορεί να σου ρίξει κανέναν αφορισμό.

Χ.Κ

Αληθεύοντες εν αγάπη είπε...

Πώς μπορεί να εφημερεύει σε ναό μοναστηριού και να λαμβάνει μισθό από την Μητρόπολη Δημητριάδας;
Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να ελεγχτούν από τους οικονομικούς μηχανισμούς του Δημοσίου.
Είναι απαράδεκτο να πληρώνει ο Κρατικός προϋπολογισμός μισθό κληρικού που δεν υπηρετεί σε Κανονική Ενορία.

Διογένης / Ε.Μ είπε...

''...ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΠΑΝΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ... ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΟ !''


Κατ' αρχάς θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου επειδή ο Σεβασμιώτατος, έστω και με μια μικρή καθυστέρηση - γνωρίζουμε όλοι μας τις καθημερινές υποχρεώσεις ενός ιεράρχη - αποφάσισε να απαντήσει ο ίδιος και όχι οι ''αρμόδιοι του αντιαιρετικού αγώνα'', αναγνωρίζοντας με έμμεσο τρόπο την κραυγαλέα αστοχία του !

Περιμέναμε,όμως, όλοι μας να είναι πολύ περισσότερο συστηματικός και κατατοπιστικός! Μάλλον η απαντητική του επιστολή χαρακτηρίζεται από μία βιασύνη, με αποτέλεσμα να επαναλαμβάνει τις ίδιες ''δικανικές'' τοποθετήσεις, οι οποίες και στερούνται ουσιαστικών επιχειρημάτων. Έχω την ταπεινή γνώμη - μπορεί και να λαθεύω και μακάρι να συμβαίνει αυτό - ότι γίνεται μια απεγνωσμένη προσπάθεια συγκάλυψης σοβαρών ποιμαντικών παρεκτροπών με το νομοκανονικό μανδύα!

Και όλα αυτά γίνονται για να μην αναγνωριστούν τα λάθη μας και έτσι αποδυναμωθεί η επιρροή και η εξουσία που ασκούμε εις βάρος των ανυποψίαστων πιστών - οπαδών.

Και φυσικά όλοι διατηρούσαμε ακόμη την ελπίδα ο Σεβασμιώτατος να απαντήσει, στις απεγνωσμένες εκκλήσεις του θεολόγου κ.Νούση, για ποιον λόγο ο ίδιος και οι ''ειδικοί δογματολόγοι του'' τον έχουνε βαφτίσει'οικουμενιστή'!

Αντ' αυτού:''άκρα του τάφου σιωπή στη Μητρόπολη του Πειραιά βασιλεύει'' !!!

Θα αφήσω το θέμα της εισπήδησης, γιατί έχουνε γραφτεί αρκετά και θα περάσω ευθύς αμέσως στην περίπτωση του π. Γεωργίου. Επειδή το εκκλησιαστικό αυτό συμβάν έχει συζητηθεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, καλό θα ήταν και ο εν λόγω κληρικός να ''λύσει'' τη σιωπή του και να μας πει τα πράγματα με το όνομά τους, ώστε να μπορέσουν και οι καλοπροαίρετοι πιστοί να εξάγουν τα δικά τους συμπεράσματα !

Να γνωρίζουμε δηλαδή με ξάστερο τρόπο και τις ενέργειες του σεβαστού ιεράρχη, αλλά και τις κινήσεις του επωνύμου ιερέως, ώστε να καταπαύσει το ''σκάνδαλο''.
Σταράτες κουβέντες... και όχι μισόλογα και ''θρησκευτικά κουτσομπολιά'', που μας βλάπτουν όλους πνευματικά!

Και πηγαίνω στο ουσιαστικότερο, κατ' εμέ πάντοτε, που είναι η περίπτωση της ''κακοδοξίας'' του Μητρ. Περγάμου και οι ''περίφημες'' θέσεις του περί 'βαπτισματικής' και 'ευχαριστιακής' θεολογίας!

Δηλαδή, εκφράζω την ταπεινή μου πάντοτε άποψη, για πόσο ακόμη καιρό σ' αυτόν το δύσμοιρο τόπο θα μας καταδιώκει αυτή η τραγελαφική προχειρότητα!
Όλα τα σοβαρά θέματα αντιμετωπίζονται αποσπασματικά και περιστασιακά και ποτέ συστηματικά και προγραμματισμένα!

...ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!

Από Διογένη /Ε.Μ.

Διογένης / Ε.Μ είπε...

''...ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΠΑΝΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ... ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΟ !''


...η συνέχεια των σκέψεων!


Είναι δυνατόν τόσο σοβαρά προβλήματα, όπως αυτό της ''κακοδοξίας'' να αντιμετωπίζεται με αυτήν την προχειρότητα και να μην συγκαλούνται τα αρμόδια εκκλησιαστικά όργανα, ώστε να αποφανθούν συνοδικώς, μετά από συστηματική και διεξοδική μελέτη των ''ύποπτων'' για αιρετικές αποκλίσεις κειμένων και μάλιστα από ειδικούς δογματολόγους, εαν ο συγκεκριμένος ιεράρχης - θεολόγος έχει περιπέσει σε ''αίρεση'';

Να μελετηθούν, λοιπόν, τα σχετικά κείμενα (αλλά και ολόκληρο το θεολογικό έργο του ιεράρχη και όχι μονάχα κάποιες θέσεις που διατύπωσε ο συγγραφέας το 1985(;), μπορεί οι τοποθετήσεις αυτές να έχουν τροποποιηθεί από τότε) διεξοδικώς και στη συνάφειά τους και στη συνέχεια η Εκκλησία να αποφασίσει για τη στάση της απέναντι στις θεολογικές αυτές θέσεις.Δηλαδή, να τις αποδεχτεί ή να τις απορρίψει!
Τα ορθόδοξα κριτήρια, πάντως, υπάρχουν μέσα στο βιβλικο - πατερικό μας οπλοστάσιο!

Πρέπει κάποτε να σοβαρευτούμε και πολύ περισσότερο η θεσμική Εκκλησία, η οποία τον τελευταίο καιρό αφήνει πολλά μέτωπα ανοιχτά! Αναφέρω συγκεκριμένα την περίπτωση της Χ.Α. και το τεράστιο πρόβλημα της ''ετικετοποίησης'' των ιεραρχών, θεολόγων και λαϊκών, που εδώ και καιρό έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις !

Κάτι πρέπει να γίνει!

...Και κάτι ακόμη για τα σχόλια των ανωνύμων!
Δε νομίζω, Σεβασμιώτατε, ότι ο αρχαίος ''πτερνιστής''(!) χαίρεται από την ανωνυμία των σχολιαστών! Το περιεχόμενο και οι προθέσεις είναι αυτά που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα!

Μπορείτε, άλλωστε, να ρίξετε μία βιαστική ματιά στην ''ουσία'' κάποιων σχολίων και να αφουγκραστείτε το επίπεδο -''μεγαλείο'' των πνευματικών σας παιδιών - ''αντιοικουμενιστών''! (σταχυολογώ μερικά:''Μπράβο σεραφείμ μάγκα'' !!!...''ΟΠΟΥ ΦΥΓΕΙ ΦΥΓΕΙ Ε; ΧΑ...ΧΑ...ΧΑ... ΠΛΑΚΑ ΕΧΕΤΕ ΑΝΤΙ-ΣΕΡΑΦΙΜΕΙΚΟΙ...!!!''κ.α.)

Με τέτοια σχόλια ο αρχαίος, μάλλον, θα έχει στήσει πραγματικό πανηγύρι!

Θα το πω για ακόμη μία φορά:να μη χάσουμε,πρωτίστως, τη μετάνοια, τη διάκριση, την ειλικρίνεια, την ταπείνωση, αλλά και τη σοβαρότητα, γιατί το τελευταίο διάστημα την αναζητούμε με το φανάρι(..του Διογένη φυσικά)!

Από Διογένη /Ε.Μ.

Pantelis Bouboulis είπε...

Το όλο θέμα έχει ξεφύγει... Έχουμε αρχίσει να αναφερόμαστε σε θέματα παντελώς άσχετα με την υπόθεση. Τι σχέση έχει η Πέργαμος, ή η εισπήδηση με το θέμα του πατρός Γεωργίου δεν έχω καταλάβει...

Δεσμεύομαι από το γεγονός ότι ο Σεβασμιώτατος είναι επίσκοπος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, οπότε ως ευσεβής χριστιανός δεν θέλω να του απαντήσω ανάλογα, με υπεκφυγές και δικανικούς όρους. Είναι κρίμα να κρύβεται πίσω από το ευγενές αξίωμα του και να μην απαντάει στα κρίσιμα ερωτήματα.

Το πρόβλημα είναι ότι με τη στάση του στο όλο θέμα έχει σκανδαλίσει τους πιστούς της ενορίας μας, προφανώς άθελά του. Δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι ο παπα-Γιώργης παραιτήθηκε μόνος του χωρίς να του ασκηθεί καμιά πίεση. Είναι υποτιμητικό για τη νοημοσύνη μας πλέον. Επιπλέον, η διχαστική τακτική, που κάποιοι μέσα από την μητρόπολη ακολουθούν, εκθέτει και τους ίδιους και τον σεβασμιώτατο. Θα έλεγα μάλιστα πως η σιωπή του πατρός Γεωργίου τους εκθέτει ακόμη περισσότερο.

Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ένα τηλεφώνημα και μια συνάντηση πέντε μόλις λεπτών θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα (και ελπίζω μπορεί ακόμη). Τα υπόλοιπα περιττεύουν…

Δυστυχώς, όμως, δε βλέπω διάθεση προσέγγισης από τη μεριά του Σεβασμιωτάτου. Ο χειρισμός της όλης υπόθεσης μου θυμίζει περισσότερο πρακτικές πολιτικών κομμάτων παρά εκκλησιαστικό ηγέτη. Και σε όλα αυτά θύματα είναι οι ενορίτες της Αγ. Παρασκευής.

Υ.Γ. Τα σχόλια μου είναι πάντα επώνυμα και τα στοιχεία μου γνωστά σε όλους στη μητρόπολη….

pelekanos92 είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Ανώνυμος είπε...

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΔΥΟ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΤΟΥ, ΕΝΩ ΤΟΝ Π.ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΟΗΤΗ ΠΟΛΥΣΥΖΗΤΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΗ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ! 3. Αἰτιᾶσθε τούς Κληρικούς τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς πού ποιμαίνω Ἀρχιμ. Παῦλο Δημητρακόπουλο καί Πρωτοπρ. Ἄγγελο Ἀγγελακόπουλο ὅτι ἐπιτίθενται στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη «μέ τήν εὐλογία» τοῦ οἰκείου αὐτῶν Ἱεράρχου παραθέτων τμήματα δημοσιευομένων ἄρθρων των σέ διάφορα ἰστολόγια πού δέν ἀνήκουν στήν Ἱ. Μητρόπολη Πειραιῶς. Διερωτῶμαι μέ ποῖα λογική ἐγκαλοῦμαι γιά τίς προσωπικές ἀπόψεις καί τοποθετήσεις πού δημοσιεύουν οἱ ἀνωτέρω Κληρικοί ἐλεύθεροι ἀσφαλῶς ὄντες νά ἔχουν τήν προσωπική τους ἐκτίμηση καί εὐθύνη διά τά ὑπ’ αὐτῶν γραφόμενα. Θά ἐξέφραζαν τόν οἰκεῖο τους Ἱεράρχη ἐάν τά κειμενά τους ἐδημοσιεύοντο στόν ἱστότοπο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς ἤ στήν περιοδική της ἔντυπη ἔκδοση. Ἔχετε δέ κάθε δυνατότητα νά ἀντικρούσετε θεολογικῶς τά ὑπ’ αὐτῶν ὑποστηριζόμενα ἤ ἐάν θεωρεῖτε ὅτι ἔχουν ὑποπέσει σέ κανονικό ἀδίκημα νά καταθέσετε κατ’ αὐτῶν κανονική ἔγκλιση λαμβάνοντες σχετικό ἀριθμό Πρωτοκόλλου ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.

Ανώνυμος είπε...

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΓΕΜΙΣΕ Ο ΤΟΠΟΣ ΑΠΟ ΝΟΥΜΕΡΑ...ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΛΚΗΣ!Ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΗΛΙΘΙΟΙ....ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ - ΝΕΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ-ΑΣ ΜΗΝ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΟΥΜΕ...ΑΤΥΧΕΣΤΑΤΟΣ ΟΣΟ ΔΕΝ ΠΑΕΙ...!ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΘΕΜΑ...ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΚΦΥΓΕΙ ΠΑΛΙ....Σ.Κ

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΛΑ Ο ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΣ ΣΟΥ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΠΟΛΛΑ! ΑΝ ΔΕΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΑΖΕ ΤΙ ΘΑ ΗΤΑΝ ΣΤΗ ΓΗ;;;
http://panayiotistelevantos.blogspot.gr/2013/02/blog-post_9.html
Ο ΣΕΒ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΟΡΜΠΑΡΑΚΗ

Γράφει ο Σεβ. Πειραιώς στην επιστολή του προς το ιστολόγιο “Ιδιωτική οδός” για τον π. Γεώργιο Δορμπαράκη:

“Ἀπεσιωπήθη ἀπό τίς ἀναρτήσεις σας ὅτι ὁ π. Γεώργιος Δορμπαράκης προσεκλήθη δημόσια νά ἐπιστρέψη στήν Ἐφημεριακή του θέση στήν Ἱ. Μητρόπολη Πειραιῶς καί ἑπομένως εὐλόγως τίθεται τό ἐρώτημα ἐφ’ ὅσον προσκαλεῖται νά ἐπιστρέψῃ στήν θέση του πῶς «ἐξεδιώχθη»;
Πρίν τίς ἀναρτήσεις σας διερευνήσατε ποῦ τελικά διορίσθηκε ὁ π. Γεώργιος Δορμπαράκης ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολη Δημητριάδος στήν ὁποία καί «κατέφυγε»; Σᾶς πληροφορῶ λοιπόν ὅτι ὁ π. Γεώργιος Δορμπαράκης, Κληρικός τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος πλέον ἐφημερεύει στόν Ἱ. Ναόν Γενεσίου Θεοτόκου τῆς Ἱ. Συνοδικῆς Μονῆς Παναγίας Χρυσοπηγῆς, Στέντορος 4, στό Παγκράτι Ἀθηνῶν.”
Οι δικές μας απορίες είναι οι εξής:
Αν ο Σεβασμιότατος Πειραιώς δίνει λανθασμένη εικόνα των πραγμάτων γιατί ο π. Γεώργιος Δορμπαράκης τηρεί σιγή και δεν διευκρινίζει την κατάσταση όπως ο ίδιος την έζησε;
Αν ο Σεβασμιότατος Πειραιώς δημόσια και γραπτώς τον προσκαλεί να επιστρέψει στη Μητρόπολη Πειραιώς, τι άλλο αναμένει ο π. Γεώργιος για να ανταποκριθεί;
Ακόμη και αν υποτεθεί ότι κάποιος κληρικός της Μητροπόλεως Πειραιώς τον επέπληξε επειδή υπέγραψε την επιστολή για την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Ναυπάκτου και του μίλησε αυστηρά, γιατί ο ίδιος έσπευσε να προσφύγει σε μια τόσο ριζοσπαστική ενέργεια να ζητήσει απολυτήριο;

Γιατί ο Αγιος Δημητριάδος, με τη σειρά του, δεν τον συνεβούλευσε να μη βιαστεί να πάρει αποφάσεις;
Αλλά αφού τελικά - για τον όποιο λόγο - έκριναν ότι έπρεπε οπωσδήποτε εσπευσμένα να πάρει απολυτήριο, ποιο νόημα έχουν οι διαμαρτυρίες ανθρώπων που εκτιμούν τον π. Γεώργιο και θα ήθελαν να τον έχουν να εφημερεύει στην ενορία τους;

Και αφού - επαναλαμβάνω - για τον οιονδήποτε λόγο, ο Σεβ. Πειραιώς καλεί γραπτώς και δημόσια τον π. Γεώργιο να επιστρέψει στη Μητρόπολή του, δεν κατανοούμε πώς είναι δυνατόν να μιλούμε για διωγμό ή για απροθυμία του Σεβασμιότατου να τον αποκαταστήσει.
Ζούμε μακράν και αγνοούμε πρόσωπα και καταστάσεις. Η αίσθηση όμως που έχω μετά από όσα διάβασα αναφορικά με το θέμα είναι ότι τα πράγματα έχουν ως εξής.

Ο π. Γεώργιος υπέγραψε την γνωστή επιστολή για την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Ναυπάκτου.

Ο Σεβ. Πειραιώς έδωσε εντολή σε κάποιο κληρικό να του επιστήσει την προσοχή του για το θέμα.
Ο κληρικός αυτός φαίνεται ότι μίλησε αυστηρά στον π. Γεώργιο.

Ο π. Γεώργιος φαίνεται ότι είναι άνθρωπος ησύχιος και ότι δεν έχει νεύρο για έριδες. Θίχτηκε πολύ και ζήτησε εσπευσμένα απολυτήριο.
Οσοι συνυπέγραψαν την επιστολή θίχτηκαν με τη σειρά τους και θεώρησαν την όλη τροπή ως διωγμό.

Παράλληλα οι ενορίτες του π. Γεωργίου κινήθηκαν για να επαναφέρουν τον εφημέριό τους.

Ο Σεβασμιότατος πάντως γραπτώς και δημόσια καλεί τον π. Γεώργιο να επιστρέψει στη Μητρόπολή του. Προσπαθώ να αντιληφθώ - χωρίς επιτυχία - ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο ο π. Γεώργιος δεν ανταποκρίνεται.
Συνοψίζω: Ακόμη και αν θεωρηθεί ότι το περιεχομενο της επιστολής έπρεπε να κοινοποιηθεί πρώτα στον Σεβ. Ναυπάκτου πριν δει το φως της δημοσιότητας, ακόμη και αν υποτεθεί ότι η διατύπωση της επιστολής δείχνει ότι κρατά ίσες αποστάσεις για την έριδα, το σίγουρο είναι ότι η αποστολή μιας επιστολής, η οποία στόχο είχε να προλάβει τα χειρότερα στην Εκκλησία, ΔΕΝ είναι επιλήψιμη πράξη.
Μόνον δύο ειδών κληρικοί επιτρέπεται να κηρύσσονται, όχι απλά ανεπιθύμητοι σε μια Μητρόπολη, αλλά να καθαιρούνται:
1.) Αυτοί που κηρύσσουν αίρεση ή που προωθούν σχίσμα, και
2.) Αυτοί που πέφτουν σε κωλυτικά για την ιερωσύνη παραπτώματα.

Σε κανένα από αυτά δεν υπέπεσε ο π. Γεώργιος. Ο Σεβασμιότατος του έδωσε απολυτήριο μετά από δικό του αίτημα και τώρα τον προσκαλεί να επιστρέψει.
Τι αναμένει για να ανταποκριθεί;
Γιατί κατηγορείται ο Αγιος Πειραιώς ότι εξεδίωξε τον π. Γεώργιο;

Ανώνυμος είπε...

Τα γεγονότα πίσω από τους μύθους:

α)Ο π. Δορμπαράκης συνυπογράφει ένα κείμενο που απευθύνεται μεν προς όλο το εκκλησιαστικό πλήρωμα αλλά κυρίως προς τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου.

β)Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου θίγεται. Τηλεφωνεί στον Μητροπολίτη Πειραιώς ζητώντας του να επιπλήξει-τιμωρήσει-μαζέψει τον ιερέα του.

γ)Ο Μητροπολίτης Πειραιώς εκνευρίζεται. Έχει ήδη σε δυσμένεια τον π. Δορμπαράκη, εφόσον στα ονομαστήριά του δεν έχει εγκωμιαστεί όσο θα "έπρεπε" από αυτόν. Βρίσκει ως αφορμή την συνυπογραφή του στο εν λόγω κείμενο προκειμένου να τον εκδιώξει μια και καλή από τον Πειραιά. "Θα του κόψω τα πόδια και θα τον στείλω στον ...", είναι τα ακριβή του λόγια.

Τα βαθύτερα αίτια αναζητούνται στην γενικότερη δράση του ιερέως ανά την Ελλάδα. Προφανώς το γεγονός ότι ο ιερέας είναι λόγιος, καλός χειριστής του λόγου και πολυγραφότατος, αλλά παράλληλα δεν έχει υποστηρίξει με κανένα κείμενό του τον Μητροπολίτη του να ενοχλεί τον Σεβασμιώτατο. Πίσω από τα δικά του λόγια: "Τον διώχνω γιατί, ενώ έχει γράψει τόσα βιβλία, δεν μου έχει αφιερώσει κανένα", κρύβουν την πραγματική αιτία. Λόγοι ζήλιας; Κανείς δεν θα μάθει ποτέ.

δ)Ο Μητροπολίτης αναθέτει στον πρωτοσύγκελο της Μητροπόλεως Πειραιά π. Ν.Κ. να μιλήσει στον π. Γεώργιο. Τον καλεί τηλεφωνικώς. Κλείνουν ραντεβού την Πέμπτη, 10/01/2013, στο μητροπολιτικό Μέγαρο. Ο πρωτοσύγκελος ανακοινώνει στον π. Δορμπαράκη ότι ο Μητροπολίτης είναι πολύ θυμωμένος μαζί του λόγω της ενέργειάς του αυτής. Ο π. Δορμπαράκης ζητά από τον πρωτοσύγκελο να δει τον Μητροπολίτη. Ο πρωτοσύγκελος απαντά ότι ο Μητροπολίτης δεν επιθυμεί να τον δει.

Τον πληροφορεί ότι, κατ' εντολή του Μητροπολίτη, πρέπει να έχει βρει άλλη μητρόπολη εντός εφτά ημερών. Ο ιερέας δεν πιστεύει στ' αφτιά του. Ο ιερέας επιμένει να δει τον Μητροπολίτη, μη πιστεύοντας την έκταση που έχουν πάρει τα γεγονότα. Ο πρωτοσύγκελος του δηλώνει για δεύτερη φορά ότι ο Μητροπολίτης ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΔΕΙ. Στις επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις του ιερέα απαντά κυνικά ότι είναι εντολή του Μητροπολίτη.
Προσθέτει στο τέλος, λίγο πριν την αποχώρηση του ιερέα ότι εάν δεν βρει, εντός της προθεσμίας, άλλη Μητρόπολη, θα μετατεθεί στην ενορία του Αγίου Ιωάννου Ρέντη, με ταυτόχρονη αφαίρεση οφικκίων,καθώς και ότι θα είναι πλέον σε δυσμένεια. Ο ιερέας αποχωρεί.

ε) Ο π. Δορμπαράκης έρχεται σε επικοινωνία με τον Μητροπολίτη Δημητριάδος. Του περιγράφει τα γεγονότα. Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος (από το εξωτερικό) δέχεται πρόθυμα τον ιερέα. Τηλεφωνεί ο ίδιος στον Μητροπολίτη Πειραιώς προκειμένου να πληροφορηθεί τους λόγους της αποχώρησής του. Ο Μητροπολίτης Πειραιώς εμμένει και επιμένει λέγοντάς του ότι πλέον είναι ανεπιθύμητος στον Πειραιά. Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος τον προτρέπει να μην πάρει εν βρασμώ την απόφαση αυτή. Αντιθέτως του λέει ότι τον κάνει μεν δεκτό στον Βόλο, αλλά δεν υπογράφει ακόμα το οριστικό έγγραφο, μήπως και αλλάξει γνώμη ο Μητροπολίτης. Ο Πειραιώς είναι αδιάλλακτος.

στ) Παρασκευή, 11/01/2013. Ο πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Πειραιά καλεί τηλεφωνικώς τον π. Δορμπαράκη, ζητώντας του να έρθει στο μητροπολιτικό Μέγαρο. Το απολυτήριό του είναι έτοιμο, ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΦΑΛΗΡΟΥ κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ!
ο ιερέας προσέρχεται στο Μέγαρο. Ο ίδιος ο πρωτοσύγκελος τού δίνει ιδιοχείρως το απολυτήριο. Είναι κλεισμένο σε φάκελο. Ο ιερέας ζητάει να τον ανοίξει μπροστά του. Το διαβάζει. Ζητάει να δει τον Μητροπολίτη. Ο πρωτοσύγκελος του μεταφέρει την εντολή του Μητροπολίτου. ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΑΦΗ.

Ο ιερέας αποχωρεί από το Μητροπολιτικό Μέγαρο, από την ενορία της Αγίας Παρασκευής, από την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς και Φαλήρου... μετά από 27 χρόνια διακονίας. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που μίλησε, με οποιονδήποτε τρόπο, με κάποιον εκπρόσωπο του Μητροπολίτη. Με τον ίδιο, ούτε λόγος.

ζ)Ως ιερέας της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, ο πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Δορμπαράκης είναι διορισμένος σε ενοριακό ναό της Μητροπόλεως Δημητριάδος. Προσωρινά, λειτουργεί στο Παγκράτι. Είναι ο κοντινότερος Ιερός Ναός στο σπίτι του στον Πειραιά, στον οποίο έχει άδεια να λειτουργεί κανονικά.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

Ανώνυμος είπε...

ΣΥΝΕΧΕΙΑ...

θ)Οι συνυπογράψαντες το κείμενο για την Ναύπακτο, θέλοντας να προστατέψουν το πρώτο "θύμα" του κειμένου τους, συντάσσουν ένα κείμενο - διαμαρτυρία. Το κείμενο προωθείται μέσω διαδικτύου και συγκεντρώνονται υπογραφές. Το κείμενο δημοσιεύεται.
ΠΛΕΟΝ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. Ο Μητροπολίτης Πειραιώς, φοβούμενος την έκταση των γεγονότων και προφανώς χωρίς να έχει προηγουμένως σκεφτεί τις συνέπειες των πράξεών του, αλλάζει τακτική.

ι)Ο Μητροπολίτης Πειραιώς θορυβημένος εκδίδει δύο ανακοινώσεις, στις οποίες εξηγεί την δική του εκδοχή. ΤΟ ΦΤΑΙΞΙΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΥ. Τυπικά ο π. Δορμπαράκης δεν εκδιώχθηκε. Μόνος του ζήτησε από τον Μητροπολίτη Δημητριάδος να τον δεχτεί.

ΣΧΟΛΙΑ:
1. Τα ψέματα που έχουν ειπωθεί από το Μέγαρο της Ακτής Θεμιστοκλέους δεν έχουν τελειωμό.

2. Ο Μητροπολίτης δρα με τον εξής τρόπο. Αναθέτει στον πρωτοσύγκελό του "να βγάλει το φίδι από την τρύπα", και όταν έρθει η δύσκολη ώρα τα αρνείται όλα λέγοντας: "Αυτό το ζώον ο π.Ν.Κ. τα φταίει όλα" (οι λέξεις εντός εισαγωγικών είναι τα πραγματικά λόγια του Μητροπολίτου).

3. Ο Μητροπολίτης όντως έχει προσκαλέσει, ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, τον π. Δορμπαράκη να επιστρέψει στην Μητρόπολη Πειραιώς. Ούτε τηλεφωνικώς, ούτε κατά πρόσωπον.

Ερώτηση: Ποιος αξιοπρεπής και νοήμων άνθρωπος θα επέστρεφε; Ποιος πνευματικός και αγιασμένος άνθρωπος θα μπορούσε να συλλειτουργήσει και να δράσει πνευματικά εντός αυτών των συνθηκών;


ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ:

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ είναι ένας δυστυχής άνθρωπος. Έχει δίπλα του τους χειρότερους συμβούλους που θα μπορούσε να φανταστεί ποτέ κανείς. Δεν μπορεί να λειτουργήσει εν πνεύματι αγάπης. Κρατάει στα δύο του χέρια, σαν ρομφαία πύρινη, από την μία τους Ιερούς Κανόνες της Εκκλησίας και από την άλλη τους Νόμους. Κρίνει κατά το δοκούν και εξαπολύει επιθέσεις. Εάν οι ιεροί κανόνες δεν είναι αρκετοί για να κατακεραυνώσουν τους "εχθρούς του", τότε καταφεύγει σε νομικές μεθόδους και στα δικαστήρια.


Ένας Πειραιώτης που βλέπει, ακούει, ψάχνει και δεν επαναπαύεται σε αυτά που του προσφέρουν έτοιμα στο πιάτο.

Ανώνυμος είπε...

Τα γεγονότα συνέβησαν ακριβώς όπως τα εμφανίζει το τελευταίο σχόλιο ´´τα γεγονότα πίσω απο τους μυθους´´

Δημήτρης είπε...

Προσωπικά δεν με εκπλήσσουν τα παραπάνω. Ο λόγος του δεν θυμίζει τίποτα το ευαγγελικό (αντιθέτως μάλιστα), γιατί να θυμίζουν οι πράξεις του;

Ανώνυμος είπε...

Συμφωνώ και συντάσσομαι απολύτως με τον συντάκτη "των γεγονότων πίσω από τους μύθους"... Να προσθέσω ότι το απολυτήριο εξεδόθη την αμέσως επόμενη ημέρα ώστε ο π. Γεώργιος να μην μπορεί ούτε να λειτουργήσει την Κυριακή στο Ναό ούτε βέβαια να αποχαιρετήσει τους ενορίτες του, οι οποίοι -είναι βέβαιο- ότι θα αντιδρούσαν -ένας Θεός ξέρει τίνι τρόπω... Φρόντισε μάλιστα να στείλει τον Σεβ. Προικοννήσου να λειτουργήσει εκείνη την Κυριακή (ο οποίος δεν έδωσε φυσικά καμία εξήγηση σε όσους τον πλησίασαν -τι να πει ο άνθρωπος;)...
Ας βγει ο Σεβασμιώτατος να διαψεύσει επικαλούμενος επίσημα έγγραφα και "μάρτυρες", να δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει το ψέμα, τι καινούργιο θα εφεύρει...
Σημειωτέον ότι ο πρωτοσύγκελλος της Μητρόπολης, που αναφέρεται στο παραπάνω κείμενο, δεν φταίει απολύτως σε τίποτα... ο άνθρωπος είναι απλός διεκπεραιωτής εγγράφων και εκτελεστής εντολών άνωθεν ή "τριγύρωθεν"...

Διογένης / Ε.Μ είπε...

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ !!!

Το χρονικό της παραίτησης του π. Γεωργίου είναι πράγματι αποκαλυπτικό !

Η λεπτομερής, μάλιστα, παράθεση των γεγονότων από τους ανώνυμους σχολιαστές και κυρίως από τον αγαπητό φίλο Πειραιώτη(13 Φεβρουαρίου 2013 - 12:23 π.μ.), έχω την ταπεινή γνώμη ότι δεν αφήνει και πολλά περιθώρια αμφισβήτησης των γραφομένων !


Είναι λυπηρό να γινόμαστε μάρτυρες τέτοιων ποιμαντικών παρεκτροπών σε εποχές που τα πιστά μέλη της Εκκλησίας μας έχουν ανάγκη μονάχα τις ανυπόκριτες ''πνευματικές νουθεσίες'' και όχι τις σκανδαλώδεις συμπεριφορές!

Υπάρχει,όμως, ακόμη και τώρα, μετά τη διασάλευση της εκκλησιαστικής γαλήνης, περιθώριο για συγγνώμη και καταλλαγή!

Εαν φυσικά επιθυμούμε να ανήκουμε στις τάξεις των αυθεντικών χριστιανών και όχι των αμετανόητων υποκριτών!

Από Διογένη /Ε.Μ.

Related Posts with Thumbnails