Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΣΣΚΥ - IN MEMORIAM

Δημήτρης Μπαλτᾶς 
Père Nikolas Lossky (1929-2017) 
Ιn memoriam 
Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ἔφυγε ἀπό τήν ζωή ὁ π. Νικόλαος Λόσσκυ, ἀπό τίς τελευταῖες μεγάλες φυσιογνωμίες τῆς ρωσσικῆς Διασπορᾶς. 
Ὁ Ν. Λόσσκυ ἦταν ἐγγονός τοῦ σπουδαίου Ρώσσου φιλοσόφου Νικολάι Λόσσκυ καί γιός τοῦ πολύ γνωστοῦ στό ἑλληνικό ἀναγνωστικό κοινό θεολόγου Βλαδίμηρου Λόσσκυ. 
Ἤδη ἀπό τήν δεκαετία τοῦ 1960 τά ἐπιστημονικά ἐνδιαφέροντα τοῦ ἐκλιπόντος ἑστιάζονταν στήν Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας στήν Δύση. 
Στό πλαίσιο αὐτό ὁ π. Νικόλαος Λόσσκυ ἐκπόνησε τήν διατριβή του στόν ἄγγλο ἐπίσκοπο καί θεολόγο Lancelot Andrewes. Τό ἔργο αὐτό ἐκδόθηκε στά γαλλικά με τίτλο «Lancelot Andrewes (1555-1626); Αux sources de la theologie mystique de l’ Eglise d’ Angleterre» (Editions Cerf, Paris 1986) καί στά ἀγγλικά μέ τίτλο «Τhe Origins of the Church of England» (Oxford University Press, Oxford 1991). 
Ἡ θεματολογία τῆς πανεπιστημιακῆς διδασκαλίας τοῦ π. Νικολάου περιελάμβανε τό ἀντικείμενο «Γλῶσσα καί Πολιτισμός στήν Βρετανία» στό πανεπιστήμιο Paris-X καί τό ἀντικείμενο «Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας στήν Δύση» στό Ἰνστιτοῦτο Ὀρθόδοξης Θεολογίας τοῦ Ἁγίου Σεργίου. 
Πολύτιμη ἦταν ἡ συμβολή τοῦ Νικολάου Λόσσκυ στον Διαχριστιανικό Διάλογο καί στήν Οἰκουμενική Κίνηση, ὅπου μετεῖχε ἐνεργά, τόσο ὡς μέλος Ἐπιτροπῶν ὅσο καί ὡς συντάκτης σχετικῶν ἄρθρων, ὑπέρ τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν. 
Τό 2006 ὁ Νικόλαος Λόσσκυ χειροτονήθηκε ἱερεύς καί ἀνέλαβε νά διακονήσει στίς ἐνορίες Notre-Dame-Joie-des-Affligés καί Sainte-Geneviève στό Παρίσι. Σέ συνέντευξή του θυμήθηκε μία διατύπωση τοῦ πατέρα του: «Ὁ πατέρας μου, ὁ Βλαδίμηρος Λόσσκυ, μέ ἔκανε νά καταλάβω κάτι πολύ σημαντικό: ἡ μόνη ἀπόφαση πού μποροῦμε νά πάρουμε εἶναι νά διακονήσουμε τήν Ἐκκλησία. Ἔπειτα, ἡ Ἐκκλησία εἶναι πού ἀποφασίζει ποιά διακονία θά μᾶς ἐμπιστευθεῖ». 
Ὁ π. Νικόλαος Λόσσκυ ὑπῆρξε μία ἰδιαίτερη φωνή τοῦ κόσμου τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Δύση. 
Αἰωνία του η μνήμη!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails