Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

ΨΕΥΔΕΤΑΙ Ο ΚΛΗΡΙΚΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ;


Άγιον Όρος και Σύνοδος της Κρήτης: Αλήθειες και ψεύδη 
Σχόλια σε κείμενο του π. Αναστασίου Γκοτσόπουλου 
Πρόσφατα, στις 25 Ιουλίου, δημοσιεύτηκε από τον π. Αναστάσιο Γκοτσόπουλο κείμενο με τίτλο «Το Άγιο Όρος και η Σύνοδος της Κρήτης». 
Το θέμα αυτό μας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν. Θα θέλαμε να κάνουμε ορισμένα σχόλια. Όπως έχουμε γράψει και για άλλο σχετικό κείμενο της Μητροπόλεως Πειραιώς, θα πρέπει οι κληρικοί που αποφασίζουν να τοποθετηθούν δημόσια σε τέτοια σοβαρά θέματα να διαχωρίσουν τους εαυτούς τους από τους δημοσιογράφους. 
Ο δημοσιογράφος δικαιολογείται να γράψει και κάτι που δεν είναι ακριβές, λόγω της έλλειψης χρόνου, του κυνηγιού της είδησης κ.λπ. 
Ένας Ιερέας όμως; 
Ο λαός θέλει να πιστεύει ότι «χείλη ιερέως ου ψεύδονται». 
Μπορεί ένας ιερέας, ελαφρά τη καρδία, να διαδίδει ειδήσεις για πράγματα που δεν γνωρίζει και να παραπληροφορεί; 
Είτε συνειδητό είτε ασυνείδητο και οφειλόμενο σε άγνοια, το ψεύδος δεν παύει να είναι ψεύδος. 
Δεν θέλουμε να του καταλογίσουμε ψεύδος κατά συνείδηση, ασφαλώς όχι, αλλά θα μπορούσε ίσως ελάχιστα να αναρωτηθεί, «είναι έγκυρες οι πληροφορίες που δίνω;»
Ας γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Γράφει ο π. Αναστάσιος: «Το κείμενο τοῦ ἀρχιμ. Βασιλείου συζητήθηκε στήν συνεδρίαση τῆς ΕΔΙΣ τῆς 17/30.6.2016 καὶ ἔγινε ἀποδεκτὸ κατὰ πλειοψηφία. Μειοψήφησαν οἱ Καθηγούμενοι καὶ ἀντιπρόσωποι πέντε Ἱ. Μονῶν: Ξηροποτάμου, Γρηγορίου, Καρακάλου, Φιλοθέου καὶ Κωνσταμονίτου.». 
Το ερώτημά μας προς τον Ιερέα είναι: γνωρίζει καλά το κείμενο αφού του κάνει κριτική. Το κείμενο έχει δημοσιευτεί σε διάφορες εκκλησιαστικές ιστοσελίδες (δείτε το κείμενο εδώ). 
Δεν πήγε στο τέλος να δει ότι υπογράφουν: «Άπαντες οι εν της ΕΔΙΣ Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοι των Κ΄ Μονών»; 
Συνεπώς, δεν πρόκειται για «κείμενο του Αρχιμ. Βασιλείου», αλλά για κείμενο που εγκρίθηκε ομόφωνα από όλες τις Μονές, χωρίς να μειοψηφήσει καμία. 
Υπεγράφη και από μύρμηγκες και από λέοντες (της Ορθοδοξίας). 
Στη συνέχεια γράφει ο εν λόγω κληρικός: 
«Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ συνήθης ἁγιορείτικη πρακτικὴ εἶναι τὰ σχέδια κειμένων τοῦ Ἁγ. Ὄρους νὰ ὑποβάλονται πρῶτα στὶς Ἱ. Μονὲς γιὰ νὰ ἀποφασίσουν οἱ Γεροντικές τους Συνάξεις τί γνώμη θὰ ἐκφέρουν οἱ Ἀντιπρόσωποί τους στὴν ΕΔΙΣ. Κάτι τέτοιο δὲν ἔγινε μὲ τὸ κείμενο τοῦ π. Βασιλείου, ἀλλὰ ἦρθε κατ’ εὐθείαν στὴν ΕΔΙΣ.». 
Λίγο παραπάνω όμως γράφει: «Μετά τὴν «Πανορθόδοξη», ἡ ΕΔΙΣ (Ἔκτακτος Διπλὴ Ἱερὰ Σύναξη τοῦ Ἁγίου Ὄρους) τῆς 23.9./3.10.2016 ἀνέθεσε σὲ πενταμελή Ἱεροκοινοτικὴ Ἐπιτροπὴ τὴ σύνταξη Εἰσηγήσεως ἐπὶ τῶν ἐγκριθέντων Κειμένων τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης. Ἡ Εἰσήγηση τῆς Ἱεροκοινοτικῆς Ἐπιτροπῆς ποὺ δημοσιεύθηκε στὶς 13/26.11.2016…». 
Ένας ελάχιστα ειδικός αναγνώστης μπορεί να καταλάβει ότι όλη η προεργασία για το τελικό κείμενο της ΕΔΙΣ ολοκληρώθηκε με την σύνταξη κειμένου της Επιτροπής Εισηγήσεως και πλέον απέμενε η ΕΔΙΣ να εγκρίνει το τελικό κείμενο. Εάν δεν είχε συμβεί αυτό, ποιος ο λόγος να οριστεί Επιτροπή για Εισήγηση; 
Η εισήγηση της Ιεροκοινοτικής Επιτροπής έγραφε: «Προσβλέπομεν μετ’ ἐλπίδος εἰς τήν περαιτέρω θεολογικήν ἐπεξεργασίαν καί πλέον αὐθεντικήν διατύπωσιν τῶν συνοδικῶν κειμένων, ὥστε αὐτά νά ἀνταποκρίνωνται εἰς τήν ἐκπλήρωσιν τῆς σωτηριώδους ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον». 
Ο π. Αναστάσιος γράφει: «Μὲ ἄλλα λόγια, οἱ Ἁγιορεῖτες δηλώνουν ὅτι τὰ τελικὰ κείμενα τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης ὅπως εἶναι διατυπωμένα δὲν ἀνταποκρίνονται «εἰς τήν ἐκπλήρωσιν τῆς σωτηριώδους ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον»!». 
Δηλαδή ο εν λόγω ιερέας αντικαθιστά ολόκληρη την πρόταση από το «προσβλέπομεν…», μέχρι «ώστε αυτά να» με ένα «δεν», για να βγάλει ως συμπέρασμα αυτό που έχει ο ίδιος στο μυαλό του και όχι αυτό που γράφει η Επιτροπή. 
Στη συνέχεια βγάζει και άλλο αλματώδες συμπέρασμα, ότι οι Αγιορείτες είπαν ότι τα κείμενα της Συνόδου «δὲν εἶναι σύμφωνα «πρός τόν Ὅρον τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου»». Και στο τέλος φτάνει να πει ότι η Εισήγηση έλεγξε την Σύνοδο ως κακόδοξη. Αυτό ασφαλώς θα το ήθελε ο ίδιος, αλλά ποτέ δεν το είπε το Άγιον Όρος. 
Η εισήγηση της Ιεροκοινοτικής Επιτροπής δεν είναι ποιητικό κείμενο, για να προσπαθεί καθένας να βρει τί θέλει να πει ο ποιητής. 
Οι αναγνώστες μπορούν, χρησιμοποιώντας τον κοινό νου, να διαβάσουν τί λέει η Εισήγηση και εάν ο π. Αναστάσιος αποδίδει σωστά το νόημά του.
Γράφει επίσης ο π. Αναστάσιος: «Τέλος, δὲν πρέπει νὰ μᾶς διαφεύγει τὸ ὅτι λόγῳ τῶν ἀποφάσεων τῆς Κρήτης ὑπάρχει σοβαρὴ ἀναταραχὴ στὸ Ἃγ. Ὄρος ποὺ ἔχει ἐκδηλωθεῖ μὲ τὴ διακοπή τοῦ μνημοσύνου τοῦ οἰκείου ἐπισκόπου, δηλ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου (ἐπίσημα γνωστοποιημένη ἢ ὄχι) καὶ τὴν ἐπιβολὴ αὐστηρῶν ποινῶν σὲ πολλούς Κοινοβιάτες καὶ Κελλιῶτες μοναχούς – γεγονός μοναδικό τίς τελευταίες δεκαετίες στό Ἃγ. Ὄρος». 
Μιλάει λοιπόν για πολλούς κοινοβιάτες που έχουν διακόψει το μνημόσυνο. Μπορεί να μας πει ποιοι είναι αυτοί οι πολλοί; Εμείς προσωπικά γνωρίζουμε έναν μόνο, τον π. Σάββα Λαυρεώτη, ο οποίος δεν είναι καν ιερέας. Υπάρχουν και κάποιοι Κελλιώτες (δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η ιδιορρυθμία και η πλάνη δεν είναι εύκολο να ανθίσουν στα Κοινόβια, αλλά στα Κελλιά), αλλά μπορεί να μας πεί πόσοι είναι συνολικά και τί ποσοστό των Αγιορειτών εκπροσωπούν; 
Παρά τις καλές προθέσεις του π. Αναστασίου, τον σεβασμό και την αγάπη στο Άγιον Όρος, δυστυχώς δεν έχει αποφύγει τις ανακρίβειες και τις υπερβολές (για να χρησιμοποιήσουμε ήπιες εκφράσεις). 
Γι' αυτό θα σταματήσουμε εδώ, απευθύνοντας μία φιλική παρότρυνση στον συγκεκριμένο ιερέα: ας μην ασχολείται με θέματα που δεν γνωρίζει και δεν τον αφορούν, και ας χρησιμοποιήσει την φαντασία του σε κάτι δημιουργικότερο. 
Η Ορθοδοξία δεν έχει ανάγκη από άλλους αυτόκλητους υπερασπιστές της. Έχουν μαζευτεί ήδη τόσοι πολλοί υπερασπιστές και ομολογητές της Ορθοδοξίας, που δεν τους χωρά πια η Εκκλησία και αρχίζουν να βγαίνουν από έξω. Όμως οι πατέρες το λένε ξεκάθαρα: «έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία». 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails