Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΔΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΒΥΔΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΙΝΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους 190 
185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 
Email: impireos@hotmail.com 
Τηλ. Κέντρο 210 4514833 
Fax 210 4518476 

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 12ῃ Ἰουλίου 2017 
Πρός Τόν 
κ. Παναγιώτη Ἀνδριόπουλο 
Διαχειριστή τοῦ Ἰστολογίου 
«Ἰδιωτική Ὁδός» 

Ἀγαπητέ κ. Ἀνδριόπουλε, 
Ἀπαντῶντες στόν τελευταῖο σχολιασμό σας 10/7/2017 σημειώνουμε: 
1. Μέ τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ἀβύδου κ.κ. Κύριλλο συμφοιτητή μου συνδεόμεθα μέ ἀρρήκτους δεσμούς ἀγάπης καί ἐκτιμήσεως καί προδήλως ἀναγνωρίζω τήν ὑψηλή του ἐπιστημονική ἐπάρκεια καί κατά ταῦτα ἡ ἱερουργία του στά ὅρια τῆς κανονικῆς μου δικαιοδοσίας ἀποτελεῖ γιά ἐμένα πηγή μεγίστης χαρᾶς καί ἔκφραση ἀδελφικῆς πρός αὐτόν ἀγάπης. Ἡ κριτική τοῦ Γραφείου τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως ἀφορᾶ σέ συγκεκριμένο κείμενό του καί σχολιάζει μέ δόκιμο κατά τήν γνώμη μου τρόπο κάποιες θέσεις του. Θά ἀνέμενε κανείς ἀπό σᾶς νά ἀντικρούσετε θεολογικῶς τήν κριτική τοῦ Γραφείου μας. Ἀντ’ αὐτοῦ τοποθετεῖτε στό κείμενό σας εὔκολες ἐτικέτες. 
2. Ἰσχυρίζεσθε χωρίς γνώσι τοῦ θέματος καί χωρίς τήν παράθεσι πραγματικῶν περιστατικῶν ὅτι δῆθεν στήν Μητρόπολη Πειραιῶς ὑπηρετοῦν «κάμποσοι» διαζευγμένοι. Σᾶς ἐνημερώνουμε λοιπόν ὅτι ὁ ἰσχυρισμός σας εἶναι ἀνακριβής διότι ἐκκλησιαστικός ὑπάλληλος τοῦ Γραφείου μου ἔχει ἐπανασυστήσει τήν οἰκογενειακή του σχέση καί ζεῖ μέ τήν οἰκογένειά του ὅπως οἱ πάντες γνωρίζουν καί ἐξωτερική συνεργάτης τῆς οἰκονομικῆς ὑπηρεσίας τῆς Μητροπόλεως εὑρίσκεται εἰς τήν ἰδίαν θέσι μέ τήν σύζυγο τοῦ πειθαρχικῶς διωχθέντος τέως ὁδηγοῦ μου καί συνεπῶς οὐδεμία εὐθύνη ἔχει γιά τήν κατάστασή της. Πληρεστάτη ἀπάντησι στίς σπερμολογίες γιά τήν συγκεκριμένη ὑπόθεση δίδουν τά ἀσφαλιστικά μέτρα πού ἤδη κατετέθησαν ἀπό τήν σύζυγο τοῦ τέως ὁδηγοῦ μου. 
Ἑπομένως χωρίς γνώση τῶν θεμάτων δέν θά πρέπει νά ἐκφέρωμε ἄποψη γιά νά μήν δεχθοῦμε τήν ἐπιτίμηση τοῦ Κυρίου τῆς Ἐκκλησίας ὅτι κρίνομε μέ τήν κατ’ ὄψιν κρίσι. 
Φιλαδέλφως 
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Παναγιώτη σε σφάζει με το γάντι.
Μου φαίνεται σε συμπαθεί ο άγιος Πειραιώς!!
Τέτοια κριτική ούτε αγαπημένοι φίλοι δεν κάνουν!!!!!!

Related Posts with Thumbnails