Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

ΕΜΦΥΛΕΣ Ή ΑΦΥΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΓΙΩΝ; - Η ΟΣΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ Η ΠΟΡΝΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΜΟΝΑΧΟΣ ΠΕΛΑΓΙΟΣ


Π.Α. Ανδριόπουλος 
Η Οσία Πελαγία «η από Εταιρίδων» (8 Οκτωβρίου), συνέδεσε και αυτή – όπως και οι άλλες Αγίες που παρουσιάσαμε σε προηγούμενες αναρτήσεις – την μετάνοιά της με τον μετασχηματισμό της σε άντρα. Μετά τον θάνατό της αποκαλύφθηκε το πραγματικό της φύλο. 
Γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στον Συναξαριστή του: 
"Αύτη ήτον από την πόλιν Aντιόχειαν, σχολάζουσα και καταγινομένη εις τους χορούς και εις τα θέατρα, και πόρνη ούσα δημοσία εν τη αυτή πόλει. Όθεν εκ της διαβολικής και αισχράς εργασίας ταύτης, εσυνάθροιζε πλούτον άμετρον. Aύτη λοιπόν κατηχηθείσα μίαν φοράν από τον Eπίσκοπον Nόννον, άνδρα άγιον, και θερμώς μετανοήσασα διά τα πρότερα πονηρά έργα της, εβαπτίσθη. Eυθύς αποστρέφεται όλα τα εν κόσμω καλά και τερπνά, ωσάν σκύβαλα. Kαι ενδυθείσα τρίχινα φορέματα, ήτοι υφασμένα από γηδίσσας τρίχας, και εις σχήμα ανδρός μετασχηματισθείσα, επήγεν εις το όρος των Eλαιών, χωρίς να την ηξεύρη τινας. Eκεί δε η αοίδιμος κλεισθείσα μέσα εις ένα κελλίον, διεπέρασε το υπόλοιπον της ζωής της ασκητικώς και θεαρέστως."
Ο Άγιος Νικόδημος μας λέει ότι η Αγία «σχήμα ανδρός μετασχηματισθείσα», πήγε στο όρος των Ελαιών. Σύμφωνα με το εκτενές Συναξάρι, η αγία Πελαγία έγινε «Πελάγιος μοναχός» και εμόνασε για τρία χρόνια στο όρος των Ελαιών. 
Όταν αναγγέλλεται ο θάνατος του Πελαγίου, έρχεται πλήθος πατέρων από τα περίχωρα για να ενταφιάσουν το ιερό λείψανο. Τότε αποκαλύπτεται, ότι πρόκειται για την Πελαγία και εκπλήσσονται όλοι με το θαυμαστό γεγονός, αλλά και τις ανεξερεύνητες βουλές του Θεού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails