Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

"ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ" / ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ


Συνέδριο  με θέμα «Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Μειονότητες: Μεταξύ ελευθερίας έκφρασης και λόγου μίσους» θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Μειονότητες» που υλοποιεί η Κοινότητα Νεοχωρίου Βοσπόρου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί (Κέντρο Έρευνας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) και το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής με έδρα την Αθήνα.
Στο συνέδριο που θα λάβει χώρα την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015 στο Πανεπιστήμιο Μπιλγκί από τις 9:30 έως τις 17:00, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη στην Τουρκία και την Ελλάδα για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από μέλη των μειονοτήτων ενώ ακαδημαϊκοί, διαμορφωτές γνώμης και ειδικοί επιστήμονες θα μοιραστούν απόψεις σχετικά με την επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις πολιτικές διεργασίες και το βαθμό ελευθερίας έκφρασης στο διαδίκτυο. 
Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση από και προς τα Τουρκικά και τα Αγγλικά.  
Ο Πρόεδρος της Κοινότητος Νεοχωρίου Λάκης Βίγκας με συντελεστές του προγράμματος στις Βρυξέλλες 

Το πρόγραμμα "Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Μειονότητες" είναι το πρώτο πρόγραμμα που υλοποιείται από ένα βακούφι (ευαγές ίδρυμα) της κοινότητας. Σκοπός του προγράμματος είναι να μελετήσει τον τρόπο χρήσης των κοινωνικών δικτύων από τις μη-μουσουλμανικές μειονότητες, στο πλαίσιο της ελευθερίας έκφρασης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του λόγου μίσους. 
Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η προώθηση της ελευθερίας έκφρασης στην Τουρκία, η διαμόρφωση προτάσεων για εξάλειψη του λόγου μίσους και η ισότιμη συμμετοχή των μελών μειονοτήτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails