Τρίτη 31 Ιουλίου 2012

ΟΙ ΕΙΣΠΗΔΗΜΑΤΙΕΣ ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Η ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ...

Ημίγυμνη μορφή από ψηφιδωτό με θαλάσσιο θέμα σε Παλαιοχριστιανική Βασιλική

Του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου
Τον περασμένο Μάρτιο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απέστειλε επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο, Πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, δια της οποίας τον καθιστούσε κοινωνό δηλώσεων και εκδηλώσεων προσώπων της Ελλαδικής Εκκλησίας που πλήττουν τον Οικουμενικό Θρόνο, με αφορμή τον διεξαγόμενο θεολογικό διαχριστιανικό διάλογο. 
Και εφιστούσε την προσοχή ο Πατριάρχης στον Αρχιεπίσκοπο: "...ἔνιαι γνωσταὶ ἡμῖν τε καὶ Ὑμῖν ἐνέργειαι εἰς βάρος τοῦ κύρους τοῦ πανιέρου θεσμοῦ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀτυχῶς ὁσημέραι αὐξανόμεναι, τείνουσι, θὰ συμφωνήσῃ ἀσφαλῶς καὶ ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης καὶ ἡ περὶ Αὐτὴν Ἱερὰ Σύνοδος τῆς καθ'  Ἑλλάδα Ἐκκλησίας, ἵνα δημιουργήσωσι κρίσιν εἰς τούς κόλπους τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, μὴ δυναμένην ἴσως ἐν τῷ μέλλοντι ἀκινδύνως νὰ ἀντιμετωπισθῇ καὶ ἐλεγχθῇ, ἐὰν μὴ ἀπὸ τοῦδε ληφθῶσιν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις, ἐκκλησιαστικαὶ καὶ ποιμαντικαί, πρὸς ἀντιμετώπισιν τῶν τάσεων τούτων". Και πιο συγκεκριμένα ο Πατριάρχης υπογράμμιζε: "Αἱ κινήσεις καὶ ἐκδηλώσεις αὗται, περιωρισμέναι καὶ ἀμελητέαι ἴσως κατ' ἀρχήν, ἔλαβον προσφάτως ἀπαραδέκτους διαστάσεις, ὡς συνέβη, μεταξὺ ἄλλων, καὶ ἔν τινι Ἱερᾷ Μητροπόλει τῆς Ἁγιωτάτης Ὑμῶν Ἐκκλησίας ἐν ὀργανωθείσῃ ὑπὸ τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου λαϊκῇ συνάξει, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας διὰ τῆς ἐκφωνήσεως ὑπὸ τοῦ ἰδίου Μητροπολίτου "ἀναθεματισμῶν" κατὰ ἑτεροδόξων καὶ ἀλλοθρήσκων, ὡς καὶ πάντων τῶν μετεχόντων εἰς τὴν λεγομένην Οἰκουμενικὴν Κίνησιν. Αἱ τοιαῦται ἐκδηλώσεις δὲν δύναται νὰ ὑποτιμῶνται ἢ νὰ τιμῶνται διὰ τῆς ἐνεργοῦ παρουσίας καὶ συμμετοχῆς καὶ Ἱεραρχῶν τῆς καθ' Ὑμᾶς Ἐκκλησίας, δυστυχῶς δέ, μετὰ λύπης σημειοῦμεν, καὶ ἐκπροσώπων τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος,..". 
Δεν χωρεί αμφιβολία ότι εδώ ο Πατριάρχης "φωτογράφιζε" τον Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ, ο οποίος διοργάνωσε την ημερίδα κατά της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών της Μητροπόλεως Δημητριάδος και την Κυριακή της Ορθοδοξίας εξεφώνησε τα περίφημα "αναθέματα". Όταν έγινε γνωστό το Πατριαρχικό Γράμμα οι "αντι-οικουμενιστές" άρχισαν να ωρύονται ότι ο Πατριάρχης ζητεί την κεφαλή του Πειραιώς και κάθε "αντιφρονούντος" επί πίνακι, ενώ κάποιοι ιεράρχες μίλησαν για "απαράδεκτη εισπήδηση" του Πατριάρχου στα εσωτερικά της Εκκλησίας της Ελλάδος και τα παρόμοια. 
Από τότε μέχρι σήμερα τι απέγινε; 
Το Γράμμα του Πατριάρχου συζητήθηκε στην Διαρκή Ιερά Σύνοδο, χωρίς να βγει τίποτε προς τα έξω, και η Δ.Ι.Σ. εξουσιοδότησε τον Αρχιεπίσκοπο να απαντήσει. Ο Αρχιεπίσκοπος απάντησε στον Πατριάρχη με μια επιστολή που δεν είδε ποτέ το φως της δημοσιότητας. Χάθηκε στο δρόμο... Ο Πατριάρχης "δεν πήρε το κεφάλι του Πειραιώς" - ούτε και κανενός άλλου - αντιθέτως πήρε μια σκληρή απάντηση της Σύναξης Κληρικών και Λαϊκών (π. Θ. Ζήσης, π. Γ. Μεταλληνός κ.α.), που δηλώνει καθαρά την πρόθεση των εν Ελλάδι "αντι-οικουμενιστών" να πολεμήσουν την υπόθεση των διαλόγων με την μορφή που γίνονται σήμερα. Στην εκτενέστατη αυτή επιστολή - απάντηση δικαιώνεται, φυσικά, πανηγυρικά ο Πειραιώς Σεραφείμ για την ...εκτόξευση των αναθεματισμών του. 
Αυτές τις μέρες, μάλιστα, όλοι οι Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος - ίσως και άλλοι κληρικοί - έλαβαν από τον Πειραιώς Σεραφείμ, ένα τόμο με τα πρακτικά της ημερίδας εναντίον της Ακαδημίας του Βόλου, που ενόχλησε και τον Πατριάρχη για όσα ακραία ελέχθησαν εκεί. Τον τόμο συνοδεύει και ...λογιότατο γράμμα του Σεβ. Πειραιώς και ο ...χορός καλά κρατεί, ήτοι καμία ηπιότερη συμπεριφορά. Αντιθέτως, επίθεση! 
Την ίδια στιγμή (μιλάμε για τον περασμένο Ιούνιο) ο Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας επιτίθεται στον Γερμανίας Αυγουστίνο για τη συμμετοχή του σε "αγιασμό" με Καθολικούς στη Γερμανία. Ο Γόρτυνος κάνει την "οικουμενιστική" ενέργεια του Γερμανίας κήρυγμα (!) το οποίο αποστέλλει προς άπασαν την επαρχία του, η οποία ήκουσε, προφανώς, ανήκουστα μέχρι τότε και μάλλον ακατάληπτα πράγματα. Ο Μητροπολίτης Γερμανίας απάντησε ιδιωτικώς στον Γόρτυνος, ο οποίος ανταπάντησε δημοσίως (επιστολή 28.6.12), και από εκεί φαίνεται ότι ο Γερμανίας Αυγουστίνος θεώρησε "λίβελλο" το κείμενο - κήρυγμα του Γόρτυνος. Άλλαις λέξεσιν, ο Γόρτυνος Ιερεμίας ήλεγξε έναν ιεράρχη του Οικουμενικού Θρόνου, για μια ενέργεια που έλαβε χώρα στην επαρχία του (τη Γερμανία) και σκανδάλισε τη ...Δημητσάνα και το ...πανελλήνιο. 
Και σήμερα ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος έρχεται να δηλώσει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι θεωρεί κανονικό και νόμιμο Πατριάρχη Ιεροσολύμων τον μοναχό (καθαιρεθέντα Πατριάρχη) Ειρηναίο! Άρα, δεν θα συλλειτουργούσε - σκέπτεται κάθε λογικός άνθρωπος - ποτέ με τον ...μοιχεπιβάτη σημερινό Πατριάρχη Θεόφιλο, τον οποίο μνημονεύει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος σε κάθε συλλείτουργο. Αν αυτή η ενέργεια του Μητροπολίτου Καλαβρύτων δεν συνιστά εισπήδηση - και μάλιστα στα εσωτερικά ενός πρεσβυγενούς Πατριαρχείου - τότε... Και ίσως κάτι χειρότερο. Ανατροπή της κανονικής τάξης που αναγνωρίζουν όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες.
Ο Καλαβρύτων Αμβρόσιος θεωρεί πρωτεύθυνο για την "αδικία" σε βάρος του πρ. Ιεροσολύμων Ειρηναίου τον Οικουμενικό Πατριάρχη, αλλά δεν αφήνει απέξω και το Πανορθόδοξον: "Ας το ακούσουν αυτό όλοι οι Προκαθήμενοι των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών καί ας έχουν το κρίμα επάνω τους εν ημέρα κρίσεως..."! Ένας εναντίον πάσης της Ορθοδοξίας! 
Αν προσθέσουμε και τις παρεμβάσεις ιεραρχών (Πειραιώς, Κυθήρων κ.α.) υπέρ του πρώην Ράσκας και Πριζρένης - και νυν σχισματικού για την Εκκλησία της Σερβίας - Αρτεμίου, έχουμε ένα εκρηκτικό μίγμα παρεμβάσεων ιεραρχών της Εκκλησίας της Ελλάδος στα εσωτερικά άλλων αυτοκεφάλων Εκκλησιών, χωρίς να συμβαίνει το αντίθετο. 
Φαίνεται, όμως, πως αυτοί οι ιεράρχες συνεχίζουν απτόητοι τις "δυναμικές" αυτές παρεμβάσεις τους, διότι βλέπουν ότι δεν συναντούν καμία ουσιαστική αντίδραση ούτε από άλλους συνεπισκόπους τους, ούτε από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, ούτε ακόμη και από τους Προκαθημένους - και Πατριάρχας, παρακαλώ - των Εκκλησιών όπου σημειώνεται η κατά καιρούς εισπήδηση, η οποία δεν είναι χωρίς παρενέργειες. 
Και αυτή η κατάσταση θα βαίνει άραγε διαρκώς αυξανόμενη; Ώσπου;...

22 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

O Άγιος Πειραιώς, όμως, έχει ηθική υποχρέωση να μας πει τι γράφει η επιστολή του Αρχιεπισκόπου στον Πατριάρχη.
Αλήθεια γιατί δεν δημοσιοποιήθηκε; Λέει αλήθεια ο κ. Ανδριόπουλος;

Φωνή Βοών Εν Τη Ερήμω είπε...

Εσείς μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε κατά του Πειραιώς, του Γόρτυνος και του Καλαβρύτων. Θέλουμε όμως κι εμείς να πούμε μερικά πράγματα... ΓΙΑΤΙ επέτρεψε ο πατριάρχης στους ετερόδοξους κληρικούς να μπουν μες στο ιερό από την ωραία πύλη (!) κατά τον φετινό Εσπερινό της Αγάπης στο Φανάρι; ΠΟΤΕ αποφάσισε η Ορθόδοξη Εκκλησία ότι οι Ρ/Καθολικοί έχουν πραγματικά ιερωσύνη; Η πλήρη και ΑΝΕΥ προϋποθέσεων ενότητα ΔΕΝ μπορεί να γίνει πραγματικότητα! Μα, δεν πρόκειται να γίνει ένωση χωρίς να έχουν αποφασίσει - Ορθόδοξοι και Ρ/Καθολικοί - για το «πρωτείο», το «φιλιόκβε» και τα ΠΟΛΛΑ άλλα...
(Ελπίζω πως το σχόλιό μου αυτό θα δημοσιευθεί καθώς ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράσει τη γνώμη του.)

Ανώνυμος είπε...

Δηλαδή ο Πατριάρχης υποχώρησε μπροστά στις αντιδράσεις των Ελλαδικων; ΑΡΑ ΝΙΚΗΣΕ Ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ! ΜΠΡΑΒΟ ΤΟΥ!
Το Πατριαρχείο που ανάρτησε στο ιντερνετ την επιστολή του προς Ιερώνυμο τώρα έθαψε την επιστολή Ιερωνύμου;

Ανώνυμος είπε...

O Γερμανίας δεν έστειλε στα ιντερνετ την επιστολή του. Ενώ ο Γόρτυνος τα ξεφωνίζει όλα στο διαδίκτυο! Μεγάλη πνευματικότης!

Ανώνυμος είπε...

Ο Πειραιώς λειτούργησε προχθες με τον Δημητριάδος, στα ονομαστήρια του πρ. Πειραιώς, αλλά τα πρακτικά της ημερίδας εναντίον του Δημητριάδος κάνουν κανονικά το γύρο της Ελλάδας.

Ανώνυμος είπε...

Γιατι με τοσο περιφρονηση προφερουν καποιοι το ονομα ελλδικος οπως ο σχολιαστης 3 και 49 ; Το εχω διαβασει αρκετες φορες και σαν ελλαδικος και γω θυμωνω . Ελλαδιτες ειναι οι κατοικοι της σημερινης Ελλαδας . Δεν ειναι κακο .Το γραφουν καποιοι λες και αναφερονται σε ημιαγριους σε αντιδιαστολη με τους φαναριωτες που ετσι τους κανουν αντιπαθεις χωρις να φταινε οι ιδιοι . Γιατι και αυτοι που το γραφουν ελλαδικοι ειναι . Δεν μπαινω καθολου στην υποθεση φαγωμαρας μεταξυ μονης πετρακη και φαναριου δεν με νιαζει καθολου . Ουτε οι φαγωμαρες των δεσποταδων αυτοι γινονται νουμερα . Ο σνομπισμος ομως με πειραζει . Παντως για να θυμομαστε μια ου ο συγκεκριμενος ορος εκφερετε περιφρονητικα σε εκκλησιαστικα θεματα ελλαδικοι ηταν μεταξυ αλλων ο Αθηναγορας απο την ηπειρο ο γρηγοριος ο Ε απο την δημητσανα ο χρυσανθος φιλιπιδης απο την κομοτημη ο κοσμας ο αιτωλος απο την ναυπακτια και πλειστοι οσοι αλλοι . Ας ειναι προσεκτικοι μερικοι

Ανώνυμος είπε...

Πάντως ο άγιος Καλαβρύτων δεν μπορεί να ξεφύγει από τη νοοτροπία του χωροφύλακα, όπου θήτευσε. Και τα ρίχνει στον Βαρθολομαίο, που στο κάτω κάτω δεν ήξερε τι σημαίνει Χωροφυλακή ως Τούρκος υπήκοος.

Ανώνυμος είπε...

Το οτι η εκκλησια της ελλαδος εχει απο καμια φορα χωροφυλακιστικη νοοτροπια ειναι γεγονος . Αλλα οπως ολες οι κορες πηρε χουγια απο την μανα της . Γιατι μη μου πει κανενας οτι η χωροφυλακιστικη νοοτροπια αρχισε το 1833 ενω ως τοτε η εκκλησια ηταν κοινοβιο χιπηδων . Ολη η αυταρχικη νοοτροπια που εχει η εδω εκκλησια ειναι αποτελεσμα αιωνων μαθητειας στον βυζαντινοκρατουμενο και οθωμανοκρατουμενο οικουμενικο θρονο .Και γενικα οι εκκλησιες ολων των δογματων εδω και αιωνες εχουν κανει τον Χριστο αλλοθι για την εξουσια τους . Με πρωτες διδαξασες την παλαια και την νεα ρωμη

Ανώνυμος είπε...

Δε μπορώ παρά να συμφωνήσω με τον τελευταίο σχολιαστή!Επισης έχω να
πω για τον"άγιο"Καλαβρύτων ότι τα
τελευταία χρόνια έχει γίνει ΚΡΙΤΗΣ
των πάντων,κληρικών,πολιτικών κ.λπ
μη κοιτώντας την "ΔΟΚΟΝ" την εν τω
οφθαλμώ του!!!!!Και κάτι ακόμη:Μή-
πως γερνώντας ο άνθρωπος το χάνει;
οπότε κι αυτός κι ο Ρούσσας είναι
συγγνωστέοι!!!Πού ήσουν νιότη,πού
'λεγες πως θα γινόμουν άλλος!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Αν ψάξεις την "νιότη" και των δυο που προανέφερες αγαπητέ φίλε 11.18 μ.μ. θα δεις οτι "έλεγε" αυτό ακριβώς που βλέπουμε τώρα..

Ανώνυμος είπε...

Ευτυχώς που η σύνοδος δεν δίνει σημασία στα κουτσομπολιά.
Να ζήσει ο Δέσποτάς μας Πειραιώς Σεραφείμ κια να του δίνει χρόνια ο Θεός.
Φωτισμένος ιεράρχης.
Μακάρι να είχαμε και άλλους τέτοιους.Μακάρι.

Ανώνυμος είπε...

...Ώσπου να γίνει το αναπόφευκτο σχίσμα και να ησυχάσουμε όλοι...Οπότε θα έχουμε Παλαιό ημερολόγιο, Σούπερ Ορθόδοξους και Οικουμενιστές; Μπά, μάλλον στους Σούπερ βλέπω δυό τρία σχίσματα.... Ο Θεός βοηθός!

Ανώνυμος είπε...

ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ! ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΡΣΗ ΚΑΘΕ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ! ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ! ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΘΝΟΦΥΛΕΤΙΣΜΟΩΝ, ΕΓΩΪΣΜΩΝ κλπ..
ΑΚΟΜΗ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ-ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ο ΔΕ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΕΙ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 2004-2005 ΗΤΟΙ ΤΗΝ ΑΚΟΙΝΩΝΗΣΙΑ ΣΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΥ 2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΓΙΟΣΑΚΗ-ΒΑΒΥΛΗ-ΚΟΥΛΟΥΣΟΥΣΑ-ΕΙΡΗΝΑΙΟ-ΟΠΛΟΦΟΡΟ ΜΟΝΑΧΟ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΦΑΡΜΑΚΗ κλπ γνωστά όλα αυτά....

Φωνή Βοών Εν Τη Ερήμω είπε...

1) Να χαθείτε, ανώνυμε 1 Αυγούστου 3:56 π.μ., να χαθείτε! Γιατί παίζετε τον έξυπνο όταν μας αποκαλείτε «σούπερ» ορθοδόξοι; Καταρχάς, εμείς που δεν θέλουμε την άνευ προϋποθέσεων ενότητα, δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας ως «σούπερ» ορθόδοξους. Τι ανοησίες είναι αυτές; Και στην ελληνική γλώσσα δεν υπάρχει λέξη για το αγγλικό «super»; Ε, ξενομανή!
2) Έχετε ζήσει στην Αυστραλία ή στις ΗΠΑ; Έχετε δει τα χάλια των Ρ/Καθολικών και των Διαμαρτυρομένων; Ξέρετε τι ακριβώς θα γίνει εάν γίνει πραγματικότητα η πλήρη ενότητα μετά των ετεροδόξων; ΣΧΙΣΜΑ. Διότι δεν είναι λογικό ο ξυρισμένος που φοράει δαχτυλίδι να λειτουργήσει με τον γενειοφόρο που φοράει το ράσο. Δεν είναι λογικό να κοινωνήσει από το ίδιο ποτήριο αυτός που πιστεύει ότι το άγιον Πνεύμα προέρχεται από τον Πατέρα ΚΑΙ τον Υιόν με έναν που πιστεύει κάτι άλλο.

Ανώνυμος είπε...

Τελικά Παναγιώτη είχες δεν είχες τους αναστάτωσες!!!
http://thriskeftika.blogspot.gr/2012/08/blog-post_7288.html
Γιατί δεν δημοσιεύτηκε η Απάντηση του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο περί των αντι-οικουμενιστών;
Στις 16 Μαρτίου 2012 ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος με Επιστολή του προς τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο ζητούσε τη λήψη μέτρων εναντίον όσων αντιστέκονται στις οικουμενιστικές του δράσεις και τον άνευ προϋποθέσεων διάλογο με του Παπικούς. Έκτοτε ακολούθησαν επισκέψεις του Πατριάρχη σε πόλεις της Ελλάδας, υποδοχές του με τη συμμετοχή και του Αρχιεπισκόπου και αρκετές συνεδριάσεις της ΔΙΣ. Καμία επίσημη ενημέρωση δεν υπήρξε όμως για το τι απέγινε σχετικά με την σκληρή εκείνη επιστολή του Πατριάρχη.
Τελικά η πληροφορία διέρρευσε..
μέσω της γνωστής φιλοαφαναριώτικης ιδιωτικής οδού που έγραψε ότι «Το Γράμμα του Πατριάρχου συζητήθηκε στην Διαρκή Ιερά Σύνοδο, χωρίς να βγει τίποτε προς τα έξω, και η Δ.Ι.Σ. εξουσιοδότησε τον Αρχιεπίσκοπο να απαντήσει. Ο Αρχιεπίσκοπος απάντησε στον Πατριάρχη με μια επιστολή που δεν είδε ποτέ το φως της δημοσιότητας».
Πράγματι καμία ενημέρωση δεν υπήρξε για το περιεχόμενο της απάντησης αυτής ούτε στα Δελτία Τύπου που εκδίδονται μετά τις συνεδριάσεις της ΔΙΣ, ούτε στην ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος, ούτε στην ιστοσελίδα του Πατριαρχείου. Η Απάντηση δεν δόθηκε ούτε στις ιστοσελίδες εκκλησιαστικής ενημέρωσης. Γιατί άραγε; Δεν έχουν δικαίωμα οι πιστοί και οι κληρικοί να γνωρίζουν τι απάντησε ο Αρχιεπίσκοπος στον Πατριάρχη; Και αφού η πατριαρχική επιστολή δόθηκε στη δημοσιότητα, δεν θα πρέπει να δοθεί και η απάντηση σε αυτήν; Η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος μας είχε στο παρελθόν καθησυχάσει ότι παρακολουθεί άγρυπνη τα σχετικά με τον οικουμενισμό θέματα. Τώρα γιατί αποφεύγει να μας ενημερώσει;
Ζητούμε την άμεση δημοσιοποίηση της Επιστολής – Απάντησης του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου προς τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Αν η κρυψίνοια επί τόσο σοβαρών θεμάτων συνεχισθεί, τότε δικαιολογημένα θα μπορεί κανείς πολλά να υποθέσει…

Ανώνυμος είπε...

Παναγιώτη σου απαντάει ο Καλαβρύτων, το είδες;

http://mkka.blogspot.gr/2012_07_01_archive.html
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΕ ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΤΟΥΣ ΕΠΙΚΡΙΤΕΣ ΜΑΣ
Από το blog του ο κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος με χθεσινή ανάρτησή του, της οποίας απόσπασμα παραθέτουμε στο τέλος, μας επικρίνει ως "εισπηδήσαντα", επειδή δηλ. αναφερθήκαμε σε διοικητικά ζητήματα άλλης εκκλησιαστικής Δικαιοδοσίας.
Εκ πρώτης όψεως φαίνεται λογική η θέση αυτή. Διότι κάθε τοπική Εκκλησία διοικεί τα του Οίκου της! Πλήν όμως το παράδειγμα της αναμίξεως σε θέματα αλλότριας διοικητικής αρμοδιότητος έδωσε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος με την γνωστή επιστολή του πρός τόν Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο με θέμα τον Οικουμενικό Διάλογο, διά της οποίας φωτογράφιζε τον Σεβ. Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Καί η περίπτωση αυτή δεν είναι ούτε η μοναδική, ούτε και η πιο σοβαρή. Αφανώς και ατύπως ο Παναγιώτατος κ. Βαρθολομαίος αναμειγνύεται, όταν στην Αθήνα έχουμε εκλογή Αρχιεπισκόπου! Εξ άλλου στο Μάζι των Μεγάρων υπάρχει και η "Πατριαρχική" Μονή! Περί αυτής θα πούμε δυό λόγια στο τέλος του σημειώματός μας.
Το να έχουμε λοιπόν άποψη για ζήτημα άλλης τοπικής Εκκλησίας, όταν αυτό είναι καθαρά θέμα ηθικής τάξεως και δικαιοσύνης, αυτό δεν αποτελεί «εισπήδηση»! Όταν ένας Πατριάρχης έχει καταδικασθή σε έκπτωση από τό θρόνο Του καί σε καθαίρεση από τόν ιερατικό του βαθμό ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, τότε «και οι λίθοι κεκράξωνται»! Διερωτώμεθα και συγχρόνως ερωτάμε τον άμισθο υποστηρικτή του Οικουμενικού Θρόνου κ. Ανδριόπουλο: Ποιό είναι ποιό μεγάλο αδίκημα: η έκφραση γνώμης από ένα έσχατο Ιεράρχη της Εκκλησίας για μια κραυγαλέα αδικία ή η σύμπραξη και συνενοχή στην γενόμενη αδικία από τόν ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη; Με ποιό δικαίωμα ο Παναγιώτατος κ. Βαρθολομαίος δέχθηκε τους παραπονούμενους Ιεράρχες του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, αλλά και τα παράπονά τους, χωρίς τη γνώση και συγκατάθεση τού κανονικού τότε Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Ειρηναίου; Πως άραγε αναγνώρισε τις αντικανονικές Διοικητικές Πράξεις και Αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, με τις οποίες καθαιρέθηκε ο νόμιμος και κανονικός Πατριάρχης κ. Ειρηναίος;
Συμπληρωματικώς, θεωρούμε ανάξιο λόγου να απαντήσουμε στα φαιδρά, όσο και αυθαίρετα, επιχειρήματα ή έστω τις απορίες, περί του εάν ο Καλαβρύτων Αμβρόσιος θα λειτουργούσε ή θα συλλειτουργούσε με τον νέο Πατριάρχη κ. Θεόφιλο. Εμείς ουδέποτε διακόψαμε την «κοινωνία» μας με την Εκκλησία των Ιεροσολύμων! Αλλά και δεν απεμπολούμε το δικαίωμα να λέμε την αλήθεια πρός κάθε κατεύθυνση, να λέμε δηλ. «τήν σκάφη-σκάφη καί τά σύκα-σύκα»! Δεν μπορούμε να μη διαμαρτυρηθούμε για μια απάνθρωπη συμπεριφορά εκκλησιαστικών Παραγόντων! Έχουν φυλακίσει ένα ΑΘΩΟ Πατριάρχη! Πήγαινε, Παναγιώτη μου, να δείς τό Video της δημοσιογράφου κας Γιαχνάκη, όπου αφ ενός μεν καταδεικνύεται, ότι ο Μακαριώτατος κ. Ειρηναίος είναι ἑν φυλακή" καί αφ' ετέρου ο νέος Πατριάρχης κ. Θεόφιλος, αναφερόμενος στον Προκάτοχό του καί Γέροντά του κ. Ειρηναίο, ομιλεἰ περιφρονητικά, χρησιμοποιεί δηλ. τον απαξιωτικό τύπο «αυτός, εκείνος, ο προηγούμενος»!!!!
ΕΠΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Ανώνυμος είπε...

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Και τώρα ας ἐλθουμε στην περίπτωση της "Πατριαρχικής" Μονής στο Μάζι των Μεγάρων. Ερωτώ τον αγαπητό μας Παναγιώτη: Γνωρίζει, ότι ο Παναγιώτατος Πατριάρχης μας κ. Βαρθολομαίος έχει προβή σε ανακήρυξη μιάς Μονής της περιοχής Μεγάρων ως "Πατριαρχικής Μονής", παραβιάζοντας την αυτοκεφαλία της Εκκλησίας μας, παρακάμπτοντας την κανονική Τάξη, καταπατώντας όχι μόνο τους ιερούς Κανόνες, αλλά και τις διατάξεις του Νόμου 590/77 περί Καταστατικού Χάρτου; Όλα αυτά ἐγιναν εν αγνοία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας μας! Εμείς για το θέμα αυτό έχουμε αναφερθή πρός τήν Ιερά Σύνοδο, χωρίς όμως να έχουμε λάβει απάντηση, διατυπώνοντας απορίες και ερωτήματα ώς τα παρακάτω:
...."Πως δυνάμεθα νά ερμηνεύσωμεν τήν πρότασιν, ήτις αναγράφεται εις τήν ως άνω Πράξιν, τήν διαλαμβάνουσαν τά εξής: «καθιερώθησαν ανεκκλήτως τη επικλήσει του Παναγίου Πνεύματος τήν 26.05.1999 καί 20.10.2000 αντιστοίχως υπό της Α.Θ.Π. του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οικουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, συνωδά τω αυτοδικαίῳ Αυτου προνομίω, εις Πατριαρχικά Σταυροπήγια». Δύναται λοιπόν ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης μας κ.κ. Βαρθολομαίος, όπου αν βούληται, νά προβαίνη εις τήν καθιέρωσιν Ναών ή Μονών εις Σταυροπήγια; Είναι τούτο αυτονόητον προνόμιον;" (Απόσπασμα από τήν αναφορά μας πρός την ΔΙΣ της 27ης Ιουλίου 2011)
Στον αγαπητό μας Παναγιώτη θα συνιστούσαμε όχι μόνο να μη μας προκαλεί, αλλά και να μη αναμειγνύεται στα ζητήματα αυτά, διότι, άθελά του, προκαλεί κακό στο Σώμα της Εκκλησίας. "Μη πέρα των πεδήλων", αγαπητέ μου.
+ Ο Κ και Αι. Α
Καλάβρυτα, 01. 08.2012

Silver είπε...

Τι άλλο είναι η συλλειτουργία του κ. Βαρθολομαίου με τον Πάπα στο χωρίς φως Φανάρι, ει μη «ομολογία» του Παπισμού. Άρνησις της Ορθοδοξίας. Παράβασις του Θείου Νόμου. Έξοδος από της Εκκλησίας. Μετάθεσις εις την αίρεσιν. Ανταλλαγή του φωτός δια του σκότους, της αληθείας δια του ψεύδους, της Χάριτος δια του αναθέματος. Ασεβής αναγνώρισις του αιρεσιάρχου Πάπα και ένωσις μετά της παπικής αιρέσεως, της οποίας το μέρος «εις την λίμνην του πυρός και του θείου», καθ΄ ότι «ψευδοπροφήτης».

Ανώνυμος είπε...

Καλα ενταξει και γω διαφωνω με τις συλλειτουργιες αλλα δεν θα γινει ενωση ευκολα . Υπαρχει ενας πρακτικος λογος .Ο Βαρθολομαιος θελει να ειναι υπ αριθμον ενα στην ορθοδοξια πραγμα που το εχει βασει αποφασεων οικουμενικων συνοδων . Με τιποτα δεν θελει να βαλει τον Παπα πανω απο το κεφαλι του γνωριζοντας μαλιστα καλυτερα απο ολους τον αυταρχικο χαρακτηρα του παπισμου . Ειναι δυνατον να θελει να γινει απο πατριαρχης απλος επισκοπος ;

Φωνή Βοών Εν Τη Ερήμω είπε...

Ασφαλώς δεν θέλει ο πατριάρχης Βαρθολομαίος να γίνει «ΔΕΥΤΕΡΟΣ μεταξύ ίσων».

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο στον κ. Ανδριόπουλο!
Οικουμενιστής, φιλοπατριαρχικός, φιλενωτικός, αντιπαραδοσιακός κλπ κλπ, ΑΛΛΑ ειλικρινής.
Οι υπόλοιποι "αντιοικουμενιστές" γιατί φωνάζετε για τον Βαρθολομαίο; Δεν έχετε κοινωνία μαζί του; Δεν τον αποκαλείτε Παναγιώτατο κι ας κυρρήτει αίρεση; Σας πείραξε που "εισπήδηξε" στην Εκκλησία της Ελλάδος και όχι ότι "επήδηξε" την Ορθοδοξία;
Αν είχατε το μισό τσαγανό του Ανδριόπουλου, θα είχατε αποτειχιστεί από την παναίρεση και την κοινωνία με τους αιρετικούς.
Μην πω ότι πιο πιθανό είναι ο Ανδριόπουλος να γίνει παλαιοημερολογίτης, παρά εσείς να κόψετε την κοινωνία με την αίρεση.

Ανώνυμος είπε...

Ό,τι και να λέτε ο Πειραιώς είναι διεθνής σταρ!!!!!
http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=10067

Σε δύο σημεία της η Έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την κατάσταση των θρησκευτικών ελευθεριών και του σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ελλάδα αναφέρεται ονομαστικά στον Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ.

«Τον Δεκέμβριο ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ κατέθεσε μήνυση κατά της Καθολικής Εκκλησίας για προσηλυτισμό. Ο Μητροπολίτης υποστήριξε ότι ο Αγιασμός του σχολικού έτους από έναν Καθολικό Ιερέα παρουσία και Καθολικών και Ελληνορθοδόξων μαθητών αποτελεί προσηλυτισμό των Ελλήνορθοδόξων παιδιών», αναφέρει η Έκθεση.

Σε άλλο σημείο της αναφέρει:

«Έχουν σημειωθεί σποραδικές εκφράσεις αντισημιτισμού. Τον Ιανουάριο ένας ανώτερος Έλληνας ιερέας, ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι Εβραίοι ελέγχουν το τραπεζικό σύστημα και ταύτισε τον Ιουδαϊσμό με τον "Σατανισμό"».

Related Posts with Thumbnails